Gezond Gewicht op School

We vinden het belangrijk dat de Utrechtse jeugd gezond kan opgroeien. Een van de plekken waar we een verschil kunnen maken is op school. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom werken we met het programma Gezond Gewicht op School nauw samen met scholen, andere partners en ouders.

Gezond eten en bewegen

Met het programma Gezond Gewicht op School (GGOS) stimuleren we Utrechtse leerlingen om een gezond voedings- en beweegpatroon te ontwikkelen en te behouden.

Voor een gezond voedingspatroon is het belangrijk dat leerlingen gevarieerd leren eten en nieuwe smaken ontdekken. Scholen kunnen hiervoor zorgen door les over eten te geven, regels voor gezonder eten en drinken op te stellen, of door gezonde maaltijden aan te bieden. Het basisonderwijs is ook de plek om beweging bij leerlingen te stimuleren. Een actieve en afwisselende schooldag helpt hierbij. Ook is het erg belangrijk om ouders en verzorgers erbij te betrekken. Dit om gezond gedrag thuis te ondersteunen en vol te houden.

Volledig gezond aanbod op school: 4 pijlers

Met het programma Gezond Gewicht op School en de subsidie Gezond Leren op School helpen we Utrechtse scholen om te zorgen voor een volledig gezond aanbod. Dit aanbod bestaat uit een gezonde schoollunch, meer bewegen, betrokkenheid van ouders en les over voedsel. Deze 4 pijlers hebben een bewezen effect in het verbeteren van gezonde leefgewoonten.

Scholen kunnen deze pijlers op maat invullen, zodat het past bij hun eigen situatie. De volgende uitgangspunten staan daarbij centraal:

  • Gezonde lunch: voor alle leerlingen en op alle schooldagen, volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. In de video over een gezonde lunch op school zie je wat een gezonde lunch oplevert voor leerlingen en de school.
  • Voedseleducatie: gericht op het onderwijzen en stimuleren van gezonde voeding, gevarieerd eten, het leren kennen van nieuwe smaken en de herkomst van voeding. Scholen gebruiken hiervoor erkende interventies, zoals smaaklessen (voor regulier basisonderwijs) of groentjessoep (voor speciaal (basis)onderwijs).
  • Beweegactiviteiten: meer bewegen tijdens de schooldag om te voldoen aan de landelijke beweegrichtlijn voor leerlingen. Bijvoorbeeld door bewegend leren, beweegtussendoortjes en buitenspelen. Een methode om dit te bereiken is het Utrechts Beweegprogramma.
  • Ouderbetrokkenheid: gericht op het stimuleren van beweging en gezonde voeding bij kinderen, zodat deze gewoonten ook thuis worden aangemoedigd.

Scholen die in aanmerking komen

Binnen het programma Gezond Gewicht op School kiezen we ervoor om ongelijk te investeren voor gelijke kansen. Dit betekent dat GGOS als eerste gericht is op de scholen waar we de meeste impact kunnen maken. Dit zijn de Utrechtse basisscholen met een schoolweging hoger dan 30 en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. De schoolweging wordt door het CBS berekend op basis van factoren als het opleidingsniveau van de ouders en of ouders in de schuldsanering zitten.

10 scholen in 2024

In 2024 krijgen 10 Utrechtse basisscholen steun van gemeente Utrecht om te werken aan gezonde leefgewoonten bij leerlingen. Het gaat om ongeveer 2200 kinderen waarbij we € 755.000 investeren.

Subsidies voor scholen

Scholen kunnen subsidie aanvragen om een gezond voedings- en beweegpatroon op school te stimuleren. Hieronder staat een overzicht van de verschillende subsidies. 

Laatst aangepast op: 3 juli 2024. 

Subsidies: alle scholen uit het primair onderwijs
Naam subsidie Informatie over de subsidie Thema  
Jong Leren Eten

De subsidie heet 'Lekker naar Buiten!'. Met leerlingen koken, moestuinieren, op excursie of ontvang een gastles. De inschrijving loopt per schooljaar en via de Gezonde School. Voor schooljaar 2024-2025 is de inschrijving gesloten. 

Voeding en voedseleducatie  
Smaaklessen Kinderen leren spelenderwijs over eten door te proeven, ruiken, voelen, horen en kijken. Voeding en voedseleducatie  
EU Schoolfruit Ontvang 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor de leerlingen. De inschrijving loopt per schooljaar. Voor schooljaar 2023-2024 is de inschrijving gesloten.  Voeding en voedseleducatie  
Utrecht Natuurlijk Ga op unieke natuurervaring in de tuin of op de boerderij. Voeding en voedseleducatie  

Gezonde School aanpak

Meerdere subsidies voor primair onderwijs, waaronder subsidies voor bewegen en sport of voeding. Voor scholen die aan de slag willen met voedseleducatie en andere gezondheidsthema’s.

Voeding en bewegen

 
Subsidie IVN Groene Schoolpleinenfonds Groene schoolpleinen bieden mogelijkheden voor natuur- en cultuureducatie. Bewegen  
Schoolsportevenementen Subsidie van de gemeente Utrecht. Organiseer groot- of kleinschalige schoolsportevenementen. Bewegen  
Toppers op school Ontvang bezoek van een topatleet die vertelt over het leven als een topsporter. Bewegen  
Schoolzwemmen Als de meeste leerlingen in groep 4 nog geen zwemdiploma hebben, kan een school meedoen met schoolzwemmen. Bewegen  
Database interventies Een overzicht van Kenniscentrum Sport & Bewegen met meerdere erkende interventies. Bewegen  
Subsidies: speciaal onderwijs en scholen met een schoolweging hoger dan 30
Naam subsidie Informatie over de subsidie Thema  
Het Programma Schoolmaaltijden Dit programma financiert gezonde schoolmaaltijden op basisscholen via de school of via de ouders. Voeding en voedseleducatie  

Gezond Gewicht 

Op School 

Subsidie van de gemeente Utrecht. We investeren in gezonde, vegetarische schoollunches, extra beweging, voedseleducatie en ouderbetrokkenheid. Meer informatie staat op deze pagina. Voeding en bewegen  
Inzet SportUtrecht op scholen Ondersteun kinderen en jongeren bij het vinden van passend sport- en beweegaanbod. Bewegen  
Utrechts Beweegprogramma  Breng samen met SportUtrecht in kaart wat er op school gebeurt aan bewegen en hoe dit kan worden uitgebreid. Bewegen  

Brede School

Een samenwerking tussen scholen en partners om kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen. 

Bewegen

 

Voor de subsidie Programma School en Omgeving doen in Utrecht de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest mee. Deze subsidie loopt tot en met 31 december 2025. Als uw school meedoet, geeft dit mogelijkheden voor het organiseren van gezonde activiteiten. Doet uw school niet mee, dan is het niet mogelijk hier nog voor in te schrijven. 

Meer weten?

Het Utrechtse programma Gezond Gewicht op School is gebaseerd op De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Wilt u meer weten over het programma GGOS? Lees het plan van aanpak Gezond Gewicht op School. Hebt u vragen over het programma? Neem dan contact op met volksgezondheid@utrecht.nl.

Hulp en contact Gezond gewicht

Telefoon

14 030

E-mail

volksgezondheid@utrecht.nl