Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

Project toegang maatschappelijke opvang

23-11-2022 | We zijn bezig met het verbeteren van het toegangsproces voor de Maatschappelijke Opvang. Wij willen een onafhankelijke toets inbouwen. Ook willen we het toegangsproces duidelijker maken.

Beschikking

Met een beschikking hebben cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Tot nu toe kregen cliënten niet standaard een beschikking voor maatschappelijke opvang. In de toekomst gaan we dat wel doen.

Duidelijke en dezelfde route

We willen met elkaar afspraken maken over welke partij wat doet in het toegangsproces. De lokale teams/Stadsteam Back Up doet het vooronderzoek. De Regionale Toegang voert dan de onafhankelijke toets uit. Dit werken we nu verder uit.

Lees meer over het project toegang maatschappelijke opvang


Orange the World-campagne 25 november – 8 december

22-11-2022 | Op 25 november start de internationale Orange the World-campagne: een campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In Utrecht wordt deze campagne georganiseerd  door vrouwenorganisaties Zonta Utrecht, Soroptimistclub Utrecht, VVAO Utrecht en YWCA-NL. Ook wij zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarom kleurt het stadhuis van 25 november tot en met 8 december oranje.

Lees meer over de campagne, wat u kunt doen, wat wij doen en de documentaire 'belaagd'


Een taalrijke toekomst

Afgelopen oktober was Prinses Laurentien namens haar stichting Number Five Foundation op de Krachtvoerdag van de Jeugdgezondheidzorg in Utrecht. Ze vertelde hier over het project Taalschatten dat zich inzet voor taalontwikkeling bij jonge kinderen. Het doel van het project is zorgen dat alle kinderen met een voldoende taalniveau aan de basisschool beginnen. 25% van alle kinderen in Nederland begint namelijk aan hun schooltijd met een taalachterstand, en dat is zorgelijk. Annick Lens (jeugdarts) en Marie-Louise (jeugdverpleegkundige) vertellen over hun praktijkervaringen bij de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Impact van laaggeletterdheid

Prinses Laurentien: "Laaggeletterdheid kent enorme impact. Mensen verliezen hun zelfvertrouwen en voelen schaamte voor het feit dat ze niet goed mee kunnen komen. Dit zorgt er ook voor dat ze zich minder betrokken voelen met de samenleving omdat ze niet mee kunnen doen." Taal is dus van onschatbare waarde. Taalontwikkeling bij een kind begint al in de buik bij ongeveer 5 maanden zwangerschap. Daarnaast ontwikkelt taal zich niet vanzelf. Dat vraagt om een actieve inzet van de omgeving en dus ook van ouders. Veel ouders weten dat niet. De medewerkers van de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) volgen taalontwikkeling vanaf de geboorte.

JGZ Utrecht: wat doen we al?

Er zijn vaste momenten waarop een jeugdarts en de jeugdverpleegkundige de kinderen zien op het consultatiebureau. Zij vertellen de ouders wat de JGZ te bieden heeft en wat ouders allemaal met hun kind kunnen doen om taalontwikkeling te stimuleren. Marie-Louise is jeugdverpleegkundige bij de gemeente. "Als ouders binnenkomen, praat ik rechtstreeks tegen het kindje als een soort voorbeeldfunctie. Ouders waarderen dat ontzettend."
Annick Lens is jeugdarts en 8 jaar werkzaam bij de gemeente Utrecht. Annick: "Wanneer ouders met hun baby op consult komen, krijg ik veel vragen over taalontwikkeling. Ouders vragen zich af wat ze zelf kunnen doen en wat ze nu al van de baby kunnen verwachten qua ontwikkeling. Ik adviseer ouders dan met name veel contact te maken met hun kindje door te praten. Niet alleen voorlezen, maar ook een liedje zingen of alledaagse handelingen benoemen, bijvoorbeeld tijdens het aankleden. Niet alle ouders zijn zich daar bewust van dat ook dat helpt bij taalontwikkeling. We bieden als gemeente ook extra mogelijkheden om de taal te stimuleren, zoals het programma Boekstart, videohometraining, taalhuisbezoeken, de voorschool, Taal Doet Meer (waaronder de voorleesexpress), en zo nodig verwijzing naar logopedie."
Marie-Louise: "Wanneer ik vertel dat ouders tegen hun kind moeten praten, krijg ik vaak als antwoord ‘maar ze snappen toch helemaal niet wat ik zeg?’. Dan leg ik uit dat ze het wel degelijk snappen en de taal kunnen voelen. Bij een bal bijvoorbeeld moet je ook meerdere keren tegen een kindje zeggen dat het een bal is voordat ze dat begrijpen."

