Vesta: versterking van de mentale gezondheid van statushouders

Statushouders die hulp krijgen die aansluit bij hun behoeftes, taal en cultuur. In het project Vesta werkt een aantal organisaties in Utrecht samen om statushouders op een laagdrempelige manier te ondersteunen.

Hulp en ondersteuning

Statushouders die ooit naar Nederland vluchtten, kunnen net als iedereen te maken krijgen met psychische klachten. Ook lopen vluchtelingen meer risico op het ontwikkelen van mentale problemen. Bijvoorbeeld omdat ze oorlogsgeweld hebben meegemaakt. Of traumatische ervaringen hadden tijdens hun vlucht en verblijf in asielzoekerscentra. Een weg vinden in Nederland is vaak niet makkelijk. Dan is hulp of ondersteuning van iemand die hun omstandigheden begrijpt en de weg kent belangrijk.  
Uit onderzoek blijkt dat maar weinig statushouders hulp zoeken. Hoe komt dat?

  • Soms omdat ze zich vooral richten op het opbouwen van hun bestaan in Nederland.
  • Soms uit schaamte of uit angst.
  • Soms omdat zij hun klachten niet goed genoeg begrijpen.

En als ze hulp zoeken, weten zij niet altijd waar zij het beste terecht kunnen. Of sluit de hulp niet goed aan bij hun behoeften. Hier gaan we wat aan doen.

Passende hulp bieden

We willen dat onze nieuwe stadsgenoten een stevige basis krijgen om goed verder te kunnen gaan met hun leven. Daarom is het belangrijk dat ze hulp krijgen die aansluit bij hun behoeftes. En bij taal en cultuur van het land van herkomst.

In het project Vesta werkt een aantal organisaties in Utrecht samen om statushouders op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Dit zijn Vluchtelingenwerk Nederland, Dokters van de Wereld, It’s my Child, Al Amal, Power by Peers, Mowad, Pharos en de gemeente Utrecht.

Een groep inwoners werkt als sleutelpersonen. Zij kennen de taal, cultuur en ervaringen van de statushouders. Deze sleutelpersonen hebben een belangrijke rol bij het leggen van de eerste contacten en bij elkaar brengen van de verschillende instanties en de statushouders.
Dankzij het geld van de Europese Unie (EU) is de ondersteuning en passende zorg mogelijk voor de statushouders. Ook nagereisde gezinsleden en andere inburgeringsplichtigen kunnen van deze mogelijkheden gebruikmaken.

Vesta

Met de EU-subsidie kunnen de betrokken organisaties activiteiten uitvoeren. Deze zijn gericht  op het versterken van de mentale gezondheid van statushouders en hun gezinsleden. Dit heet het Vesta-project. Het project is genoemd naar een warme gastvrije Romeinse beschermheilige. Ook Utrecht wil een gastvrije stad zijn, waarin iedereen zich welkom en gezien voelt.
Voor de samenleving is de hulp en ondersteuning aan nieuwkomers ook belangrijk. Op tijd hulp krijgen voorkomt dat problemen groter worden. Dat bespaart kosten, omdat het veel en duurdere zorg voorkomt. Ook verloopt de inburgering van nieuwkomers beter en sneller als zij zich mentaal ondersteund voelen. En zij hun kennis over mentale gezondheid en hun netwerk groter kunnen maken.

Meer informatie?

U kunt een e-mail sturen naar vesta@utrecht.nl.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

vesta@utrecht.nl