Zorgprofessionals

Informatie voor professionals in het maatschappelijke veld in Utrecht over zorg en ondersteuning, initiatieven, samenleven (welzijn), jeugdhulp en werk.

Nieuws

Kaart met voorzieningen

Zoekt u een maatschappelijk voorziening? Zoals bijvoorbeeld een school, museum, sportveld, buurtcentrum of gezondheidscentrum. Op de overzichtskaart voorzieningen staat een actueel en compleet overzicht van voorzieningen in de gemeente Utrecht met (adres)gegevens. U kunt ook een app van deze kaart downloaden.

Bekijk de kaart op www.voorzieningenkaartutrecht.nl

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030