Wat voegt Taalschatten nog extra toe?

Annick: "Als JGZ bieden we al heel veel ondersteuning, maar een project als Taalschatten en de manier waarop Prinses Laurentien hierover vertelt, zorgt ervoor dat het belang van taalontwikkeling op de kaart wordt gezet. En dat is echt nodig, want we zien namelijk een toename aan spraak- en taalproblematiek bij jonge kinderen. De oorzaak is niet bekend, maar mogelijk speelt schermtijd van ouders en kinderen een rol. Veel ouders zitten bijvoorbeeld op hun telefoon terwijl hun kind op schoot zit. Je maakt dan geen contact met je kind. Het is aan ons als JGZ om het belang van praten en contact maken met je kind duidelijk te maken aan ouders. Een project als Taalschatten helpt daarbij."

De coronapandemie is waarschijnlijk een oorzaak. Marie-Louise: "Kinderen kwamen minder in aanraking met taal, ze kwamen niet op een kinderdagverblijf, of helemaal niet buiten. Veel ouders waren ook angstig voor een corona en lieten hun kind niet of weinig met andere kinderen in contact komen."

Welke aanpak past bij welk gezin?

Ouders moeten aangezet worden om taalontwikkeling bij hun kinderen te stimuleren. Dat vraagt om maatwerk. Prinses Laurentien: "Er bestaan namelijk verschillende gezinnen, bijvoorbeeld ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen, of ouders die geen tijd hebben om taalontwikkeling bij hun kind te stimuleren".
Marie-Louise: "Ik adviseer ouders altijd om in hun moedertaal te spreken tegen het kindje. Het maakt niet uit als dit niet de Nederlandse taal is. Het gaat erom dat de taalontwikkeling bij het kind op gang wordt gebracht, het Nederlands komt dan vanzelf wel".
Annick: "Wij gaan altijd in gesprek met ouders om te kijken welke aanpak het beste bij hen past. Laaggeletterde kinderen en kinderen met een niet-westerse achtergrond krijgen de mogelijkheid om 4 dagdelen naar de voorschool te gaan. Daarnaast wordt er bij een spraakachterstand een stappenplan met de ouders opgesteld en na een aantal maanden gekeken of er vooruitgang is. Een geweldig initiatief om de spraaktaal bij kinderen te stimuleren, is de voorleesexpress. Dit zijn vrijwilligers die een uur in de week komen voorlezen bij gezinnen thuis in een taalarme omgeving."

Gezamenlijke missie

Taalontwikkeling bij kinderen vraagt om een goede samenwerking tussen professionals zoals de JGZ en ouders. Een project als Taalschatten benadrukt het belang van deze samenwerking. Prinses Laurentien: "Lezen en schrijven begint met praten, maar leren praten gaat niet vanzelf. We gaan samen voor het doorbreken van dat vergeten taalverhaal. Dit is een gezamenlijke missie van alle spelers rondom jonge kinderen: van ouders tot professionals, en van gemeente tot luierfabrikant. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen aan de basisschool kunnen beginnen zonder taalachterstand."

Door Emily van Hal


Campagne #zonderoordeel bij onbedoelde zwangerschap

18-11-2022 | 'Jouw keuze is de juiste keuze'. Dit is de boodschap die luidt van 7 tot en met 23 november in de stad Utrecht. Deze campagne gaat over de vrije keuze bij onbedoelde zwangerschap. Elke vrouw heeft recht op een eigen, vrije keuze bij onbedoelde zwangerschap. Als die keuze abortus is, is het niet aan anderen om daar een oordeel over te hebben.

Gemeente Utrecht, GGD regio Utrecht, Rutgers, Huisartsen Utrecht Stad, Stichting JoU en Pretty Woman ondersteunen deze campagne.

Lees meer over de campagne op jouwkeuzeisdejuistekeuze.nl


Gezondheidspact Utrecht zoekt ambassadeurs

16-11-2022 | Werkt u met uw buurt, initiatief of organisatie aan de gezondheid in Utrecht? Zoekt u samenwerkingen met anderen in onze stad? Sluit u dan aan bij het Gezondheidspact Utrecht. Dit is een netwerk waarin iedereen die een bijdrage willen doen aan de gezondheid van Utrechters van harte welkom is. Om elkaar te inspireren, samen te werken en van elkaar te leren.
Bekijk de filmpjes waarin onze ambassadeurs Big Brother Big Sister, De WachtVerzachter en SV Kampong vertellen hoe zij de gezondheid in de stad vergroten. En hoe het Gezondheidspact daarbij helpt.

Het Gezondheidspact is altijd op zoek naar nieuwe leden en ambassadeurs. Meer weten of je aansluiten? Stuur een e-mail naar gezondheidspact@utrecht.nl.


Startbijeenkomst met de nieuwe bestuurders MOBW U16

10-11-2022 | De 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) werken samen aan een thuis in de wijk vanuit een gezamenlijke koers voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW).Op 14 september 2022 was de startbijeenkomst met de nieuwe bestuurders die deelnemen aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) MOBW van de U16. De startbijeenkomst stond in het teken van kennismaking met elkaar, de inhoudelijke dossiers Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en inspiratie.

De bestuursleden

Het RBO MOBW U16 bestaat uit de volgende leden:

 • AnneMarie van de Poll (wethouder Montfoort, vertegenwoordiger regio Utrecht-West);
 • Gerrit Boonzaaijer (wethouder Zeist, vertegenwoordiger regio Zuidoost-Utrecht);
 • Guido Bamberg (wethouder gemeente Nieuwegein, vertegenwoordiger regio Lekstroom);
 • Rachel Streefland (wethouder gemeente Utrecht, vertegenwoordiger Utrecht-Stad).

In de startbijeenkomst maakten de nieuwe bestuurders kennis met elkaar en spraken zij naar elkaar uit waarom een thuis voor iedereen zo enorm belangrijk is

Gezamenlijke koers van de U16

De U16-gemeenten zetten samen in op de ontwikkeling van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De belangrijkste verandering is dat we maatschappelijke opvang en beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ gaan organiseren. Vanuit een ‘thuis in de wijk’ kunnen cliënten beter herstellen. Als mensen zo veel mogelijk thuis hun ondersteuning en behandeling krijgen, stijgt de kwaliteit van leven. Kwetsbare inwoners kunnen zo zelfstandig wonen en onderdeel zijn van de samenleving.

Panelmedewerkers Meetellen en ‘Eerst een Thuis’

Er was een open en eerlijk gesprek met de panelmedewerkers van Meetellen. Zij gaven de bestuurders het volgende mee:

 • Het lijkt soms een checklist of je moet voldoen aan bepaalde eigenschappen, om hulp te krijgen. ‘Je moet eerst nog meer problematiek hebben, voordat ze je helpen’. Hulp sneller en lokaal bieden zou goed zijn.
 • In sommige woonvormen is het lastig dat er verschillende doelgroepen zijn, de matching met wie je woont is enorm belangrijk.
 • Zorg dat er voldoende vrijwilligerswerk in de buurt is, zodat je daar bij aan kan sluiten. Daarmee leer je meteen mensen uit je eigen wijk kennen.
 • Passende ondersteuning vanuit de aanbieders voor de zorgbehoefte van de inwoner. ‘Je eet toch ook geen soep met een vork’. Zorg voor goede afstemming tussen organisaties zodat ze beter kunnen doorverwijzen.
 • Minder stigmatisering en zorg voor een gelijkwaardig gesprek. Vaak genoeg laten professionals zich tegen houden door ‘regels’ of kleine dingen, die juist voor de inwoner grote gevolgen hebben in het herstel.

Programmanager Alieke Jansen sloot nog aan om te vertellen over het project ‘Eerst een Thuis’.


Utregs Plekkie zoekt pleeggezinnen

Elk kind verdient een veilig plekkie. Voor sommige kinderen betekent dat een ander thuis, voor een poosje of langere tijd, of een extra plekkie op vaste momenten. Utregs Plekkie zoekt naar plekkies met een klik: bij een fijn gezin dat goed bij het kind past en in de stad. Utregs Plekkie is een samenwerking van 2 Utrechtse jeugdhulporganisaties: KOOS Utrecht en Spoor 030. En het kent veel vormen: naast voltijdse en deeltijdse zorg is het ook mogelijk om een paar uurtjes per week of een vast moment per maand een plekkie en aandacht te bieden aan een kind.

Lees meer hierover op utregsplekkie.nl


Première documentaire 'Belaagd'

In de documentaire 'Belaagd' komen ervaringsverhalen voorbij van vrouwen over hun meest schokkende, trieste en (ook) vermakelijke ervaringen met seksisme, geweld en vrouwenhaat.
Ben jij als professional in contact met vrouwen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag of zelfs geweld? Kom dan naar de première op dinsdag 29 november 2022 om 15.00 uur.

