Inburgering

Voor inburgering komt een nieuwe wet. Per 1 januari 2022 krijgen gemeenten weer regie over het inburgeren van statushouders. Dat zijn vluchtelingen die na hun asielprocedure een (tijdelijke) vergunning krijgen om in Nederland te blijven. Gemeenten waren al verantwoordelijk voor maatschappelijke begeleiding. En nu ook voor taalonderwijs, opleiding en aansluiting op werk. Om dat op een goede manier te doen, heeft Utrecht een plan gemaakt: Thuis in Utrecht: samen maken we meer werk van inburgering.

Lees meer over Thuis in Utrecht: samen maken we meer werk van inburgering, (onder punt 17 op de agenda van de gemeenteraad, 21 januari 2021)

Wat staat er in het plan?

Utrecht wil méér doen dan alleen de wettelijke taken voor taal, werk, opleiding en maatschappelijke begeleiding. Dan kunnen inburgeraars sneller meedoen, raken zij sneller wegwijs en zijn ze korter afhankelijk van ondersteuning. In ons plan staat hoe wij dit willen bereiken. We zorgen voor begeleiding van inburgeraars op alle gebieden, zoals gezondheid, opvoeding van kinderen, rondkomen, taal, werk, opleiding en sociaal netwerk. Daarvoor werkt de gemeente samen met veel organisaties, inwoners zoals (voormalige) statushouders, taalscholen, werkgevers en regiogemeenten. Een groot deel van hen is verenigd in de Utrechtse inburgeringscoalitie.

Start proefperiode

Het plan is klaar en nu start de uitvoering. Utrecht is op 1 september 2021 alvast gestart met een proefperiode, 4 maanden voordat de nieuwe wet ingaat. Daardoor kunnen we nu al huidige statushouders en eventuele gezinsmigranten beter begeleiden. De proefperiode bestaat uit 3 samenhangende pilots binnen de Utrechtse aanpak van inburgering:

Taalonderwijs in de regio Utrecht

Onder de nieuwe wet moeten gemeenten zorgen dat inburgeraars taalonderwijs krijgen. Utrecht en veertien andere gemeenten uit de regio Utrecht kopen samen taalonderwijs in. In september 2021 is de aanbesteding voor taal gepubliceerd. Dat verbetert het aanbod in de regio. Gemeenten en lokale partners willen samen met de taalaanbieders inburgering verder ontwikkelen. Zo werken we samen aan goed taalonderwijs voor de inburgeraars in de regio.

In december 2021 is bekend welke partijen het taalonderwijs gaan aanbieden vanaf maart 2022. Dan heeft de eerste lichting statushouders onder de nieuwe wet het programma Kansrijke Start afgerond.

Lees de aanbestedingsdocumenten op TenderNed

Ambities

Utrecht streeft naar gezond stedelijk leven voor iedereen. We willen dat (nieuwe) Utrechters zich in de stad veilig en thuis weten. Dat zij een sociaal netwerk, werk en activiteiten hebben. Als deze nieuwkomers weten dat zij in Utrecht komen of blijven wonen, start hun inburgeringstraject. Om mee te kunnen doen, is het belangrijk dat inburgeraars snel Nederlands leren door werk, opleiding, ontmoetingen en activiteiten. 

Informatie

Wilt u als professional meer weten over de Utrechtse aanpak? Of langskomen op het welkomhuis? Stuur dan een bericht naar gesprekinburgering@utrecht.nl

Meer informatie rondom inburgering

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur