Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

Herstel en veerkracht voor Utrechtse jeugd na corona

18-07-2022 | Vanaf september 2022 kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die kinderen en jongeren kunnen helpen bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. We verwachten na de zomervakantie de subsidieregeling 'Herstel en Veerkracht voor Utrechtse jeugd' te publiceren. Veel kinderen en jongeren hebben last gehad van corona. Na het opheffen van de coronamaatregelen pakte een groot deel van de kinderen en jongeren het gewone leven weer op. Een deel had hier meer moeite mee. We hebben daarom al tijdens corona extra geld beschikbaar gesteld om de negatieve gevolgen van corona voor jeugd te verzachten vanuit de middelen Versneld Vernieuwen.

De Staat van de Utrechtse jeugd

In april van dit jaar verscheen de Staat van de Utrechtse jeugd, een onderzoek naar hoe het gaat met kinderen en jongeren in Utrecht na corona. De Staat voor de Utrechtse jeugd brengt in beeld waar of voor wie extra inzet of activiteiten hard nodig zijn. Met de nadere regel 'Herstel en veerkracht voor Utrechtse jeugd' voegen we 2 subsidieregelingen samen: Versneld Vernieuwen en Nationaal Programma Onderwijs. Dat doen we omdat beide regelingen zich veelal op dezelfde thema’s en partners in de stad richten. De nieuwe subsidieregeling biedt partners in de stad de mogelijkheid om via 1 subsidieregeling aanvragen te doen voor maatregelen die zorgen voor herstel van de negatieve gevolgen van corona en om de veerkracht van jeugd groter te maken. Binnen de subsidieregeling zijn thema’s benoemd waarop die extra inzet nodig is. Eind september besteden we ook in deze nieuwsbrief aandacht aan de nieuwe subsidieregeling.


Extra zorg tijdens hete dagen

06-07-2022 | Nederlandse zomers worden steeds warmer. Ook in Utrecht kregen en krijgen we deze zomer te maken met hoge temperaturen. Voor sommigen een welkome periode van terras- en strandbezoek, maar vooral voor ouderen en chronisch zieken kan hitte juist nare gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk aan vermoeidheid, uitdroging en flauwvallen. Lees de hittetips van het RIVM nog eens na en zorg extra goed voor cliënten en eventueel hun naasten en huisdieren tijdens hete dagen.
Op de site van het RIVM staan ook animatiefilmpjes die u kunt downloaden om eventueel af te spelen op de beeldschermen in de wachtruimte van uw organisatie.


Lekker in je vel XL

01-07-2022 | Het was een feest om mee te maken en mee te vieren. Ruim 175 Utrechters wisselden op 16 juni tijdens Het Gezonde Ideeën Festival – Lekker in je vel XL, in LE:EN en op Nieuw Rotsoord, hun activiteiten, kennis en initiatieven uit op het gebied van Gezondheid. Het Festival werd georganiseerd door het Gezondheidspact Utrecht. Een dynamisch netwerk dat werkt aan de ambitie: gezondheid voor iedereen!  

Dertig bijdragers wisten op het festival de deelnemers te boeien met workshops, doe-sessies of een activiteit. Dat alles met als rode draad onze mentale gezondheid. Dat leverde veel verassende onderwerpen op. Slapen, wachten, wandelen, tijdsurfen, moe of gelukkig zijn, natuur en nog heel veel meer. We zagen een grote initiatiefkracht in Utrecht op het gebied van gezondheid. En het Gezondheidspact verwelkomde 15 nieuwe ambassadeurs.

Alle Utrechtse organisaties en personen die een bijdrage willen doen aan de gezondheid in de stad zijn welkom in dit netwerk. Om elkaar te inspireren, samen te werken en van elkaar te leren op gebied van gezondheid. Wil je meer weten over het Gezondheidspact of je aansluiten? Mail dan naar gezondheidspact@utrecht.nl.


250 gratis babypakketten Stichting Babyspullen

22-06-2022 | In 2022 financiert de gemeente Utrecht 250 babystartpakketten voor kwetsbare ouders. Voor veel ouders in een kwetsbare situatie waren de verzendkosten vaak een obstakel om het pakket aan te vragen.