Meer informatie en aanmelden


Aanvulling koudweerregeling voor dak- en thuislozen tijdens extreem weer

24-10-2022 | Extreem weer, zoals een heftige storm, komt steeds vaker voor in Nederland. Naar aanleiding van een oproep van de Utrechtse gemeenteraad komt gemeente Utrecht, samen met de andere G4 gemeenten, met een aanvulling op de koudweerregeling (KWR). Alle dak- en thuislozen kunnen per 1 november ook tijdens extreem weer gebruik maken de KWR-opvangfaciliteiten.

Lees meer over aanvulling koudweerregeling voor dak- en thuislozen tijdens extreem weer


De Praktijkroute: grotere kans op passend werk

24-10-2022 | Komt u in uw werk inwoners tegen die willen en kunnen werken? Maar lukt het hen zelf niet een baan te vinden of te houden? Bijvoorbeeld iemand die veel re-integratietrajecten heeft doorlopen, veel opleidingen heeft gevolgd, maar die niet heeft afgerond? Zou diegene minimaal 12 uur en uiteindelijk 16 uur of meer per week kunnen werken? Dan kan de praktijkroute iets zijn voor die persoon. De praktijkroute biedt een baan met inkomen en in ieder geval het eerste half jaar veel begeleiding op de werkvloer. Tegelijkertijd helpen we werkgevers aan personeel en stimuleren we hen om inwoners die extra ondersteuning nodig hebben in dienst te nemen.

Kent u inwoners die kunnen en willen werken en eventueel in aanmerking komen voor de praktijkroute? Kijk op onze site voor informatie voor inwoners en informatie voor werkgevers. En neem contact met ons team Banenafspraak en Praktijkroute via praktijkroute@utrecht.nl


Bijeenkomsten voor gedupeerden kinderopvangtoeslag

Op 11 oktober, 8 november of 13 december organiseert het buurtteam bijeenkomsten over de hulp aan gedupeerden. Voor mensen met vragen of problemen door de kinderopvangtoeslag. Of als zij graag in contact komen met anderen die dit ook mee maken om ervaringen te delen.  
Lees meer over de bijeenkomst gedupeerden kinderopvangtoeslag

In Utrecht ondersteunen de gemeente en het buurtteam gedupeerden van de toeslagenaffaire. Meer informatie over deze hulp vindt u op:
Hulp bij onterecht gestopte kinderopvangtoeslag


Onderzoek naar 6 organisaties sociaal domein

23-09-2022 | Voor de zomervakantie onderzocht een visitatiecommissie het werk van 6 organisaties in het Utrechtse sociaal domein. Het gaat hier om Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, DOCK, JoU, SportUtrecht en U centraal. De commissie heeft via werkbezoeken, gesprekken en een afsluitend werkdiner een blik in de keuken geworpen. Dingen die opvielen leest u in het eindverslag dat we 13 september 2022 naar de gemeenteraad stuurden.

Rode draden

De visitatiecommissie haalde 4 rode draden op:

 1. (Vast)lopen op inhoud. De inhoudelijke opdracht die deze 6 organisaties hebben is breed. Dat is volkomen terecht vanuit de maatschappelijke opgaven gezien, maar vraagt wel om realistische verwachtingen en het stellen van prioriteiten. Niemand kan alles tegelijk.
 2. Samen werken en ontwikkelen. De leidende standpunten van het Utrechtse zorgmodel bieden nog altijd positieve en inspirerende houvast, maar een volgende stap is nodig. Bewust zijn van de rol en gericht samenwerken geven een nieuwe zet aan het samenspel van de 3 zorgsporen.
 3. Partnerschap voorbij. 'Het goede gesprek' wordt veel gevoerd en geeft teken van partnerschap. Dat levert veel op, maar leidt niet altijd tot een oplossing. Het duidelijk maken van wie waarop regie voert (en waarom) helpt om elkaar op afspraken te kunnen aanspreken en het samen gevoerde opdrachtgeverschap te versterken. 
 4. Leren onderzoeken. Onderzoeken van hoge kwaliteit leveren juist in een meerjarige aanbesteding concrete verbeter- en ontwikkelpunten op. Maar dragen ook bij aan het beter leren kennen en waarderen van elkaars rol. Zo kom je samen verder.

Vervolg

Het terugblikken gaat niet alleen over de individuele organisaties, maar ook over ons Utrechtse sociale stelsel en hoe de gemeente Utrecht werkt. Dit biedt kansen om dingen die opvallen in de breedte op te pakken en te benutten voor de opgaves van de toekomst.
De komende tijd gaan we met de 6 organisaties verder in gesprek over wat zij er wel en niet in herkennen. En hoe we de inzichten van de commissie kunnen vertalen naar concrete acties/veranderingen voor het resterende deel van de opdracht en de volgende uitvraag.


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030