Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

Op deze pagina:

Expositie over huiselijk geweld en kindermishandeling

16-09-2021 | Van 16 september tot en met 11 oktober staat op het Stationsplein een expositie over huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze rondreizende fototentoonstelling staan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Naast de foto’s staat ook hun persoonlijke verhaal. In dezelfde periode zijn er verschillende activiteiten rondom het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel is om dit onderwerp bespreekbaar te maken en huiselijk geweld te stoppen. De tentoonstelling is ontwikkeld door het ministerie van VWS en het programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ in samenwerking met stichting Open mind.
Lees meer over de expositie en de activiteiten in Utrecht


Kinderen aanmelden voor de basisschool: zo gaat dat vanaf 1 oktober

08-09-2021 | De Utrechtse scholen en de gemeente Utrecht hebben een nieuwe manier om kinderen aan te melden op een basisschool in Utrecht. Vanaf 1 oktober kunnen ouders en verzorgers basisscholen kiezen en hun kind digitaal aanmelden via de website naardebasisschool.utrecht.nl.

In 5 stappen naar de basisschool in Utrecht

Aanmelden kan in het hele kwartaal waarin het kind 3 jaar wordt. Na de inschrijving mag het kind als het 4 jaar wordt naar school. Op naardebasisschool.utrecht.nl staat wat ouders en verzorgers moeten doen voordat hun kind naar school mag. In totaal zijn er 5 stappen. Alle kinderen in Utrecht maken evenveel kans om op een school naar keuze te komen. De nieuwe manier van aanmelden is open, eerlijk en eenvoudig. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. Ze kunnen meerdere scholen opgeven. De plaatsen op school worden eerlijk verdeeld. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt.

Meer informatie voor ouders en samenwerkingspartners

We sturen ouders en verzorgers een brief met informatie over hoe ze een school kunnen kiezen. Dat gebeurt wanneer hun kind 2 jaar wordt. Wordt het kind 3 jaar? Dan krijgen ze een brief en folder met informatie over hoe ze hun kind kunnen aanmelden en inschrijven bij de basisscholen. Ze ontvangen ook een herinneringskaart zodat ze op tijd hun kind aanmelden.
De samenwerkingspartners van de gemeente Utrecht en de basisscholen ontvangen ook folders en posters om ouders en verzorgers te informeren. Wilt u ook posters om op te hangen of folders om ouders te informeren of uw medewerkers?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met 14 030 of stuur een e-mail naar aanmeldenbasisschool@utrecht.nl.


Nieuwe organisaties hulp bij het huishouden vanaf 2022

16-07-2021 | Per 1 januari 2022 organiseren we de hulp bij het huishouden op een andere manier. Er komt meer ondersteuning op maat voor de cliënt en meer samenwerking met andere vormen van zorg en ondersteuning in de buurt.

Deze 4 organisaties gaan deze vorm van hulp bij het huishouden bieden in de stad: Zorgwacht, Docura Thuiszorg, Emile Thuiszorg en T-zorg.

Voor cliënten die nu al hulp bij het huishouden krijgen vanuit de gemeente, verandert er tot 1 januari 2022 niets. Zij houden de organisatie die zij nu hebben. De vaste hulp blijft bij hen komen. Zij houden ook hetzelfde aantal uren huishoudelijke hulp. 

Vanaf 1 januari 2022 krijgen zij mogelijk een nieuwe aanbieder. Uitgangspunt is dat cliënten ook in de nieuwe situatie zoveel mogelijk hun vaste hulp behouden.

Meer informatie voor cliënten hulp bij het huishouden
Meer informatie voor medewerkers hulp bij het huishouden


Update Expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland-Utrecht

Het beter doen voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problemen, door het versterken van onze inzet voor gezinsgerichte hulp op maat. Met deze ambitie is het expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland - Utrecht in april gestart. Inmiddels hebben we de eerste subsidies hiervoor gegeven. Er blijven financieringsmogelijkheden voor maatwerkoplossingen en de initiatieven voor het versterken van vakmanschap zijn gestart.

