Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

Op deze pagina:

Informatiekrant Zorg en Ondersteuning 2021- 2022

26-11-2021| In de informatiekrant Zorg en Ondersteuning staat informatie over zelfstandig blijven wonen, mantelzorg, rondkomen, sporten en bewegen, meedoen in Utrecht én over mogelijke ondersteuning door vrijwilligers of organisaties. Vanaf 2 december wordt deze krant huis-aan-huis verspreid. Veel Utrechtse partijen, zoals buurtteams, U Centraal, sociaal makelaars, aanvullende zorgaanbieders en de gemeente hebben hier een bijdrage aan geleverd. De krant is een uitgave van ETT media. 

Bekijk de digitale versie


Orange the World-campagne 25 november tot en met 10 december

25-11-2021 | Op 25 november start de internationale Orange the World-campagne: een campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In Utrecht wordt deze campagne georganiseerd  door vrouwenorganisaties Zonta Utrecht, Soroptimistclub Utrecht, VVAO Utrecht en YWCA-NL. Ook wij zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarom kleurt het stadhuis van 25 november tot en met 10 december oranje.

45% van de Nederlandse vrouwen

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In sommige landen is dit zelfs 70%. In Nederland krijgt 45% van alle vrouwen en meisjes met geweld te maken. Dit is onacceptabel. Daarom is 25 november door de Verenigde Naties benoemd tot Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. Die dag worden gebouwen overal ter wereld oranje uitgelicht om aandacht te vragen voor dit probleem.

#Medestander

De Orange the World-campagne roept iedereen op om zich medestander te verklaren in de strijd tegen geweld. Het is namelijk allesbehalve een “vrouwenprobleem”. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, professionals en omstanders, buurtbewoners, studenten en scholieren - iedereen kan iets doen. Helpen kan door er over te praten, door te helpen als je iets ziet gebeuren in je omgeving, anderen een veilig gevoel te geven en te helpen bij het zoeken van hulp.

Hulp bij huiselijk geweld

In Utrecht werken we met partners samen aan een veilige thuisbasis, aan een veilige openbare ruimte en aan een vreedzame leefomgeving voor iedereen. We willen geweld en intimidatie duurzaam stoppen, voorkomen dat bepaalde situaties van ouders op hun kind(eren) worden doorgeven en bieden passende hulp en ondersteuning. Zo werken we aan het doorbreken van de cirkel van geweld.

Juist in deze tijd, nu mensen nog steeds veel thuis zijn en spanningen kunnen oplopen, is het belangrijk om een beetje extra op elkaar te letten. Want in sommige gevallen kunnen oplopende spanningen leiden tot agressie, huiselijk geweld of kindermishandeling.

Hebt u vermoedens of maakt u zich zorgen om iemand? Neem dan (gratis en anoniem) contact op met Veilig Thuis Utrecht voor advies en meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling via:

Kijk voor meer informatie op Hulp bij huiselijk geweld

Meer over Orange the World

Aan de Orange the World-campagne doen meer dan 100 landen mee. Gemeenten en provincies in Nederland doen dit jaar voor de 5e keer mee door gebouwen en objecten oranje te verlichten. De kleur oranje staat voor een zonsopgang: de dagenraad in een toekomst zonder geweld. Wereldwijd wordt de campagne gecoördineerd door UN Women, de VN-organisatie voor vrouwenrechten.

Kijk voor meer informatie op www.orangetheworld.nl of mail naar OrangeTheWorld.Utrecht@gmail.com voor meer informatie over de campagne-activiteiten in Utrecht.


Hoe gaat het met de gezondheid van Utrechtse jongvolwassenen?

28-10-2021 | In het voorjaar van 2021, midden in de coronacrisis, is voor het eerst onderzoek gedaan naar de gezondheid van jongvolwassenen in de provincie Utrecht. Kort na de tweede volledige lockdown voelt 66% van jongvolwassenen in de gemeente Utrecht zich gezond. Een kwart heeft matige tot ernstige psychische klachten en 9% voelt zich hierdoor ernstig beperkt in het dagelijkse leven. Veel jongvolwassenen zijn in het voorjaar van 2021 enigszins eenzaam, bij 3% is dat ernstig. In het voorjaar van 2022 is er een tweede meting onder deze groep.

