Verwijsindex

De verwijsindex is een hulpmiddel bij de zorg voor kinderen en jongeren. In de verwijsindex kan een professionele hulpverlener of behandelaar registreren dat hij contact heeft met een cliënt. Op deze manier weten professionals van elkaar dat zij bij een bepaalde cliënt betrokken zijn.

Hoe werkt het?

Buurtteams, leerkrachten, hulpverleners en andere professionals die betrokken zijn bij een jeugdige kunnen een vermelding zetten in de verwijsindex. Als een professional een vermelding in de verwijsindex wil opnemen, bespreekt hij of zij dit eerst met de ouder/verzorger en/of de jongere.

Als er ook andere hulpverleners betrokken zijn bij de jongere kan de betreffende professional dit direct zien. Het is vervolgens de bedoeling dat hij contact opneemt met de andere hulpverlener(s) en eventueel afspreekt wie de regie heeft in de hulpverlening. Zo zorgen we ervoor dat instanties niet langs elkaar heen werken en er geen informatie verloren gaat.

In de verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie; alleen de namen en contactgegevens van betrokken professionals worden geregistreerd. Van uw kind staat alleen de naam, het adres, de geboortedatum en het Burger Service Nummer (BSN) in de verwijsindex.

Wie doen er mee?

Er zijn in Utrecht al veel organisaties aangesloten op de verwijsindex. De verwijsindex is een landelijk werkend systeem. Maar per regio of gemeente zijn verschillende keuzes gemaakt over het gebruik van de index.

Meer informatie

Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, bezwaar maken tegen opname in de verwijsindex of hebt u andere vragen? Stuur dan een e-mail naar verwijsindex@utrecht.nl.

Lees meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift

Inloggen

Hebt u een account in de verwijsindex?

Inloggen gaat via Multisignaal.nl

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030