Zorg voor jeugd

We willen dat ieder kind in Utrecht gezond en veilig kan opgroeien en zijn talenten kan ontwikkelen.

Om dit te realiseren zet de gemeente in op:

  • een sterke sociale basis in de buurt
  • goede zorg dichtbij en op maat

Sterke sociale basis in de buurt

De sociale basis gaat over veilig en ‘gewoon’ opgroeien. De sociale basis bestaat uit iedereen die belangrijk is in het leven van een kind of jongere: ouders, familie, school, consultatiebureau, de sportclub, gitaarles, kerk, vrienden, buren. Het is fijn als er een netwerk is van vertrouwde mensen in de eigen omgeving, of van vrijwilligersorganisaties waar een gezin of jongere bij terecht kan. Samen maken al deze mensen in de buurt een sterke sociale basis. Als gemeente willen we die sociale basis nog sterker maken.

Zorg dichtbij en op maat 

Er is basiszorg vanuit de huisarts, de jeugdgezondheidszorg en de buurtteams. Die zijn altijd dichtbij, in alle buurten. Ook de specialistische zorg is in de hele stad dichterbij georganiseerd, in teams van KOOS Utrecht en Spoor030 in de buurt. Zorg is maatwerk: ieder kind, iedere jongere en elk gezin is uniek en vraagt een eigen aanpak. Alle betrokkenen werken samen: met elkaar én met ouders en kind als ‘team in de buurt’.

Opgroeien in een gezin

We willen dat zo veel mogelijk kinderen opgroeien in een gezin. Maar soms zijn de problemen of beperkingen zo groot dat thuis wonen niet meer gaat, en is het beter dat een kind (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. In dat geval willen we zorgen dat die andere plek zoveel mogelijk lijkt op thuis. Bijvoorbeeld in een pleeggezin of gezinshuis, het liefst in de eigen buurt, zodat het kind gewoon naar de eigen school en sportclub kan blijven gaan.

Luisteren naar ouders en kinderen

Bij alles wat we doen voor ouders en kinderen, laten we ouders en kinderen zo veel mogelijk meedenken of meedoen. Bijvoorbeeld door hun mening of advies te vragen over de hulp die ze krijgen. Stap voor stap blijven we zo de zorg voor jeugdigen en hun ouders in Utrecht verbeteren en vernieuwen.

Veiligheid vormt altijd de ondergrens

Als de veiligheid van een kind of jongere in het geding is, komt een team van SAVE Jeugdbescherming in actie (SAVE staat voor Samenwerken aan Veiligheid). De SAVE-teams, die nauw samenwerken met de buurtteams, voeren de jeugdbescherming en de jeugdreclassering uit. is. Ga voor meer informatie naar www.samen-veilig.nl.

Zorg voor jeugd: met wie samen?

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat er voldoende en voldoende diverse zorg is voor kinderen en jongeren in Utrecht. (Ont)zorgen doen we samen. In en met de buurt - en samen met de buurtteams, huisartsen, de jeugdgezondheidszorg, scholen, sociaal makelaars, jongerenwerk, aanbieders van informele zorg, aanbieders van aanvullende zorg, jeugdbescherming, Veilig Thuis en veel meer partijen. We betrekken belangenorganisaties van cliënten bij het beleid. En we stemmen ons beleid af met gemeenten in de regio Utrecht, andere grote steden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens worden niet zomaar uitgewisseld; dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op als er sprake is van een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving. Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy. U kunt op de website van de buurtteams lezen hoe zij omgaan met uw privacy. 

Kinderrechten

Utrecht kinderrechtenstad: Utrecht wil meer aandacht voor kinderrechten en specifiek voor het thema ‘de stem van de kinderen’. We luisteren naar ze en betrekken hen bij het beleid. In Utrecht doet iedereen mee, dus ook de kinderen en jongeren in de stad.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over zorg voor jeugd in Utrecht? Lees dan de voortgangsrapportage en uitvoeringsagenda jeugd 2021 of bekijk dan de volledige lijst Documenten aanpak zorg voor jeugd.
Voor kinderen is deze informatie te vinden in de folder Opgroeien in Utrecht – Hoe is de hulp geregeld (pdf)

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030