Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

  Snel naar:

  Tijdelijke noodopvang dakloze personen met corona verhuisd

  22-10-2020 | Vanaf vrijdag 23 oktober 2020 kunnen dakloze personen die besmet zijn met het coronavirus uitzieken in de noodopvang aan de Koploperstraat in Utrecht. Op dit zelfde adres is ook een testlocatie gevestigd.

  Lees meer over tijdelijke noodopvang tegen verspreiding coronavirus


  Ontwikkeling expertisenetwerken Flevoland - Utrecht gestart

  16-10-2020 | Samen hebben de provincies Flevoland en Utrecht de opdracht gekregen om een expertisecentrum in te richten voor meervoudige, complexe situaties van jongeren. De expertisecentra moeten consultatie en advies gaan bieden, hulp organiseren en bijdragen aan kennisontwikkeling voor complexe jeugdhulp. We kiezen in de uitwerking voor een netwerkvorm zodat we zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen blijven werken. Lees meer over de ontwikkeling van de expertisenetwerken


  Nationale communicatieaanpak corona en toolkits

  12-10-2020 |  Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak? En linkjes naar handige toolkits ontvangen? Er is een nieuwsbrief voor communicatieprofessionals die bij de overheid of uitvoeringsorganisaties werken. Aanmelden kan via communicatiecovid@minjenv.nl


  Facturen eigen bijdrage Wmo van de eerste 7 maanden komen later

  09-10-2020 |  Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen vanaf oktober maandelijks facturen van het CAK. Hebben ze vóór oktober 2020 hulp gekregen? Dan ontvangen ze voor 10 oktober een besluit (beschikking) van het CAK dat ze de eigen bijdrage moeten betalen. De facturen voor de periode van januari tot en met september 2020 volgen later. Voor de maanden april en mei betalen de inwoners geen eigen bijdrage van € 19. Dat komt door de situatie rondom het coronavirus. Wmo-klanten die in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang wonen moeten voor april en mei wel betalen. Voor deze voorzieningen liep de hulp en/of ondersteuning namelijk door. Wij kunnen niet precies aangeven wanneer ze de facturen krijgen, maar in ieder geval voor eind van december 2020. Als ze een factuur niet kunnen betalen dan kunnen ze een betalingsregeling aanvragen via het CAK.

  Meer informatie

  Meer informatie over de Wmo 2020 is te vinden op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.


  Utrecht doet onderzoek naar gezondheid

  06-10-2020 | De gemeente Utrecht voert tussen 29 september en 18 december de Gezondheidsmonitor uit. Dat is een onderzoek waarmee de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking in beeld wordt gebracht. Ruim 21.000 willekeurig gekozen Utrechters ontvingen eind september een uitnodigingsbrief om aan de Gezondheidsmonitor mee te doen.

  De Gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek van de GGD’en naar de gezondheid en leefgewoonten van alle Nederlanders. In Utrecht voert de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht het onderzoek uit. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die uitgenodigd worden ook daadwerkelijk meedoen. Een hoge respons zorgt namelijk voor een goede vertegenwoordiging van de hele stad. Met de uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor kijken we vervolgens wat er nodig is om de gezondheid en leefomgeving van inwoners te verbeteren. Dat kan ook op buurtniveau zijn.

  Meer weten?

  Meer informatie over de Gezondheidsmonitor is te vinden op www.utrecht.nl/gezondheidsmonitor. De resultaten over Utrecht verschijnen na afronding van het onderzoek op www.volksgezondheidsmonitor.nl.


  Vrijwilligerstrofee 2020 Utrechtbedankt.nl

  05-10-2020 | Wie verdient hem dit jaar? De vrijwilligerstrofee is dé waarderingsprijs voor vrijwillige inzet in Utrecht. Voor vrijwilligers, initiatieven en organisaties die opvielen met een bijzonder project, geweldige impact, door iets nieuws te starten of ‘gewoon’ door hun tomeloze betrokkenheid bij de mensen in onze stad.

  Nomineer nu je favoriet!

  Ook goed om vast te weten: in waarderingsmaand december is er weer de actie Utrechtbedankt.nl om al onze vrijwilligers te bedanken.


  Doe mee tegen eenzaamheid

  02-10-2020 | Wist je dat 1 op de 10 Utrechters zich ernstig eenzaam voelt? Rond de Week tegen Eenzaamheid kunnen Utrechters van 1 oktober tot 17 oktober een gratis een kaartje sturen. Maak iemand blij! Ga naar www.liefstadsie.nl en zoek een mooi kaartje uit. Ook hierna werken we onder de naam Utrecht Omarmt door om eenzaamheid onder stadsgenoten tegen te gaan. De kern van deze aanpak: op tijd zien wanneer iemand eenzaam is en daar zelf of samen iets aan doen. Wil je meewerken aan de Utrechtse aanpak eenzaamheid?

  Kijk op www.utrecht.nl/eenzaamheid


  Bruggen bouwen en tunnels slopen met het Gezondheidspact

  25-09-2020 | Het Gezondheidspact Utrecht werkt sinds september met 11 ambassadeurs aan de gezondheid in de stad! Het Gezondheidspact is een dynamisch netwerk voor iedereen in Utrecht die een bijdrage wil leveren aan gezondheid. Daarmee faciliteren ze ontmoetingen en bouwen bruggen tussen mensen en organisaties. Sinds ruim een jaar deelt het Gezondheidspact kennis, inspiratie, plannen en initiatieven om de Utrechters gezonder te maken. De 11 Utrechtse organisaties gaan zich als ambassadeur hier ook extra voor inzetten. Zij zetten samen met wethouder Eelco Eerenberg hun handtekening onder deze belofte. Wethouder Eerenberg beloofde hen zich vol in te zetten voor de gelijkheid in gezondheidskansen, ongeacht uit welke wijk je komt. Als voorbeeld gaf hij het grote verschil in gezonde jaren tussen inwoners van de wijken Overvecht en Tuindorp. Dat terwijl ze slechts gescheiden zijn door een korte tunnel. “Voor wat betreft gezondheidsverschillen gaan we tunnels slopen!” aldus de wethouder.

  Het Gezondheidspact organiseerde de afgelopen zomermaanden in samenwerking met een aantal van de ambassadeurs zes dialogen over actuele gezondheidsvraagstukken. Van de bijeenkomsten is het volgende filmpje gemaakt.

  Bekijk het filmpje van de bijeenkomsten

  Wil je meer weten over het Gezondheidspact of er aan deelnemen: kijk op www.utrecht.nl/gezondheidspact

  Wie zijn de 11 ambassadeurs?

  De ambassadeurs zijn: Geluks BV, Kracht van Zuilen, Big Brothers Big Sisters, Utrecht in Dialoog, 7senses, Utrecht Natuurlijk, Ambassadeurs Gezond Leven, Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd, Wijkcoöperatie Kanaleneiland, Buurtnetwerk Kanaleneiland en Transwijk en Het Wilde Westen.


  Utrecht denkt mee over subsidie ‘vrijwillige inzet voor elkaar’

  22-09-2020 | Gemeente Utrecht subsidieert ruim 100 organisaties en initiatieven die met vrijwilligers werken en zo meehelpen met het versterken van de sociale basis in de stad. Ruim 100.000 Utrechters zijn actief als vrijwilliger en zo’n 25.000 als mantelzorger. Bij de besteding van de subsidies sluit de gemeente het liefst aan op de behoefte in de stad. Daarom denken betrokken Utrechtse inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en experts in een aantal sessies mee over vraagstukken die we tegenkomen bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Dat doen ze voor de subsidies ‘vrijwillige inzet voor elkaar’, ‘basisvoorziening vrijwilligersondersteuning’ en ‘basisvoorziening mantelzorgondersteuning’. Dit helpt ons om de subsidieregelingen nog beter aan te laten sluiten bij wat nodig is in Utrecht.

  Lees meer over de subsidieregeling ‘vrijwillige inzet voor elkaar’
  Lees meer over de sociale basis


  Tijdelijke noodopvang voor daklozen met corona verhuisd

  10-09-2020 | Vanaf dinsdag 1 september 2020 is de noodopvang voor dakloze personen die besmet zijn met het coronavirus verhuisd naar de Dinsele in Zeist, op het terrein van Altrecht. Van mei tot augustus was de noodlocatie gevestigd aan de Maliebaan 59-61.

  Lees meer over de tijdelijke noodopvang


  Wmo-cliënten ontvangen naar verwachting in september facturen eigen bijdrage

  03-09-2020 | Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen naar verwachting in september een beschikking van het CAK voor de eigen bijdrage Wmo (het abonnementstarief). In de beschikking staat wat zij moeten betalen en voor welke maanden de eigen bijdrage is opgelegd. Kort daarna ontvangen zij ook de facturen voor deze maanden. Door technische problemen bij het CAK zijn dit de eerste facturen over 2020.

  Wmo-cliënten ontvangen naar verwachting meerdere facturen in september. Deze facturen gaan over maximaal 7 maanden: januari, februari, maart, juni, juli, augustus en september. Dit is een totaalbedrag van maximaal € 133. De minister van VWS heeft besloten dat Wmo-cliënten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur. Deze maatregel geldt niet voor Wmo-cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen liep de hulp en/of ondersteuning door. Vanaf oktober krijgen cliënten maandelijks een factuur van € 19.

  Meer informatie

  Meer informatie over de Wmo 2020 is te vinden op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.


  Voorbereiding aanbestedingstraject hulp bij het huishouden

  01-09-2020 | De gemeente Utrecht en de samenwerkingspartners hulp bij het huishouden willen de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden. We zien de nieuwe aanbesteding als kans om de hulp bij het huishouden te vernieuwen en de samenwerking tussen de aanbieders van hulp bij het huishouden en anders zorgpartners in de wijk nog verder te verstevigen.

  Lees meer over het aanbestedingstraject hulp bij het huishouden


  Word MeeleefGezin en help

  19-08-2020 | Het opvoeden van kinderen kan zwaar zijn, zeker als je als ouder psychische problemen hebt. Daarom zijn er MeeleefGezinnen. Een MeeleefGezin vangt een kind 1 dag per week en 1 weekend per maand op. Zo heeft het kind een fijne plek waar hij/zij kan spelen en hebben de ouders een adempauze om aandacht aan hun mentale gezondheid te geven. In dit concept, ontwikkeld door Stichting MeeleefGezin, krijgen ouders met psychische problemen steun van een MeeleefGezin/-stel/-single bij de zorg voor hun kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Het zorgt ervoor dat ouders met meer plezier voor hun kind zorgen en dat langer kunnen volhouden. Samen zorgen voor het kind, draagt bij aan betere toekomstkansen!

  Informatieavond

  Bent u geintereseerd om MeeLeefGezin te worden? Kom dan vrijblijvend langs, ga in gesprek en stel vragen.

  • Datum: 15 september
  • Tijd: 19.30 uur
  • Locatie: Buurtteam Lunetten, Hondsrug 17

  Aanmelden voor deze avond kan via meeleefgezinnen@buurtteamsutrecht.nl

  Lees meer over de informatieavond


  Zorg goed voor uw cliënten tijdens hete dagen

  04-08-2020 | Ook in Utrecht kregen en krijgen we deze zomer te maken met hoge temperaturen. Voor sommigen een welkome periode van terras- en strandbezoek, maar vooral voor ouderen en chronisch zieken kan hitte juist nare gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk aan vermoeidheid, uitdroging en flauwvallen.

  Lees de hittetips van het RIVM


  Hulp en contact Informatie voor professionals

  Meedoen naar Vermogen

  meedoennaarvermogen@utrecht.nl

  Jeugd

  jeugd@utrecht.nl

  Telefoon

  14 030