Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

  Snel naar:

  Utrecht denkt mee over subsidie ‘vrijwillige inzet voor elkaar’

  17-09-2020 | Gemeente Utrecht subsidieert ruim 100 organisaties en initiatieven die met vrijwilligers werken en zo meehelpen met het versterken van de sociale basis in de stad. Ruim 100.000 Utrechters zijn actief als vrijwilliger. Bij de besteding van de subsidie sluit de gemeente het liefst aan op de behoefte in de stad. Daarom denken betrokken Utrechtse inwoners, vrijwilligers en experts in een aantal sessies mee over vraagstukken die we tegenkomen bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Dat helpt ons om de subsidieregeling nog beter aan te laten sluiten bij wat nodig is in Utrecht.

  Lees meer over de subsidieregeling ‘vrijwillige inzet voor elkaar’
  Lees meer over de sociale basis


  Tijdelijke noodopvang voor daklozen met corona verhuisd

  10-09-2020 | Vanaf dinsdag 1 september 2020 is de noodopvang voor dakloze personen die besmet zijn met het coronavirus verhuisd naar de Dinsele in Zeist, op het terrein van Altrecht. Van mei tot augustus was de noodlocatie gevestigd aan de Maliebaan 59-61.

  Lees meer over de tijdelijke noodopvang


  Wmo-cliënten ontvangen naar verwachting in september facturen eigen bijdrage

  09-03-2020 | Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen naar verwachting in september een beschikking van het CAK voor de eigen bijdrage Wmo (het abonnementstarief). In de beschikking staat wat zij moeten betalen en voor welke maanden de eigen bijdrage is opgelegd. Kort daarna ontvangen zij ook de facturen voor deze maanden. Door technische problemen bij het CAK zijn dit de eerste facturen over 2020.

  Wmo-cliënten ontvangen naar verwachting meerdere facturen in september. Deze facturen gaan over maximaal 7 maanden: januari, februari, maart, juni, juli, augustus en september. Dit is een totaalbedrag van maximaal € 133. De minister van VWS heeft besloten dat Wmo-cliënten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur. Deze maatregel geldt niet voor Wmo-cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen liep de hulp en/of ondersteuning door. Vanaf oktober krijgen cliënten maandelijks een factuur van € 19.

  Meer informatie

  Meer informatie over de Wmo 2020 is te vinden op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.


  Voorbereiding aanbestedingstraject hulp bij het huishouden

  01-09-2020 | De gemeente Utrecht en de samenwerkingspartners hulp bij het huishouden willen de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden. We zien de nieuwe aanbesteding als kans om de hulp bij het huishouden te vernieuwen en de samenwerking tussen de aanbieders van hulp bij het huishouden en anders zorgpartners in de wijk nog verder te verstevigen.

  Lees meer over het aanbestedingstraject hulp bij het huishouden


  Word MeeleefGezin en help

  19-08-2020 | Het opvoeden van kinderen kan zwaar zijn, zeker als je als ouder psychische problemen hebt. Daarom zijn er MeeleefGezinnen. Een MeeleefGezin vangt een kind 1 dag per week en 1 weekend per maand op. Zo heeft het kind een fijne plek waar hij/zij kan spelen en hebben de ouders een adempauze om aandacht aan hun mentale gezondheid te geven. In dit concept, ontwikkeld door Stichting MeeleefGezin, krijgen ouders met psychische problemen steun van een MeeleefGezin/-stel/-single bij de zorg voor hun kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Het zorgt ervoor dat ouders met meer plezier voor hun kind zorgen en dat langer kunnen volhouden. Samen zorgen voor het kind, draagt bij aan betere toekomstkansen!

  Informatieavond

  Bent u geintereseerd om MeeLeefGezin te worden? Kom dan vrijblijvend langs, ga in gesprek en stel vragen.

  • Datum: 15 september
  • Tijd: 19.30 uur
  • Locatie: Buurtteam Lunetten, Hondsrug 17

  Aanmelden voor deze avond kan via meeleefgezinnen@buurtteamsutrecht.nl

  Lees meer over de informatieavond


  Zorg goed voor uw cliënten tijdens hete dagen

  04-08-2020 | Ook in Utrecht kregen en krijgen we deze zomer te maken met hoge temperaturen. Voor sommigen een welkome periode van terras- en strandbezoek, maar vooral voor ouderen en chronisch zieken kan hitte juist nare gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk aan vermoeidheid, uitdroging en flauwvallen.

  Lees de hittetips van het RIVM


  Eén organisatie voor basiszorg daklozen

  08-07-2020 | De gemeente Utrecht heeft de Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht geselecteerd om vanaf 1 januari de basiszorg te bieden aan alle daklozen in regio Utrecht. Dat is de uitkomst van een subsidie uitvraag die de gemeente heeft gedaan. Stadsteam Herstel en Back UP dragen de zorg over aan Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Het uitgangspunt is dat cliënten zoveel mogelijk hun vertrouwde hulpverlener behouden.

  Lees meer over de basiszorg voor de daklozen


  Overname Hulpmiddelencentrum door Kersten Hulpmiddelenspecialist

  08-07-2020 | Kersten Hulpmiddelenspecialist heeft de dienstverlening overgenomen van het failliet verklaarde Hulpmiddelencentrum (HMC). Cliënten die gebruik maken van een hulpmiddel van HMC ontvangen een brief van de gemeente met informatie over de nieuwe leverancier. Zij hoeven zelf niets te doen. Kersten Hulpmiddelenspecialist neemt contact met cliënten op voor het maken van een afspraak om kennis te maken. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

  Lees meer over de overname Hulpmiddelencentrum door Kersten Hulpmiddelenspecialist


  Eigen bijdrage WMO

  26-06-2020 | Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19 per maand, behalve voor cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Door een technisch probleem in de systemen van het CAK hebben Utrechtse cliënten geen facturen voor de eigen bijdrage over 2020 ontvangen. In de komende weken stuurt het CAK een bericht aan alle Wmo-klanten om hen te informeren over de vertraging. Als u vragen krijgt van cliënten dan kunt u als advies geven om € 19 per maand opzij te zetten tot de technische problemen zijn opgelost. Hebben cliënten andere vragen of willen ze een betalingsregeling treffen? Dan kunt u ze verwijzen naar www.hetcak.nl/wmo2020.


  Training Jong en Transgender voor jeugdprofessionals

  25-06-2020 | Gemiddeld zit in elke klas 1 leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Deze kinderen hebben het vaak heel zwaar omdat de buitenwereld ze niet begrijpt. Daarom ontwikkelden we samen met ruim 30 partijen de online training Jong en Transgender. Zo’n 1000 zorgprofessionals hebben deze gratis training al gevolgd en gaven een 8,3 voor de kwaliteit. Met trots delen we deze training nu voor alle jeugdprofessionals, zoals jeugdartsen, buurtteammedewerkers en pedagogen. Wil jij ook leren hoe je deze kinderen kunt helpen? Volg de training en ontvang accreditatiepunten


  Ruim € 22 miljoen voor terugdringen dakloosheid

  29-05-2020 | Het Rijk heeft Utrecht als centrumgemeente €22,4 miljoen toegekend om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen. Samen met regiogemeenten, aanbieders, woningcorporaties en kennisinstituten gaat Utrecht aan de slag om 200 'Eerst een Thuis-woonplekken' te realiseren.

  Lees het persbericht ruim € 22 miljoen voor terugdringen dakloosheid


  Hulp en contact Informatie voor professionals

  Meedoen naar Vermogen

  meedoennaarvermogen@utrecht.nl

  Jeugd

  jeugd@utrecht.nl

  Telefoon

  14 030