Lees een samenvatting van de resultaten en de cijfers voor de gemeente Utrecht op de Volksgezondheidsmonitor


Utrecht tekent tegen eenzaamheid

11-10-2021 | Eenzaamheid kun je alleen samen oplossen. Daarom is Utrecht gestart met het netwerk Utrecht Omarmt. Het netwerk telt nu rond de 80 bedrijven, bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, vrijwilligersorganisaties en professionele zorg- en welzijnspartners. Zij zetten zich samen duurzaam in voor het verminderen van eenzaamheid. Op 4 oktober ondertekenden 60 van hen een ‘Ik-doe-mee-verklaring’ tijdens de vijfde (hybride) netwerkbijeenkomst. Met deze verklaring beloven de organisaties:

  • actief bij te dragen aan de ambitie van het netwerk
  • het thema eenzaamheid op de agenda te houden in de eigen organisatie
  • verbinding te zoeken met andere organisaties uit het netwerk.

Over een paar maanden heeft het netwerk Utrecht Omarmt een eigen website. Meer weten over het netwerk en de activiteiten? Meld u aan voor de nieuwsbrief en word lid van de LinkedIngroep. Voor meer informatie en vragen stuurt u een e-mail naar eenzaamheid@utrecht.nl.


Aanbesteding hulpmiddelen

11-10-2021 | De gemeente Utrecht besteedt de contracten voor de leveranciers van hulpmiddelen opnieuw aan. Het gaat om hulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel. Op 1 april 2022 lopen de contracten met de huidige leveranciers af. Gebruikers van een wmo-hulpmiddel behouden ook na 1 april zoveel mogelijk hun huidige leverancier.

Zorg en ondersteuning op maat

We willen dat alle inwoners van Utrecht kunnen meedoen en zo lang mogelijk in een prettige woonomgeving kunnen blijven wonen. Waar nodig krijgen zij ondersteuning. Een hulpmiddel zoals een rolstoel of scootmobiel kan daarbij helpen. Daarom zoeken we in de aanbesteding partijen die hier samen met ons aan willen werken.

Proces

We willen graag samen met meerdere aanbieders de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht beschrijven. Met de geldige inschrijvers gaan we in gesprek over de wijze van uitvoering van de opdracht. Na akkoord op de uitkomsten van deze gesprekken, gaan we over tot gunning van de opdracht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanbesteding? En bent u een aanbieder van hulpmiddelen? Kijk voor meer informatie op TenderNed. Stel uw vragen ook via TenderNed.

Wilt u meer weten en bent u geen aanbieder? Stel uw vraag per e-mail aan meedoennaarvermogen@utrecht.nl. Wij proberen binnen 2 werkdagen uw vraag te beantwoorden.


 

Snellere en betere hulp binnen de acute jeugd-GGZ in Utrecht en Flevoland

27-09-2021 | Snellere en betere hulp, vroegtijdige signalering, meer samenwerking, ruimte voor onderzoek. De acute jeugd-GGZ in Utrecht en Flevoland heeft meer dan 4 miljoen euro van het Rijk gekregen, onder andere om jongeren met ernstige eetproblemen als gevolg van corona sneller en beter te helpen. Altrecht, GGz Centraal en UMC Utrecht werkten hiervoor samen met gemeenten een plan uit.

Lees het interview met Nicole Becking en Renate Floor-Siebelink


Zo vroeg mogelijk investeren in een kansrijke start voor Utrechtse kinderen

23-09-2021 | Kinderen die geboren worden in gezinnen in een kwetsbare situatie komen we in alle lagen van de bevolking tegen, ook in gezinnen met hoger opgeleide ouders. Daarnaast zien we dat de kans op sterfte rondom de geboorte in Overvecht en Zuidwest anderhalf keer zo hoog is als in de rest van de stad. Ook al gaat het met de meeste kinderen van 0 tot en met 2 jaar in Utrecht goed, het maakt nog altijd uit waar uw wieg staat voor de kans op kwetsbaarheid.

