Collectieve Aanpak

Utrecht wil een stad zijn waar kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien. Een stad waar ouders makkelijk andere ouders ontmoeten en van elkaar kunnen leren over opgroeien en opvoeden. Een stad waar ondersteuning vanuit professionals en gemeente laagdrempelig, dichtbij en op maat is. Om dit mogelijk te maken werken we in Utrecht volgens de ‘Collectieve Aanpak’. Niet vóór hen, maar mét hen.

In de Collectieve Aanpak werken 4 partners nauw en integraal samen: Lokalis, DOCK, Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Met deze samenwerking ondersteunen we ouders, kinderen en jongeren bij veel voorkomende vraagstukken over opgroeien en opvoeden, zoals scheiding, somberheid, identiteit, moeilijk gedrag en contact met school.

Maar het doel is vooral dat ouders, kinderen en jongeren van elkaar leren. Hun vragen zijn het vertrekpunt. Zij komen samen in de wijk en zoeken zelf naar geschikte antwoorden. Alle groepsactiviteiten bedenken en organiseren we samen met hen.

Waarom een collectieve aanpak?

We zien een veranderende vraag in de jeugdzorg. Dit zorgt voor meer wachtlijsten en een hogere werkdruk. Verder verwachten we in de toekomst een (nog) krappere arbeidsmarkt. Daarom moeten we op een andere manier werken.

Ook zien we heel duidelijk de meerwaarde van werken vanuit de vraag van ouders, jongeren en kinderen in de wijk. Ouders hebben vaak dezelfde soort vragen als andere ouders. Door ervaringen te delen, voelen ouders zich zelfverzekerder en ervaren zij minder stress en eenzaamheid in de opvoeding. Hierdoor is er minder professionele hulp nodig. Op deze manier draagt collectief werken bij aan de verlichting van het zorgstelsel.

Werkwijze

In de Collectieve Aanpak staan 4 uitgangspunten centraal:

  1. Ouders, kinderen en jongeren staan centraal: we starten met hun vragen en behoeften.
  2. Netwerk versterken: ouders, kinderen en jongeren herkennen elkaars opvoed- en opgroeivragen, gebruiken elkaars ervaringen en krijgen meer zelfvertrouwen.
  3. Voorkomen: door er op tijd bij te zijn, houden we lichte opvoedvragen klein.
  4. Normaliseren: door het uitwisselen met andere ouders, kinderen en jongeren krijgen zij meer rust en vertrouwen in hun eigen situatie en vaardigheden. Bij problemen zoeken zowel gezin als professional eerst hulp in hun eigen omgeving. Als het nodig is zoeken ze hulp bij de (specialistische) zorg.

Initiatieven uitgelicht

Preventieve trainingen voor ouder en kind bij een scheiding

Voor ouders in scheiding is er de training ScheidingsATLAS, met tips over de ondersteuning van hun kind en communicatie met de andere ouder. Daarnaast zijn er trainingen voor kinderen van ouders in scheiding, zoals Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s.

BuKoJoU: jongerengroepen

In januari 2022 startten in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn een groep jongeren met somberheidsklachten én een groep jongeren met vragen over gender en identiteit. De ouders van deze jongeren ontmoeten elkaar ook tijdens een ouderbijeenkomst.

Ouder kind inloopmomenten

Dock, JGZ, Lokalis en Homestart organiseren ouder-inloopmomenten. Dit organiseren ze waar mogelijk met ouders samen. De ouders ontmoeten hierbij andere ouders en delen informatie en inspiratie over opgroeien. Verder leren ze hoe ze met hun kind spelen of oefenen ze met de Nederlandse taal. De inloopmomenten zijn in speeltuinen, buurthuizen en oudercafés.

Ons Oost

Een team van een jeugdverpleegkundige 4-12 (JGZ), een gezinswerker (Lokalis), een ouder en een Adviseur Collectieve Opvoedondersteuning haalden samen de meest gestelde vragen op bij scholen en ouders uit de wijk. Hieruit kwamen 5 thema’s: moeilijk gedrag, contact met de school van je kind, sociale media, gezond en gezellig eten en stevig in je schoenen staan. Deze vragen pakken we vervolgens groepsgericht op.

Hoe gaan we verder in 2023?

In de Kwalitatieve Monitor Collectieve Aanpak 2022 leest u wat onze ambities voor 2023 zijn. Ook leest u wat we verder in 2022 hebben gedaan om te werken aan gezond opgroeien en het voorkomen van zorgen.

Bekijk de Kwalitatieve Monitor Collectieve Aanpak 2022

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030