Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

  Snel naar:

  Versneld vernieuwen: zorg dichtbij en op maat

  Vanuit de gemeente werken we aan diverse maatregelen om de negatieve effecten van corona en de coronamaatregelen tegen te gaan. Eén daarvan is de maatregel ‘versneld vernieuwen: zorg dichtbij en op maat’. Met deze maatregel versterken we de verbinding en samenwerking tussen partners in het sociaal domein. Daarbij stimuleren we innovatieve aanpakken gericht op zo licht mogelijke zorg en zo gewoon mogelijk meedoen van alle Utrechters. Hierover is op 28 januari de gemeenteraad geïnformeerd via de raadsbrief 'Maatregel versneld vernieuwen'. Onderdeel van de inzet op versneld vernieuwen is een nieuwe nadere regel (subsidieregeling) waar partijen voorstellen op kunnen indienen. Er zijn 2 indieningstermijnen: eind maart en eind juni 2021.

  Meef informatie over de subsisidie versneld vernieuwen


  Nieuw: subsidie ‘Perspectief voor jongeren’

  19-02-2021| Jongeren worden extra hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Ze zitten immers in een belangrijke levensfase. Utrecht gaat daarom extra acties organiseren voor en met jongeren om te zorgen dat zij gezond en weerbaar deze periode doorkomen. We stellen hiervoor €800.000 extra subsidie beschikbaar.

  Corona-proof activiteiten

  De subsidie is bedoeld voor het aanvragen en het organiseren van (corona-proof) activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding en voor extra inzet van jongerenwerk gericht op kwetsbare jongeren. Deze extra middelen komen bovenop de extra inspanningen die we als gemeente en partners momenteel al doen voor jongeren.

  Aanvraag indienen

  Iedereen die een goed idee of mooi plan heeft dat bijdraagt aan het perspectief bieden voor Utrechtse jongeren kan een aanvraag indienen. Samenwerking met jongeren en jongvolwassenen is een belangrijke eis bij de subsidieaanvragen. Jongeren kunnen ook zelf een aanvraag indienen.

  Meer informatie over de subsidie ‘Perspectief voor jongeren’


  Valentijnsactie Stichting Met je hart

  18-01-2021| Stichting Met je hart zet zich al jaren in voor kwetsbare, thuiswonende ouderen. Voor ouderen die gezien hun fysieke, mentale, sociale of financiële situatie gevoelens van eenzaamheid ervaren. Door het coronavirus is het gevoel van eenzaamheid verder toegenomen. De stichting ziet meer en meer welke gevolgen dat heeft. Daarom blijven ze allerlei kleine dingen doen. Daarbij staat het contactmoment met de oudere centraal.

  'Een hand of knuffel mag nu niet, een hartje geven is toch iets!'

  Om aandacht te vragen voor kwetsbare ouderen en om Utrecht in deze tijd wat meer met elkaar te 'verbinden' heeft de stichting een Valentijnsactie bedacht: een kaart met 2 armbandjes voor € 5,  omdat 'Een hand of knuffel nu niet mag’. Dit bedrag gaat helemaal naar Stichting Met je hart Utrecht. De armbandjes zijn vanaf 25 januari verkrijgbaar (zo lang de voorraad strekt).

  Verkoopinformatie op Instagram van de stichting 

  Verkoopinformatie op Facebook van de stichting

  Aandacht voor en verbinding met elkaar. Kijkt u ook om u heen in uw straat of buurt? Is er een oudere of iemand anders die wel een steuntje in de rug kan gebruiken?


  Buddyprogramma Villa Pinedo voor kinderen in scheidingssituaties

  11-01-2021| Gemeente Utrecht en Villa Pinedo zijn samen een campagne gestart om meer bekendheid te geven aan het online Buddyprogramma van Villa Pinedo. Wij vragen uw hulp om het buddyprogramma extra onder de aandacht te brengen bij kinderen en jongeren in scheidingssituaties.

