Lees voor

Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

LVB Xperience

27-01-2023 | Wat doen we u in een onbekende omgeving, waar we niet goed begrijpen wat ze van ons willen? We worden lacherig. Voelen ons opgelaten. Of zeggen niets meer, trekken ons terug en lopen weg. Welkom in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH kunnen deelnemers een dagdeel lang de wereld van mensen met een LVB ervaren. En dat is best confronterend.

Humanitas DMH biedt 1000 mensen binnen de sociale basis (welzijn, vrijwilligers, buurt initiatieven, organisaties die geen scholingsbudget hebben) een LVB Xperience aan. Hiervoor kregen ze subsidie van de gemeente. De LVBX duurt maximaal 2 uur, op locatie van de desbetreffende organisatie.

Lees meer over LVB Xperience en meld u hiervoor aan


Stand van zaken subsidie ‘Herstel en veerkracht voor de Utrechtse jeugd’

De gemeente Utrecht heeft in september 2022 € 11,65 miljoen beschikbaar gesteld aan organisaties om de gevolgen van corona bij de Utrechtse kinderen en jongeren te verzachten en hun veerkracht te herstellen. U kunt nog steeds aanvragen indienen als u goede ideeën heeft. De subsidie is aan te vragen tot en met 30 december 2024.

Toegekende subsidie

We hebben goede ideeën ontvangen om de Utrechts jeugd te helpen. Er is ongeveer € 1 miljoen toegekend voor zes verschillende aanvragen. Er liggen nog een aantal aanvragen ter beoordeling. Het beschikbare subsidiebudget kan wel eerder op zijn. De partijen die de aanvragen indienen worden op volgorde van de compleet ingediende aanvraag behandeld.

Extra informatie over verandertheorie

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de aanvraag op 1 thema ingeschreven moet worden en dat er een toelichting op de thema’s staat in de bijlage van de nadere regel. Daarnaast signaleren we dat het opstellen van een verandertheorie wat vragen oproept. Daarom hebben we hierover wat extra informatie in het subsidieloket gezet.


Goed taalonderwijs voor inburgeraars in Utrecht

26-01-2023 | Op 23 januari 2023 hebben 13 taalaanbieders uit regio Utrecht en gemeente Utrecht hun handtekening onder het convenant inburgeringsonderwijs gezet. Het doel is om goed onderwijs te bieden aan inwoners van de gemeente Utrecht die moeten inburgeren en daarvoor zelf hun cursus moeten uitzoeken en betalen. Daarnaast is samen leren in de praktijk, de inburgeraars ondersteunen en stimuleren ook een belangrijk onderdeel van het convenant. 

Community of practice inburgering gezinsmigranten

Ook zijn de gemeente Utrecht en de taalaanbieders gestart met een community of practice voor gezinsmigranten. De taalaanbieders gaan samen met onsen andere organisaties een community vormen om de doelgroep gezinsmigranten en het taalaanbod voor hen beter in zicht te krijgen en kijken waar het goed gaat en minder goed gaat.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van het convenant zijn Babel, Lest Best, NCB Opleidingen, gemeente Utrecht, Oxford Opleidingen, PAIR, Prisma Opleidingen, Sagènn Educatie, Stichting Integraal, Queridon, Taal College, TaalDivers, TopTaal NT2 Expert BV en Volksuniversiteit Utrecht.


Subsidie uit het evenementenfonds weer beschikbaar

Utrecht blaast het evenementenfonds nieuw leven in. Organisaties en ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor evenementen die bijdragen aan het thema gezondheid. We dagen organisatoren van evenementen uit om concepten te bedenken die vernieuwend, persoonlijk en verbindend zijn. In het bijzonder zoeken we evenementen die verschillende activiteiten met elkaar combineren. Bijvoorbeeld gezondheid, sport, cultuur en wetenschap. Het fonds zet in op evenementen in de wijken, met aandacht voor duurzaamheid en inclusiviteit. Het evenementenfonds is er voor evenementen die aansluiten bij bekende Utrechtse vieringen zoals de verjaardag van de stad (2 juni), Utrecht Health Week, Utrecht Science Week en de viering van Sint Maarten (11 november).

De maximale subsidie is € 60.000 per evenement. De organisator moet minstens de helft van het aangevraagde bedrag zelf of via andere middelen financieren. Een aanvraag indienen kan tot 1 maart. Er komen dit jaar maximaal 4 aanvraagrondes.

