Volksgezondheidsmonitor

In de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) leest u meer over de gezondheid van Utrechters en zaken die daar invloed op hebben. U kunt denken aan onderwerpen als: ervaren gezondheid, aandoeningen en ziekten, alcohol, roken en sociale contacten. Maar ook aan de relatie tussen gezondheid en bijvoorbeeld inkomen, wonen en werk.

Wat doet de VMU?

 • Brengt de gezondheid van Utrechters in beeld en de factoren die de gezondheid be├»nvloeden.
 • Laat samenhang zien tussen gezondheid en factoren die gezondheid be├»nvloeden.
 • Kijkt naar de ontwikkelingen in de tijd.
 • Vergelijkt Utrechtse data met gegevens uit andere grote steden, de regio en met landelijke gegevens.

Onderzoek voor praktijk en beleid

De gemeente verzamelt gegevens over gezondheid uit verschillende bronnen. Denk aan:

 • het uitzetten van vragenlijstonderzoeken
 • het gebruiken van informatie uit dataregistratiesystemen en bestaand onderzoek
 • het interviewen van bewoners
 • ophalen van signalen uit de praktijk via professionals

Belangrijk zijn ook de gesprekken met inwoners en professionals om de resultaten samen te bespreken en verklaren. Al deze data en kennis staat op Volksgezondheidsmonitor.nl. De VMU helpt professionals en beleidsmedewerkers om afgewogen keuzes te maken in praktijk en beleid.

Speciale publicaties

Regelmatig verschijnt een speciale uitgave om een doelgroep of onderwerp uit te lichten. Voorbeelden zijn uitgaven rondom gezondheidsverschillen bij kinderen, gezondheidsverschillen bij volwassenen en de eerste 1000 dagen. Eens in de 4 jaar verschijnt een compleet overzicht van de belangrijkste resultaten van de afgelopen jaren: het Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP). In 2022 is het laatste UGP verschenen.

Bekijk uitgave over gezondheidsverschillen bij kinderen

Bekijk uitgave over gezondheidsverschillen bij volwassenen

Bekijk uitgave Eerste 1000 dagen van kinderen

Bekijk Utrechts Gezondheidsprofiel

Bekijk uitgave over Dakloze mensen in Utrecht

Gezondheidsmonitors

Een belangrijke bron van informatie voor de VMU zijn de gezondheidsmonitors. Dit zijn vragenlijsten die de gemeente tweejaarlijks onder verschillende leeftijdsgroepen verspreidt.

 • De Jeugdmonitor Utrecht (JMU) voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.
 • De Gezondheidsmonitor Jeugd (GMJ) voor de tweede en vierde klas van de middelbare school.
 • De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen (GMJV) voor 16- tot en met 25-jarigen.
 • De Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen (GMV&O) voor Utrechters van 18 jaar en ouder.

Lees meer over de gezondheid van Utrechters op de Volksgezondheidsmonitor.

Hulp en contact Volksgezondheidsmonitor