  Buddyprogramma van Villa Pinedo

  Stichting Villa Pinedo heeft als doel om bij kinderen tussen de 10 en 26 jaar de negatieve effecten van een scheiding zo veel mogelijk te beperken. Villa Pinedo is een (online) plek waar kinderen en jongeren terecht kunnen met hun verhaal, worden gehoord en tips krijgen van leeftijdsgenoten en jonge vrijwilligers die zelf een scheiding van hun ouders hebben meegemaakt: Buddy’s. Door in een vroeg stadium een luisterend oor te bieden, draagt Villa Pinedo bij aan het welzijn van de kinderen, het vergroten van hun weerbaarheid en het voorkomen van onnodige escalaties van problemen (en de kosten die daarbij horen). Het Buddyprogramma ondersteunt jongeren in hun herstel en empowerment.

  Campagne Gemeente Utrecht

  Vanuit gemeente Utrecht subsidiëren we het Buddyprogramma en willen we graag dat zoveel mogelijk kinderen die het nodig hebben Villa Pinedo weten te vinden. Het doel van de campagne is om meer Utrechtse kinderen en jongeren (ook via ouders en professionals) bekend te maken met het buddyprogramma, zodat meer Utrechtse kinderen in scheidingssituaties de stap naar hulp kunnen zetten. De campagne bestaat uit portretten van Utrechtse kinderen en jongeren met quotes, waarin andere kinderen en jongeren herkenning en erkenning kunnen vinden.

  Toolkit

  Om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken, willen we u vragen om het campagnemateriaal binnen uw organisatie te verspreiden. U kunt de posters printen en ophangen en flyers printen en neerleggen of aan kinderen, jongeren en ouders mee geven. Ook kunt u de campagnebeelden digitaal gebruiken. U vindt de posters, flyers en foto’s voor sociale media via www.villapinedo.nl/toolkit.

  Achtergrond en cijfers

  Jaarlijks gaan in Nederland meer dan 15.000 getrouwde stellen met kinderen uit elkaar volgens cijfers van het CBS. Dit raakt jaarlijks meer dan 30.000 minderjarige kinderen. Daarnaast gaan ook ongetrouwde partners met kinderen uit elkaar. Ook in Utrecht zijn er kinderen of jongeren die te maken hebben met de scheiding van hun ouders. Zo woont 16% van de kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs niet met beide ouders in 1 huis. Hetzelfde geldt voor 23% van de kinderen in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs (Jeugdmonitor Utrecht, 2017-2018). De scheidingssituatie van ouders kan negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. De bescherming van kinderen in dergelijke situaties vraagt dan ook om actie. Als onderdeel van de Utrechtse aanpak rond ouderschap en scheiding, ondersteunen we daarom vanuit gemeente Utrecht het online Buddyprogramma.

  Vragen/suggesties

  Hebt u vragen of suggesties over de campagne van Villa Pinedo, neem dan contact met ons op via jeugd@utrecht.nl.


  Gratis ondersteuning voor de Utrechtse mantelzorgers

  08-01-2021| Mantelzorgers staan vaak 24 uur per dag klaar voor hun naasten. Door corona ervaren mantelzorgers meer druk. Daarom is de gemeente Utrecht een pilot gestart, samen met Mantelaar, de King Arthur Groep en Steunpunt Mantelzorg U-Centraal. Mantelzorgers krijgen hierbij gratis ondersteuning bij de alledaagse mantelzorgtaken.

  De ondersteuning kan worden geboden door:

  • WO & HBO zorgstudenten
  • Begeleiders met meer levenservaring
  • Specialistische begeleiding dementie

  En kunnen onder andere worden ingezet voor:

  • Eenvoudige zorgtaken, ook ondersteuning bij wassen, aankleden en bij toiletgang;
  • Boodschappen doen, samen koken en eten, wandelen en hobby’s uitoefenen;
  • Samen plezier maken.

  Voor meer informatie en contact: https://www.mantelaar.nl


  Utrecht opent telefoonnummer voor hulp bij Kinderopvangtoeslagaffaire

  17-12-2020 | De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopgezet en teruggevorderd. Veel ouders zijn daardoor ernstig in de problemen gekomen. Soms zijn zij ook als fraudeurs geregistreerd. Deze ouders hebben mogelijk recht op een regeling die valt binnen de zogenoemde hersteloperatie kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Veel ouders zijn ook in andere problemen gekomen. Zoals problemen rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Daarnaast is het voor sommige ouders niet vanzelfsprekend om zelf de regeling aan te vragen.

  Om mogelijke problemen voor te zijn start de gemeente een campagne om de gedupeerden in beeld te krijgen. Gedupeerde ouders uit Utrecht kunnen zich melden via 030 – 7400 530 om ondersteuning te krijgen.

