Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

Netwerkbijeenkomst Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd 9 juni

De afgelopen 2 jaar is veel bereikt in het samenwerkingsverband Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd (GGUJ). In die tijd zijn ruim 150 partners samen aan de slag gegaan voor de kinderen in Utrecht. Het is hoog tijd om die gezamenlijke inspanningen te vieren. Tijdens de bijeenkomst op 9 juni, van 16:00 tot 20:00 uur, is er ruimte voor persoonlijke ontmoetingen, inspiratie en natuurlijk leren van elkaar. Een aantal partners heeft in totaal 15 interessante workshops over de 4 focuspunten van de aanpak GGUJ voorbereid. Die focuspunten zijn:

 • Gezond Speciaal Onderwijs
 • Opvoeden doe je samen
 • Multidisciplinaire aanpak van overgewicht
 • Stimulerende leefomgeving

Voor elke workshop nodigen we 1 of meer ervaringsdeskundigen uit, zodat we niet óver maar mét hen in gesprek kunnen gaan. Dus bent u professional en betrokken bij dit onderwerp? Of zou u dit onderwerp in uw organisatie onder de aandacht willen brengen? Werkt u met jeugd en is hun gezondheid / gezond gewicht 1 van uw speerpunten?  Dan bent u van harte welkom!

Lees meer over deze bijeenkomst en meld u aan


Meld u aan voor conferentie Kansrijke Start op 24 mei

09-05-2022 | Een kind verdient een kansrijke start! Maar als ouder te weinig inkomen of schulden heeft, is het moeilijk om te genieten van de zwangerschap en het ouderschap. Dat zorgt voor stress en onzekerheid. En heeft een negatief effect op het welzijn van het kind. Wij willen ouders hierin helpen. Daarom organiseren we samen met ouders, professionals en wetenschappers een conferentie. We willen hiermee professionals leren om geldzorgen bij ouders te herkennen, samen te bespreken en oplossingen te zoeken. Om zo elk kind in Utrecht de best mogelijke start te kunnen geven.

Waar en wanneer is het en hoe meld ik me aan?

Wanneer: dinsdag 24 mei 2022
Hoe laat: 18.00 - 21.00 uur (inloop 17.30 uur met een broodje)
Waar: stadskantoor gemeente Utrecht, Stadsplateau 1, Utrecht
Voor wie: verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, huisartsen, POH, buurtteam, Lokalis, Dock, NIZU en alle andere professionals die werken aan een Kansrijke Start. Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen, kraamzorg en verloskundigen.
Aanmelden: tot en met maandag 16 mei

Meld u aan


Vanaf 1 juli daklozenopvang overal € 6

02-05-2022 | Wie in Utrecht overnacht bij Herstart, de NoiZ, de Sleep Inn of de Biltstraat betaalt vanaf 1 juli op al deze plekken een eigen bijdrage van € 6 voor 24 uur. Alles zit daar bij in: het verblijf, alle maaltijden, koffie/thee en activiteiten. Iedereen betaalt overal hetzelfde bedrag. Ook mensen met een daklozenuitkering.

Dit doen we omdat de algemene opvang is veranderd van een nachtopvang naar een 24-uurs-opvang. In de 24-uurs-opvang kan iemand de hele dag blijven, gebruik maken van alle maaltijden, koffie/thee en activiteiten. Ook blijft een slaapplaats voor die persoon gereserveerd. De dienstverlening is dus uitgebreider en daarom passen we ook de eigen bijdrage aan. Overal in Utrecht is dat bedrag dan hetzelfde en het kan in 1 keer betaald worden voor 24 uur. Dit geeft daarom minder gedoe tijdens de dag.

Werkt u met mensen die dakloos zijn? Vertel dan vanaf nu al aan uw cliënten dat deze verandering er aan komt. Medewerkers van Stadsteam BackUp, Leger des Heils en de Tussenvoorziening ontvangen vanuit hun eigen organisatie nog informatie om vragen van cliënten goed te kunnen beantwoorden en ook flyers die u kunt meegeven. Vanaf 1 juli gaat de verandering echt in.


Mei is de maand van LVB

26-4-2022 | Mei is de Maand van LVB (Licht Verstandelijke Beperking). Een campagnebus trekt dan door de stad om aandacht te vragen voor de grote groep Utrechters die leeft met een LVB. Met onder andere straattheater, podcasts en een LVB Xperience kan iedereen zien, horen en ervaren wat het is om met een LVB te leven.

