Utrechtse Onderwijs Agenda 2024-2027

Utrechtse scholen, kinderopvang en gemeente maakten samen de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) 2024-2027. Het doel is dat ieder kind de basis krijgt voor een waardevolle plek in de samenleving. En dat ieder kind zich op eigen tempo kan ontwikkelen.

150 Utrechters, van leerling, schoolleider en pedagogisch medewerker tot buurtteammedewerker en leerplichtambtenaar, dachten mee met de agenda.

Actie op 5 thema’s

Voor de komende 4 jaar maakten Utrechtse scholen, kinderopvang, de samenwerkingsverbanden, partners uit het sociaal domein en gemeente afspraken over 5 thema’s:

 1. Sociaal-emotionele ontwikkeling
  We ondersteunen kinderen bij het ontwikkelen van hun eigen persoonlijkheid én veerkracht. Hierdoor zijn ze beter in staat om met tegenslag om te gaan en een eigen weg te vinden in de maatschappij, juist ook voor wie dit niet vanzelfsprekend is.
 2. Stevige basis voor ontwikkeling
  Basisvaardigheden zijn essentieel om mee te doen in de maatschappij. Deze staan echter onder druk, vooral in de buurten waar de kansen van kinderen lager zijn dan gemiddeld. We werken samen om de basisvaardigheden voor alle Utrechtse kinderen op niveau te krijgen
 3. Flexibel samenwerken en huisvesten
  Gebouwen moeten toegankelijk zijn voor alle kinderen. Inclusief (ver)bouwen wordt daarom ons streven, zodat steeds meer kinderen en jongeren kunnen opgroeien en naar school kunnen in de wijk waar zij wonen. Ook verlagen we de drempel en verbeteren we de toegankelijkheid van voorzieningen zodat deze beter vindbaar zijn. Door flexibel (ver)bouwen zorgen we dat voorzieningen optimaal benut worden. Hierdoor bereiken we meer kinderen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is.
 4. Versterken van de professional
  Voldoende onderwijsprofessionals zijn dé motor achter gelijke kansen. Elke leerling, ongeacht de school of buurt, verdient toegang tot voldoende docenten. We zetten daarom de ambities van Utrecht Leert stevig door, met als doel het terugdringen van het tekort aan en het ondersteunen van de ontwikkeling van onderwijsprofessionals.
 5. Doorlopende ontwikkellijn
  De ontwikkeling van kinderen moet leidend zijn, niet het systeem of de route die is uitgestippeld. Drempels halen we daarom zo veel mogelijk weg en overgangen worden flexibeler. Leidend moet zijn wat nodig is, niet wat er binnen het systeem past.

Ongelijk investeren in gelijke kansen

De doelen binnen deze 5 thema’s dragen bij aan het bereiken van de overkoepelende ambities van de Utrechtse Onderwijsagenda die aansluiten op de uitdagingen die spelen in het onderwijs en in de stad: kansengelijkheid, voldoende professionals en inclusie. Gelijke kansen zorgen ervoor dat alle kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Meer weten over de ambities en hoe we dat willen aanpakken voor de komende jaren?

Bekijk de UOA werkagenda

Hulp en contact Onderwijs

Telefoon

14 030