Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

Op deze pagina:

Nieuwe organisaties hulp bij het huishouden vanaf 2022

16-07-2021 | Per 1 januari 2022 organiseren we de hulp bij het huishouden op een andere manier. Er komt meer ondersteuning op maat voor de cliënt en meer samenwerking met andere vormen van zorg en ondersteuning in de buurt.

Deze 4 organisaties gaan deze vorm van hulp bij het huishouden bieden in de stad: Zorgwacht, Docura Thuiszorg, Emile Thuiszorg en T-zorg.

Voor cliënten die nu al hulp bij het huishouden krijgen vanuit de gemeente, verandert er tot 1 januari 2022 niets. Zij houden de organisatie die zij nu hebben. De vaste hulp blijft bij hen komen. Zij houden ook hetzelfde aantal uren huishoudelijke hulp. 

Vanaf 1 januari 2022 krijgen zij mogelijk een nieuwe aanbieder. Uitgangspunt is dat cliënten ook in de nieuwe situatie zoveel mogelijk hun vaste hulp behouden.

Meer informatie voor cliënten hulp bij het huishouden
Meer informatie voor medewerkers hulp bij het huishouden


Update Expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland-Utrecht

Het beter doen voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problemen, door het versterken van onze inzet voor gezinsgerichte hulp op maat. Met deze ambitie is het expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland - Utrecht in april gestart. Inmiddels hebben we de eerste subsidies hiervoor gegeven. Er blijven financieringsmogelijkheden voor maatwerkoplossingen en de initiatieven voor het versterken van vakmanschap zijn gestart.

Voorbeelden

Yeph

We hebben de eerste stimuleringsimpuls maatwerk niet-casuïstiekgebonden gegeven aan Yeph. Yeph is het samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. Met die impuls kunnen zij de huidige jonge kind groepen verkleinen. Ook werkt Yeph een plan uit hoe ze voor meer jonge kinderen met zeer complexe problemen gezinsgerichte oplossingen kunnen creëren.

Netwerkvorming pleegouders voor onderlinge steun

In de jeugdregio Zuidoost-Utrecht ondersteunen we een netwerk van pleeg- en gezinshuisouders met de middelen van het expertisenetwerk. De ouders kunnen zo kennis uitwisselen en elkaar ondersteunen met advies en (praktische) hulp. Bijvoorbeeld (onderlinge) logeeropvang. Deze aanpak gaat uit van het in Engeland succesvol gebleken Mocking Bird-concept. Dat is gericht op (onderlinge) steunverlening van pleegouders. Dit zorgt voor minder zogenoemde ‘breakdowns’ bij pleegkinderen, waarbij de pleegzorg voortijdig stopt. De ervaringen met deze aanpak kunnen we weer verder delen en gebruiken binnen de samenwerkend jeugdregio’s in Flevoland en Utrecht.

Het indienen van subsidievoorstellen kan nog tot 1 oktober. Ook kunt u aanvragen doen voor investeringskosten voor een maatwerkoplossing voor een kind en/of gezin. Binnen 5 werkdagen is er een besluit.  
Lees meer over deze regelingen  

De Ervaringsacademie: proeverij van mogelijkheden op 16 september

De Ervaringsacademie neemt professionals mee in het perspectief van de jongere en het gezin. Zij zoekt verbinding tussen hen en professionals. Wilt u als professional meedenken over het aanbod van de Ervaringsacademie? Heel graag! Op 26 augustus is hiervoor een startbijeenkomst. Op 16 september is daarna een digitale Proeverij waar professionals, ouders en jongeren kunnen kennismaken met het aanbod van de Ervaringsacademie.
Lees meer over de ervaringsacademie en de bijeenkomsten


Sluitingsproces De Hoenderloo Groep: lessen voor de toekomst

09-07-2021 | De Hoenderloo Groep sloot in 2020. Wat kunnen de partijen die betrokken zijn bij jeugdhulp leren van het proces van sluiting? Het Verwey-Jonker Instituut deed onafhankelijk onderzoek. Dit levert inzichten en lessen op. Jeugdhulppartijen kunnen deze gebruiken bij toekomstige af- en ombouwprocessen (zoals de JeugdzorgPlus en residentiële voorzieningen). Ook kunnen ze het gebruiken bij volgende stappen in de transformatie van het zorglandschap.

Rapport

Het Verwey-Jonker instituut voerde het onderzoek uit op verzoek van Pluryn en coördinerend jeugdhulpregio Utrecht Stad. Dit deden ze ook namens de andere meest betrokken jeugdhulpregio’s. De lessen zijn samengebracht in het rapport ‘Afbouw van residentiële jeugdhulp: Lessen en dilemma’s uit het proces van sluiting van De Hoenderloo Groep’. Het rapport gaat niet in op de voorgeschiedenis en geeft ook geen oordeel. Ook gaat het rapport niet over casuïstiek.

Gevolgen sluiting

Pluryn sloot De Hoenderloo Groep in augustus 2020. Dit gebeurde na een intensief proces. De gevolgen van dat besluit waren groot. In de eerste plaats voor jongeren die er zorg kregen en hun ouders. Maar ook voor medewerkers was de periode rond de sluiting en de aanloop daarnaartoe moeilijk. Dat geldt ook voor betrokken gemeenten en jeugdhulpregio’s en voor Pluryn.
Over de betekenis en het proces van de sluiting is maatschappelijk veel discussie geweest. Pluryn en coördinerend jeugdhulpregio Utrecht Stad besloten in het najaar van 2020 om gezamenlijk te terug te kijken op het proces van de sluiting. Met als belangrijkste doel: leren voor de toekomst. Voor de betrokken partijen en ook voor andere regio’s en zorgaanbieders. De bevindingen staan in het rapport.

Lees het rapport ‘Afbouw van residentiële jeugdhulp: Lessen en dilemma’s uit het proces van sluiting van De Hoenderloo Groep’


 

Financieel Fit in 3 stappen - informatie voor u en uw werknemers

01-07-2021 | Volgens onderzoek van het NIBUD heeft 62% van de werkgevers te maken met werknemers met financiële problemen. U misschien ook. Mensen wachten daarbij vaak 3 tot 5 jaar om financiële hulp te vragen. Dat is zonde, want er is in Utrecht veel hulp en er zijn veel financiële extra’s. Ook voor werkenden. Die hulp brengen we graag bij u onder de aandacht.

Bekijk de 2 flyers die we hebben gemaakt voor werkgevers en werknemers


Veel extra activiteiten dankzij subsidie Perspectief voor jongeren

18-06-2021 | Er is veel enthousiasme bij jongeren en organisaties om samen activiteiten te organiseren. Sinds 19 februari kunnen zij de subsidie ‘Perspectief voor jongeren’ aanvragen. Tot nu toe zijn er 34 aanvragen binnengekomen. Daarvan zijn 24 aanvragen toegekend. Door extra vrijgekomen middelen is er ook de komende tijd ruimte voor nieuwe aanvragen.

Lees meer over het aanvragen van de subsidie

Met de subsidie kunnen jongeren, jongvolwassenen en organisaties activiteiten organiseren waardoor jongeren, ondanks corona, iets leuks en sociaals doen en zich minder eenzaam voelen. De subsidie zorgt daarnaast voor extra inzet van jongerenwerk: op straat, op school en speciaal voor meiden. Ook begeleiden ze de initiatieven van jongeren.

Soorten activiteiten

Het gaat vooral om sportieve en culturele activiteiten. Zoals kickboksen, bootcamp, de voetbalacademie, kookworkshops, workshops om je DJ of podcast skills te verbeteren, virtuele museumbezoeken en online games. Vaak is er ook aandacht voor het mentale welzijn van jongeren.

Bekijk alle extra activiteiten voor jongeren

Dit zeggen de jongeren zelf

Meidensport in Overvecht, Zuidwest, Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern:

  • “Leuk om met onze groep een plek te hebben om bij elkaar te komen en op een relaxte manier te sporten.”
  • “Fijn dat we hier kunnen voetballen zonder dat er grote irritante jongens bij zijn.”

Streetsports Noordwest

  • “Het is heel leuk om nieuwe vrienden te maken en samen met kinderen buiten te sporten.”

Bootcamp in Overvecht:

  • “Vind het leuk om met mijn vrienden te sporten, in plaats van alleen maar binnen zitten.”

Jongerenparticipatie

Jongeren kunnen ons zelf het beste vertellen wat ze nodig hebben. Daarom hebben we de denktank jongeren opgezet. Hierin zitten jongeren zelf, het NJR en een procesbegeleider van Lokalis. Inmiddels zijn er 4 concrete ideeën. Een deel van de jongeren zit ook in de beoordelingscommissie van de subsidieaanvragen.

Vervolg

We blijven de komende tijd aandacht houden voor het perspectief van jongeren. We kijken of zij extra ondersteuning nodig hebben en hoe we de langetermijn gevolgen zo klein mogelijk houden. Vanuit het steunpakket ‘Sociaal en Mentaal Welzijn en Leefstijl’ (Actielijn 1: Welzijn voor de Jeugd) zijn er extra middelen beschikbaar vanuit de overheid. Organisaties en jongeren kunnen in de zomerperiode en in het najaar doorgaan met het organiseren van activiteiten die bijdragen aan perspectief voor jongeren. Ook de extra inzet van het jongerenwerk kunnen we hiermee uitbreiden.

Zie ook de raadsbrief over de stand van zaken nadere regel ‘Perspectief voor jongeren’


Lezing 'Eenzaamheid onder ouderen met migratieachtergrond'

10-06-2021 | Op 26 mei 2021 verzorgde religiewetenschapper Hanan Nhass een lezing over dit thema. De lezing gaat in op waarom een gesprek over eenzaamheid zo gevoelig is voor deze ouderen. Ook biedt ze tijdens de lezing inzicht en handvatten over wat u er (bijvoorbeeld als vrijwilliger) aan kan doen. Bekijk de lezing.

Uit haar onderzoek 'Tussen verveling en vereenzaming' bleken veel respondenten - ouderen met een Marokkaans-islamitische achtergrond - gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid te ervaren. Deze delen ze weinig of niet met familie en anderen in hun sociale omgeving. Een gesprek over eenzaamheid lijkt gevoelig te liggen.

De lezing werd aangeboden door gemeente Utrecht, Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) en VC Utrecht in samenwerking met Movisie en maakt deel uit van de Utrechtse aanpak Eenzaamheid.

Meer informatie over deze aanpak

U kunt ook lid worden van de LinkedIn-groep Utrecht Omarmt


Stem voor 28 juni op Utrecht als meest toegankelijke gemeente

28-05-2021 | Utrecht doet dit jaar mee met de Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Breng voor 28 juni uw stem uit. Weten wat Utrecht allemaal doet om toegankelijk te zijn voor iedereen? Op Solgu.nl staat een mooi overzicht.

Stem op Utrecht


1,4 miljoen voor tegengaan negatieve sociale effecten van corona

26-05-2021 | Vanuit de maatregel versneld vernieuwen is 1,4 miljoen euro aan subsidieaanvragen verleend. Via die maatregel nodigen we onze partners uit om een aanvraag te doen gericht op innovatie en transformatie van de zorg en het tegengaan van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen. Wij hebben in de eerste tranche 34 aanvragen ontvangen en beoordeeld. 14 van deze aanvragen zijn goedgekeurd.

Lees meer over de subsidie en de toegekende aanvragen


Student&Zorgkaart voor elke Utrechtse student

31-05-2021 | Student zijn in Utrecht is niet altijd feest. Zeker in tijden van corona waarin zoveel niet meer kan. Voor alle Utrechtse studenten is er nu de Student&Zorgkaart die zij kunnen raadplegen bij lichamelijke of psychische klachten. Of als zij wel wat hulp of advies kunnen gebruiken bij geldzorgen of voortdurende stress. Met deze zorgkaart zijn alle instanties die hulp of advies geven letterlijk in kaart gebracht door het netwerk Student&Zorg.

Download de zorgkaart op Vidius.nl/zorg

Waarom een zorgkaart?

Een onderzoek bij 13 studenten in het najaar van 2020 leverde belangrijke informatie op die de weg naar passende zorg voor studenten kan verbeteren. Een van de acties die daaruit kwam, was het ontwikkelen van een digitale en papieren routekaart met een overzicht waar studenten terecht kunnen met zorgvragen. Vidius, de belangenbehartiger van studenten en studentenorganisaties in Utrecht, heeft alle informatie verwerkt in een praktische Utrechtse zorgkaart. Zij werken ook aan een aparte mbo en een Engelstalige variant van de zorgkaart.

Zorgen over gevolgen corona

Studentenwelzijn is landelijk een actueel onderwerp, zeker in deze coronatijd. Onderzoekers maken zich hardop zorgen over de prestatiedruk, het drank- en drugsgebruik en de somberheid en depressie bij studenten. In Utrecht bestonden deze zorgen al vóór de coronacrisis. We zeggen vaak: de studententijd is de mooiste tijd van je leven, maar dat is zeker niet alle dagen zo. En zeker niet als een pandemie sociale contacten en activiteiten onmogelijk maakt.

Onrust, verveling, eenzaamheid en angst

Recent onderzoek in verschillende studentensteden wijst uit dat het welzijn van studenten tijdens de lockdowns van de eerste en tweede golf fors minder was dan tijdens de versoepelingen. Alleenwonende studenten werden tijdens de lockdowns relatief hard geraakt (Rapport Lieve Mark, 2021). De grootste impact hadden de coronamaatregelen op het niet meer kunnen zien van vrienden, het alleen online volgen van onderwijs en niet meer kunnen sporten en reizen. Dat bracht bij veel studenten een gevoel van onrust, maar ook verveling, eenzaamheid en angst voor de toekomst (Rapport Lieve Mark, 2021).

Geldzorgen

31% van (voornamelijk) Utrechtse studenten geeft aan vanwege de coronacrisis financiële zorgen te hebben. Ontslag, geen contractverlengingen, minder kunnen werken of geen baan meer kunnen vinden werden het vaakst genoemd als reden voor hun geldzorgen (Rapport Lieve Mark, 2021).

41% van (voornamelijk) Utrechtse studenten geeft aan meer verdovende middelen te gebruiken sinds de coronacrisis. Verveling, zich anders of beter voelen of omdat hun omgeving meer drank/drugs is gaan gebruiken, worden als belangrijkste redenen gegeven (Rapport Lieve Mark, 2021).

Over netwerk Student&Zorg

Het netwerk Student&Zorg is een samenwerkend netwerk dat kennis deelt en onderwerpen die het welzijn van Utrechtse studenten bevorderen op gezamenlijke agenda’s plaatst, zoals psychische gezondheid, goede informatievoorziening, financiële zorg en zingeving. De kerngroep bestaat uit afgevaardigden van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Buurtteam Sociaal, Jellinek, Vidius en Oost voor Elkaar.


Vaccinatieverschillen tussen kinderen met en zonder migratieachtergrond

14-05-2021 | De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Utrecht is het hoogst onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dit het geval, blijkt uit een analyse van het RIVM. Utrecht wil onderzoeken wat de achterliggende redenen voor deze verschillen zijn.

Het Rijksvaccinatieprogramma biedt kinderen bescherming tegen 12 besmettelijke ziekten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteert jaarlijks over hoeveel kinderen tijdig zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad). Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Het was bekend dat de vaccinatiegraad van kinderen en jongeren in de vier grote steden (G4) lager is dan het landelijke gemiddelde. Vanuit de jeugdgezondheidszorg werden in die steden zorgen geuit, over het achterblijven van deelname aan het RVP van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond. Daarom is deze analyse voor het eerst uitgevoerd.

Verschil

Het RIVM analyseerde de cijfers van drie vaccinaties van kinderen met verschillende migratieachtergronden en per (sub)wijk. Het ging hierbij om: BMR (bof, mazelen en rode hond) voor 2-jarigen, HPV (baarmoederhalskanker) en meningokokken (MenACWY) voor 14-jarigen. Uit de analyse blijkt dat kinderen en jongeren in Utrecht zonder migratieachtergrond het vaakst deelnemen aan de genoemde rijksvaccinaties, Turkse en Marokkaanse jongeren het minst vaak.

Utrecht heeft gemiddeld de hoogste vaccinatiegraad van de vier grootste steden (G4) van Nederland. De meeste kinderen zijn gevaccineerd tegen bof, mazelen en rode hond (95%), baarmoederhalskanker (55%) en meningokokken (75%). We willen de vaccinatiegraad nog verder verhogen.

“Utrechtse ouders kiezen massaal voor vaccineren, dat zie je duidelijk terug in de cijfers”, zegt Wethouder Volksgezondheid Eelco Eerenberg. “Goed om te zien, want een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Toch zijn er wel verschillen per wijk en achtergrond. Die verschillen willen we graag verkleinen. Utrecht zet zich zo in voor gelijke kansen op gezondheid voor iedereen.”

Utrechtse aanpak

Aanvullend op deze analyse wil de G4, in samenwerking met het RIVM en het ministerie van VWS, en samen met (vertegenwoordigingen van) migranten verder onderzoeken wat de achterliggende redenen zijn van de verschillen in vaccinatiegraad. Doel is het realiseren van een hogere vaccinatiegraad.

Met de wijkaanpak investeert de gemeente al in wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. De jeugdgezondheidszorg heeft extra tijd om met ouders in gesprek te gaan over hun vragen en waar mogelijk biedt zij vaccinaties kleinschalig en op een locatie in de buurt aan.  Sinds 1 juni 2020 biedt de jeugdgezondheidszorg aanstaande ouders in Utrecht al tijdens de zwangerschap een kennismakingsgesprek aan. Tijdens dit gesprek kunnen ouders vragen stellen en informatie krijgen over vaccinaties.

“We kunnen dit als gemeente niet alleen”, zegt wethouder Eerenberg. “Daarom werken we intensief samen met de jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en kinderartsen in de stad. Goede informatievoorziening en met ouders in gesprek gaan, zijn essentiële onderdelen van onze aanpak.”

Meer informatie over de vaccinatiegraad in Utrecht vind u op
Vaccinaties en screening (volksgezondheidsmonitor Utrecht).


Taakgericht werken in Utrecht: 'meer ruimte om het juiste te doen'

14-05-2021 | Ruimte voor de zorgprofessionals om in overleg met inwoners de juiste zorg te bieden in het sociaal domein. Ruimte om tussentijds bij te sturen en met het hele veld samen te werken aan het realiseren van de ambities in het sociaal domein, binnen financiële grenzen. Dat is de belofte van taakgericht werken. De gemeente Utrecht heeft hier al veel ervaring mee. Reden voor ketenbureau i-Sociaal Domein om een artikel te schrijven over het praktijkverhaal van Utrecht.


Utrechtse Geldzoeker geeft hulpverleners duidelijk overzicht voor financiële (nood)hulp

11-05-2021 | Bent u voor uw cliënt op zoek naar financiële hulp in de regio Utrecht? Dan kunt u vanaf nu terecht op Utrechtsegeldzoeker.nl. Op deze nieuwe site ziet u eenvoudig bij welke organisaties cliënten een financiële tegemoetkoming of spullen kunnen aanvragen. Het gaat om aanvullende hulp voor cliënten die geen of onvoldoende hulp vanuit de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) of bijzondere bijstand krijgen.