Lees meer over de maand van LVB p de website van De Wilg


De Staat van de Utrechtse jeugd

20-4-2022 | Midden 2021 heeft Utrecht € 6,3 miljoen ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De middelen zijn voor het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen na corona. We wilden weten waar ondersteuning het hardst nodig is en waar we dus verder in moeten investeren. Daarom hebben we een uniek onderzoek uitgevoerd genaamd De Staat van de Utrechtse jeugd. Door de verhalen van de professionals, ouders en kinderen hebben we een goed beeld hoe het met kinderen en jongeren gaat.

Lees het rapport De Staat van de Utrechtse Jeugd (pdf, 12 MB)

Extra steun voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Uit de resultaten blijkt dat veel kinderen snel terugveren na de versoepelingen van de maatregelen. Er zijn vooral zorgen om:

 1. Jonge kinderen die voordat zij naar de basisschool gingen weinig contact hebben gehad met andere kinderen en volwassenen.
 2. Jongeren en jongvolwassen die in een belangrijke periode van ontwikkeling van hun persoonlijkheid veel hinder ondervonden van de coronamaatregelen.
 3. Kinderen en jongeren die voor corona al ondersteuning nodig hadden, bijvoorbeeld door armoede of een instabiele thuissituatie.

Bij een deel van de jonge kinderen hebben de maatregelen gevolgen voor de sociale vaardigheden, de motoriek en het gedrag. Daarom is een deel van het geld naar de voorschoolse educatie gegaan.
Kinderen en jongeren hebben vooral (persoonlijke) aandacht gemist in de coronaperiode. Ook vrijetijdsactiviteiten zoals sport en cultuur, en rituelen zoals het groep 8-kamp of de eindexamenfeestjes zijn erg gemist. Goed in je vel zitten is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. Daarom gaat een deel van het geld naar de zomerprogramma’s in de verschillende wijken. Op basis van de uitkomsten van het rapport kijken we samen met de partners in onder meer het onderwijs, sport, cultuur en de jeugdhulp waar nog meer inzet nodig is.

Studenten op voorschoolse educatie

80 studenten sociale opleidingen van de Universiteit Utrecht helpen sinds december 2021 op voorscholen in Utrecht. Dit is een ‘win-win-situatie’ voor zowel de kinderen, de voorschoolse educatie en de studenten. Kinderen krijgen meer persoonlijke aandacht en studenten leren veel van ervaren pedagogische medewerkers.

Zomerprogramma’s

Aankomende zomer is er in verschillende wijken in Utrecht weer een uitgebreid programma voor kinderen op het primair en voortgezet onderwijs die dat nodig hebben. Dit is onder meer belangrijk om een ‘zomerdip’ te voorkomen. Kinderen kunnen in de zomer een verdere ontwikkelachterstand oplopen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die thuis weinig Nederlands spreken, niet of nauwelijks lezen of onvoldoende (financiële) mogelijkheden hebben om de wereld te ontdekken. Voor hen is zo’n programma ontzettend leuk en belangrijk. Het is een educatief programma, gericht op sport, spel, cultuur, ontdekken, ontmoeten en veel plezier maken.


Aanpak eenzaamheid heeft nu eigen website

15-4-2022 | Al ruim 3 jaar werken partners in de stad samen om de eenzaamheid onder Utrechters te verminderen. Dit doen zij vanuit het netwerk Utrecht Omarmt. Dit netwerk van bedrijven, bewonersinitiatieven, cultuur-, sport-, studenten-, zorg-, welzijnsorganisaties en gemeente heeft nu een eigen website: www.utrechtomarmt.nl. De website werd 5 april gelanceerd tijdens de 6de stedelijke netwerkbijeenkomst. En heeft als doel een extra plek te zijn waar (potentiële) partners ideeën kunnen opdoen en organisaties elkaar kunnen vinden. U vindt er ervaringsverhalen, data van bijeenkomsten en trainingen over eenzaamheid, een overzicht van de 70 netwerkpartners en nog veel meer. Bent u met uw organisatie ook in Utrecht actief met het verminderen van eenzaamheid? Sluit u dan aan bij Utrecht Omarmt en kijk op de website.


Convenanten Wmo hulpmiddelen

22-3-2022 | Het college heeft op 8 maart ingestemd met het ondertekenen van 2 landelijke convenanten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die gaan over Wmo hulpmiddelen.

Het ene convenant bevat afspraken over hoe partijen moeten handelen bij een complexe hulpmiddelenaanvraag. Het andere convenant bevat afspraken over hoe te handelen wanneer een cliënt verhuist en zijn hulpmiddel wil meenemen.

Convenant Maatwerk procedures toegang

Het convenant Maatwerk procedures toegang bevat afspraken over hoe partijen moeten handelen bij een complexe hulpmiddelenaanvraag. Het doel is ervoor te zorgen dat de cliënt met een complex hulpmiddel of in een complexe situatie zo snel mogelijk een passend hulpmiddel krijgt.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de rollen van alle betrokkenen bij een aanvraag. Tijdens het hele leveringsproces is er een vast aanspreekpunt voor de cliënt. En het convenant beschrijft een procedure voor deze aanvragen, inclusief de rol van het functioneel advies van een ergotherapeut.

Verhuisconvenant

Het Verhuisconvenant bevat afspraken over hoe te handelen wanneer een cliënt verhuist en zijn hulpmiddel wil meenemen. Het doel is dat alle partijen ervoor zorgen dat het op maat gemaakte hulpmiddel voor de cliënt beschikbaar blijft wanneer de cliënt verhuist van de ene gemeente naar de andere. Dat geldt ook voor wanneer de cliënt met een Wmo hulpmiddel naar de intramurale Wlz verhuist.

Dit convenant bevat onder meer afspraken over de procedure en over vergoedingen op basis van afschrijvingspercentages wanneer een cliënt verhuist. Daarnaast is er voor gemeente Utrecht een addendum, een soort bijlage bij dit convenant. Daarin staat dat ons eigen beleid vóór gaat, als het Verhuisconvenant in strijd is met ons gemeentelijke beleid.

Ons uitgangspunt is en blijft dat het hulpmiddel de cliënt volgt wanneer deze verhuist. Er zijn gevallen waarbij dit niet wenselijk zou zijn. Bijvoorbeeld: in de nieuwe woning kan de scootmobiel alleen op de galerij gestald worden, waardoor een vluchtroute wordt geblokkeerd. Ons eigen beleid is leidend en er wordt dan naar een maatwerkoplossing gezocht.

Context

Gemeente Utrecht vindt het van groot belang om samen met de betrokken partijen in onze stad de toegang tot en levering van (complexe) hulpmiddelen zichtbaar te verbeteren. Deze convenanten zullen daar aan bijdragen door de duidelijke procesafspraken die nu zijn gemaakt.

Ook de Wmo cliëntenraad heeft ons geadviseerd om de convenanten te ondertekenen. In de recente aanbesteding van Wmo hulpmiddelen zijn de afspraken uit deze convenanten al meegenomen in de afspraken met de nieuwe leveranciers vanaf 1 april 2022.


Voeding en beweging bij de Utrechtse kinderdagverblijven

21-3-2022 | Medewerkers van kinderdagverblijven zijn over het algemeen tevreden over aandacht voor voeding en bewegen voor kinderen, tijdens hun werk. Belangrijke factoren voor hen zijn voorbeeldgedrag van collega’s en andere kinderen, goed contact met ouders, een gezond & veilig aanbod en ondersteuning van de organisatie. Dat is in een notendop de uitkomst van een onderzoek onder 20 medewerkers binnen de Utrechtse kinderopvang en de voorscholen.

Het onderzoek richtte zich op voeding en beweging in de kinderopvang en het beleid en de uitvoering daarvan. De respondenten noemen voorbeeldgedrag en enthousiasmeren op de groep als succesfactoren om de gezonde, gevarieerde keuzes bij kinderen te stimuleren. Soms lukt dit minder als er eten van thuis mee komt, zoals de lunch en/of traktaties. Driekwart van de onderzochte organisaties hebben een traktatiebeleid. Fruit is nooit een probleem, maar bij groente merken ze dat wel. Een pedagogisch medewerker geeft een mooie tip: “Door mee te eten met de kinderen, ook dingen die ik zelf niet erg lekker vind, laat je zien dat gezonde voeding lekker is. Daardoor zullen kinderen het zelf ook makkelijker eten.”

Er wordt dagelijks door de kinderen veel bewogen op de locaties maar om verschillende redenen heeft slechts een klein percentage een beweegbeleid. Veel aandacht voor veiligheid kan de kinderen beperken bij het bewegen. “Veiligheidseisen kunnen bewegen een beetje remmen, je probeert zo veel mogelijk dingen te voorkomen. We roepen snel ‘stop, niet doen”, aldus een medewerker.

Activiteiten

Door corona was er volgens de helft van de respondenten in 2020/2021 een lagere personeelsbezetting en hoge werkdruk, waardoor de voeding-, en beweegactiviteiten, uitstapjes, gastlessen en ouderbijeenkomsten lastig te organiseren waren. Tijd, geld en fysieke randvoorwaarden spelen volgens de respondenten altijd een rol bij het maken van keuzes voor activiteiten, aanbod en scholing. Met denken in mogelijkheden kan er veel, zoals een speeltuin in de buurt bezoeken als de ruimte op de locatie beperkt is of de subsidie “lekker naar buiten” aanvragen om met de moestuin aan de slag te gaan.

Ook het Kenniscentrum Sport en Bewegen en Jong Leren Eten Utrecht droegen bij aan dit onderzoek. Op de website Gezonde kinderopvang is alles te vinden over de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang.

Meer informatie

Vragen of reageren op dit bericht? Benieuwd naar meer resultaten van het onderzoek? Mail dan naar volksgezondheid@utrecht.nl


Kansrijke Start: ‘We werken eraan, met hoofd en hart’

9-3-2022 | De eerste 1.000 dagen in Utrecht, wat hebben we nodig om nog meer kinderen een kansrijke start te bieden? In februari vond een online bijeenkomst plaats, waarbij een afvaardiging van Utrechtse (zorg)professionals terugblikten én vooruitkeken op het thema Kansrijke Start. Allen werken zij vanuit hun eigen vakgebied aan een Kansrijke Start, zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in onze stad.  

Inspiratie opdoen, netwerk versterken en de samenwerking bevorderen, dat waren de wensen van de deelnemers. “De gezondheidsverschillen in Utrecht zijn groot. Maar de investering in die allereerste fase van het leven, is de beste om die verschillen te verkleinen”. Met deze woorden opende directeur Volksgezondheid Bart Andriessen de terugblik op ruim drie jaar Kansrijke Start. “Daarbij is de behoefte van de ouders ons vertrekpunt, wat hebben zij nodig”. Tijdens een afwisselend en (waarde)vol programma gingen de professionals hiermee aan de slag.

De toegevoegde waarde van samenwerken bleek een terugkerend thema: “Ik ken mijn maatjes in de wijk”, aldus verloskundige Inge, “dit netwerk helpt mij daarbij”. Anne-Marie van Lokalis beaamt dat: “Het heeft meerwaarde om de handen ineen te slaan, je voelt de gezamenlijkheid”. Zo leveren alle kleine stapjes die zoveel partijen zetten, een mooie bijdrage aan het terugdringen van de gezondheidsverschillen.

Special guest burgemeester Sharon Dijksma gaf een mooie bemoediging mee: “Jullie goede werk wordt gezien. Als stad met zo veel jonge inwoners kunnen we onderscheidend zijn. Ik geloof dat er veel goeds gebeurt en dat we volgende stappen gaan zetten en daar wil ik jullie veel succes bij wensen.”

Ter afsluiting van de bijeenkomst volgde er een muzikale wrap-up door Maarten van Veen (de Reisgenoot).

‘Wij doen het samen, iedereen doet wat.
We werken eraan, met het hoofd en het hart.
Soms is het kwetsbaar, en vaak ingewikkeld,
Maar iedereen verdient een KANSRIJKE start’

Wil je meer informatie over Kansrijke Start of bij een volgende bijeenkomst aanwezig zijn? Mail naar opgroeien@utrecht.nl.


Convenant Samenwerken voor Utrechters Schuldenvrij

16-2-2022 | Op 15 februari 2022 ondertekenden de gemeente, maatschappelijke partners en beschermingsbewindvoerders dit convenant. Met de afspraken in deze overeenkomst verbeteren we de hulp aan inwoners met geldproblemen.

Lees meer informatie en de hele tekst van het convenant op pagina Bewindvoerders


Versneld vernieuwen 2022

16-2-2022 | Ook in 2022 gaan we door met de opgave van Versneld Vernieuwen. Vanuit deze maatregel hebben we in 2021 3,7 miljoen euro aan subsidieaanvragen verleend. Het ging om projecten die gericht waren op het tegengaan van negatieve sociale effecten van corona. En om projecten die daarnaast bijdroegen aan innovatie en transformatie van de zorg.

Evaluatie

Na de zomer hebben we met verschillende interne en externe partners teruggeblikt op versneld vernieuwen in 2021. Op basis van de input uit deze evaluatie gaan we dit jaar met partners in de stad gericht werken aan 5 opgaven. Zij zijn al volop aan de slag met het uitwerken van deze opgaven.   

 • eenzaamheid
 • thuis in de wijk voor inwoners met GGZ-problematiek en/of een licht verstandelijke beperking
 • perspectief voor jongeren/mentale gezondheid
 • het jonge kind
 • transformatie jeugd: Omdenken en anders inzetten

De gesubsidieerde activiteiten uit versneld vernieuwen van afgelopen jaar lopen door in 2022. Eind april/begin mei zullen we hierover een tussenrapportage aan de raad sturen, het Verwey Jonker Instituut helpt ons hierbij. Wilt u meer weten over 1 van deze 5 opgaven, of hebt u suggesties? Mail dan naar meedoennaarvermogen@utrecht.nl of jeugd@utrecht.nl.


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030