Deze én vele andere nieuwe informatie in de speciale uitgave over de eerste 1000 dagen, laten zien dat er nog steeds veel werk te doen is. We delen deze uitgave daarom graag met iedereen die betrokken is bij (aanstaande) ouders en jonge kinderen. Want de inzichten uit deze special kunnen ons helpen om nóg beter problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en waar nodig passende zorg en ondersteuning bieden.

Lees de special kansrijke start


 

Hoe gaat het met de Utrechtse jeugd in coronatijd?

23-09-2021 | In april 2021, net voor het einde van de tweede lockdown, ging het goed met de meeste Utrechtse kinderen en jongeren. Dit blijkt uit kwalitatief onderzoek onder kinderen (10-11 jaar) van 3 basisscholen en jongeren (13-15 jaar) van 1 middelbare school in coronatijd. Desondanks ervaren ze de coronatijd voornamelijk als negatief en missen ze uitjes en sociale contacten. Kinderen en jongeren noemen veel negatieve veranderingen die in de meeste gevallen opgelost worden met de versoepeling van de maatregelen. Daarnaast zien we dat kinderen en jongeren de situatie proberen te relativeren en er het beste van maken. Dit laat de weerbaarheid en veerkracht van de jeugd zien. Wel vragen jongeren meer aandacht voor psychische gezondheid onder leeftijdsgenoten.

Lees op de Volksgezondheidsmonitor het hele onderzoek Jeugd in Coronatijd


 

Subsidie tegengaan negatieve sociale effecten corona

22-09-2021 | Vanuit de maatregel versneld vernieuwen kennen we dit najaar ruim 2,3 miljoen euro subsidie toe aan organisaties in de stad. Dit bedrag komt bovenop de 1,4 miljoen die we voor de zomer al verleenden aan eerdere aanvragen. De projecten zijn gericht op het tegengaan van negatieve sociale effecten van corona en de maatregelen. Ze dragen daarnaast bij aan innovatie en transformatie van de zorg.

Bekijk welke organisaties subsidie hebben gekregen


Kinderen aanmelden voor de basisschool: zo gaat dat vanaf 1 oktober

08-09-2021 | De Utrechtse scholen en de gemeente Utrecht hebben een nieuwe manier om kinderen aan te melden op een basisschool in Utrecht. Vanaf 1 oktober kunnen ouders en verzorgers basisscholen kiezen en hun kind digitaal aanmelden via de website naardebasisschool.utrecht.nl.

In 5 stappen naar de basisschool in Utrecht

Aanmelden kan in het hele kwartaal waarin het kind 3 jaar wordt. Na de inschrijving mag het kind als het 4 jaar wordt naar school. Op naardebasisschool.utrecht.nl staat wat ouders en verzorgers moeten doen voordat hun kind naar school mag. In totaal zijn er 5 stappen. Alle kinderen in Utrecht maken evenveel kans om op een school naar keuze te komen. De nieuwe manier van aanmelden is open, eerlijk en eenvoudig. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. Ze kunnen meerdere scholen opgeven. De plaatsen op school worden eerlijk verdeeld. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt.

Meer informatie voor ouders en samenwerkingspartners

We sturen ouders en verzorgers een brief met informatie over hoe ze een school kunnen kiezen. Dat gebeurt wanneer hun kind 2 jaar wordt. Wordt het kind 3 jaar? Dan krijgen ze een brief en folder met informatie over hoe ze hun kind kunnen aanmelden en inschrijven bij de basisscholen. Ze ontvangen ook een herinneringskaart zodat ze op tijd hun kind aanmelden.
De samenwerkingspartners van de gemeente Utrecht en de basisscholen ontvangen ook folders en posters om ouders en verzorgers te informeren. Wilt u ook posters om op te hangen of folders om ouders te informeren of uw medewerkers?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met 14 030 of stuur een e-mail naar aanmeldenbasisschool@utrecht.nl.


