Gezondheidspact Utrecht

Het Gezondheidspact Utrecht is een dynamisch netwerk van partijen en inwoners die samen werken aan de gezondheid van de Utrechter. Het is de Utrechtse versie van het lokale preventieakkoord.

Daarnaast geeft het handen en voeten aan het uitgangspunt 'iedereen levert een bijdrage' uit de nota Volksgezondheid 2019-2023. Het gezondheidspact doet dit op haar eigen manier, passend bij Utrecht.

Lees de nota Volksgezondheid 2019-2023 (pdf, 3 MB)

Lees meer over lokale preventieakkoorden

Alle Utrechtse organisaties en personen die een bijdrage willen doen aan de gezondheid in de stad zijn welkom in het netwerk. Om elkaar te inspireren, samen te werken en van elkaar te leren op gebied van gezondheid. Er is veel energie, professionaliteit, initiatief en kennis in de stad beschikbaar. Zo ontstaat 1 groot team dat werkt aan een prettig en gezond leven voor iedere Utrechter.

Bekijk de video van het Gezondheidspact Utrecht

Werkwijze

Aan de ene kant stimuleert en ondersteunt het pact activiteiten en samenwerking op het gebied van gezondheid. Dit levert mooie initiatieven op waarmee we samen veel mensen én een diverse groep bereiken in de stad. Ook brengen we hiermee de mensen zelf aan zet en helpen we met het vergroten van de eigen regie.

Aan de andere kant laat het Gezondheidspact zien hoe je als overheid op een andere manier kan samenwerken met de stad, in een netwerk als een gelijkwaardige samenwerkingspartner.

Activiteiten 2021 en 2022

 • We werken met onze partners aan gezondheidsonderwerpen die leven in de stad. In 2021 en 2022 besteden wij extra aandacht aan de onderwerpen leefstijl en mentale gezondheid.
 • Dit doen we in de vorm van (digitale) ontmoetingen rondom een thema. Dit zijn bijvoorbeeld Lekker in je vel met sport, Lekker in je vel met groen en Lekker in je vel met kunst.
 • Tweede Gezonde Ideeën Festival vond plaats in juni 2022 met als titel: Lekker in je vel XL. Daar wisselden Utrechters hun kennis, werk en initiatieven uit op het gebied van mentale gezondheid.
 • Samen met ons ambassadeursteam breiden we het netwerk verder uit. In 2021 kwamen er 8 nieuwe ambassadeurs bij. In 2022 waren dat er 15. Zo ontstaan nieuwe verbindingen en samenwerkingen. Zo kunnen we samen de stad, wijk, buurt of straat gezonder maken.
 • Het werk van het Gezondheidspact levert soms ook heel onverwachte effecten. Zoals het Utrechtse bedrijf dat contact met het Gezondheidspact opnam uit de wens om lokale initiatieven te ondersteunen met een gift. Dit heeft geresulteerd in € 15.000 extra sponsoring richting Utrechtse initiatieven. De ambassadeurs zijn:
  • Geluks BV
  • Kracht van Zuilen
  • Big Brothers Big Sisters
  • Utrecht in Dialoog
  • Seven Senses
  • Utrecht Natuurlijk
  • Ambassadeurs Gezond Leven
  • Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd
  • Wijkcoöperatie Kanaleneiland
  • Buurtnetwerk Kanaleneiland en Transwijk
  • Het Wilde Westen
  • Netwerk Kunst & Gezondheid
  • Gemeente Utrecht
  • ROC Midden Nederland
  • Steunpunt GGZ Utrecht
  • Socialrun
  • WachtVerzachter
  • Wishing Well West
  • Dwarsverband
  • Kampong
  • Power by Peers
  • Vluchtelingenwerk Midden Nederland
  • VindiQuBV
  • AllOne
  • Abantu Verbinding
  • Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar
  • In de kern gezond

Initiatieven en samenwerkingen in 2021 en 2022

GeluksCafés voor jongeren

De GeluksBV zet met verschillende partners uit het pact GeluksCafés in Utrecht neer. Dit zijn ontmoetingsplekken in Utrecht waar jongeren met elkaar in gesprek gaan en handvatten krijgen om een betere weerstand te ontwikkelen en te werken aan hun eigen geluk.

Gezonde leefstijl in Kanaleneiland

Klarita Fit werkt samen met een Leefstijl Coach om de gezonde leefstijlinterventies (GLI’s) in het bereik van vrouwen in Kanaleneiland te brengen. Het gaat om GLI’s die de basisverzekering vergoedt. Dit doen ze door een brugfunctie te vervullen in het aanvragen, uitvoeren en begeleiden van de GLI’s.

