Kansrijke start

Samen voor een goed begin! De eerste 1.000 dagen zijn heel belangrijk voor een goede start in een nieuw leven. Niet alleen tijdens die eerste 1.000 dagen, maar ook in het verdere leven. De eerste 1.000 dagen is van conceptie tot de tweede verjaardag van een kind.

Gelukkig, gezond en veilig opgroeien

In Utrecht willen we samen de kansen en mogelijkheden van alle kinderen vergroten. Dat willen we vooral bij (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare situatie. En dat begint al vroeg. In de eerste 1.000 dagen wordt de basis gelegd voor gelukkig, gezond en veilig opgroeien. Verloskundige, kraamzorg en Jeugdgezondheidzorg hebben een onmisbare rol in de begeleiding van de zwangerschap, rondom de geboorte en de periode daarna.

Landelijk actieprogramma

Het ministerie van VWS heeft een landelijk actieprogramma Kansrijke Start. Dat programma stimuleert gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de JGZ om zich in te zetten voor een kansrijke start.

Wat doet de gemeente Utrecht?

Ook wij zetten in op een kansrijke start in de wijk, de stad en in regionaal verband. Dat gebeurt in de stad met vele Utrechtse organisaties zoals Dock, Lokalis en Raedelijn. In de regio sluit daar ook de GGD Regio Utrecht bij aan. In de wijk werken in wisselende samenstellingen verloskundigen, buurtteam, huisartsen en professionals in de formele en informele zorg samen.

De gemeente stimuleert professionals en organisaties om zelf in actie te komen. We leveren een bijdrage door de netwerken in de wijk rondom kansrijke start te verstevigen. Samen leren en verbeteren staat centraal in de aanpak.

Mooie voorbeelden

  • invoeren van het kennismakingsconsult van de JGZ al tijdens de zwangerschap
  • stress en cultuur sensitief werken om zo het gesprek beter te kunnen voeren
  • project Nu Niet Zwanger

Meer informatie

Lees meer over de achtergrond van Kansrijke Start

Bekijk cijfers uit gezondheidsonderzoek die als basis dienen voor Kansrijke Start

Hulp en contact Kansrijke Start

Telefoon

14 030

E-mail

opgroeien@utrecht.nl