Projectleider Jora Wolterink: "Wij merkten regelmatig dat veel hulpverleners geen overzicht hebben van mogelijke hulp. Het is ook best complex. Met de Utrechtse Geldzoeker hebben we een groot aantal regionale en landelijke organisaties op een rijtje gezet. Door verschillende kenmerken in te vullen, krijg je direct een overzicht van fondsen of stichtingen waar je een aanvraag kunt doen. Het overzicht geeft dus geen garantie. Pas na de aanvraag wordt duidelijk of de gift wordt toegezegd."

Initiatiefnemers

De Utrechtse Geldzoeker is een initiatief van een aantal organisaties in Utrecht waaronder De Armoedecoalitie, Gemeente Utrecht, KF Heinfonds en RDO Balije van Utrecht. De initiatiefnemers willen armoede verlichten. Door hulpverleners op de juiste manier te ondersteunen worden mensen in nood sneller geholpen.


Proef 'prikkelarme opvangplekken'

30-04-2021 | Het college van B en W stelt aan de raad voor om te beginnen met een proef voor maximaal 25 'prikkelarme opvangplekken' op tijdelijke locaties in Utrecht. Een prikkelarme opvang plek is een stabiele verblijfsplek met weinig invloeden van buitenaf. Dit is een plek voor mensen die niet in staat zijn om binnen de huidige zorg- en opvangmogelijkheden te verblijven. Op zo'n prikkelarme plek kunnen zij met de juiste zorg en begeleiding aan hun herstel werken. Er is behoefte aan een structurele aanpak voor prikkelarme opvang. Met de proef willen we een eerste tijdelijke oplossing bieden.

Lees het raadsvoorstel over prikkelarme opvangplekken (pdf)


Ontwerpteam trekt wijken in voor eerlijke kansen voor jonge kinderen

22-04-2021 | Het ontwerpteam werkt aan een toekomst waar kinderen van 0-6 jaar vanuit thuis een zo optimaal mogelijke start maken. Het ontwerpteam werkt samen met kinderen, ouders en professionals. Zij werken hieraan in Overvecht en Merwede en omgeving. Wij nodigen anderen uit om mee te denken of te doen.

Lees meer over het ontwerpteam en kom naar de online bijeenkomst 20 mei


Samen bouwen aan nieuw programma Detentie en terugkeer

20-04-2021 | Jaarlijks keren er ruim 700 Utrechtse gedetineerden uit verschillende gevangenissen en jeugdinrichtingen terug naar de stad Utrecht. Zowel in de periode voor zij kwamen vast te zitten als na hun vrijlating zorgt een deel van hen voor veel overlast en criminaliteit. Een integrale aanpak waarin partijen gezamenlijk beter in staat worden gesteld om achterliggende problematiek bij deze (ex-) gedetineerden aan te pakken en daarmee het risico op recidive terug te dringen is hard nodig.

Voorstel voor nieuw programma

De komende tijd bouwen we samen met betrokken partners aan een voorstel voor het nieuwe programma Detentie & Terugkeer. Grote verandering daarin is de integrale samenwerking vanaf de eerste dag van de detentie en het gericht inzetten op gedetineerden met een hoog recidive risico, juist ook als zij niet zelf om hulp vragen. Dit voorstel is gebaseerd op de ervaringen in Utrecht en voorbeelden uit heel Nederland. Meer over het voorstel leest u in de raadsbrief.

Binnen de opgave van de re-integratie (ex-)gedetineerden hebben de verschillende betrokken partijen hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Dit is en blijft ook binnen de nieuwe aanpak vanzelfsprekend het uitgangspunt. Voorop staat dat we met elkaar de juiste randvoorwaarden creëren om eerder en beter samen te werken.

Vervolg

Komende tijd gaan we met onze partners in (vervolg)gesprek om de ambitie, uitgangspunten en voorliggend concept implementatieplan verder te bespreken en uit te werken. Wij nemen hiervoor het initiatief.

Hebt u na het lezen van bijgevoegd plan vragen en/of ideeën die u graag met ons wilt delen, neem dan contact op met Karen Katier via secretariaatveiligheid@utrecht.nl.


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030