Specialistische jeugdhulp vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 zorgen aanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 dat er in Utrecht teams in de buurt zijn die de specialistische jeugdhulp kunnen bieden. Dit is de uitkomst van de aanbesteding die Utrecht heeft gehouden voor de aanvullende zorg voor Jeugd. Utrecht organiseert zo de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in Utrecht nog meer op maat en dichtbij, ook de specialistische jeugdhulp.

2 partijen voor alle Utrechtse wijken

Zorgaanbieders KOOS en Spoor030 leveren vanaf 1 januari 2020 de specialistische jeugdhulp in alle Utrechtse wijken. KOOS is een samenwerkingsverband van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké. Spoor030 is een samenwerkingsverband van Dokter Bosman, Intermetzo en Timon.

Aanbesteding afgerond

Op 14 december 2018 publiceerde de gemeente de uitvraag voor de specialistische jeugdhulp. Na een voorselectie in februari 2019 heeft de gemeente de 2 partijen KOOS en Spoor030 toegelaten tot de dialoogfase. Met deze 2 aanbieders, een jongerenontwikkelgroep, ouders en samenwerkingspartners is in 7 dialooggesprekken de opdracht voor de specialistische jeugdhulp vanaf 2020 verder uitgewerkt. KOOS en Spoor030 hebben zich daarna ingeschreven. De opdracht is aan deze beide partijen gegund.

Welke zorgaanbieder is in welke wijk actief?

Wijken waar KOOS actief is:

 • Leidsche Rijn
 • Vleuten-De Meern
 • West
 • Zuidwest

Wijken waar Spoor030 actief is:

 • Binnenstad
 • Noordoost
 • Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen)
 • Oost
 • Overvecht
 • Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Lunetten)

Informatie over KOOS en Spoor030

Meer informatie over KOOS en Spoor030 kunt u vinden op www.koosutrecht.nl en www.spoor030.nl. Op hun website vindt u ook de bezoekadressen zodra deze bekend zijn.

Welke zorg bieden de teams?

KOOS en Spoor030 kunnen antwoord geven op alle specialistische jeugdhulpvragen. De teams kunnen individuele hulp bieden, of in groepsverband. KOOS en Spoor030 zorgen ook voor de kinderdagcentra, pleegzorg(begeleiding), gezinshuizen en andere vormen van zorg waarbij kinderen logeren en wonen.

Vak- en speltherapie en intelligentietests

Als vak- en speltherapie of een intelligentietest onderdeel zijn van een behandeling/onderzoek door de specialistische teams, dan valt dit binnen de zorg van de teams. Het is niet mogelijk om dit los van een breder traject in te zetten. Dit was eerder ook niet mogelijk.

Welke zorg bieden de teams niet?

Dyslexiezorg

De specialistische teams in de buurt bieden geen dyslexiezorg. Meer informatie over dyslexiezorg.

Zeer specialistische hulp

Voor sommige vormen van zeer specialistische hulp zijn er aparte afspraken. Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

 • de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd
 • dyslexiezorg
 • de essentiële functies (bovenregionale beschikbare zorg)
 • LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)

De partijen werken samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de zorg van de buurtgerichte specialistische jeugdhulp.

Hoe werkt het in de praktijk en wat betekent het voor cliënten?

Wat er voor cliënten verandert en hoe de nieuwe opzet in de praktijk werkt, leest u op de informatiepagina voor cliënten.

Waarom deze verandering

De contracten van de gemeente met aanbieders die in 2019 specialistische jeugdhulp boden, zijn op 1 januari 2020 afgelopen. We hebben KOOS en Spoor030 als nieuwe aanbieders gekozen voor de periode vanaf 1 januari 2020. Samen met hen vernieuwen en verbeteren we de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. We organiseren in Utrecht vanaf 2020 de specialistische zorg op een andere manier. We willen dit voor de lange termijn doen. Daarom hebben  KOOS en Spoor030 een langdurig contract gekregen.

Vanaf 2020 werken professionals zoals de orthopedagoog, systeemtherapeut en (GZ-) psycholoog in alle Utrechtse buurten. Dat maakt een intensieve samenwerking mogelijk met het gezin en andere betrokkenen, zoals huisarts, buurtteam, school, sportclub, familie en vrienden. Een specialist kan bijvoorbeeld meedenken met de gezinswerker van het buurtteam, zonder dat er een verwijzing of overdracht nodig is. De specialist en de partijen uit de basiszorg werken als team samen met en voor de cliënt waardoor er zo min mogelijk sprake is van overdracht, nieuwe intakes, enzovoorts.
Hulp en ondersteuning wordt eenvoudig, tijdig en zo intensief als nodig geboden. De zorg kan op school, thuis of op de voetbalclub in de buurt geboden worden. Met deze verandering organiseert Utrecht de jeugdzorg eenvoudig, op maat en meer samenhangend.

Meer informatie

De cliënten die hiermee te maken hebben, zijn door hun huidige zorgaanbieder geïnformeerd. Hebt u als professional vragen? Dan kunt u deze het beste stellen aan uw leidinggevende. Of stel uw vraag per mail aan jeugd@utrecht.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, uiterlijk binnen 5 werkdagen.

Bovenregionale aanbesteding voor zeer specialistische jeugdhulp

In Utrecht zijn 4 jeugdhulp-regio’s gestart met de aanbesteding van de zogenoemde ‘essentiële functies’. Dit gebeurt zodat kennis (expertise) beschikbaar is die nodig is voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Per 1 april 2020 moet er een nieuw contract zijn met de zorgaanbieders die deze zeer specialistische behandelingen bieden.

Lees meer over de bovenregionale aanbesteding voor zeer specialistische jeugdhulp


Terugblik op de dialooggerichte aanbesteding specialistische jeugdhulp (pdf, 198 kB)

Hulp en contact Inkoop aanvullende zorg

Telefoon

14 030