  Hulp via het Buurtteam

  Het buurtteam heeft een team van mensen klaarstaan. Zij helpen gedupeerden die in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Als dat nodig is, roepen ze extra hulp in van  samenwerkende partijen. De Utrechtse aanpak is erop gericht dat:

  • gedupeerde inwoners de gevolgen van deze affaire kunnen aanpakken
  • zich weer kunnen richten op de toekomst.

  Lees meer over hulp bij bij onterecht gestopte kinderopvangtoeslag


  Subsidie voor Vrijwillige inzet voor elkaar

  15-12-2020 | In 2021 ontvangen ruim 80 organisaties subsidie, waarmee zij samen bijna 10.000 vrijwilligers kunnen ondersteunen. Deze vrijwilligers zetten zich op hun beurt weer in voor tienduizenden Utrechters. Al deze vrijwilligers maken heel veel mogelijk voor hun stadsgenoten. Met de subsidieregeling Vrijwillige inzet voor elkaar maakt de gemeente deze kracht van de gemeenschap mogelijk.

  Deze subsidieregeling is er voor:

  • informele zorgorganisaties,
  • buurtnetwerken,
  • oudernetwerken,
  • activiteiten voor gewoon opgroeien,
  • wijkinformatiepunten,
  • brugfunctie-organisaties,
  • welzijnsaccommodaties in zelfbeheer en
  • organisaties met activiteiten op het gebied van taal en digitalisering.

  Voor informele zorgorganisaties, buurtnetwerken, wijkinformatiepunten en oudernetwerken is het nog mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten vanaf juli 2021. Voor deze activiteiten is 10% van het beschikbare geld gereserveerd.

  Samen leren

  Bij de beoordeling van subsidieaanvragen willen we blijven leren van de praktijk. Daarom is er in de het beoordelingsproces een nieuw onderdeel: de Blik van Buiten. Daarvoor zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd. Daarin gaven inwoners, vrijwilligers en professionals hun kijk op de voorbeelden uit de praktijk. In totaal hebben 15 mensen deelgenomen aan één of meer bijeenkomsten: 9 professionals (DOCK, Buurtteams en andere partijen uit het sociaal domein), 2 semi-professionals (o.a. bewoners die werken in, of bij, een andere gemeente en uit deze interesse/ervaring meedachten) en 4 inwoners (waarvan een deel zelf vrijwilliger en ervaringsdeskundige is).

  Dit waren waardevolle bijeenkomsten, voor de gemeente en voor de deelnemers. Het is een duidelijke invulling van het actieprogramma ‘Samen Stad Maken’. Wat we hebben geleerd in de bijeenkomsten gebruiken we om de subsidieregeling beter te maken.

  Reacties van deelnemers:

  • "Hartstikke goed initiatief: zo gaat het witte stadskantoor steeds meer integreren in de samenleving."
  • "Vooraf dacht ik: ‘ga ik ook maar iets zinnigs kunnen toevoegen? Ik zit helemaal niet in het vak van vrijwilligerswerk.’ Maar zet dit vooral door: dit is een hele goede manier om je bewoners op een andere manier te betrekken."
  • "Deze sessie geeft mij het gevoel dat mensen buiten de gemeente ook gezien en gehoord worden of in elk geval 'voor het voetlicht' gebracht kunnen worden door iemand met de kennis en ervaring uit hun dagelijkse praktijk."
  • "Ik vind dit een hele zinvolle manier om wat visies op te halen. Het feit dat je in een groepje bent en niet 1 op 1 met de gemeente zit, zet je toch aan het denken. Dat is goed voor het gesprek denk ik."

  Lees meer over het aanvragen van de subsidie Vrijwillige inzet voor elkaar

  Lees de brief aan de gemeenteraad over Subsidieverstrekking Vrijwillige inzet voor elkaar


  Vergoeding kosten kinderopvang met sociaal medische indicatie

  07-12-2020 | Als zorgprofessional komt u mogelijk in contact met ouders die een vergoeding willen aanvragen voor de kosten van kinderopvang. Soms maken ze geen aanspraak op kinderopvangtoeslag maar wel op een vergoeding voor kosten van kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie. De aanvraag kunnen zij nu online doen met DigiD, via https://www.utrecht.nl/smik. Er is geen intakegesprek meer. Na de aanvraag krijgt de aanvrager een uitnodiging van een onafhankelijk arts. Deze arts geeft ons een advies over de sociaal medische indicatie. Dan kunnen wij de aanvraag verder behandelen.

