Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

Onderzoek naar 6 organisaties sociaal domein

23-09-2022 | Voor de zomervakantie onderzocht een visitatiecommissie het werk van 6 organisaties in het Utrechtse sociaal domein. Het gaat hier om Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, DOCK, JoU, SportUtrecht en U centraal. De commissie heeft via werkbezoeken, gesprekken en een afsluitend werkdiner een blik in de keuken geworpen. Dingen die opvielen leest u in het eindverslag dat we 13 september 2022 naar de gemeenteraad stuurden.

Rode draden

De visitatiecommissie haalde 4 rode draden op:

  1. (Vast)lopen op inhoud. De inhoudelijke opdracht die deze 6 organisaties hebben is breed. Dat is volkomen terecht vanuit de maatschappelijke opgaven gezien, maar vraagt wel om realistische verwachtingen en het stellen van prioriteiten. Niemand kan alles tegelijk.
  2. Samen werken en ontwikkelen. De leidende standpunten van het Utrechtse zorgmodel bieden nog altijd positieve en inspirerende houvast, maar een volgende stap is nodig. Bewust zijn van de rol en gericht samenwerken geven een nieuwe zet aan het samenspel van de 3 zorgsporen.
  3. Partnerschap voorbij. 'Het goede gesprek' wordt veel gevoerd en geeft teken van partnerschap. Dat levert veel op, maar leidt niet altijd tot een oplossing. Het duidelijk maken van wie waarop regie voert (en waarom) helpt om elkaar op afspraken te kunnen aanspreken en het samen gevoerde opdrachtgeverschap te versterken. 
  4. Leren onderzoeken. Onderzoeken van hoge kwaliteit leveren juist in een meerjarige aanbesteding concrete verbeter- en ontwikkelpunten op. Maar dragen ook bij aan het beter leren kennen en waarderen van elkaars rol. Zo kom je samen verder.

Vervolg

Het terugblikken gaat niet alleen over de individuele organisaties, maar ook over ons Utrechtse sociale stelsel en hoe de gemeente Utrecht werkt. Dit biedt kansen om dingen die opvallen in de breedte op te pakken en te benutten voor de opgaves van de toekomst.
De komende tijd gaan we met de 6 organisaties verder in gesprek over wat zij er wel en niet in herkennen. En hoe we de inzichten van de commissie kunnen vertalen naar concrete acties/veranderingen voor het resterende deel van de opdracht en de volgende uitvraag.

Gratis OV voor 66+

21-09-2022 | Inwoners van de provincie Utrecht van 66 jaar of ouder met een laag inkomen kunnen nu 1 jaar lang gratis een OV abonnement krijgen. Met dit abonnement reis je na 9.00 uur en in het weekend de hele dag gratis met alle bussen, trams, buurtbussen en Flex van U-OV en Syntus Utrecht in de provincie Utrecht. Kijk voor meer informatie en om het gratis abonnement aan te vragen op www.gratisreizenouderen.nl.

Mensen die graag hulp willen bij de aanvraag kunnen terecht in de bibliotheek. In veel bibliotheken zit een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO. Op www.gratisreizenouderen.nl staat hier een overzicht van. Als er in de bibliotheek geen IDO is, kunnen de medewerkers vertellen waar iemand terecht kan voor hulp bij de aanvraag.


Tentoonstelling over huiselijk geweld en kindermishandeling

09-09-2022 | Het houdt niet op, totdat je iets doet. Die boodschap verbeeldt de rondreizende foto-tentoonstelling ‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ over huiselijk geweld en kindermishandeling. De tentoonstelling is tot 3 oktober te zien in Hoog Catharijne.

Maandag 12 september om 17.00 uur opende Dennis de Vries, wethouder jeugd & jeugdzorg, de tentoonstelling in aanwezigheid van ervaringsdeskundigen. Het is een indringende tentoonstelling met persoonlijke portretten en verhalen.

Verborgen geweld

Ieder jaar krijgen in Nederland 1 miljoen mensen te maken met huiselijk geweld. Als slachtoffer, dader of getuige. Huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling en seksueel geweld, is het grootste geweldsprobleem. Het komt in alle lagen van de bevolking voor, maar is het meest verborgen. Betrokkenen trekken zelf vrijwel nooit aan de bel. Vaak schamen slachtoffers en ook daders zich. En de omgeving weet meestal niet wat ze kunnen doen. Daarom geeft gemeente Utrecht samen met partners in de stad zoals Veilig Thuis, Lokalis en ervaringsdeskundigen dit najaar wederom extra aandacht aan huiselijk geweld. Om het taboe te doorbreken en vooral de omgeving alert maken en aan te moedigen om aan de bel te trekken bij Veilig Thuis Utrecht.

Maak het verschil

Wethouder Dennis de Vries: “Aandacht voor huiselijk geweld en wat je kunt doen als daar mogelijk sprake van is, blijft belangrijk. We moeten mensen blijven motiveren om voor elkaar en zichzelf op te komen in moeilijke situaties. Alleen samen kunnen we huiselijk geweld tegengaan. Misschien maak jij wel het verschil voor iemand die hulp of steun nodig heeft. Daarom ben ik blij dat we deze tentoonstelling opnieuw hebben in de stad, en zo zichtbaar. Zo helpen we ook mensen die niet weten wat ze moeten doen.”