Voorbeelden

Yeph

We hebben de eerste stimuleringsimpuls maatwerk niet-casuïstiekgebonden gegeven aan Yeph. Yeph is het samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. Met die impuls kunnen zij de huidige jonge kind groepen verkleinen. Ook werkt Yeph een plan uit hoe ze voor meer jonge kinderen met zeer complexe problemen gezinsgerichte oplossingen kunnen creëren.

Netwerkvorming pleegouders voor onderlinge steun

In de jeugdregio Zuidoost-Utrecht ondersteunen we een netwerk van pleeg- en gezinshuisouders met de middelen van het expertisenetwerk. De ouders kunnen zo kennis uitwisselen en elkaar ondersteunen met advies en (praktische) hulp. Bijvoorbeeld (onderlinge) logeeropvang. Deze aanpak gaat uit van het in Engeland succesvol gebleken Mocking Bird-concept. Dat is gericht op (onderlinge) steunverlening van pleegouders. Dit zorgt voor minder zogenoemde ‘breakdowns’ bij pleegkinderen, waarbij de pleegzorg voortijdig stopt. De ervaringen met deze aanpak kunnen we weer verder delen en gebruiken binnen de samenwerkend jeugdregio’s in Flevoland en Utrecht.

Het indienen van subsidievoorstellen kan nog tot 1 oktober. Ook kunt u aanvragen doen voor investeringskosten voor een maatwerkoplossing voor een kind en/of gezin. Binnen 5 werkdagen is er een besluit.  
Lees meer over deze regelingen  

De Ervaringsacademie: proeverij van mogelijkheden op 16 september

De Ervaringsacademie neemt professionals mee in het perspectief van de jongere en het gezin. Zij zoekt verbinding tussen hen en professionals. Wilt u als professional meedenken over het aanbod van de Ervaringsacademie? Heel graag! Op 26 augustus is hiervoor een startbijeenkomst. Op 16 september is daarna een digitale Proeverij waar professionals, ouders en jongeren kunnen kennismaken met het aanbod van de Ervaringsacademie.
Lees meer over de ervaringsacademie en de bijeenkomsten


Sluitingsproces De Hoenderloo Groep: lessen voor de toekomst

09-07-2021 | De Hoenderloo Groep sloot in 2020. Wat kunnen de partijen die betrokken zijn bij jeugdhulp leren van het proces van sluiting? Het Verwey-Jonker Instituut deed onafhankelijk onderzoek. Dit levert inzichten en lessen op. Jeugdhulppartijen kunnen deze gebruiken bij toekomstige af- en ombouwprocessen (zoals de JeugdzorgPlus en residentiële voorzieningen). Ook kunnen ze het gebruiken bij volgende stappen in de transformatie van het zorglandschap.

Rapport

Het Verwey-Jonker instituut voerde het onderzoek uit op verzoek van Pluryn en coördinerend jeugdhulpregio Utrecht Stad. Dit deden ze ook namens de andere meest betrokken jeugdhulpregio’s. De lessen zijn samengebracht in het rapport ‘Afbouw van residentiële jeugdhulp: Lessen en dilemma’s uit het proces van sluiting van De Hoenderloo Groep’. Het rapport gaat niet in op de voorgeschiedenis en geeft ook geen oordeel. Ook gaat het rapport niet over casuïstiek.

Gevolgen sluiting

Pluryn sloot De Hoenderloo Groep in augustus 2020. Dit gebeurde na een intensief proces. De gevolgen van dat besluit waren groot. In de eerste plaats voor jongeren die er zorg kregen en hun ouders. Maar ook voor medewerkers was de periode rond de sluiting en de aanloop daarnaartoe moeilijk. Dat geldt ook voor betrokken gemeenten en jeugdhulpregio’s en voor Pluryn. Over de betekenis en het proces van de sluiting is maatschappelijk veel discussie geweest. Pluryn en coördinerend jeugdhulpregio Utrecht Stad besloten in het najaar van 2020 om gezamenlijk te terug te kijken op het proces van de sluiting. Met als belangrijkste doel: leren voor de toekomst. Voor de betrokken partijen en ook voor andere regio’s en zorgaanbieders. De bevindingen staan in het rapport.