Kinderen lekker in hun vel met groen

Big Brothers Big Sisters ontwikkelt samen met De Natuurcoach een programma voor kinderen om naar buiten te gaan. Het gaat om kinderen met een klein sociaal netwerk. Zo kunnen ze met hun maatjes samen in de natuur wandelen, dicht bij huis. Op die manier zijn de kinderen actief bezig, leren zij over de natuur en hebben ze hun vaste contactmoment met hun maatje.

Wandeldialogen

Utrecht in Dialoog organiseert wandeldialogen voor inwoners. Het doel is om een gezonde activiteit te koppelen aan een laagdrempelig manier om elkaar als buurtbewoners te ontmoeten. ROC Midden Nederland sloot hierbij aan met studenten uit de zorg om de ervaring van studenten én het bereik van inwoners te vergroten.

Beweegvriendelijke Wijk

Utrecht Natuurlijk draagt bij aan de doelen van de Beweegvriendelijke wijk (fysiek, sociaal en geestelijk fitte bewoners) door meer locaties in de stad beschikbaar te stellen.

Sociale cohesie Leeuwestyen

Social Run en Wij(k) Bouwen werken als netwerkpartners samen aan de sociale cohesie in Leeuwesteyn, een nieuwbouwbuurt van Utrecht. Om aandacht te vragen voor eenzaamheid rond de kerstdagen organiseerden zij een ‘Zet je Kerstboom Buiten’-actie in de buurt.

In 2022 organiseren zij een beweegevenement voor bewoners van de nieuwe woonbuurt. Hierdoor zijn zij actief bezig én leren elkaar als nieuwe buren beter kennen.

Gezonde wijk Zuilen

Stichting Kracht van Zuilen moedigt contact, ontmoeting, op de hoogte zijn, meedoen en erbij horen bij bewoners aan. Dit gebeurt via een wijkinformatiepunt, folders, een wijkblad, wijkplatform, buurtcomités, buurtspreekuur en de wijkwebsite Zo is Zuilen. De stichting organiseert ook burenhulp vanuit ‘Burennetwerk Zuilen’ en activiteiten zoals sociaal tuinieren en een sociale eettafel. Er werken in totaal meer dan 50 vrijwilligers mee.

Maatschappelijke impact

Solve Consulting (studentenconsultancy) pakt vraagstukken van Gezondheidspact ambassadeurs over maatschappelijke impact op, door ze te koppelen aan studenten van de Universiteit Utrecht.

Vitaliteit werknemers sportorganisaties

Door het Instituut Voor Vitaal Ondernemerschap te koppelen aan het netwerk van het Sportakkoord, zijn ook sportorganisaties het Vitaliteitsprogramma voor Utrechtse werknemers gaan gebruiken.

Verkennende samenwerking gezonde voeding

Utrecht Natuurlijk en sportorganisatie Kampong verkennen hoe zij een gezamenlijke activiteit voor moestuinen en gezonde voeding kunnen oppakken?

Activiteiten in 2020

We stelden een actief ambassadeursteam samen met 12 partners in de stad om samen het pact verder te brengen en de beweging nog verder uit te bouwen. Hiermee sluiten we aan bij de lokale en regionale netwerken van het landelijke platform ‘Alles is Gezondheid’ en maken onderdeel uit van de landelijke preventiebeweging.

In 6 online dialogen bespraken we onderwerpen die aansluiten bij wat er gebeurt in de Utrechtse wijken zoals 'chronische stress', 'kunst en gezondheid' en 'vaccinaties'.

Activiteiten in 2019

Ruim 150 Utrechters wisselden tijdens het Gezonde Ideeën Festival hun kennis, werk en initiatieven uit over gezondheid.

Bij de bijeenkomst van Aanpak gezond gewicht Utrechtse jeugd hebben de aanwezige professionals hun handtekening gezet. Met als doel om zich samen in te zetten voor een gezond gewicht van Utrechtse kinderen. De gemeente brengt meer samenhang aan in wat partijen al doen en zorgt ervoor dat professionals elkaar nog beter vinden.

Het International Healthy Empowerment Symposium werd georganiseerd vanuit het Gezondheidspact in samenwerking met CEmPac en verschillende andere internationale partners.

De 85 internationale en lokale deelnemers gingen de slag leren van elkaar en inspiratie opdoen stonden hierbij centraal.

Ontstaan Gezondheidspact

Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid: "2 weten er altijd meer dan 1. Een gevleugelde uitspraak, die ook aan de voet stond van het Gezondheidspact. In 2018 werd er een netwerk opgericht met allemaal enthousiaste Utrechtse gezondheidspartners. Al snel werd duidelijk dat er een enorme hoeveelheid kennis en kunde in onze stad is. Hierdoor kunnen partners van elkaar leren, maar ook elkaar ook zeker inspireren. Want alleen samen kunnen we Utrecht nog gezonder krijgen, met en voor alle Utrechters."

Meebouwen

We bouwen aan het netwerk. Hebt u ideeën, wilt u meebouwen, hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

gezondheidspact@utrecht.nl