Portretten

De foto-tentoonstelling ‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ bestaat uit 23 portretten van mensen die te maken kregen met o.a. huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling. Ze poseren samen met diegenen die hen het zetje gaven om hun cirkel van geweld te doorbreken. De tentoonstelling is een project van Stichting Open Mind in samenwerking met het landelijk programma GHNT (Geweld Hoort Nergens Thuis) van het ministerie van VWS. Voor meer informatie over de expositie en het bijbehorende programma kijk op Veilig Thuis Utrecht.

Meer informatie/ wat kun jij doen?

Heb jij nu vermoedens of maak jij je zorgen om iemand? Neem dan (gratis & anoniem) contact op met Veilig Thuis Utrecht. Samen met jou kijken zij wat er nodig is en wat je zelf kunt doen.
0800 2000 (24/7) | veiligthuis@samenveilig.nl | chatten via www.veiligthuisutrecht.nl (9.00 – 17.00 uur)


Herstel en veerkracht voor Utrechtse jeugd na corona

18-07-2022 | Vanaf september 2022 kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die kinderen en jongeren kunnen helpen bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. We verwachten na de zomervakantie de subsidieregeling 'Herstel en Veerkracht voor Utrechtse jeugd' te publiceren. Veel kinderen en jongeren hebben last gehad van corona. Na het opheffen van de coronamaatregelen pakte een groot deel van de kinderen en jongeren het gewone leven weer op. Een deel had hier meer moeite mee. We hebben daarom al tijdens corona extra geld beschikbaar gesteld om de negatieve gevolgen van corona voor jeugd te verzachten vanuit de middelen Versneld Vernieuwen.

De Staat van de Utrechtse jeugd

In april van dit jaar verscheen de Staat van de Utrechtse jeugd, een onderzoek naar hoe het gaat met kinderen en jongeren in Utrecht na corona. De Staat voor de Utrechtse jeugd brengt in beeld waar of voor wie extra inzet of activiteiten hard nodig zijn. Met de nadere regel 'Herstel en veerkracht voor Utrechtse jeugd' voegen we 2 subsidieregelingen samen: Versneld Vernieuwen en Nationaal Programma Onderwijs. Dat doen we omdat beide regelingen zich veelal op dezelfde thema’s en partners in de stad richten. De nieuwe subsidieregeling biedt partners in de stad de mogelijkheid om via 1 subsidieregeling aanvragen te doen voor maatregelen die zorgen voor herstel van de negatieve gevolgen van corona en om de veerkracht van jeugd groter te maken. Binnen de subsidieregeling zijn thema’s benoemd waarop die extra inzet nodig is. Eind september besteden we ook in deze nieuwsbrief aandacht aan de nieuwe subsidieregeling.


Extra zorg tijdens hete dagen

06-07-2022 | Nederlandse zomers worden steeds warmer. Ook in Utrecht kregen en krijgen we deze zomer te maken met hoge temperaturen. Voor sommigen een welkome periode van terras- en strandbezoek, maar vooral voor ouderen en chronisch zieken kan hitte juist nare gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk aan vermoeidheid, uitdroging en flauwvallen. Lees de hittetips van het RIVM nog eens na en zorg extra goed voor cliënten en eventueel hun naasten en huisdieren tijdens hete dagen.
Op de site van het RIVM staan ook animatiefilmpjes die u kunt downloaden om eventueel af te spelen op de beeldschermen in de wachtruimte van uw organisatie.


Lekker in je vel XL

01-07-2022 | Het was een feest om mee te maken en mee te vieren. Ruim 175 Utrechters wisselden op 16 juni tijdens Het Gezonde Ideeën Festival – Lekker in je vel XL, in LE:EN en op Nieuw Rotsoord, hun activiteiten, kennis en initiatieven uit op het gebied van Gezondheid. Het Festival werd georganiseerd door het Gezondheidspact Utrecht. Een dynamisch netwerk dat werkt aan de ambitie: gezondheid voor iedereen!  

Dertig bijdragers wisten op het festival de deelnemers te boeien met workshops, doe-sessies of een activiteit. Dat alles met als rode draad onze mentale gezondheid. Dat leverde veel verassende onderwerpen op. Slapen, wachten, wandelen, tijdsurfen, moe of gelukkig zijn, natuur en nog heel veel meer. We zagen een grote initiatiefkracht in Utrecht op het gebied van gezondheid. En het Gezondheidspact verwelkomde 15 nieuwe ambassadeurs.

Alle Utrechtse organisaties en personen die een bijdrage willen doen aan de gezondheid in de stad zijn welkom in dit netwerk. Om elkaar te inspireren, samen te werken en van elkaar te leren op gebied van gezondheid. Wil je meer weten over het Gezondheidspact of je aansluiten? Mail dan naar gezondheidspact@utrecht.nl.


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030