Meer informatie en subsidie aanvragen


Utrecht werkt samen met (aanstaande) ouders

18-01-2023 | In Utrecht werken we op verschillende manieren samen met ouders en partners zodat kinderen veilig en gezond opgroeien. Eén van de succesfactoren van onze Kansrijke Start-aanpak is dat we luisteren naar de mensen om wie het gaat: de (aanstaande) ouders.

Met de perspectieven en inzichten van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie scherpen we onze aanpak en sociaal-medische ondersteuning aan. Zo organiseerden we samen spiegelgesprekken, bijvoorbeeld op het thema bestaanszekerheid. Dit betekende veel voor (aanstaande) ouders zelf. Zij voelden zich gewaardeerd en gehoord. Vervolgens organiseerden we samen de stedelijke bijeenkomst Kansrijke start is ook praten over geldzorgen. Hierin stond het belang van vroege signalering van geldzorgen en ontmoeting tussen ouders en professionals uit het sociaal-medisch domein centraal. Andere voorbeelden zijn ‘Wij, Moeders voor elkaar’ en vele andere initiatieven in de stad, waarin moeders elkaar ondersteunen en helpen.

Benieuwd hoe ouders de samenwerking met professionals en beleidsmakers ervaren? Pharos vindt Utrecht een mooi voorbeeld van samenwerken met ouders en schreef er een artikel over.


Informatiekrant Zorg en Ondersteuning 2023

06-01-2023 | Er is een nieuwe krant uitgekomen: Informatiekrant Zorg en Ondersteuning 2023. In deze krant staat informatie over zelfstandig blijven wonen, mantelzorg, geldzorgen en rondkomen, sporten en bewegen, meedoen in Utrecht en over mogelijke ondersteuning door vrijwilligers of organisaties. Veel Utrechtse partijen, zoals de buurtteams, U Centraal, sociaal makelaars, aanvullende zorgaanbieders en de gemeente hebben hier een bijdrage aan geleverd.

De krant wordt tussen 14 en 16 januari huis-aan-huis verspreid. De krant komt in alle brievenbussen met een ja/ja sticker. Daarnaast komt de krant te liggen bij de bibliotheken, wijkbureaus, buurthuizen en de locaties van de buurtteams.

Bekijk de digitale versie van Informatiekrant Zorg en Ondersteuning 2023


Faillissement Bijzondere Zorg Midden Nederland (BZMN)

22-12-2022 | Bijzondere Zorg Midden Nederland (BZMN), een aanbieder van Beschermd Thuis, is failliet. Op maandag 19 december 2022 heeft BZMN faillissement aangevraagd. De rechter heeft het faillissement uitgesproken op dinsdag 20 december 2022.

BZMN is een van de zorgaanbieders voor Beschermd Thuis voor inwoners uit de U16 gemeenten. Gemeente Utrecht heeft hiervoor een contract met BZMN, omdat Utrecht voor beschermd wonen centrumgemeente is namens de U16.

Zorgcontinuïteit voor cliënten

Het gaat om mensen die Beschermd Thuis ontvangen en die wonen in 4 gemeenten in de U16. Namelijk in de gemeenten Zeist, de Bilt, Nieuwegein en Utrecht. Ons eerste belang is dat de zorg voor de cliënten zoveel als mogelijk gecontinueerd wordt. We leggen daarom zo snel als kan contact met:

 • de aangestelde curator
 • de gemeenten van herkomst van de mensen die zorg ontvangen van BZMN
 • onze andere gecontracteerde aanbieders die vergelijkbare zorg kunnen bieden

Onze inzet is om gezamenlijk op te trekken, zodat wij samen kunnen zorgen voor een warme overdracht voor de cliënten. Alle cliënten die zorg ontvingen van BZMN in de U16 zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gesteld. Zij hebben een contactpersoon gekregen waar zij terecht kunnen met hun vragen en zorgen. Zij horen zo snel mogelijk van welke zorgaanbieder ze vanaf nu zorg krijgen en wat deze verandering verder voor hen betekent.

