Woonplaatsbeginsel

Welke gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp? Dit regelen we in het ‘woonplaatsbeginsel’. Meestal is de gemeente waar de jeugdige woont verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Soms is een andere gemeente verantwoordelijk. Dit kan bij jeugdhulp met verblijf in een pleeggezin, gezinshuis, moeder-en-kind huis of jeugdhulpinstelling. Dit gebeurt op deze manier sinds 1 januari 2022. Toen is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet aangepast.

Wat betekent het nieuwe woonplaatsbeginsel

Op 1 januari 2022 is de betekenis van het ‘woonplaatsbeginsel’ in de Jeugdwet veranderd. Nu is de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven vóór het verblijfstraject verantwoordelijk. Dit geldt voor kinderen met jeugdhulp met verblijf in een pleeggezin, gezinshuis, moeder-en-kind huis of jeugdhulpinstelling. Door de aanpassing van het woonplaatsbeginsel kunnen we de volgende situaties tegenkomen:

  • Jeugdigen die wonen in gemeente Utrecht. Zij waren en blijven de verantwoordelijkheid van Utrecht. Hier verandert niks.
  • Jeugdigen die wonen in gemeente Utrecht, en niet meer de verantwoordelijkheid van Utrecht zijn. Zij zijn of worden overgedragen aan de nieuw verantwoordelijke gemeente.
  • Jeugdigen die wonen buiten gemeente Utrecht, en nu de verantwoordelijkheid van Utrecht zijn. Zij zijn of worden overgedragen aan Utrecht door de gemeente die tot 1 januari 2022 verantwoordelijk was.

Niet woonachtig in Utrecht, wel onze verantwoordelijkheid

De volgende situatie kan zich dus voordoen: een jeugdige woont niet in Utrecht, maar valt wel onder onze financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld doordat diegene nu in een pleeggezin of instelling woont in een andere gemeente, maar daarvóór stond ingeschreven in de gemeente Utrecht. De uitvoering van de zorg gebeurt in een andere plaats in Nederland. Dit betekent dat onze lokale partners zoals het buurtteam niet dichtbij, in de wijk en op maat de hulp kunnen uitvoeren. Zij moeten voor deze jeugdigen de casusregie op afstand voeren, terwijl ze de lokale context door de afstand niet goed kennen. Dit past niet bij onze leidende principes (zo dichtbij mogelijk, leefwereld centraal en eenvoud).

Casusregie en verwijzing door lokale team

Daarom vragen we het lokale team van de gemeente waar de jeugdige woont om de jeugdige te blijven ondersteunen en de regie over de casus te houden. Zo zorgen we ervoor dat de ondersteuning dicht bij het kind georganiseerd blijft. Waar nodig maken we afspraken met de betreffende gemeente over het verrekenen van de kosten voor het blijven uitvoeren van casusregie.

Aanvullende hulp voor jeugdigen buiten Utrecht: Utrecht regelt dit zelf.

Is er een verwijzing en een overeenkomst voor aanvullende jeugdhulp nodig? Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente Utrecht voor deze jeugdigen de financiële administratie en het contractbeheer voor de aanvullende hulp zelf uit als onze gecontracteerde lokale partners niet betrokken zijn. Dit gebeurt dus niet meer door onze gecontracteerde lokale partners. Dit betekent dat wij de lokale verwijzer vragen een advies aan ons te geven. Op basis van dit advies sluiten wij een overeenkomst af met een zorgaanbieder. Zo zorgen we dat de jeugdige die onder de verantwoordelijkheid van Utrecht valt en in een andere gemeente woont, de aanvullende jeugdhulp krijgt die nodig is. Net als de kinderen die in Utrecht wonen.

Meer informatie

  • Professionals van andere gemeenten of zorgpartners kunnen contact opnemen met de backoffice zorg van Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht, via: backofficezorg@utrecht.nl
  • Pleegouders, verzorgenden uit een andere gemeente kunnen contact opnemen met de inhoudelijke betrokkene die al betrokken is bij de jeugdige. Dit kan zijn van de lokale gemeente/ het wijkteam, zorgaanbieder of gecertificeerde instelling.
  • (Pleeg)ouders uit Utrecht kunnen met vragen terecht bij het buurtteam jeugd en gezin.

Hulp en contact Backoffice zorg

Telefoon

14 030

E-mail

backofficezorg@utrecht.nl