Nieuwe organisaties hulp bij het huishouden vanaf 2022

16-07-2021 | Per 1 januari 2022 organiseren we de hulp bij het huishouden op een andere manier. Er komt meer ondersteuning op maat voor de cliënt en meer samenwerking met andere vormen van zorg en ondersteuning in de buurt.

Deze 4 organisaties gaan deze vorm van hulp bij het huishouden bieden in de stad: Zorgwacht, Docura Thuiszorg, Emile Thuiszorg en T-zorg.

Voor cliënten die nu al hulp bij het huishouden krijgen vanuit de gemeente, verandert er tot 1 januari 2022 niets. Zij houden de organisatie die zij nu hebben. De vaste hulp blijft bij hen komen. Zij houden ook hetzelfde aantal uren huishoudelijke hulp. 

Vanaf 1 januari 2022 krijgen zij mogelijk een nieuwe aanbieder. Uitgangspunt is dat cliënten ook in de nieuwe situatie zoveel mogelijk hun vaste hulp behouden.

Meer informatie voor cliënten hulp bij het huishouden
Meer informatie voor medewerkers hulp bij het huishouden


Update Expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland-Utrecht

15-07-2021 | Het beter doen voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problemen, door het versterken van onze inzet voor gezinsgerichte hulp op maat. Met deze ambitie is het expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland - Utrecht in april gestart. Inmiddels hebben we de eerste subsidies hiervoor gegeven. Er blijven financieringsmogelijkheden voor maatwerkoplossingen en de initiatieven voor het versterken van vakmanschap zijn gestart.

Voorbeelden

Yeph

We hebben de eerste stimuleringsimpuls maatwerk niet-casuïstiekgebonden gegeven aan Yeph. Yeph is het samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. Met die impuls kunnen zij de huidige jonge kind groepen verkleinen. Ook werkt Yeph een plan uit hoe ze voor meer jonge kinderen met zeer complexe problemen gezinsgerichte oplossingen kunnen creëren.

Netwerkvorming pleegouders voor onderlinge steun

In de jeugdregio Zuidoost-Utrecht ondersteunen we een netwerk van pleeg- en gezinshuisouders met de middelen van het expertisenetwerk. De ouders kunnen zo kennis uitwisselen en elkaar ondersteunen met advies en (praktische) hulp. Bijvoorbeeld (onderlinge) logeeropvang. Deze aanpak gaat uit van het in Engeland succesvol gebleken Mocking Bird-concept. Dat is gericht op (onderlinge) steunverlening van pleegouders. Dit zorgt voor minder zogenoemde ‘breakdowns’ bij pleegkinderen, waarbij de pleegzorg voortijdig stopt. De ervaringen met deze aanpak kunnen we weer verder delen en gebruiken binnen de samenwerkend jeugdregio’s in Flevoland en Utrecht.

Het indienen van subsidievoorstellen kan nog tot 1 oktober. Ook kunt u aanvragen doen voor investeringskosten voor een maatwerkoplossing voor een kind en/of gezin. Binnen 5 werkdagen is er een besluit.  
Lees meer over deze regelingen  

De Ervaringsacademie: proeverij van mogelijkheden op 16 september

De Ervaringsacademie neemt professionals mee in het perspectief van de jongere en het gezin. Zij zoekt verbinding tussen hen en professionals. Wilt u als professional meedenken over het aanbod van de Ervaringsacademie? Heel graag! Op 26 augustus is hiervoor een startbijeenkomst. Op 16 september is daarna een digitale Proeverij waar professionals, ouders en jongeren kunnen kennismaken met het aanbod van de Ervaringsacademie.
Lees meer over de ervaringsacademie en de bijeenkomsten


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030