Inburgering

Inburgeren in Utrecht

Voor inburgering komt een nieuwe wet. Per 1 juli 2021 krijgen gemeenten weer regie over het inburgeren van statushouders. Dat zijn vluchtelingen die na hun asielprocedure een (tijdelijke) vergunning krijgen om in Nederland te blijven. Als deze nieuwkomers in Utrecht komen wonen, start hun inburgeringstraject. De werkzaamheden zijn in volle gang om dat in te richten.

Ambities

Utrecht streeft naar gezond stedelijk leven voor iedereen. We willen dat (nieuwe) Utrechters zich in de stad veilig en thuis voelen. Dat zij een sociaal netwerk, werk en activiteiten hebben. Daarom is het belangrijk dat zij snel Nederlands leren. Liefst dat zij werk met taal combineren. Dat maakt de stap naar werk en andere activiteiten makkelijker. 

Plan van aanpak

Utrecht maakt samen met de stad afspraken en een plan van aanpak voor inburgering. Zoals met sociale en maatschappelijke organisaties, scholen, (oud)statushouders, inwoners en ondernemers. Op initiatief van de gemeente is een Inburgeringscoalitie gevormd. Het college wil na de zomer het plan van aanpak aan de gemeenteraad voor te leggen.

Met de regio

Voor integratie werkt Utrecht ook samen met 15 andere gemeenten in de regio. (U16). Deze gemeenten hebben in juni 2020 als U16 nieuwe afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld samen taaltrajecten inkopen. Dat verbetert het aanbod in de regio. Zo werken we samen aan goed taalonderwijs voor al onze inburgeraars.

Meer informatie rondom inburgering

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur