Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

  Snel naar:

  Geen eigen bijdrage Wmo in april en mei 2020 in verband met het coronavirus

  08-05-2020 | Wmo-klanten hoeven geen eigen bijdrage abonnementstarief te betalen voor de maanden april en mei 2020 in verband met de maatregelen rond het coronavirus. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur van het CAK. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor Wmo-klanten in de opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning door. Voor de maanden januari, februari of maart is het nog steeds niet mogelijk door een technisch probleem om de eigen bijdrage abonnementstarief te innen. Als dit kan ontvangt de klant een factuur voor januari, februari en maart en betalen ze maximaal € 19 per maand.

  Lees meer over de bijdrage Wmo op hetcak.nl


  Extra capaciteit buurtteams Jeugd en Gezin voor verstevigen samenwerking met huisartsen

  24-04-2020 | We stellen de komende 2 jaar 6 extra FTE beschikbaar aan de buurtteams Jeugd en Gezin om te investeren in de samenwerking met de huisartsen. Dat is de uitkomst van een pilot in 6 Utrechtse huisartsenpraktijken. Daarin werd gekeken naar vormen van extra ondersteuning op het gebied van jeugd- en gezinshulp in de praktijk.

  Lees het persbericht over extra capaciteit buurtteams Jeugd en Gezin voor verstevigen samenwerking met huisartsen

  Bekijk de notitie pilot Praktijkvarianten en de Praktijkwijzer voor jeugd- en gezinshulp in de huisartsenpraktijk

  Uitleg over bijzondere bijstand voor woninginrichting en verhuiskosten

  Inwoners van Utrecht kunnen mogelijk bijzondere bijstand krijgen voor de inrichting van hun woning en voor de kosten van een noodzakelijke verhuizing.

  Lees waar de gemeente op toetst bij een aanvraag


  Beschut werk: baan met salaris en extra hulp op de werkplek

  21-04-2020 | Beschut werk is een baan vanaf 20 uur per week met salaris en extra hulp op de werkplek. Spreekt u een inwoner die:

  • graag wil werken, maar dat niet alleen kan
  • geen baan kan vinden die past
  • en bijvoorbeeld voortgezet speciaal onderwijs heeft gehad
  • of nu werkt op een activeringsplek en graag wil doorgroeien naar betaald werk?

  Misschien is beschut werk dan een goede stap. Zo maken meer Utrechters een beweging naar werk.

  Luister naar ervaringen van inwoners en hun begeleiders

  Laura, Mohamadi, Martin, Bennie en Richard delen hun verhaal over beschut werk

  Voortraject UW

  Is beschut werk geschikt? Dan bieden we sinds januari een voortraject aan via UW. Dit duurt maximaal 3 maanden. Iemand kan in een veilige omgeving werknemersvaardigheden ontwikkelen en ervaring opdoen met verschillende soorten werk. Daarnaast onderzoeken we tijdens dit voortraject welke begeleiding iemand nodig heeft. Zo bereiden we inwoners beter voor op het aangaan van een arbeidsovereenkomst. We vergroten zo ook de kans op een juiste match tussen de kandidaat en de werkplek.

  Meer informatie?

  Wilt u of de inwoner meer informatie over beschut werk? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met eventuele kandidaten in gesprek. We bekijken samen wat past of wat in de nabije toekomst mogelijk is. U kunt altijd meekomen naar het gesprek.
  Stuur en e-mail naar beschutwerk@utrecht.nl of bel 030 - 286 52 11 en vraag naar team Beschut Werk. Kijk voor meer informatie ook op www.utrecht.nl/beschutwerk


  Richtlijnen zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen

  17-04-2020 | Het Rijk heeft 16 april nadere richtlijnen gepubliceerd voor zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen. Bij hen kunnen problemen in deze tijd toenemen of zelfs crisissituaties ontstaan. Ook de mantelzorger kan overbelast raken of wegvallen. Uitgangspunt van de richtlijnen is om zo lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot. Er zijn richtlijnen voor de mantelzorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding en -opvang, en hulpmiddelen. Wij zullen deze richtlijnen onder de aandacht brengen van de door ons gecontracteerde aanbieders. De richtlijnen zijn terug te vinden op de site van de Rijksoverheid.


  Gewijzigde data voor subsidie voor basiszorg daklozen in regio Utrecht

  16-04-2020 | De gemeente heeft op 6 maart 2020 subsidie beschikbaar gesteld aan partijen in Utrecht om de eerste hulp en ondersteuning te bieden aan dak- en thuislozen vanaf 18 jaar en ouder. Het gaat om de nadere regel subsidie basiszorg daklozen regio Utrecht. Op dit moment is het Stadsteam Herstel de ingang vanaf 27 jaar en Back Up vanaf 18 tot 27 jaar. Door het coronavirus heeft het College van B en W op 27 maart 2020 besloten om de volgende onderdelen in de nadere regel te wijzigen.

  •         Indieningstermijn is verlengd tot en met 25 mei 2020 in plaats van 3 mei 2020.
  •         Vragen kunt u tot 3 mei stellen in plaats van tot 1 april 2020.
  •         Besluitvorming van de verlening van de subsidie vindt plaats op uiterlijk 14 juli in plaats van 1 juli.

  Meer informatie over de subsidie


  Extra hulp bij contact met de gemeente via het servicepunt Utrecht

  14-04-2020 | De gemeente Utrecht heeft een servicepunt. Dit servicepunt is voor mensen die extra hulp nodig hebben bij hun contact met de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer ze niet goed Nederlands spreken, moeite hebben met lezen, doof of slechthorend zijn, minder digivaardig zijn of niet precies weten waar ze hun vraag kunnen stellen. Dan kunnen ze contact opnemen met het servicepunt Utrecht.

  Contact opnemen kan door:

  • bellen via 030 286 10 00
  • of via www.utrecht.nl/servicepunt: hier zit een knop voor chat, videochat of contact met een doventolk en de informatie is beschikbaar in het Engels, Turks en Arabisch

  Het servicepunt Utrecht is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De medewerkers helpen de inwoners graag op weg. Ze spreken verschillende talen en kunnen een tolk inschakelen.

  Zo blijven we toch met hen in contact nu de wijkbureaus en het Servicepunt op het stadskantoor niet bezocht kunnen worden.


  Beste Utrechters: brief burgemeester voor alle Utrechters

  08-04-2020 | Op woensdag 1 april stond een brief van de burgermeester in DUIC en op woensdag 8 april in het Stadsblad. Met de woorden in deze brief wil hij alle Utrechters tijdens deze periode een hart onder de riem steken. We willen graag dat zoveel mogelijk Utrechters hiervan kennis kunnen nemen. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Kent u mensen waarvan u weet dat ze dit steuntje in de rug misschien wel kunnen gebruiken en er kans is dat ze het niet zelf (kunnen) lezen of horen? Misschien kunt u het ze dan vertellen of een print geven van deze brief. U kunt ook een link op de site van uw organisatie plaatsen. De brief vindt u op utrecht.nl in 4 talen:

  Wanneer u er een foto van de burgemeester bij wilt plaatsen kunt u deze foto van de burgemeester gebruiken.


  Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet verklaard op 3 april

  07-04-2020 | Op vrijdag 3 april is het Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet verklaard door de rechtbank. Voorlopig verandert er niets voor cliënten met een hulpmiddel van het HMC. Ze kunnen het hulpmiddel blijven gebruiken en voor onderhoud en reparatie terecht bij het HMC. Overstappen naar een andere leverancier is daarom nu niet nodig. We willen dat cliënten van het HMC zo min mogelijk last hebben van de deze situatie en doen hier alles aan. Zodra bekend is welke gevolgen de overgang van het HMC voor de gemeente Utrecht heeft, informeren wij inwoners met een hulpmiddel van het HMC via een brief.


  Alternatieve vormen van activering plaatsen op jekuntmeer.nl

  06-04-2020 | Door de maatregelen rondom het coronavirus, gaan veel vormen van activering niet door. Maatschappelijke organisaties, aanbieders van activering en sociale ondernemingen hebben veel mooie initiatieven opgezet als alternatief voor activering en hulp. Deze initiatieven willen wij zichtbaar maken op jekuntmeer.nl. Op deze manier ondersteunen we mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk met een online overzicht van participatieaanbod.

  Alternatieve activiteiten: laat het weten!

  Biedt uw organisatie alternatieve vormen van activiteiten, hulp of activering aan? Of komt u bij een andere organisatie alternatief aanbod tegen? Laat het ons weten! Denk hierbij aan activiteiten die mensen online of vanuit huis kunnen doen, zoals:

  • een online tekencursus
  • cursus mindfulness
  • yogales op YouTube
  • ondersteuning bij dagelijkse zaken
  • advies over bewegen en gezondheid
  • telefonische hulplijnen
  • maaltijdservice 
  • en meer..

  Laten we samen dit aanbod in tijden van corona zichtbaar maken op jekuntmeer.nl

  Activiteiten (laten) plaatsen

  Om aanbieders in deze hectische tijd te ontlasten, hoeven zij alternatieve activiteiten niet zelf in te voeren op jekuntmeer.nl. Het Jekuntmeer-team staat paraat voor het online plaatsen van het aanbod. Stuur alle informatie over de activiteit(en), zoals een link naar de website en (eventueel) sociale media kanalen en beeldmateriaal naar info@jekuntmeer.nl Uiteraard kunt u als aanbieder uw aanbod ook zelf invoeren op de site. Vink in dat geval bij type activiteit altijd ‘online’ aan.

  Activiteiten zoeken

  Wilt u zelf een overzicht van het alternatieve aanbod op jekuntmeer.nl? Zoek dan op de site onder de categorieën Leren, Werken, Doen en Hulp en filter bij type activiteit op 'online'. Het aanbod op de site wordt dagelijks bijgehouden en de komende weken uitgebreid.

  Aanbod actueel houden

  We adviseren aanbieders om ook het reguliere aanbod zo goed mogelijk actueel te houden, eventueel met een opmerking dat de activiteiten tijdelijk zijn gestaakt. Op die manier kunnen mensen zich blijven oriënteren en is het aanbod compleet zodra de huidige situatie verbeterd.


  Tijdelijke noodopvang daklozen vanwege coronavirus

  Aan Maliebaan 59-61 komt een tijdelijke noodopvang voor daklozen uit Utrecht die in isolatie moeten omdat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

  Lees meer over de tijdelijke noodopvang


  16 Utrechtse gemeenten verbeteren zorg voor kinderen met complexe problemen

  05-03-2020 | De zorg verplaatst zich, niet het kind. Met dit uitgangspunt vernieuwt Utrecht samen met 15 andere gemeenten en Yeph vanaf 1 april aanstaande de ‘essentiële functies’. Deze specialistische (verblijfs)zorg is belangrijk voor een kleine groep kinderen en gezinnen met complexe problemen waarbij de veiligheid en/of de ontwikkeling in gevaar is. Vanaf 1 april aanstaande is er een expertiseteam dat in alle gemeenten mee kan denken met de hulpverleners van deze kinderen en gezinnen. Zo houden meer kinderen hun eigen hulpverlener en kunnen er meer kinderen thuis blijven wonen. Kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, krijgen meer zorg op maat. Door de expertise van de essentiële functies zoveel als mogelijk toe te voegen aan de plek waar het kind woont, brengen we het ‘doorplaatsen’ van kinderen terug. Yeph is een combinatie van de huidige aanbieders Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. De zorgcontinuïteit is hiermee geborgd. Lees het hele persbericht of lees het artikel van Binnenlands Bestuur.


  Transformatie Jeugd in Utrecht op goede weg

  24-02-2020 | In Utrecht werken we hard aan de transformatie van de jeugdhulp. Onderzoekers van o.a. de Radboud Universiteit namen het ‘Utrechts model’ voor de jeugdhulp onder de loep. Dat werkt goed, concluderen zij. De keuze voor 1 aanbieder en het continu reflecteren en leren zijn belangrijke ingrediënten van het model. Maar er zijn nog meer succesfactoren. Binnenlands Bestuur las hun onderzoek en wilde graag meer weten. Pieternel Boereboom en Wieke Westgeest van de afdeling Jeugd van de gemeente gingen het gesprek aan. Benieuwd? Lees het korte artikel Interesse in het volledige artikel? Mail naar jeugd@utrecht.nl


  Nieuwsbrief Meedoen en Schuldenvrij

  18-02-2020 | Utrecht werkt hard om te zorgen dat meer Utrechters kunnen rondkomen en meedoen. De acties die we als stad hiervoor inzetten, staan in de actieagenda Utrechters Schuldenvrij. Benieuwd wat er allemaal gebeurt? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Meedoen en Schuldenvrij. Deze nieuwsbrief verschijnt meestal eens in de paar maanden. Aanmelden kan met een mail naar samenschuldenvrij@utrecht.nl