Waar werken we aan

Een sterke sociale basis

Opgroeien in een zo normaal mogelijke situatie en omgeving is het allerbelangrijkst voor kinderen. Óók als zij problemen hebben of als er thuis weinig geld is. Meedoen bij de voetbalclub, naar een reguliere school of op dansles in de buurt. ‘Gewoon' opgroeien vraagt om een sterke sociale basis. Familieleden, medewerkers en vrijwilligers van kinderopvang, jongerenwerk, sportclub, de juf of meester op school: met elkaar kijken we hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen die wat extra’s nodig hebben.

De gemeente verbindt, stimuleert en ondersteunt. Dit blijven we ook de komende jaren doen. Ook helpen we gezinnen met schulden, bij scheiding of met huisvesting. Zo voorkomen we dat deze problemen het gezin ontwrichten en de situatie voor het kind/de kinderen verslechtert.

Zorg dichtbij en op maat

Vanaf 2020 organiseren we in Utrecht de specialistische zorg op een andere manier: dichtbij, op maat en integraal. In teams, in de buurt. Zodat specialistische hulpverleners dicht bij de gezinnen en kinderen zijn en nóg beter kunnen samenwerken met alle andere personen die belangrijk zijn voor het kind: de leerkracht, de huisarts, de gezinswerker van het buurtteam, de systeemtherapeut en de voetbalcoach.

We willen dat zo veel mogelijk kinderen opgroeien in een gezin. Maar soms zijn de problemen of beperkingen zo groot dat thuis wonen niet meer gaat, en is het beter dat een kind (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. In dat geval willen we zorgen dat die andere plek zoveel mogelijk lijkt op thuis. Bijvoorbeeld in een pleeggezin of gezinshuis, het liefst in de eigen buurt, zodat het kind gewoon naar de eigen school en sportclub kan blijven gaan. Om dat te bereiken zetten we vanaf 2020 extra in op de ontwikkeling van positieve alternatieven voor ‘verblijf in een instelling’, dichtbij en in de buurt.

Samenwerken met andere regio’s

Voor zorg die zo specialistisch is dat we deze niet kunnen organiseren in de eigen regio werken we met de omliggende regio's samen. Zodat kunnen we de beschikbaarheid en ontwikkeling ervan borgen. Ook voor deze zorg geldt dat we deze zo ‘thuis als mogelijk’ willen organiseren met extra aandacht voor het behoud van een goede lijn met ‘thuis’, het eigen netwerk en de eigen school.

Veranderingen specialistische jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2020 zorgen aanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 dat er in Utrecht teams in de buurt zijn die de specialistische jeugdhulp kunnen bieden. Dit is de uitkomst van de aanbesteding specialistische jeugdhulp die Utrecht heeft gehouden voor de aanvullende zorg voor Jeugd.

Voortgangsrapportage en Uitvoeringsagenda

In de gecombineerde Voortgangsrapportage en Uitvoeringsagenda Zorg voor Jeugd leest u wat de gemeente en partners in 2020 hebben gedaan op deze terreinen en met welk resultaat, en welke opgaven wij in 2021 oppakken.

Bekijk de Voortgangsrapportage en Uitvoeringsagenda - april 2021  (pdf op site met raadsstukken)

Ontwikkeling expertisenetwerken Flevoland - Utrecht gestart

Samen hebben de provincies Flevoland en Utrecht de opdracht gekregen om een expertisecentrum in te richten voor meervoudige, complexe situaties van jongeren. De expertisecentra moeten consultatie en advies gaan bieden, hulp organiseren en bijdragen aan kennisontwikkeling voor complexe jeugdhulp. We kiezen in de uitwerking voor een netwerkvorm zodat we zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen blijven werken. Lees meer over de ontwikkeling van de expertisenetwerken

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030