Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

  Snel naar:

  Zelfstandig ondernemers met geldzorgen door corona: verwijs ze goed door

  19-11-2020 | Zelfstandig ondernemers en zzp’ers komen steeds meer in het nauw. Vooral de horeca en cultuursector hebben het zwaar. Beginnende schulden slaan snel om in grote financiële problemen. Daarom is het belangrijk dat we ze in een vroeg stadium helpen. Hieronder leest u wat de belangrijkste ingangen zijn voor hulp. Zodat u ze goed kunt doorverwijzen.

  Zelfstandig ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij Bureau Zelfstandigen (BZ)

  Dit is onderdeel van de gemeente Utrecht. Hier zitten professionals die de ondernemer goed verder kunnen helpen of doorverwijzen. Ondernemers kunnen er terecht voor:

  • financiële vragen
  • advies over hun bedrijf of administratie
  • hulp bij stoppen met het bedrijf en/of gaan werken in loondienst
  • algemene vragen om hulp, zonder dat ze nog precies weten wat voor hulp.

  Bureau Zelfstandigen heeft zelf kennis van ondernemers én heeft alle partners en hulplijnen goed in beeld. Stuur een mail met uw vraag en telefoonnummer naar bbz@utrecht.nl en ze bellen u terug.

  Heeft een ondernemer nu al schulden? Verwijs dan direct door naar Menzing & Partners

  Snelle hulp is dan nodig. Daarom is het beter om de vraag niet eerst via Bureau Zelfstandigen te laten lopen. Menzing & Partners is het bureau voor schuldhulp aan het midden- en kleinbedrijf waarmee wij samenwerken. Nodig de ondernemer uit om een gratis intake te plannen bij Menzing & Partners. Dan kijken zij samen met de ondernemer wat er nodig is.
  Neem contact op met Menzing & Partners

  Van oktober 2020 tot en met juni 2021 is er financiële steun uit de Tozo 3

  Zelfstandig ondernemers kunnen een uitkering voor Levensonderhoud aanvragen en een Bedrijfskrediet. Ondernemers moeten Tozo 3 zelf aanvragen via www.utrecht.nl/tozo. Daar leest u ook de voorwaarden. Ze kunnen Tozo 3 in november nog aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober. Vanaf 1 december is met terugwerkende kracht niet meer mogelijk. Een bedrijfskrediet aanvragen kan via www.utrecht.nl/tozobedrijfskrediet.

  Meer weten over hulp aan ondernemers?

  Op www.utrecht.nl/ondernemen-geldzorgen leest u wat er nog meer voor hen is. Hebt u vragen over hulp aan ondernemers of Tozo? Bel dan naar Bureau Zelfstandigen via 030 – 286 52 11, of mail naar bbz@utrecht.nl. Kijk voor antwoord op uw vragen over Tozo ook op de pagina met veelgestelde vragen: www.utrecht.nl/vragentozo.


  Magazine ‘De Utrechtse aanpak in het sociaal domein’

  17-11-2020 | De afgelopen jaren hebben we in het Utrechtse sociaal domein samen met onze partners alles op alles gezet om onze visie consequent te vertalen in alle aspecten van sturing, uitvoering, monitoring en verantwoording. De kracht hiervan is opgevallen bij collega’s in het land. We kregen steeds meer vragen over hoe wij in Utrecht werken. Om onze werkwijzen en ervaringen te delen, hebben wij een e-magazine gemaakt: ‘De Utrechtse aanpak in het sociaal domein’


  Pleegzorg campagne ‘Utregs plekkie’

  13-11-2020 | Om extra aandacht te vragen voor pleegzorg hebben 2 Utrechtse jeugdzorgorganisaties KOOS Utrecht en Spoor030 de handen ineen geslagen voor een stadsbrede campagne onder de naam ‘Utregs plekkie’.  Een echte Utrechtse campagne om pleeg- en steunouders te werven die in hun eigen wijk kinderen en jongeren willen ondersteunen. Hierbij staat het dagelijkse leven van het (pleeg)kind centraal.

  Resultaten

  Het zwaartepunt van de campagne was van 14 tot en met 28 oktober, 2 weken voor de landelijke Week van de Pleegzorg. In deze periode zijn er bij 10.000 adressen in Utrecht 2 ansichtkaarten met informatie over pleegzorg en informele hulp bezorgd. Ondersteunend aan de ansichtkaarten zijn er een aantal online uitingen geweest. Ook hebben verschillende regionale media aandacht besteed aan Utregs Plekkie. In totaal hebben 174 mensen een brochure aangevraagd op de website van Utregs Plekkie. Na een maand hebben in totaal 29 mensen zich ook ingeschreven voor een informatieavond. Een resultaat om trots op te zijn! De beslissing om een (grote) rol te gaan spelen in het leven van een kind neemt u natuurlijk niet lichtvoetig.

  Meer weten? Kijk op www.utregsplekkie.nl of www.utrecht.nl/pleegoudersgezocht


  2 december: verdiepings- en inspiratiebijeenkomst over Vreedzame school/wijk/stad

  5-11-2020 | De jaarlijkse inspiratiebijeenkomst Vreedzame school, Vreedzame wijk, en Vreedzame Stad vindt plaats op woensdag 2 december via ZOOM. Dit jaar is het thema: 'Vreedzaam; van visie, naar beleid tot praktijk'. Werkt u met kinderen/jongeren en bent u op zoek naar inspiratie over Vreedzaam?

  Meld u dan nu aan op de website van Stichtng Vreedzaam


  Plan van Aanpak Huisvesting en Ondersteuning Kwetsbare groepen

  3-11-2020 | In Utrecht werken we als gemeente met woningcorporaties en zorgaanbieders samen om de uitstroom van mensen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang te versnellen. Daarnaast willen we gezamenlijk voorkomen dat deze mensen, als ze dan uitstromen, enkel in de relatief kwetsbare wijken terecht komen. In juli 2019 is hiervoor het Plan van Aanpak Huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen opgesteld met daarin zo'n 30 afspraken om deze doelstellingen te behalen. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het toewijzen van woningen, de benodigde begeleiding en de manier van samenwerken.

  Dat laatste is heel belangrijk. Deze gezamenlijke opgave vergt namelijk een intensieve samenwerking. Om die reden is een uitvoeringsteam opgesteld met leden vanuit de gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders. Samen monitoren zij de voortgang, bespreken zij eventuele knelpunten en bedenken zij mogelijke oplossingen. Hierbij staan leidende principes als ‘doen wat nodig is’ en ‘eenvoud’ centraal. We werken aan de hand van één gezamenlijk monitorinstrument; transparant en objectiverend voor zowel Utrecht als de regiogemeenten. De monitor verschijnt iedere maand en wordt breed verspreid. Op basis daarvan bespreken en duiden partijen de stand van zaken.

  Resultaten

  Eind oktober zitten we in Utrecht stad ruim boven het gemiddelde aantal woningen dat nodig is om het verhoogde aantal woningen voor 2020 te realiseren. In september waren al meer woningen gerealiseerd dan in geheel 2019. De verwachting is dat we in november de taakstelling van 385 woningen gerealiseerd zullen hebben. Hierdoor kunnen we ook ten aanzien van begeleidingstrajecten beginnen met een inhaalslag: dit najaar worden circa 100 housing firsttrajecten voor daklozen gestart, extra ten opzichte van het bestaande aantal plekken in maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
  Het plan van aanpak heeft niet alleen geleid tot betere (samenwerkings)afspraken, ook tot betere samenwerking en communicatie. De lijntjes zijn kort, men weet elkaar snel te vinden. Er wordt meer gewerkt vanuit gezamenlijk en maatschappelijk belang dan vanuit organisatiebelang en dat is ook precies wat we beogen met het Utrechtse model.

  Meer informatie en interview met de projectleiders


  Tijdelijke noodopvang dakloze personen met corona verhuisd

  22-10-2020 | Vanaf vrijdag 23 oktober 2020 kunnen dakloze personen die besmet zijn met het coronavirus uitzieken in de noodopvang aan de Koploperstraat in Utrecht. Op dit zelfde adres is ook een testlocatie gevestigd.

  Lees meer over tijdelijke noodopvang tegen verspreiding coronavirus


  Ontwikkeling expertisenetwerken Flevoland - Utrecht gestart

  16-10-2020 | Samen hebben de provincies Flevoland en Utrecht de opdracht gekregen om een expertisecentrum in te richten voor meervoudige, complexe situaties van jongeren. De expertisecentra moeten consultatie en advies gaan bieden, hulp organiseren en bijdragen aan kennisontwikkeling voor complexe jeugdhulp. We kiezen in de uitwerking voor een netwerkvorm zodat we zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen blijven werken. Lees meer over de ontwikkeling van de expertisenetwerken


  Nationale communicatieaanpak corona en toolkits

  12-10-2020 |  Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak? En linkjes naar handige toolkits ontvangen? Er is een nieuwsbrief voor communicatieprofessionals die bij de overheid of uitvoeringsorganisaties werken. Aanmelden kan via communicatiecovid@minjenv.nl


  Facturen eigen bijdrage Wmo van de eerste 7 maanden komen later

  09-10-2020 |  Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen vanaf oktober maandelijks facturen van het CAK. Hebben ze vóór oktober 2020 hulp gekregen? Dan ontvangen ze voor 10 oktober een besluit (beschikking) van het CAK dat ze de eigen bijdrage moeten betalen. De facturen voor de periode van januari tot en met september 2020 volgen later. Voor de maanden april en mei betalen de inwoners geen eigen bijdrage van € 19. Dat komt door de situatie rondom het coronavirus. Wmo-klanten die in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang wonen moeten voor april en mei wel betalen. Voor deze voorzieningen liep de hulp en/of ondersteuning namelijk door. Wij kunnen niet precies aangeven wanneer ze de facturen krijgen, maar in ieder geval voor eind van december 2020. Als ze een factuur niet kunnen betalen dan kunnen ze een betalingsregeling aanvragen via het CAK.

  Meer informatie

  Meer informatie over de Wmo 2020 is te vinden op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.


  Utrecht doet onderzoek naar gezondheid

  06-10-2020 | De gemeente Utrecht voert tussen 29 september en 18 december de Gezondheidsmonitor uit. Dat is een onderzoek waarmee de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking in beeld wordt gebracht. Ruim 21.000 willekeurig gekozen Utrechters ontvingen eind september een uitnodigingsbrief om aan de Gezondheidsmonitor mee te doen.

  De Gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek van de GGD’en naar de gezondheid en leefgewoonten van alle Nederlanders. In Utrecht voert de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht het onderzoek uit. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die uitgenodigd worden ook daadwerkelijk meedoen. Een hoge respons zorgt namelijk voor een goede vertegenwoordiging van de hele stad. Met de uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor kijken we vervolgens wat er nodig is om de gezondheid en leefomgeving van inwoners te verbeteren. Dat kan ook op buurtniveau zijn.

  Meer weten?

  Meer informatie over de Gezondheidsmonitor is te vinden op www.utrecht.nl/gezondheidsmonitor. De resultaten over Utrecht verschijnen na afronding van het onderzoek op www.volksgezondheidsmonitor.nl.


  Vrijwilligerstrofee 2020 Utrechtbedankt.nl

  05-10-2020 | Wie verdient hem dit jaar? De vrijwilligerstrofee is dé waarderingsprijs voor vrijwillige inzet in Utrecht. Voor vrijwilligers, initiatieven en organisaties die opvielen met een bijzonder project, geweldige impact, door iets nieuws te starten of ‘gewoon’ door hun tomeloze betrokkenheid bij de mensen in onze stad.

  Nomineer nu je favoriet!

  Ook goed om vast te weten: in waarderingsmaand december is er weer de actie Utrechtbedankt.nl om al onze vrijwilligers te bedanken.


  Doe mee tegen eenzaamheid

  02-10-2020 | Wist je dat 1 op de 10 Utrechters zich ernstig eenzaam voelt? Rond de Week tegen Eenzaamheid kunnen Utrechters van 1 oktober tot 17 oktober een gratis een kaartje sturen. Maak iemand blij! Ga naar www.liefstadsie.nl en zoek een mooi kaartje uit. Ook hierna werken we onder de naam Utrecht Omarmt door om eenzaamheid onder stadsgenoten tegen te gaan. De kern van deze aanpak: op tijd zien wanneer iemand eenzaam is en daar zelf of samen iets aan doen. Wil je meewerken aan de Utrechtse aanpak eenzaamheid?

  Kijk op www.utrecht.nl/eenzaamheid


  Bruggen bouwen en tunnels slopen met het Gezondheidspact

  25-09-2020 | Het Gezondheidspact Utrecht werkt sinds september met 11 ambassadeurs aan de gezondheid in de stad! Het Gezondheidspact is een dynamisch netwerk voor iedereen in Utrecht die een bijdrage wil leveren aan gezondheid. Daarmee faciliteren ze ontmoetingen en bouwen bruggen tussen mensen en organisaties. Sinds ruim een jaar deelt het Gezondheidspact kennis, inspiratie, plannen en initiatieven om de Utrechters gezonder te maken. De 11 Utrechtse organisaties gaan zich als ambassadeur hier ook extra voor inzetten. Zij zetten samen met wethouder Eelco Eerenberg hun handtekening onder deze belofte. Wethouder Eerenberg beloofde hen zich vol in te zetten voor de gelijkheid in gezondheidskansen, ongeacht uit welke wijk je komt. Als voorbeeld gaf hij het grote verschil in gezonde jaren tussen inwoners van de wijken Overvecht en Tuindorp. Dat terwijl ze slechts gescheiden zijn door een korte tunnel. “Voor wat betreft gezondheidsverschillen gaan we tunnels slopen!” aldus de wethouder.

  Het Gezondheidspact organiseerde de afgelopen zomermaanden in samenwerking met een aantal van de ambassadeurs zes dialogen over actuele gezondheidsvraagstukken. Van de bijeenkomsten is het volgende filmpje gemaakt.

  Bekijk het filmpje van de bijeenkomsten

  Wil je meer weten over het Gezondheidspact of er aan deelnemen: kijk op www.utrecht.nl/gezondheidspact

  Wie zijn de 11 ambassadeurs?

  De ambassadeurs zijn: Geluks BV, Kracht van Zuilen, Big Brothers Big Sisters, Utrecht in Dialoog, 7senses, Utrecht Natuurlijk, Ambassadeurs Gezond Leven, Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd, Wijkcoöperatie Kanaleneiland, Buurtnetwerk Kanaleneiland en Transwijk en Het Wilde Westen.


  Utrecht denkt mee over subsidie ‘vrijwillige inzet voor elkaar’

  22-09-2020 | Gemeente Utrecht subsidieert ruim 100 organisaties en initiatieven die met vrijwilligers werken en zo meehelpen met het versterken van de sociale basis in de stad. Ruim 100.000 Utrechters zijn actief als vrijwilliger en zo’n 25.000 als mantelzorger. Bij de besteding van de subsidies sluit de gemeente het liefst aan op de behoefte in de stad. Daarom denken betrokken Utrechtse inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en experts in een aantal sessies mee over vraagstukken die we tegenkomen bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Dat doen ze voor de subsidies ‘vrijwillige inzet voor elkaar’, ‘basisvoorziening vrijwilligersondersteuning’ en ‘basisvoorziening mantelzorgondersteuning’. Dit helpt ons om de subsidieregelingen nog beter aan te laten sluiten bij wat nodig is in Utrecht.

  Lees meer over de subsidieregeling ‘vrijwillige inzet voor elkaar’
  Lees meer over de sociale basis


  Tijdelijke noodopvang voor daklozen met corona verhuisd

  10-09-2020 | Vanaf dinsdag 1 september 2020 is de noodopvang voor dakloze personen die besmet zijn met het coronavirus verhuisd naar de Dinsele in Zeist, op het terrein van Altrecht. Van mei tot augustus was de noodlocatie gevestigd aan de Maliebaan 59-61.

  Lees meer over de tijdelijke noodopvang


  Wmo-cliënten ontvangen naar verwachting in september facturen eigen bijdrage

  03-09-2020 | Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen naar verwachting in september een beschikking van het CAK voor de eigen bijdrage Wmo (het abonnementstarief). In de beschikking staat wat zij moeten betalen en voor welke maanden de eigen bijdrage is opgelegd. Kort daarna ontvangen zij ook de facturen voor deze maanden. Door technische problemen bij het CAK zijn dit de eerste facturen over 2020.

  Wmo-cliënten ontvangen naar verwachting meerdere facturen in september. Deze facturen gaan over maximaal 7 maanden: januari, februari, maart, juni, juli, augustus en september. Dit is een totaalbedrag van maximaal € 133. De minister van VWS heeft besloten dat Wmo-cliënten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur. Deze maatregel geldt niet voor Wmo-cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen liep de hulp en/of ondersteuning door. Vanaf oktober krijgen cliënten maandelijks een factuur van € 19.

  Meer informatie

  Meer informatie over de Wmo 2020 is te vinden op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.


  Voorbereiding aanbestedingstraject hulp bij het huishouden

  01-09-2020 | De gemeente Utrecht en de samenwerkingspartners hulp bij het huishouden willen de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden. We zien de nieuwe aanbesteding als kans om de hulp bij het huishouden te vernieuwen en de samenwerking tussen de aanbieders van hulp bij het huishouden en anders zorgpartners in de wijk nog verder te verstevigen.

  Lees meer over het aanbestedingstraject hulp bij het huishouden


  Hulp en contact Informatie voor professionals

  Meedoen naar Vermogen

  meedoennaarvermogen@utrecht.nl

  Jeugd

  jeugd@utrecht.nl

  Telefoon

  14 030