Collectief werken

Utrecht wil een stad zijn waar kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien. Waar ouders elkaar ontmoeten, ervaringen delen en van elkaar kunnen leren over opgroeien en opvoeden. Waar ondersteuning van professionals en gemeente laagdrempelig, dichtbij en op maat is. Om dit mogelijk te maken gaan we in Utrecht steeds meer 'collectief werken'.

Bij collectief werken starten we vanuit de vraag en werken we in groepen. Daarbij werken 6 partners nauw en integraal samen: Lokalis, DOCK, Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU), de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), KOOS Utrecht en Spoor030. Met deze samenwerking ondersteunen we ouders, kinderen en jongeren bij veel voorkomende vragen over opgroeien en opvoeden. Denk hierbij aan scheiding van ouders, somberheid, identiteit en lastig gedrag.

Waarom collectief werken?

Het helpt als ouders, jongeren of kinderen in een groep ervaringen kunnen delen over dezelfde vragen over opvoeden en opgroeien. Dit geeft meer zelfvertrouwen, vermindert stress én voelt minder eenzaam.

Ook moeten we de hulp anders organiseren. Er zijn meer (lange) wachtlijsten en de werkdruk is hoog. En we verwachten in de toekomst nog minder beschikbaar zorgpersoneel.

Werkwijze

Bij collectief werken staan 4 uitgangspunten centraal:

  1. We starten met de vragen en wensen van ouders, jongeren en kinderen. Samen met hen bepalen we wat nodig is.
  2. We werken groepsgericht. Veel ouders, kinderen en jongeren hebben dezelfde vragen over opvoeden en opgroeien. Deze vragen kunnen we het best in een groep beantwoorden.
  3. Netwerk versterken: ouders, kinderen en jongeren herkennen elkaars vragen, gebruiken elkaars ervaringen en krijgen meer zelfvertrouwen.
  4. Verschillende organisaties werken samen. Om de vragen van ouders, jongeren en kinderen zo goed mogelijk te beantwoorden, zonder door te verwijzen.

Verschillende voorbeelden

Bij collectief werken zijn er verschillende manieren om groepsgericht te werken. De manier waarop hangt af van de vragen en wensen van ouders, kinderen en jongeren. Hieronder leest u een aantal voorbeelden.

Preventieve trainingen bij scheiding

Voor ouders in scheiding is er de training ScheidingsATLAS, met tips over de ondersteuning van hun kind en communicatie met de andere ouder. Ook zijn er trainingen voor kinderen van ouders in scheiding, zoals Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s.

Jongerengroepen (Buurtteams, JoU, Koos, Spoor030)

In veel wijken in Utrecht zijn verschillende groepen voor jongeren van 12-18 jaar met somberheidsklachten, stress, angst of eenzaamheid. Het Buurtteam, JoU, KOOS Utrecht of Spoor030 coördineren en begeleiden de jongerengroepen.

In de groepen praten we met elkaar, maar doen ook leuke dingen. We luisteren vooral naar wat jongeren zelf willen. De ouders van deze jongeren ontmoeten elkaar ook tijdens een ouderbijeenkomst.  

Ouder-kind inloopmomenten

Dock, JGZ en Lokalis organiseren ouder-inloopmomenten. Dit organiseren ze vooral met ouders samen. De ouders ontmoeten hierbij andere ouders en delen informatie en inspiratie over opgroeien. En ze leren hoe ze met hun kind kunnen spelen of oefenen met de Nederlandse taal. De inloopmomenten zijn in speeltuinen en buurthuizen.

Meer cursussen en trainingen op de website van de JGZ

Monitor

In de Kwalitatieve Monitor Collectieve Aanpak 2022 staat wat we in 2022 hebben gedaan om te werken aan gezond opgroeien en het voorkomen van zorgen.

Bekijk de Kwalitatieve Monitor Collectieve Aanpak 2022

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030