Meer informatie

Professionals, cliënten en/of hun naasten en vertegenwoordigers kunnen bij vragen contact opnemen met de Regionale Toegang Beschermd Wonen:


Bijeenkomst voor gedupeerden kinderopvangtoeslag

02-12-2022 | Op 13 december organiseert het buurtteam een bijeenkomst over de hulp aan gedupeerden. Voor mensen met vragen of problemen door de kinderopvangtoeslag. Of als zij graag in contact komen met anderen die dit ook mee maken om ervaringen te delen. In Utrecht ondersteunen de gemeente en het buurtteam gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Lees meer over de bijeenkomst

Meer informatie over de hulp bij onterecht gestopte kinderopvangtoeslag


Project toegang maatschappelijke opvang

23-11-2022 | We zijn bezig met het verbeteren van het toegangsproces voor de Maatschappelijke Opvang. Wij willen een onafhankelijke toets inbouwen. Ook willen we het toegangsproces duidelijker maken.

Beschikking

Met een beschikking hebben cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Tot nu toe kregen cliënten niet standaard een beschikking voor maatschappelijke opvang. In de toekomst gaan we dat wel doen.

Duidelijke en dezelfde route

We willen met elkaar afspraken maken over welke partij wat doet in het toegangsproces. De lokale teams/Stadsteam Back Up doet het vooronderzoek. De Regionale Toegang voert dan de onafhankelijke toets uit. Dit werken we nu verder uit.

Lees meer over het project toegang maatschappelijke opvang


Een taalrijke toekomst

21-11-2022 | Afgelopen oktober was Prinses Laurentien namens haar stichting Number Five Foundation op de Krachtvoerdag van de Jeugdgezondheidzorg in Utrecht. Ze vertelde hier over het project Taalschatten dat zich inzet voor taalontwikkeling bij jonge kinderen. Het doel van het project is zorgen dat alle kinderen met een voldoende taalniveau aan de basisschool beginnen. 25% van alle kinderen in Nederland begint namelijk aan hun schooltijd met een taalachterstand, en dat is zorgelijk. Annick Lens (jeugdarts) en Marie-Louise (jeugdverpleegkundige) vertellen over hun praktijkervaringen bij de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Impact van laaggeletterdheid

Prinses Laurentien: "Laaggeletterdheid kent enorme impact. Mensen verliezen hun zelfvertrouwen en voelen schaamte voor het feit dat ze niet goed mee kunnen komen. Dit zorgt er ook voor dat ze zich minder betrokken voelen met de samenleving omdat ze niet mee kunnen doen." Taal is dus van onschatbare waarde. Taalontwikkeling bij een kind begint al in de buik bij ongeveer 5 maanden zwangerschap. Daarnaast ontwikkelt taal zich niet vanzelf. Dat vraagt om een actieve inzet van de omgeving en dus ook van ouders. Veel ouders weten dat niet. De medewerkers van de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) volgen taalontwikkeling vanaf de geboorte.

JGZ Utrecht: wat doen we al?

Er zijn vaste momenten waarop een jeugdarts en de jeugdverpleegkundige de kinderen zien op het consultatiebureau. Zij vertellen de ouders wat de JGZ te bieden heeft en wat ouders allemaal met hun kind kunnen doen om taalontwikkeling te stimuleren. Marie-Louise is jeugdverpleegkundige bij de gemeente. "Als ouders binnenkomen, praat ik rechtstreeks tegen het kindje als een soort voorbeeldfunctie. Ouders waarderen dat ontzettend."
Annick Lens is jeugdarts en 8 jaar werkzaam bij de gemeente Utrecht. Annick: "Wanneer ouders met hun baby op consult komen, krijg ik veel vragen over taalontwikkeling. Ouders vragen zich af wat ze zelf kunnen doen en wat ze nu al van de baby kunnen verwachten qua ontwikkeling. Ik adviseer ouders dan met name veel contact te maken met hun kindje door te praten. Niet alleen voorlezen, maar ook een liedje zingen of alledaagse handelingen benoemen, bijvoorbeeld tijdens het aankleden. Niet alle ouders zijn zich daar bewust van dat ook dat helpt bij taalontwikkeling. We bieden als gemeente ook extra mogelijkheden om de taal te stimuleren, zoals het programma Boekstart, videohometraining, taalhuisbezoeken, de voorschool, Taal Doet Meer (waaronder de voorleesexpress), en zo nodig verwijzing naar logopedie."
Marie-Louise: "Wanneer ik vertel dat ouders tegen hun kind moeten praten, krijg ik vaak als antwoord ‘maar ze snappen toch helemaal niet wat ik zeg?’. Dan leg ik uit dat ze het wel degelijk snappen en de taal kunnen voelen. Bij een bal bijvoorbeeld moet je ook meerdere keren tegen een kindje zeggen dat het een bal is voordat ze dat begrijpen."

