Jongerenwerk

Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) blijft tot en met 2026 het jongerenwerk uitvoeren in Utrecht. Dit is de uitkomst van de tender, uitgeschreven door de gemeente Utrecht. Stichting JoU was de enige aanvrager.

De afgelopen jaren zorgden de jongerenwerkers van Stichting JoU voor een positieve ontwikkeling bij jongeren en voor minder jongerenoverlast op straat. Gezond en veilig opgroeien en ruimte krijgen voor het ontwikkelen van talenten, is belangrijk voor alle jongeren. Voor sommige jongeren is hier ondersteuning bij nodig. Met deze ondersteuning draagt het jongerenwerk bij aan gelijke kansen voor alle jongeren.

Jongeren positief over enthousiaste aanpak

Stichting JoU was de enige aanvrager. De aanvraag is ook beoordeeld door een commissie en 10 Utrechtse jongeren. Jongeren waardeerden het enthousiasme waarmee de jongerenwerkers hun plan voor de komende periode presenteerden. Vooral de vertrouwensband waaraan jongerenwerkers werken en de plekken waar zij actief zijn vonden de jongeren positief.

Werkwijze

Het jongerenwerk sluit aan bij de leefwereld van de jongeren en verbindt hen met elkaar en met buurtbewoners. Zo praten ze op straat met jongeren en organiseren samen met hen allerlei activiteiten in buurthuizen en op pleintjes in de stad. Ook zijn de jongerenwerkers te vinden bij diverse scholen tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zo leren zij veel jongeren kennen en zien ze wanneer het minder goed gaat. Jongeren die niet makkelijk hulp vragen of met criminaliteit te maken hebben, krijgen individuele begeleiding. Wanneer het nodig is werken de jongerenwerkers hierbij samen met partners zoals de politie of het buurtteam.

Jongerenwerk belangrijke samenwerkingspartner

De afgelopen jaren was het jongerenwerk een belangrijke partner binnen de aanpak van jeugdoverlast en - criminaliteit. Ook waren zij een belangrijke samenwerkingspartner voor het onderwijs, het sociaal makelen, de cultuur- en sportvoorzieningen, de jeugdgezondheidszorg, de politie, de andere veiligheidspartners, de buurtteams en de gemeente. Deze samenwerking wordt de komende jaren versterkt.

Zo krijgen meer jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. In 2020 wordt de aanvullende jeugdhulp buurtgericht organiseert, waardoor ook de samenwerking met (zorg)partners vanzelfsprekender wordt.
Lees de Nota van Uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht (pdf, 2 MB)

Hulp en contact Jeugd

E-mail

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030