Samen versterken van een zorgzame stad waarin iedereen mee kan doen

Met de Wmo-aanpak ‘Meedoen naar Vermogen’ bouwt Utrecht aan een zorgzame en toegankelijke stad voor iedereen. In de gecombineerde Voortgangsrapportage en Uitvoeringsagenda leest u wat wij hiervoor hebben gedaan en met welk resultaat. Ook staat erin welke opgaven wij nog oppakken.

Lees de Voortgangsrapportage en Uitvoeringsagenda april 2019 - april 2020 (pdf, 1,7 MB)

We gaan door met wat we de afgelopen jaren hebben gemaakt en bereikt, en blijven we vernieuwen en versterken. We willen ervoor blijven zorgen dat kwetsbare Utrechters zo vitaal mogelijk mee kunnen doen in de stad en regio. Hiervoor voeren wij samen met partners in de stad en regio activiteiten uit. In de gecombineerde Voortgangsrapportage en Uitvoeringsagenda staat welke activiteiten dit zijn.

Belangrijke thema’s

 • mantelzorgondersteuning
 • aanpak van eenzaamheid
 • verder ontwikkelen van sociaal makelaarschap
 • versterking van samenwerking in buurten en wijken
 • toegankelijkheid en uitvoering van het VN-verdrag handicap
 • voorkomen en beperken van schulden o.a. door vroegsignalering
 • vernieuwing van  (regionale) doelgroepenvervoer
 • uitvoering van regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • vernieuwing in daklozenopvang

Zorgen voor elkaar in de sociale basis

De ’sociale basis’ staat voor alles wat bewoners met en voor elkaar doen. Er zijn in Utrecht veel bewonersinitiatieven, vrijwilligers en buurtnetwerken. Zij dragen bij aan een zorgzame samenleving. We willen de sociale basis verder versterken.

 • We zetten  in op het versterken van de samenwerking tussen alle partijen: de formele en informele zorg, tussen de professionals en de inwoners in de buurten.
 • We leggen nieuwe verbindingen in de stad. In de vorm van buurtpacten en met onorthodoxe partners en kleine en grote ondernemers. Bijvoorbeeld in de aanpak van eenzaamheid of van schulden. We willen beter in staat zijn om deze problemen te signaleren, bespreekbaar te maken en mensen toe te leiden naar passend aanbod.

Toegankelijkheid - Iedereen kan meedoen

We werken ook verder aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen en dienstverlening.

 • We zorgen dat niemand wordt buitengesloten.
 • We gebruiken begrijpelijke taal.
 • We stimuleren de ontwikkeling van taal- en digitale vaardigheden.
 • We stellen subsidie beschikbaar voor organisaties en bedrijven om te werken aan hun toegankelijkheid.
 • We voeren acties uit om Utrechters meer bewust te maken van hoe zij zelf bij kunnen dragen aan toegankelijkheid en een stad waarin iedereen mee kan doen.

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030