Lees het rapport ‘Afbouw van residentiële jeugdhulp: Lessen en dilemma’s uit het proces van sluiting van De Hoenderloo Groep’


Financieel Fit in 3 stappen - informatie voor u en uw werknemers

01-07-2021 | Volgens onderzoek van het NIBUD heeft 62% van de werkgevers te maken met werknemers met financiële problemen. U misschien ook. Mensen wachten daarbij vaak 3 tot 5 jaar om financiële hulp te vragen. Dat is zonde, want er is in Utrecht veel hulp en er zijn veel financiële extra’s. Ook voor werkenden. Die hulp brengen we graag bij u onder de aandacht.

Bekijk de 2 flyers die we hebben gemaakt voor werkgevers en werknemers


Veel extra activiteiten dankzij subsidie Perspectief voor jongeren

18-06-2021 | Er is veel enthousiasme bij jongeren en organisaties om samen activiteiten te organiseren. Sinds 19 februari kunnen zij de subsidie ‘Perspectief voor jongeren’ aanvragen. Tot nu toe zijn er 34 aanvragen binnengekomen. Daarvan zijn 24 aanvragen toegekend. Door extra vrijgekomen middelen is er ook de komende tijd ruimte voor nieuwe aanvragen.

Lees meer over het aanvragen van de subsidie

Met de subsidie kunnen jongeren, jongvolwassenen en organisaties activiteiten organiseren waardoor jongeren, ondanks corona, iets leuks en sociaals doen en zich minder eenzaam voelen. De subsidie zorgt daarnaast voor extra inzet van jongerenwerk: op straat, op school en speciaal voor meiden. Ook begeleiden ze de initiatieven van jongeren.

Soorten activiteiten

Het gaat vooral om sportieve en culturele activiteiten. Zoals kickboksen, bootcamp, de voetbalacademie, kookworkshops, workshops om je DJ of podcast skills te verbeteren, virtuele museumbezoeken en online games. Vaak is er ook aandacht voor het mentale welzijn van jongeren.

Bekijk alle extra activiteiten voor jongeren

Dit zeggen de jongeren zelf

Meidensport in Overvecht, Zuidwest, Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern:

  • “Leuk om met onze groep een plek te hebben om bij elkaar te komen en op een relaxte manier te sporten.”
  • “Fijn dat we hier kunnen voetballen zonder dat er grote irritante jongens bij zijn.”

Streetsports Noordwest

  • “Het is heel leuk om nieuwe vrienden te maken en samen met kinderen buiten te sporten.”

Bootcamp in Overvecht:

  • “Vind het leuk om met mijn vrienden te sporten, in plaats van alleen maar binnen zitten.”

Jongerenparticipatie

Jongeren kunnen ons zelf het beste vertellen wat ze nodig hebben. Daarom hebben we de denktank jongeren opgezet. Hierin zitten jongeren zelf, het NJR en een procesbegeleider van Lokalis. Inmiddels zijn er 4 concrete ideeën. Een deel van de jongeren zit ook in de beoordelingscommissie van de subsidieaanvragen.

Vervolg

We blijven de komende tijd aandacht houden voor het perspectief van jongeren. We kijken of zij extra ondersteuning nodig hebben en hoe we de langetermijn gevolgen zo klein mogelijk houden. Vanuit het steunpakket ‘Sociaal en Mentaal Welzijn en Leefstijl’ (Actielijn 1: Welzijn voor de Jeugd) zijn er extra middelen beschikbaar vanuit de overheid. Organisaties en jongeren kunnen in de zomerperiode en in het najaar doorgaan met het organiseren van activiteiten die bijdragen aan perspectief voor jongeren. Ook de extra inzet van het jongerenwerk kunnen we hiermee uitbreiden.

Zie ook de raadsbrief over de stand van zaken nadere regel ‘Perspectief voor jongeren’


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030