Gezondheid

Utrecht wil een stad zijn met gezonde en veerkrachtige inwoners. Volksgezondheid benadert gezondheid daarom op een brede manier. Omgaan met tegenslag en zelf de regie voeren op het eigen leven vormen de basis.

We zien gezondheid als een belangrijk middel om andere doelen in het persoonlijke leven te bereiken. We zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Binnen verschillende beleidsvelden versterken we de verbinding met gezondheid.

Gezondheidspact: gezondheid meemaken

Het Gezondheidspact Utrecht is een dynamisch netwerk waar de gemeente Utrecht deel van uitmaakt. Het pact wil mensen inspireren een bijdrage te doen, samen te werken en van elkaar te leren op gebied van gezondheid.

Wilt u meer weten over het gezondheidspact Utrecht? Kijk op gezondheidspactutrecht.nl