  Deze vergoeding is voor ouders die:

  • sociale of medische problemen hebben én
  • geen recht hebben op kinderopvangtoeslag én
  • hun kind(eren) naar de kinderopvang willen brengen omdat zij deels niet voor hun kind(eren) kunnen zorgen.

  Voorbeelden waarom ouders niet voor hun kind(eren) kunnen zorgen:

  • 1 ouder in het gezin werkt en de ander zorgt voor hun kind(eren). De niet-werkende ouder wordt ernstig ziek en kan niet meer helemaal voor hun kind(eren) zorgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door afspraken of opname in het ziekenhuis, of het volgen van therapie.
  • 1 ouder in het gezin wil een traject naar werk volgen en de ander kan door psychische problemen of een verslaving niet voor hun kind(eren) zorgen. Vaak wil de ouder met problemen niet meewerken aan een medisch onderzoek en/of behandeling.
  • Een alleenstaande ouder waarvoor de zorg zwaar is en die tijd nodig heeft voor zichzelf, het huishouden en het opbouwen van een netwerk. Hierbij gaat het om kinderen jonger dan 2,5 jaar waarvoor nog geen Voorschoolse Educatie is.

  Aanvragen vergoeding door ouders die dit jaar een vergoeding krijgen

  • De vergoeding kan niet worden verlengd.
  • De vergoeding wordt maximaal toegekend tot het einde van een kalenderjaar.
  • Begin december kreeg iedereen die al een vergoeding ontvangt een brief. Daarin staat dat de vergoeding online aangevraagd kan worden. En het verzoek om dit uiterlijk op 31 december 2020 te doen. Dan krijgen ze de vergoeding met ingang van 1 januari 2021.
  • Als zij de vergoeding later aanvragen in 2021, dan is de ingangsdatum de datum van aanvraag. Met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Voor deze ouders hebben wij al een advies van een arts. Zij krijgen alleen een uitnodiging van een arts als het advies niet meer geldig is.

  Hulp of meer informatie?

  Kijk op https://www.utrecht.nl/smik.


  Aanbesteding hulp bij het huishouden gepubliceerd

  03-12-2020 | De gemeente Utrecht besteedt de hulp bij het huishouden opnieuw aan. Na een marktconsultatie heeft de gemeente op 1 december de aanbesteding op TenderNed gepubliceerd. Partijen die interesse hebben, kunnen zich tot 1 februari 2021 aanmelden.

  Lees meer over het aanbestedingstraject hulp bij huishouden


  Informatiekrant Zorg en Ondersteuning 2020-2021

  01-12-2020 | In deze krant staat informatie over zelfstandig blijven wonen, mantelzorg, rondkomen, sporten en bewegen, meedoen in Utrecht én over mogelijke ondersteuning door vrijwilligers of organisaties. Vanaf 1 december wordt de krant huis-aan-huis verspreid. Veel Utrechtse partijen, zoals U Centraal, sociaal makelaars, aanvullende zorgaanbieders en de gemeente hebben hier een bijdrage aan geleverd. De krant is een uitgave van ETT media.

  Bekijk de digitale versie van de Informatiekrant Zorg en Ondersteuning


  Kijk terug: online lezing 'Eenzaamheid onder jongeren'

  26-11-2020 | Zijn jongeren door sociale media eenzamer geworden? Zijn meisjes óf jongens vaker eenzaam? Wat is de invloed van corona? En wat werkt het beste tegen eenzaamheid: uitbreiden van sociale contacten, trainen van sociale vaardigheden of cognitieve gedragstherapie? Op maandagavond 16 november gaf dr. Gerine Lodder tijdens een online lezing voor Utrechtse geïnteresseerden antwoord op deze en vele andere vragen.