Dat bleek uit eerder onderzoek bij het geboortenetwerk naar behoefte en gebruik van babypakketten van Stichting Babyspullen. We willen de (aanstaande) ouders ondersteunen en ontzorgen met deze gratis pakketten. Zodat zij ook van hun zwangerschap en kraamtijd kunnen genieten. Op dit moment kijken we met het geboortenetwerk naar hoe we deze pakketten en extra ondersteuning meer bekendheid kunnen geven.

Ken jij ook iemand die het babypakket goed zou kunnen gebruiken? Aanvragen kan via het aanvraagformulier van Stichting Babyspullen.


Indrukwekkende conferentie 'Kansrijke Start is óók praten over geldzorgen'

22-06-2022 | Op dinsdag 24 mei 2022 waren meer dan 120 Utrechtse (zorg)professionals aanwezig bij de conferentie ‘Kansrijke Start is óók praten over geldzorgen’. Ieder kind verdient een kansrijke start! Maar als je als ouder te weinig inkomen of schulden hebt, is het moeilijk om te genieten van de zwangerschap en het ouderschap. Het zorgt voor stress en onzekerheid. Wat weer een negatief effect heeft op het welzijn van het kind. Tijdens deze conferentie werd samen met ouders besproken hoe we daar samen verandering in kunnen brengen. 

Sprekers

Het panel Adja Waelput (onderzoeker en programmaleider sociale verloskunde en healthy pregnancy 4 all Erasmus MC), Inge Groen (verloskundige UMC WKZ) en Vanessa van Egeren (ervaringswerker bij Doen & Laten) openden de bijeenkomst. Dat deden ze met het gesprek over het belang van de wisselwerking tussen de praktijk en wetenschap vanuit de driehoek het sociale domein, medische domein en de ouder. Een voorwaarde om stap voor stap verder te ontwikkelen in de aanpak voor een kansrijke start. Van Egeren vertelde haar levensverhaal en de boodschap om niet over maar met ouders te praten. Met een positieve en herstelgerichte benadering.

Chronische (geld)stress trekt een zware wissel op de ontwikkeling van de executieve functies zoals afspraken na kunnen komen, emotieregulatie en ruimte in je hoofd hebben om te kunnen functioneren. Hoewel deze executieve functies zich voornamelijk ontwikkelen op 3 tot 6-jarige leeftijd, werkt dit door tot in de volwassenheid. Nadja Jungmann (HU lectoraat Schulden & Incasso) gaf hierover inspiratie mee met de traumasensitieve school.

Verschillende workshops

Vervolgens konden de professionals kiezen uit 8 verschillende workshops. Onder andere 'De Escaperoom', waar je ervaart wat het betekent om geldzorgen te hebben of 'Oefenen met gespreksvoering voor een kansrijke start'. Er werd op een laagdrempelige manier geleerd hoe je geldzorgen bespreekbaar kunnen makenDe workshop 'Armoede van binnenuit' ging over (eigen) schaamte en de emotionele gevolgen van armoede. Professionals oefenden met gespreksvoering over geldzorgen en kregen handreikingen om in hun werk toe te passen. Ook kregen ouders en professionals zicht op het aanbod met de wegwijzer, informele zorg en extra ondersteuning om makkelijker hulp in de stad kunnen vinden.

Eigen ervaringen

Ouders deelden hun eigen ervaring en gaven de boodschap dat het belangrijk is om geldzorgen op tijd bespreekbaar te maken, zodat de problemen niet groter worden. "Altijd bij een intake naar de financiële situatie vragen en niet op eigen interpretatie afgaan. Mensen zijn zich er niet altijd van bewust dat zij in armoede leven. Voor complexe geldzaken kan het Buurtteam hulp bieden."

Ook is ondersteuning op allerlei vlakken voor een gezin belangrijk. Met voorbeelden van Home-Start kreeg men zicht op de mogelijkheden voor vrijwillige inzet. Professionals en ouders lieten na afloop weten dat zij NIZU-ambassadeurs weten te vinden voor het helpen bij de ‘juiste match’ met een vrijwilligersorganisatie, zoals Home-Start, Al Amal, mamacafé of iets anders.

Wil je meer weten over de bijeenkomst 'Kansrijke Start is óók praten over geldzorgen'? Mail dan naar volksgezondheid@utrecht.nl.

De conferentie begon met een plenaire opening onder leiding van Lisa Peters. Daarna:

 • Panelgesprek door Adja Waelput, Inge Groen en Vanessa van Egeren.
 • De cijfers: "Het maakt niet uit waar je wieg staat" door Jacko de With.
 • "Armoedeproblematiek ontwikkelingsprobleem" door Nadja Jungmann.
 • "Ouders die hun ervaringen delen" door Bart Andriessen.

Na de opening konden professionals kiezen uit 8 verschillende workshops. 

 1. Investeren in integrale hulp aan zwangere in een kwetsbare situatie biedt kansen!
 2. Extra ondersteuning bij rondkomen met weinig geld voor een kansrijke start.
 3. Escaperoom ‘Ontsnap uit de schulden’.
 4. ‘Zorgen over geld? Praten helpt’.
 5. NIZU (netwerk informele Zorg Utrecht) - Mogelijkheden van vrijwillige inzet.
 6. De impact van chronische stress op het kinderbrein. 
 7. Ontmoeting ‘Armoede van binnenuit’.
 8. Oefenen met gespreksvoering voor een kansrijke start!

Organisaties en ouders die zelf geldstress hebben ervaren, begeleidden samen veel workshops.


Vrijstelling eigen bijdrage Beschermd Thuis

21-06-2022 | Gaat iemand Beschermd Thuis wonen en zijn ze in de 3 jaar daarvoor dakloos geweest? Dan hoeven ze geen eigen bijdrage te betalen. Dit gaat in vanaf 1 juli. Er geldt een ‘categorale vrijstelling’ voor deze groep. Meldt u vanaf 1 juli iemand aan voor Beschermd Thuis via de Regionale Toegang? Dan komt automatisch in het aanvraagproces de check of uw client onder deze categorale vrijstelling valt. U hoeft dan verder niets te doen. De client krijgt automatisch vrijstelling van de eigen bijdrage als hij of zij voldoet aan de eis. Dat is een verleden van dakloosheid in de afgelopen 3 jaar. Inschrijving op briefadres Stadsplateau 1 of de Lauwersteeg 2 bewijst dat. De vrijstelling van de eigen bijdrage voor Beschermd Thuis duurt maximaal 3 jaar.

Individueel vrijstelling aanvragen

Voldoet iemand niet aan de eis voor deze categorale vrijstelling? Dan kunt u ook nog individueel vrijstelling aanvragen. Dat gaat via de hardheidsclausule. Hierover hebben alle contactpersonen van de zorgaanbieders al eerder per e-mail uitleg van ons ontvangen.
Hiervoor zijn er de voorwaarden:

 • Inwoner zit in een schuldhulpverleningstraject
 • Inwoner is een gedupeerde van de toeslagenaffaire
 • Inwoner mijdt zorg.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over de eigen bijdrage Beschermd Thuis? Neem dan contact met ons op via eigenbijdrage.bt@utrecht.nl.


Eindelijk elkaar weer in het echt zien: Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd

20-06-2022 | #maakgezondgewoon was één van de hashtags waarmee de netwerkbijeenkomst Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd op Twitter werd aangekondigd. Er waren op 9 juni 111 enthousiaste deelnemers aanwezig die deze boodschap helemaal onderschrijven en zich daar heel graag voor willen inzetten. Mensen van organisaties die heel goed weten dat er in Utrecht te veel kinderen zijn met overgewicht. Als je al deze mensen bij elkaar zet, gebeurt er iets. Het gaat bewegen. En dat is precies waar we het voor doen! We kijken dan ook terug op een heel geslaagde netwerkbijeenkomst die prachtig paste in ‘De week van de gezonde jeugd’ van JOGG. Na 2 jaar ‘corona-afstand-houden’ en praten via beeldschermen, zagen veel deelnemers elkaar voor het eerst ‘in het echt’. Heel gezellig, maar ook hoognodig, want de landelijke cijfers laten zien dat het overgewicht bij kinderen in deze periode is gestegen naar 16%. Elkaar ontmoeten om er over te spreken – ouders en professionals - was dan ook een belangrijk terugkerend thema tijdens de bijeenkomst.

In het ROC Midden Nederland aan de Herculeslaan stonden de deelnemers stil bij de vraag wat er nodig is om de Utrechtse jeugd op gezond gewicht te helpen en te houden. Diverse sprekers vertelden over bereikte resultaten tijdens de plenaire sessie, waaronder Stip VSO een speciaal onderwijs school waar veel activiteiten zijn die bijdragen aan gezond gewicht. Tijdens 13 workshops zijn inzichten en nieuwe kennis gedeeld. De onderwerpen tijdens de workshops waren zeer divers: van voedselomgeving tot hoe je als professional het gesprek voert met ouders over hun kind met overgewicht. Een ervaringsdeskundige pleitte in dit kader voor een kwetsbare opstelling van de professional: “wees eerst mens en dan professional, dat vraag je ook van je gesprekspartner. Laat zien wat je zegt: eet een appel tijdens de taalles, doe voor wat je bedoelt.”

Wethouder Eerenberg kon er tot zijn spijt niet bij zijn, diezelfde avond werd hij geïnstalleerd voor zijn tweede termijn, maar gezond gewicht is een onderwerp in het coalitie akkoord, dus er is de komende 4 jaar zeker aandacht voor. Bijna aan het einde van de bijeenkomst kreeg het ROC nog mooi bericht binnen: ze heeft landelijke subsidie gekregen om zich met de studenten in te zetten voor gezond stedelijk leven. Dus als je met dit onderwerp aan de slag gaat: weet dat er straks veel studenten -jongvolwassenen- beschikbaar zijn om in Utrecht het verschil te maken!

Zoals gezegd, het ging deze dag om ontmoeten: bij deze bijeenkomst was driekwart van de aanwezigen nieuw, velen willen meedoen en dat stemt hoopvol en maakt de mogelijkheden om samen iets te bereiken kansrijker met de dag. Aan het einde van de bijeenkomst werd buiten een grote groepsfoto gemaakt; fysiotherapeuten, diëtisten, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, FC Utrecht, ROC, sociaal makelaars, ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van de speciaal onderwijs scholen in Utrecht, buurtsportcoaches, ambtenaren gemeente Utrecht en andere JOGG-gemeentes , leefstijl-aanbieders. Ze stonden bij elkaar om te zeggen: Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd, hier gaan wij mee aan de slag!

Datagedreven werken in het jeugddomein

07-06-2022 | Gemeente Utrecht werkt in het jeugddomein met een dashboard waarin verschillende vormen van jeugdhulp in één overzicht samenkomen én waarmee we zowel de inhoudelijke als financiële ontwikkelingen kunnen volgen. Hiermee kunnen we datagedreven sturen. Maar wat meten we precies, en wat niet? En hoe waarborg je de privacy?

Lees het interview over datagedreven werken in het jeugddomein


Filmpje over ons jeugdpanel

30-5-2022 | Wist u dat we in Utrecht een jeugdpanel hebben dat meedenkt, adviseert en meehelpt bij onze vraagstukken? Defence for Children maakte voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten een filmpje over jongerenparticipatie. Daarbij namen ze ons jeugdpanel als 'good practice' voorbeeld.

Bekijk hier het filmpje

Lees meer over jeugdparticipatie en kinderrechten in Utrecht


Vanaf 1 juli daklozenopvang overal € 6

02-05-2022 | Wie in Utrecht overnacht bij Herstart, de NoiZ, de Sleep Inn of de Biltstraat betaalt vanaf 1 juli op al deze plekken een eigen bijdrage van € 6 voor 24 uur. Alles zit daar bij in: het verblijf, alle maaltijden, koffie/thee en activiteiten. Iedereen betaalt overal hetzelfde bedrag. Ook mensen met een daklozenuitkering.

Dit doen we omdat de algemene opvang is veranderd van een nachtopvang naar een 24-uurs-opvang. In de 24-uurs-opvang kan iemand de hele dag blijven, gebruik maken van alle maaltijden, koffie/thee en activiteiten. Ook blijft een slaapplaats voor die persoon gereserveerd. De dienstverlening is dus uitgebreider en daarom passen we ook de eigen bijdrage aan. Overal in Utrecht is dat bedrag dan hetzelfde en het kan in 1 keer betaald worden voor 24 uur. Dit geeft daarom minder gedoe tijdens de dag.

Werkt u met mensen die dakloos zijn? Vertel dan vanaf nu al aan uw cliënten dat deze verandering er aan komt. Medewerkers van Stadsteam BackUp, Leger des Heils en de Tussenvoorziening ontvangen vanuit hun eigen organisatie nog informatie om vragen van cliënten goed te kunnen beantwoorden en ook flyers die u kunt meegeven. Vanaf 1 juli gaat de verandering echt in.


Mei is de maand van LVB

26-4-2022 | Mei is de Maand van LVB (Licht Verstandelijke Beperking). Een campagnebus trekt dan door de stad om aandacht te vragen voor de grote groep Utrechters die leeft met een LVB. Met onder andere straattheater, podcasts en een LVB Xperience kan iedereen zien, horen en ervaren wat het is om met een LVB te leven.

Lees meer over de maand van LVB p de website van De Wilg


De Staat van de Utrechtse jeugd

20-4-2022 | Midden 2021 heeft Utrecht € 6,3 miljoen ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De middelen zijn voor het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen na corona. We wilden weten waar ondersteuning het hardst nodig is en waar we dus verder in moeten investeren. Daarom hebben we een uniek onderzoek uitgevoerd genaamd De Staat van de Utrechtse jeugd. Door de verhalen van de professionals, ouders en kinderen hebben we een goed beeld hoe het met kinderen en jongeren gaat.

Lees het rapport De Staat van de Utrechtse Jeugd (pdf, 12 MB)

Extra steun voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Uit de resultaten blijkt dat veel kinderen snel terugveren na de versoepelingen van de maatregelen. Er zijn vooral zorgen om:

 1. Jonge kinderen die voordat zij naar de basisschool gingen weinig contact hebben gehad met andere kinderen en volwassenen.
 2. Jongeren en jongvolwassen die in een belangrijke periode van ontwikkeling van hun persoonlijkheid veel hinder ondervonden van de coronamaatregelen.
 3. Kinderen en jongeren die voor corona al ondersteuning nodig hadden, bijvoorbeeld door armoede of een instabiele thuissituatie.

Bij een deel van de jonge kinderen hebben de maatregelen gevolgen voor de sociale vaardigheden, de motoriek en het gedrag. Daarom is een deel van het geld naar de voorschoolse educatie gegaan.
Kinderen en jongeren hebben vooral (persoonlijke) aandacht gemist in de coronaperiode. Ook vrijetijdsactiviteiten zoals sport en cultuur, en rituelen zoals het groep 8-kamp of de eindexamenfeestjes zijn erg gemist. Goed in je vel zitten is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. Daarom gaat een deel van het geld naar de zomerprogramma’s in de verschillende wijken. Op basis van de uitkomsten van het rapport kijken we samen met de partners in onder meer het onderwijs, sport, cultuur en de jeugdhulp waar nog meer inzet nodig is.

Studenten op voorschoolse educatie

80 studenten sociale opleidingen van de Universiteit Utrecht helpen sinds december 2021 op voorscholen in Utrecht. Dit is een ‘win-win-situatie’ voor zowel de kinderen, de voorschoolse educatie en de studenten. Kinderen krijgen meer persoonlijke aandacht en studenten leren veel van ervaren pedagogische medewerkers.

Zomerprogramma’s

Aankomende zomer is er in verschillende wijken in Utrecht weer een uitgebreid programma voor kinderen op het primair en voortgezet onderwijs die dat nodig hebben. Dit is onder meer belangrijk om een ‘zomerdip’ te voorkomen. Kinderen kunnen in de zomer een verdere ontwikkelachterstand oplopen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die thuis weinig Nederlands spreken, niet of nauwelijks lezen of onvoldoende (financiële) mogelijkheden hebben om de wereld te ontdekken. Voor hen is zo’n programma ontzettend leuk en belangrijk. Het is een educatief programma, gericht op sport, spel, cultuur, ontdekken, ontmoeten en veel plezier maken.


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030