Wat voegt Taalschatten nog extra toe?

Annick: "Als JGZ bieden we al heel veel ondersteuning, maar een project als Taalschatten en de manier waarop Prinses Laurentien hierover vertelt, zorgt ervoor dat het belang van taalontwikkeling op de kaart wordt gezet. En dat is echt nodig, want we zien namelijk een toename aan spraak- en taalproblematiek bij jonge kinderen. De oorzaak is niet bekend, maar mogelijk speelt schermtijd van ouders en kinderen een rol. Veel ouders zitten bijvoorbeeld op hun telefoon terwijl hun kind op schoot zit. Je maakt dan geen contact met je kind. Het is aan ons als JGZ om het belang van praten en contact maken met je kind duidelijk te maken aan ouders. Een project als Taalschatten helpt daarbij."

De coronapandemie is waarschijnlijk een oorzaak. Marie-Louise: "Kinderen kwamen minder in aanraking met taal, ze kwamen niet op een kinderdagverblijf, of helemaal niet buiten. Veel ouders waren ook angstig voor een corona en lieten hun kind niet of weinig met andere kinderen in contact komen."

Welke aanpak past bij welk gezin?

Ouders moeten aangezet worden om taalontwikkeling bij hun kinderen te stimuleren. Dat vraagt om maatwerk. Prinses Laurentien: "Er bestaan namelijk verschillende gezinnen, bijvoorbeeld ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen, of ouders die geen tijd hebben om taalontwikkeling bij hun kind te stimuleren".
Marie-Louise: "Ik adviseer ouders altijd om in hun moedertaal te spreken tegen het kindje. Het maakt niet uit als dit niet de Nederlandse taal is. Het gaat erom dat de taalontwikkeling bij het kind op gang wordt gebracht, het Nederlands komt dan vanzelf wel".
Annick: "Wij gaan altijd in gesprek met ouders om te kijken welke aanpak het beste bij hen past. Laaggeletterde kinderen en kinderen met een niet-westerse achtergrond krijgen de mogelijkheid om 4 dagdelen naar de voorschool te gaan. Daarnaast wordt er bij een spraakachterstand een stappenplan met de ouders opgesteld en na een aantal maanden gekeken of er vooruitgang is. Een geweldig initiatief om de spraaktaal bij kinderen te stimuleren, is de voorleesexpress. Dit zijn vrijwilligers die een uur in de week komen voorlezen bij gezinnen thuis in een taalarme omgeving."

Gezamenlijke missie

Taalontwikkeling bij kinderen vraagt om een goede samenwerking tussen professionals zoals de JGZ en ouders. Een project als Taalschatten benadrukt het belang van deze samenwerking. Prinses Laurentien: "Lezen en schrijven begint met praten, maar leren praten gaat niet vanzelf. We gaan samen voor het doorbreken van dat vergeten taalverhaal. Dit is een gezamenlijke missie van alle spelers rondom jonge kinderen: van ouders tot professionals, en van gemeente tot luierfabrikant. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen aan de basisschool kunnen beginnen zonder taalachterstand."

Door Emily van Hal


Campagne #zonderoordeel bij onbedoelde zwangerschap

18-11-2022 | 'Jouw keuze is de juiste keuze'. Dit is de boodschap die luidt van 7 tot en met 23 november in de stad Utrecht. Deze campagne gaat over de vrije keuze bij onbedoelde zwangerschap. Elke vrouw heeft recht op een eigen, vrije keuze bij onbedoelde zwangerschap. Als die keuze abortus is, is het niet aan anderen om daar een oordeel over te hebben.

Gemeente Utrecht, GGD regio Utrecht, Rutgers, Huisartsen Utrecht Stad, Stichting JoU en Pretty Woman ondersteunen deze campagne.

Lees meer over de campagne


Gezondheidspact Utrecht zoekt ambassadeurs

16-11-2022 | Werkt u met uw buurt, initiatief of organisatie aan de gezondheid in Utrecht? Zoekt u samenwerkingen met anderen in onze stad? Sluit u dan aan bij het Gezondheidspact Utrecht. Dit is een netwerk waarin iedereen die een bijdrage willen doen aan de gezondheid van Utrechters van harte welkom is. Om elkaar te inspireren, samen te werken en van elkaar te leren.
Bekijk de filmpjes waarin onze ambassadeurs Big Brothers Big Sisters, De WachtVerzachter en SV Kampong vertellen hoe zij de gezondheid in de stad vergroten. En hoe het Gezondheidspact daarbij helpt.

Het Gezondheidspact is altijd op zoek naar nieuwe leden en ambassadeurs. Meer weten of je aansluiten? Stuur een e-mail naar gezondheidspact@utrecht.nl.


Startbijeenkomst met de nieuwe bestuurders MOBW U16

10-11-2022 | De 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) werken samen aan een thuis in de wijk vanuit een gezamenlijke koers voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW).Op 14 september 2022 was de startbijeenkomst met de nieuwe bestuurders die deelnemen aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) MOBW van de U16. De startbijeenkomst stond in het teken van kennismaking met elkaar, de inhoudelijke dossiers Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en inspiratie.

De bestuursleden

Het RBO MOBW U16 bestaat uit de volgende leden:

 • AnneMarie van de Poll (wethouder Montfoort, vertegenwoordiger regio Utrecht-West);
 • Gerrit Boonzaaijer (wethouder Zeist, vertegenwoordiger regio Zuidoost-Utrecht);
 • Guido Bamberg (wethouder gemeente Nieuwegein, vertegenwoordiger regio Lekstroom);
 • Rachel Streefland (wethouder gemeente Utrecht, vertegenwoordiger Utrecht-Stad).

In de startbijeenkomst maakten de nieuwe bestuurders kennis met elkaar en spraken zij naar elkaar uit waarom een thuis voor iedereen zo enorm belangrijk is

Gezamenlijke koers van de U16

De U16-gemeenten zetten samen in op de ontwikkeling van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De belangrijkste verandering is dat we maatschappelijke opvang en beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ gaan organiseren. Vanuit een ‘thuis in de wijk’ kunnen cliënten beter herstellen. Als mensen zo veel mogelijk thuis hun ondersteuning en behandeling krijgen, stijgt de kwaliteit van leven. Kwetsbare inwoners kunnen zo zelfstandig wonen en onderdeel zijn van de samenleving.

Panelmedewerkers Meetellen en ‘Eerst een Thuis’

Er was een open en eerlijk gesprek met de panelmedewerkers van Meetellen. Zij gaven de bestuurders het volgende mee:

 • Het lijkt soms een checklist of je moet voldoen aan bepaalde eigenschappen, om hulp te krijgen. ‘Je moet eerst nog meer problematiek hebben, voordat ze je helpen’. Hulp sneller en lokaal bieden zou goed zijn.
 • In sommige woonvormen is het lastig dat er verschillende doelgroepen zijn, de matching met wie je woont is enorm belangrijk.
 • Zorg dat er voldoende vrijwilligerswerk in de buurt is, zodat je daar bij aan kan sluiten. Daarmee leer je meteen mensen uit je eigen wijk kennen.
 • Passende ondersteuning vanuit de aanbieders voor de zorgbehoefte van de inwoner. ‘Je eet toch ook geen soep met een vork’. Zorg voor goede afstemming tussen organisaties zodat ze beter kunnen doorverwijzen.
 • Minder stigmatisering en zorg voor een gelijkwaardig gesprek. Vaak genoeg laten professionals zich tegen houden door ‘regels’ of kleine dingen, die juist voor de inwoner grote gevolgen hebben in het herstel.

Programmanager Alieke Jansen sloot nog aan om te vertellen over het project ‘Eerst een Thuis’.


Utregs Plekkie zoekt pleeggezinnen

7-11-2022 | Elk kind verdient een veilig plekkie. Voor sommige kinderen betekent dat een ander thuis, voor een poosje of langere tijd, of een extra plekkie op vaste momenten. Utregs Plekkie zoekt naar plekkies met een klik: bij een fijn gezin dat goed bij het kind past en in de stad. Utregs Plekkie is een samenwerking van 2 Utrechtse jeugdhulporganisaties: KOOS Utrecht en Spoor 030. En het kent veel vormen: naast voltijdse en deeltijdse zorg is het ook mogelijk om een paar uurtjes per week of een vast moment per maand een plekkie en aandacht te bieden aan een kind.

Lees meer hierover op de website van Utregs Plekkie


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030