  Dr. Gerine Lodder is universitair docent aan Tilburg University en haar onderzoek richt zich op sociale gezondheid, met speciale aandacht voor eenzaamheid bij jongeren. Maarten Van Ooijen opende als wethouder Welzijn de lezing. De lezing werd aangeboden door gemeente Utrecht, Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) en Vrijwilligerscentrale Utrecht vanwege de Utrechtse aanpak Eenzaamheid. Lees meer over deze aanpak op onze website of word lid van de Linkedin-groep Utrecht Omarmt

  Bekijk de lezing terug


  Zelfstandig ondernemers met geldzorgen door corona: verwijs ze goed door

  19-11-2020 | Zelfstandig ondernemers en zzp’ers komen steeds meer in het nauw. Vooral de horeca en cultuursector hebben het zwaar. Beginnende schulden slaan snel om in grote financiële problemen. Daarom is het belangrijk dat we ze in een vroeg stadium helpen. Hieronder leest u wat de belangrijkste ingangen zijn voor hulp. Zodat u ze goed kunt doorverwijzen.

  Zelfstandig ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij Bureau Zelfstandigen (BZ)

  Dit is onderdeel van de gemeente Utrecht. Hier zitten professionals die de ondernemer goed verder kunnen helpen of doorverwijzen. Ondernemers kunnen er terecht voor:

  • financiële vragen
  • advies over hun bedrijf of administratie
  • hulp bij stoppen met het bedrijf en/of gaan werken in loondienst
  • algemene vragen om hulp, zonder dat ze nog precies weten wat voor hulp.

  Bureau Zelfstandigen heeft zelf kennis van ondernemers én heeft alle partners en hulplijnen goed in beeld. Stuur een mail met uw vraag en telefoonnummer naar bbz@utrecht.nl en ze bellen u terug.

  Heeft een ondernemer nu al schulden? Verwijs dan direct door naar Menzing & Partners

  Snelle hulp is dan nodig. Daarom is het beter om de vraag niet eerst via Bureau Zelfstandigen te laten lopen. Menzing & Partners is het bureau voor schuldhulp aan het midden- en kleinbedrijf waarmee wij samenwerken. Nodig de ondernemer uit om een gratis intake te plannen bij Menzing & Partners. Dan kijken zij samen met de ondernemer wat er nodig is.
  Neem contact op met Menzing & Partners

  Van oktober 2020 tot en met juni 2021 is er financiële steun uit de Tozo 3

  Zelfstandig ondernemers kunnen een uitkering voor Levensonderhoud aanvragen en een Bedrijfskrediet. Ondernemers moeten Tozo 3 zelf aanvragen via www.utrecht.nl/tozo. Daar leest u ook de voorwaarden. Ze kunnen Tozo 3 in november nog aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober. Vanaf 1 december is met terugwerkende kracht niet meer mogelijk. Een bedrijfskrediet aanvragen kan via www.utrecht.nl/tozobedrijfskrediet.

  Meer weten over hulp aan ondernemers?

  Op www.utrecht.nl/ondernemen-geldzorgen leest u wat er nog meer voor hen is. Hebt u vragen over hulp aan ondernemers of Tozo? Bel dan naar Bureau Zelfstandigen via 030 – 286 52 11, of mail naar bbz@utrecht.nl. Kijk voor antwoord op uw vragen over Tozo ook op de pagina met veelgestelde vragen: www.utrecht.nl/vragentozo.


  Magazine ‘De Utrechtse aanpak in het sociaal domein’

  17-11-2020 | De afgelopen jaren hebben we in het Utrechtse sociaal domein samen met onze partners alles op alles gezet om onze visie consequent te vertalen in alle aspecten van sturing, uitvoering, monitoring en verantwoording. De kracht hiervan is opgevallen bij collega’s in het land. We kregen steeds meer vragen over hoe wij in Utrecht werken. Om onze werkwijzen en ervaringen te delen, hebben wij een e-magazine gemaakt: ‘De Utrechtse aanpak in het sociaal domein’


  Pleegzorg campagne ‘Utregs plekkie’

  13-11-2020 | Om extra aandacht te vragen voor pleegzorg hebben 2 Utrechtse jeugdzorgorganisaties KOOS Utrecht en Spoor030 de handen ineen geslagen voor een stadsbrede campagne onder de naam ‘Utregs plekkie’.  Een echte Utrechtse campagne om pleeg- en steunouders te werven die in hun eigen wijk kinderen en jongeren willen ondersteunen. Hierbij staat het dagelijkse leven van het (pleeg)kind centraal.

