Hulp en ondersteuning (Wmo)

Op deze pagina vindt u informatie over 2 onderwerpen. Ten eerste het Wmo-beleid van de gemeente Utrecht. En ten tweede de wijze waarop de gemeente Wmo-ondersteuning inkoopt en subsidieert. Deze informatie is vooral bedoeld voor organisaties die een rol spelen in de uitvoering van de Wmo.

Wmo-verordening en beleidsregels

Een belangrijk document is de ‘Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht’. Deze verordening regelt de uitvoering van de Wmo in Utrecht. Andere belangrijke documenten zijn de zogenoemde Wmo-beleidsregels. Hierin staat hoe de inkoop en subsidiëring van Wmo-ondersteuning in zijn werk gaat.

Meer officiële documenten staan op de pagina over beleid.

Veelgestelde vragen

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030