Maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de U16

16 Utrechtse regiogemeenten (U16) werken samen aan een thuis in de wijk vanuit een gezamenlijke koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

De gemeenteraden, wethouders, samenwerkingspartners en cliëntvertegenwoordigers in de U16 hebben in 2018 ingestemd met het plan voor de regionale koers. Deze regionale koers met als doel om de zorg dichterbij de inwoner te organiseren volgen we nog steeds.

  Wat is beschermd wonen?

  Beschermd wonen is er voor mensen die door psychische en/of psycho-sociale problematiek niet zelfstandig kunnen wonen. Via de Wmo ontvangen zij hulp en kunnen zij thuis of in een instelling met 24/7 beschikbare hulp wonen. Ook kunnen mensen toewerken naar volledig zelfstandig wonen. De vorm van beschermd wonen wordt bepaald door de zorgbehoefte.

   Inzet op zelfstandig wonen

   We willen dat mensen zoveel mogelijk ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, in plaats van ‘wonen in een instelling’. We willen inwoners helpen om zelfstandig te wonen in de wijk en actief mee te doen in de samenleving. Dit doen we samen met onze samenwerkingspartners.

    Gedeeld eigenaarschap in de U16

    Alle 16 gemeenten voelen gedeeld eigenaarschap voor het beschermd wonen. We zorgen in de uitwerking van de regionale koers dat alle gemeenten ook in staat zijn de zorg zo lokaal mogelijk te organiseren. We gaan hiervoor het lokale ondersteuningsaanbod versterken en passend maken. Zodat we mensen lokaal snel en goed kunnen ondersteunen op meerdere levensgebieden.

    Op lokaal niveau hebben we meer zicht op de problematiek van mensen, waar ze vandaan komen en wat ze nodig hebben. We geloven er in dat we samen verder komen om zo de beste zorg te organiseren.

     Belangrijkste bewegingen

     In de regionale koers zijn 3 pijlers belangrijk:

     1. Meer begeleiding thuis: meer kwetsbare mensen gaan in de wijk wonen, dus zijn er meer begeleiders thuis nodig.
     2. Inzetten op voorkomen en herstel: er zijn meer professionals in de wijk. Daardoor kunnen we problemen eerder zien en aanpakken.
     3. We werken in de U16 nauw samen om (kosten)efficiënt beschermd wonen en passende zorg voor onze cliënten te realiseren.

     Voorbeeldprojecten

     We ontwikkelen samen met onze partners nieuwe werkwijzen die passen in de regionale koers, en waarbij we van elkaar willen leren. Een greep uit deze projecten:

     1. GGZ gebiedsteams
     2. Gemengd wonen (Place2BU)
     3. Enik Recovery College
     4. Lokale opvangvoorzieningen
     5. Herstart
     6. Buurtcirkel
     7. Living Lab Eerst een (t)huis

     Meer over de geleerde lessen van andere voorbeeldprojecten staan in het rapport van Movisie: ‘Bouwen aan een thuis’.

     Wie zijn de U16?

     De U16 zijn de gemeenten: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.

     Inschrijven nieuwsbrief Thuis in de wijk

     Meer lezen over maatschappelijke opvang en beschermd wonen?

     Schrijf u in voor de nieuwsbrief Thuis in de wijk

     Hulp en contact meedoen naar vermogen

     Telefoon

     14 030