De inkoop van zorg voor jeugd

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de inkoop van aanvullende zorg voor jeugd.

Hebt u vragen over de inkoop van zorg, dan kun u deze stellen via inkoopaanvullendezorg@utrecht.nl. Voor vragen over het iJw-berichtenverkeer kunt u een email sturen naar backofficezorg@utrecht.nl.

Meer over de nieuwe contractperiode aanvullende zorg

Inkoop aanvullende zorg

Als gemeente zijn we op stelselniveau verantwoordelijk voor een dekkend aanbod van jeugdhulp. Dat betekent: voor een goede beantwoording van de hulpvraag van de cliënt en het buurtteam. Voor het ontvangen van jeugdhulp is altijd een verwijzing nodig van een van de verwijzers, bijvoorbeeld het buurtteam of de huisarts (zie ook: Toegang tot jeugdhulp). Sinds 2020 leveren KOOS Utrecht en Spoor030 de specialistische jeugdhulp (met uitzondering van de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd, dyslexiezorg, de bovenregionale beschikbare zorg en landelijk beschikbare zorg) van in alle Utrechtse wijken. Zij zijn gecontracteerd tot 2029. We sluiten geen contracten met andere aanbieders voor deze specialistische jeugdhulp.

We hebben KOOS en Spoor030 als aanbieders specialistische jeugdhulp gekozen voor de periode vanaf 1 januari 2020 (met uitzondering van de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd, dyslexiezorg, de bovenregionale beschikbare zorg en landelijk beschikbare zorg). Samen met hen en andere partners vernieuwen en verbeteren we de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. We organiseren sinds 2020 de specialistische zorg op een andere manier. We willen dit voor de lange termijn doen. Daarom hebben KOOS en Spoor030 een langdurig contract tot 2029 gekregen. We sluiten geen contracten met andere aanbieders voor deze specialistische jeugdhulp.

Een contract met de gemeente Utrecht is een voorwaarde om zorg vergoed te krijgen. Bij het ontbreken van een contract is de gemeente niet gehouden aan het vergoeden van geleverde zorg.

De gemeente Utrecht heeft KOOS en Spoor030 gecontracteerd voor de specialistische jeugdhulp (met uitzondering van de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd, dyslexiezorg, de bovenregionale beschikbare zorg en landelijk beschikbare zorg). De gecontracteerde aanbieders KOOS en Spoor030 voorzien samen in een dekkend aanbod van Zorg in Natura voor de aanvullende jeugdhulp in Utrecht. De gemeente sluit geen contracten met andere aanbieders voor deze specialistische jeugdhulp. KOOS en Spoor030 hebben wel contracten afgesloten met vrijgevestigde praktijken en andere onderaannemers.

 

Over bepaalde vormen van specialistische jeugdzorg maken we gezamenlijke afspraken met de andere Utrechtse jeugdregio’s: Jeugdzorg Plus, specialistische klinische opname voor psychiatrische zorg waaronder BOPZ, driemilieusvoorzieningen. We kopen deze zorg gezamenlijk in. Ook maken we gezamenlijke afspraken over inkoop van de SAVE-teams, Veilig Thuis en de crisiszorg. De Utrechtse jeugdregio’s bestaan uit:

  • Utrecht stad: Gemeente Utrecht (waaronder ook Vleuten en De Meern)
  • Eemland: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg
  • Lekstroom: Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein
  • West: Montfoort, Oudewater, Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden
  • Zuidoost: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist

Voor hele specialistische en schaarse vormen van zorg zijn zorgaanbieders gecontracteerd die vallen onder het landelijk transitie arrangement (LTA). Deze zorgaanbieders bieden op uiteenlopende gebieden zeer specialistische zorg, bekijk de aanbieders.

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet.
Ernstige enkelvoudige dyslexie houdt in dat de lees- en spellingsproblematiek van een kind ernstig en hardnekkig is. Meer informatie vindt u op de pagina over dyslexie.

Het vertrekpunt van de transitie is dat alleen de middelen voor zorg zijn overgeheveld zoals die tot 2015 uit de publieke middelen betaald werden. Dit betreft alleen de middelen voor de zorg die in het basispakket van de zorgverzekeraar opgenomen waren. Niet alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering werd betaald is overgeheveld naar de gemeenten. Wel alle Jeugd-GGZ maar bijvoorbeeld vak- en speltherapie niet (als die geen onderdeel uitmaakt van een behandeling in de JGGZ).

Voor vergoeding van deze zorg verwijzen wij u dan ook door naar uw zorgverzekeraar.

Hulp en contact inkoop zorg voor jeugd

Telefoon

14 030