Gemengd Wonen (Place2BU)

Dit is 1 van de voorbeeldprojecten van de U16-regio die we extra volgen. In de pilots ontwikkelen we lokaal nieuwe werkwijzen die passen in de regionale koers

In Place2BU (Utrecht) wonen jongeren van 23 tot en met 27 jaar, statushouders en mensen die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang samen in een woongemeenschap. Het complex bestaat uit 4 woongebouwen met 490 zelfstandige eenkamerstudio’s en een aantal gemeenschappelijke ruimten. Voor meer informatie bekijk de factsheet (pdf, 47 kB). Of lees hieronder het interview met bewonersondersteuner Stijn Geljon en bewoner Brayan Hubbard.

Onderdeel uitmaken van een groter geheel

September 2018 |Zelfstandig wonen maar je tegelijk onderdeel voelen van een groter geheel dat veiligheid én uitdaging biedt. Die combinatie pakt na ongeveer een jaar goed uit voor woonproject Place2BU in Leidsche Rijn, op een steenworp afstand van het Amsterdam-Rijnkanaal.
De bewoners hebben net een geslaagde buurtsafari achter de rug ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Leidsche Rijn. Bezoekers en bewoners konden tijdens een feestelijke avond met optredens en vuurwerk kennismaken met elkaar en Place2BU. “Een supergeslaagd evenement,” zegt bewonersondersteuner Stijn Geljon die meehielp met de voorbereidingen.
Aansprekende activiteiten op poten zetten hélpt wanneer je wilt dat mensen vaker hun vleugels durven uit te slaan en zich meer verbonden voelen met anderen. Dat is dan ook 1 van de ideeën achter het woonproject voor jongeren, statushouders en kwetsbare mensen uit de maatschappelijke opvang.

“Je hoeft je hier niet te vervelen en in beginsel is alles mogelijk. Wil je met een groep bewoners iedere week turnen? Dat kan.”

Bijdrage vragen

Er staat wel iets tegenover: van bewoners wordt een bijdrage gevraagd om het samenleven tot een succes te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de woonvereniging waar iedereen lid van is. Nieuwkomers kunnen een commissie kiezen waar ze zich voor willen inspannen. “Dat kan cultuur zijn, maar ook horeca of werken in de moestuin. De eerste ledenvergadering van de woonvereniging zat meteen stampvol, daar was ik best trots op.”
Het complex heeft 20 gangen met studio’s en iedere gang heeft 2 ‘gangmakers’ die een verbindende rol hebben en initiatieven nemen voor gezamenlijke activiteiten. “Veel dingen gaan niet vanzelf. Soms krijgen gangmakers onvoldoende steun of is er weinig toeloop bij een activiteit. Dan helpt iemand bij het bedenken van een andere opzet of het verbreden van het draagvlak. Dat kan ik zijn, maar ook een buurman of een andere gangmaker.”
Het hart van Place2BU is De Woonkamer, de ontmoetingsruimte op het plein bij de 4 gebouwen met studio’s. Bewoners kunnen ‘host’ worden, maar het lukt  niet altijd om het rooster vol te krijgen. “Daarom vragen we nieuwkomers nu om in ieder geval 3 keer die rol op zich te nemen. Zo leren ze gelijk bewoners kennen en wordt de drempel om zelf contact te maken lager.”

Hectische start

In het kennismakingsgesprek krijgen nieuwkomers ook uitgebreid uitleg over de doelstelling van Place2BU. “In het begin was niet iedereen die duidelijk. Dat had ook te maken met de hectische start, in 2 maanden tijd kregen we hier 490 bewoners. Nu verhuizen er gemiddeld 1 bewoners per maand en hebben we meer tijd voor gesprekken.”
In een jaar tijd is er volgens Stijn veel bereikt. Niet alles lukt, soms moet ergens hard aan worden getrokken om er iets van te maken.“En  we hebben in onze ijver een behoorlijke bureaucratie met procedures en protocollen geschapen. Dat maakt het hele community-gebeuren soms best ingewikkeld, alles met de beste bedoelingen, maar niet altijd praktisch.”

Stijn heeft op dit moment geleerd ambities bescheiden te houden. “Maar tegelijk ben ik heel positief. Nu zijn een kleine 100 bewoners op een of andere manier actief. Ik zie mensen uit hun schulp kruipen, opbloeien en stappen zetten naar een nieuw leven waarin ze weer helemaal zelf de touwtjes in handen kunnen nemen.”
Hij is ervan overtuigd dat het mixen van verschillende groepen bewoners waardevol is.

“Ik zie dat er steeds weer bruggen worden geslagen. Volgens mij zijn er ook mogelijkheden voor andere combinaties, als mensen elkaar maar aanvullen in een behoefte. Laatst zei iemand in een voorbijrijdende trein dat hier allemaal gekken wonen. Een bewoonster die gewoonlijk heel verlegen is, antwoordde toen dat ze er trots op was hier te wonen. Zoiets vind ik dan weer bijzonder leuk om te horen.”


“Voor mij is dit echt the place to be,”

zegt Brayan Hubbard met een brede grijns. Brayan (46), van oorsprong Surinaams, woont na een moeilijke periode sinds een jaar in Place2BU. “Ik was dakloos en kwam via de Tussenvoorziening hier terecht. Ik hoor verhalen van medebewoners waardoor ik denk dat ik het zelf nog niet zo slecht heb gehad. Ze troosten me. Place2BU is een unieke, multiculturele samenleving waar ik me helemaal op mijn gemak voel.”
Eén keer per maand bereidt hij in De Woonkamer een Surinaams etentje waar iedereen kan aanschuiven. “Ik wil weer zelfstandig worden, in een eigen huis kunnen wonen. Het is mijn droom een foodcar te beginnen…als ik die heb, zet ik hem hier neer.”


 

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030