Regelingen voor inwoners met een arbeidsbeperking

Welke regelingen zijn er voor inwoners met een arbeidsbeperking? Lees meer over banenafspraak, beschut werk en Wajong. En welke ondersteuning de gemeente hierin geeft.

Banenafspraak

Kan een inwoner met een arbeidsbeperking bij een gewone werkgever werken? Met een indicatie banenafspraak komt iemand met arbeidsbeperking die niet het minimumloon kan verdienen in het doelgroepregister van UWV. Hierdoor is meer kans op werk in een gewoon bedrijf.

In deze situaties kan deze inwoner een indicatie banenafspraak krijgen:

  • als de gemeente de inwoner helpt of heeft geholpen om aan het werk te gaan, of
  • als de inwoner het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), of de entree-opleiding in het mbo volgt of volgde.

Aanvragen banenafspraak

De inwoner vraagt voor een indicatie banenafspraak zelf bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aan. Wij kunnen informatie en advies geven over de banenafspraak. Stuur dan een e-mail naar banenafspraken@utrecht.nl.

Beschut werk

Beschut werk is een baan voor inwoners met een beperking die wel kunnen werken. Maar niet bij een gewone werkgever. Omdat zij veel begeleiding of aanpassingen van de werkplek nodig hebben. Dan kunnen zij misschien beschut werk krijgen.

De hoofdvraag voor beschut werk is: Kan de inwoner werken? De inwoner kan werken als hij of zij arbeidsvermogen heeft. De inwoner heeft arbeidsvermogen als de volgende 4 vragen met ja worden beantwoord:

  • Kan de inwoner een taak uitvoeren?
  • Kan de inwoner ten minste 1 uur aaneengesloten werken?
  • Kan de inwoner ten minste 4 uur per dag werken?
  • Heeft de inwoner werknemersvaardigheden? Bijvoorbeeld op tijd komen, de juiste kleding dragen, met collega’s werken.

Zijn 1 of meer van de vragen over het arbeidsvermogen met nee beantwoord? Dan kan de inwoner die geïnteresseerd is in beschut werk niet werken. Waarschijnlijk ook niet op een beschutte werkplek. Vraag het aan ons als u hierover twijfelt, via beschutwerk@utrecht.nl.

Aanvragen beschut werk

Wij doen een aanvraag beschut werk samen met de inwoner. Wij willen liever niet dat inwoners dit zelf rechtstreeks bij UWV aanvragen. Wij kijken eerst of beschut werk passend is. Misschien zijn andere mogelijkheden meer geschikt. Als wij denken dat de inwoner in aanmerking komt, doen wij samen met de inwoner de aanvraag. Zo voorkomen we onnodige procedures en teleurstellingen. Verwijs de inwoner dus naar ons door voor een aanvraag en niet naar UWV. Mail naar team beschut werk: beschutwerk@utrecht.nl of bel naar Werk en Inkomen via 14 030 en vraag naar team beschut werk. 

Verschillen beschut werk en banenafspraak
Beschut werkBanenafspraak
De gemeente helpt iedereen met een positief advies beschut werk te plaatsen op een beschutte werkplek. De gemeente helpt inwoners met een indicatie banenafspraak bij het zoeken naar werk.
De gemeente heeft beschutte werkplekken.   De banen zijn vacatures banenafspraken.
Het werkaanbod hangt af van de beschikbare beschutte werkplekken.  Het werkaanbod hangt af van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Het is een baan met het minimum loon. Dit kan anders zijn voor iemand met Wajong.Het is een baan met minimaal het minimumloon.
Het is een baan zonder pensioenopbouw.Het is een baan met pensioenopbouw, als de werkgever een pensioenregeling heeft.
De werkgever met beschutte werkplekken zorgt voor ondersteuning en aanpassingen op de werkplek.   De werknemer kan ondersteuning op de werkplek krijgen van een jobcoach.

Het volgende geldt zowel voor beschut werk als een banenafspraak:

  • De werkgever krijgt loonkostensubsidie op basis van een loonwaardemeting op de werkplek.
  • De werkgever krijgt een No Risk polis van UWV. Hiermee krijgt de werkgever onder andere een Ziektewetuitkering voor de werknemer die ziek wordt.

Wajong

Heeft een inwoner op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen? En kan hij of zij daardoor nu en in de toekomst niet werken? Dan kan deze inwoner van UWV een Wajong-uitkering krijgen. Hiervoor kan inwoner zelf bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen.

Heeft inwoner een Wajong-uitkering? Voor activering kunt u deze inwoner doorverwijzen naar het buurtteam.

Vragen over werken met een arbeidsbeperking?

Twijfelt u over de vorm van ondersteuning, of hebt u nog andere vragen over werken met een arbeidsbeperking? Mail uw vragen gerust naar banenafspraken@utrecht.nl.

Ervaringen met beschut werken

Hulp en contact arbeidsbeperkt

Telefoon

030 - 140 30

E-mail

banenafspraken@utrecht.nl