Inburgering

Inburgeren in Utrecht

Voor inburgering komt een nieuwe wet. Per 1 juli 2021 krijgen gemeenten weer regie over het inburgeren van statushouders. Dat zijn vluchtelingen die na hun asielprocedure een (tijdelijke) vergunning krijgen om in Nederland te blijven. De Utrechtse ambities en aanpak staan in Thuis in Utrecht: samen maken we meer werk van inburgering. Het college heeft dit voorstel in oktober vastgesteld. Eind 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.

Lees hier de meer over Thuis in Utrecht: samen maken we meer werk van inburgering

Ambities

Utrecht streeft naar gezond stedelijk leven voor iedereen. We willen dat (nieuwe) Utrechters zich in de stad veilig en thuis voelen. Dat zij een sociaal netwerk, werk en activiteiten hebben. Als deze nieuwkomers weten dat zij in Utrecht komen of blijven wonen, start hun inburgeringstraject. Om mee te kunnen doen, is het belangrijk dat inburgeraars snel Nederlands leren door werk, opleiding, ontmoetingen en activiteiten. 

Ambities en aanpak

Utrecht heeft samen met de stad gewerkt aan de ambities en aanpak voor inburgering: met sociale en maatschappelijke organisaties, taalscholen, (oud)statushouders, inwoners en ondernemers. Op initiatief van de gemeente is begin 2020 een inburgeringscoalitie gevormd die actief bijdraagt om zo te komen tot een samenhangend plan.

Met de regio

Voor integratie werkt Utrecht ook samen met 15 andere gemeenten in de regio. (U16). Deze gemeenten hebben in juni 2020 als U16 nieuwe afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld samen taaltrajecten inkopen. Dat verbetert het aanbod in de regio. Zo werken we samen aan goed taalonderwijs voor al onze inburgeraars.

Meer informatie rondom inburgering

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur