Volksgezondheidsmonitor

In de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) leest u meer over de gezondheid en zaken die daar invloed op hebben. U kunt denken aan onderwerpen als: aandoeningen en ziekten, alcohol en roken en sociale contacten.

Wat doet de VMU?

  • verbindt deze onderwerpen met elkaar
  • kijkt naar de ontwikkelingen in de tijd
  • vergelijkt Utrechtse data met gegevens uit andere grote steden en met landelijke gegevens

De VMU is meer dan een rapport. De gemeente verzamelt en analyseert lokale en algemene databronnen. Daarna controleren de Utrechtse professionals en (wijk-) adviesraden deze gegevens. Ze kijken of de gegevens aansluiten bij hun beleving en ervaringen.

Jeugdmonitor Utrecht (JMU)

De JMU wordt elke 2 jaar uitgevoerd in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Door de uitkomsten te vergelijken met die van eerdere metingen, wordt de ontwikkeling van de Utrechtse jeugd gevolgd. Met de resultaten van de JMU wordt het jeugdbeleid ontwikkeld en uitgevoerd.

Lees meer over de VMU en de JMU op Volksgezondheidsmonitor.nl