  Resultaten

  Het zwaartepunt van de campagne was van 14 tot en met 28 oktober, 2 weken voor de landelijke Week van de Pleegzorg. In deze periode zijn er bij 10.000 adressen in Utrecht 2 ansichtkaarten met informatie over pleegzorg en informele hulp bezorgd. Ondersteunend aan de ansichtkaarten zijn er een aantal online uitingen geweest. Ook hebben verschillende regionale media aandacht besteed aan Utregs Plekkie. In totaal hebben 174 mensen een brochure aangevraagd op de website van Utregs Plekkie. Na een maand hebben in totaal 29 mensen zich ook ingeschreven voor een informatieavond. Een resultaat om trots op te zijn! De beslissing om een (grote) rol te gaan spelen in het leven van een kind neemt u natuurlijk niet lichtvoetig.

  Meer weten? Kijk op www.utregsplekkie.nl of www.utrecht.nl/pleegoudersgezocht


  Plan van Aanpak Huisvesting en Ondersteuning Kwetsbare groepen

  3-11-2020 | In Utrecht werken we als gemeente met woningcorporaties en zorgaanbieders samen om de uitstroom van mensen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang te versnellen. Daarnaast willen we gezamenlijk voorkomen dat deze mensen, als ze dan uitstromen, enkel in de relatief kwetsbare wijken terecht komen. In juli 2019 is hiervoor het Plan van Aanpak Huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen opgesteld met daarin zo'n 30 afspraken om deze doelstellingen te behalen. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het toewijzen van woningen, de benodigde begeleiding en de manier van samenwerken.

  Dat laatste is heel belangrijk. Deze gezamenlijke opgave vergt namelijk een intensieve samenwerking. Om die reden is een uitvoeringsteam opgesteld met leden vanuit de gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders. Samen monitoren zij de voortgang, bespreken zij eventuele knelpunten en bedenken zij mogelijke oplossingen. Hierbij staan leidende principes als ‘doen wat nodig is’ en ‘eenvoud’ centraal. We werken aan de hand van één gezamenlijk monitorinstrument; transparant en objectiverend voor zowel Utrecht als de regiogemeenten. De monitor verschijnt iedere maand en wordt breed verspreid. Op basis daarvan bespreken en duiden partijen de stand van zaken.

  Resultaten

  Eind oktober zitten we in Utrecht stad ruim boven het gemiddelde aantal woningen dat nodig is om het verhoogde aantal woningen voor 2020 te realiseren. In september waren al meer woningen gerealiseerd dan in geheel 2019. De verwachting is dat we in november de taakstelling van 385 woningen gerealiseerd zullen hebben. Hierdoor kunnen we ook ten aanzien van begeleidingstrajecten beginnen met een inhaalslag: dit najaar worden circa 100 housing firsttrajecten voor daklozen gestart, extra ten opzichte van het bestaande aantal plekken in maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
  Het plan van aanpak heeft niet alleen geleid tot betere (samenwerkings)afspraken, ook tot betere samenwerking en communicatie. De lijntjes zijn kort, men weet elkaar snel te vinden. Er wordt meer gewerkt vanuit gezamenlijk en maatschappelijk belang dan vanuit organisatiebelang en dat is ook precies wat we beogen met het Utrechtse model.

  Meer informatie en interview met de projectleiders


  Tijdelijke noodopvang dakloze personen met corona verhuisd

  22-10-2020 | Vanaf vrijdag 23 oktober 2020 kunnen dakloze personen die besmet zijn met het coronavirus uitzieken in de noodopvang aan de Koploperstraat in Utrecht. Op dit zelfde adres is ook een testlocatie gevestigd.

  Lees meer over tijdelijke noodopvang tegen verspreiding coronavirus


  Ontwikkeling expertisenetwerken Flevoland - Utrecht gestart

  16-10-2020 | Samen hebben de provincies Flevoland en Utrecht de opdracht gekregen om een expertisecentrum in te richten voor meervoudige, complexe situaties van jongeren. De expertisecentra moeten consultatie en advies gaan bieden, hulp organiseren en bijdragen aan kennisontwikkeling voor complexe jeugdhulp. We kiezen in de uitwerking voor een netwerkvorm zodat we zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen blijven werken. Lees meer over de ontwikkeling van de expertisenetwerken


  Hulp en contact Informatie voor professionals

  Meedoen naar Vermogen

  meedoennaarvermogen@utrecht.nl

  Jeugd

  jeugd@utrecht.nl

  Telefoon

  14 030