Contractpartners aanvullende zorg Wmo vanaf 2020

Op 1 januari 2020 is er een nieuwe contractperiode ingegaan voor de aanvullende zorg vanuit de Wmo. De gemeente Utrecht heeft een aanbesteding gedaan voor de partijen die vanaf 2020 deze hulp in Utrecht bieden.

Om welke zorg gaat het?

Voor gemeente Utrecht:

Voor Utrecht en de Wmo-regio's Lekstroom, Utrecht-West, Zuidoost-Utrecht:

Nieuwe contractpartners

De volgende partijen bieden vanaf 2020 aanvullende zorg vanuit de Wmo:

 • Stichting Careyn

Bij ernstige psychiatrische aandoening (EPA) met complexe problematiek (perceel 1)

 • Lister

GGZ & psychosociaal (perceel 2)

 • Stichting De Tussenvoorziening
 • Stichting Timon
 • St Leger des Heils Welzyns-en Gezondheidszorg
 • stichting WIJ 3.0
 • Impegno Begeleiding BV
 • Ambulante Begeleiding Het Spectrum B.V.
 • Stichting Kwintes
 • Stichting Jados
 • Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag
 • Werk & Begeleiding Flevoland en Gooi B.V. (Philadelphia)
 • Plushome B.V.
 • Nieuwland Opleidingen B.V.

Bij (licht) verstandelijke beperking (LVB en VB) (perceel 3)

 • Stichting De Tussenvoorziening
 • Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag
 • Reinaerde
 • Stichting Abrona
 • Stichting Amerpoort
 • Werk & Begeleiding Flevoland en Gooi B.V. (Philadelphia)
 • Nieuwland Opleidingen B.V.
 • A-Z Multizorg B.V.

Bij niet aangeboren hersenletsel (NAH) (perceel 4)

 • Boogh Harmelen
 • Professionals in NAH B.V.
 • Moestuin Maarschalkerweerd
 • Lister
 • Wij 3.0
 • Reinaerde
 • Leger des Heils Midden-Nederland
 • Boogh
 • Abrona
 • Stichting de Wending
 • Philadelphia
 • Stichting Lapso
 • Nieuwland Werk Taal Zorg/Coöperatie Boer en Zorg
 • Click Re-integreren +
 • Echt Waar
 • Stichting Humanitas DMH Homerun
 • Kwintes
 • Stichting de Wederkerigheid
 • De Groene Golf
 • Stichting Baantraject Care en Preventie
 • Griftenstein en Zorg
 • Diversas
 • De Loods Zorg

Perceel ouderen

 • Dagcentrum Utrecht Oost
 • Beth Shamar
 • Careyn
 • Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven
 • Stichting Karma Zorg
 • Stichting Leger des Heils
 • Wij 3.0
 • Stichting Zorgtrecht
 • AxionContinu groep
 • Stichting Attifa
 • Onvergetelijk Leven B.V.
 • Vecht en IJssel
 • Stichting KAG Zorg

Perceel niet aangeboren hersenletsel (NAH)

 • Stichting Boogh

Voor volwassenen en gezinnen (perceel A)

 • Stichting De Tussenvoorziening

Voor volwassenen met ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek en zieke daklozen (Perceel B)

 • Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg

Voor jongvolwassenen (perceel C)

 • Youké

Voor individuen en gezinnen met een lichte begeleidingsbehoefte (opvang en verblijf) (perceel D)

 • Stichting De Tussenvoorziening

Beschermd thuis (perceel 1)

Beschermd Thuis is een voorziening bedoeld voor inwoners van een gemeente binnen de 16 Utrechtse gemeenten regio  (U16-regio) die zelfstandig wonen maar (zeer) intensieve gespecialiseerde begeleiding met 24-uurs bereikbaarheid nodig hebben.

 • Lister
 • Timon
 • De Tussenvoorziening
 • Abrona
 • Kwintes
 • Reinaerde
 • Leger des Heils
 • Humanitas
 • Philadelphia
 • Singelzicht
 • Umah-hai
 • Jados
 • Bij Bram
 • Plushome
 • De Wederkerigheid
 • Bijzondere Zorg Midden-NL
 • Syndion
 • Nedereind

Beschermd Verblijf (perceel 2)

Beschermd Verblijf is een voorziening bedoeld voor inwoners uit de U16 die niet zelfstandig kunnen wonen en intensieve gespecialiseerde begeleiding in een 24-uursvoorziening nodig hebben.

 • Lister
 • Singelzicht
 • De Tussenvoorziening
 • Humanitas
 • Reinaerde
 • Leger des Heils
 • Kwintes
 • Philadelphia
 • Abrona
 • De Wederkerigheid
 • Nedereind
 • Syndion
 • De Rijnhoven (voor ouderen in Wet langdurige zorg setting)
 • Careyn (voor ouderen in Wet langdurige zorg setting)
 • Amerpoort (doelgroep:licht verstandelijk beperkten en GGZ)
   

Beschermd Wonen (perceel 3)

Beschermd Wonen Bovenregionaal is een bovenregionale voorziening (U16-niveau) bedoeld voor inwoners in de U16-regio die niet zelfstandig kunnen wonen en naast gespecialiseerde begeleiding in een 24-uursvoorziening een specifieke ondersteuningsvraag, benadering en/of setting nodig hebben die niet lokaal of regionaal kan worden geboden.

 • Lister
 • Leger des Heils
 • Umah-Hai
 • Lievegoed
 • Quarijn (voor ouderen in Wet langdurige zorg setting)
 • Careyn (voor ouderen in Wet langdurige zorg setting)

De organisatie Exodus zal de aankomende tijd Individuele Begeleiding en Beschermd Wonen aanbieden voor de doelgroep ex-gedetineerden.

Herstelacademie (perceel 4)

De herstelacademie is een plek waar inwoners met een psychische kwetsbaarheid cursussen en workshops kunnen doen. Hierbij staan vragen centraal zoals: ‘wat betekenen de psychische problemen voor je leven en hoe kun je er beter mee omgaan?’. Bezoekers gaan met eigen ervaringen en die van met anderen aan de slag.

 • Enik (Lister)

Zorg loopt zoveel mogelijk door

Voor cliënten die al in 2019 gebruik maakten van aanvullende zorg uit de Wmo en voor wie deze zorg in 2020 doorloopt, zijn er afspraken gemaakt om te zorgen dat de hulpverlening zo veel mogelijk doorloopt. Als het nodig is zorgen we voor een zorgvuldige overdracht.

Wat betekent het voor cliënten

Als een cliënt in 2019 aanvullende zorg Wmo ontving van een zorgaanbieder die vanaf 1 januari 2020 geen contract meer heeft zijn er 2 situaties:

 • Zorgtraject wordt in 2020 afgerond
  Als de cliënt dit wil kan de cliënt dit traject afronden bij de huidige hulpverlener. Bij een eventuele nieuwe toewijzing is er een overdracht naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder. De huidige hulpverlener zorgt voor een zorgvuldige overdracht door ruim voor de overgang (1 tot 3 maanden) samen op te trekken met de nieuwe hulpverlener. En pas te stoppen als de nieuwe hulpverlener een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd met de cliënt.
 • Zorgtraject loopt door tot na 31 december 2020
  De zorg wordt uiterlijk per 1 januari 2021 overgedragen aan een gecontracteerde aanbieder. Dit betekent dat ruim voor deze datum, 3 tot 6 maanden van te voren, gestart wordt met een goede overdracht. De oude hulpverlener en de nieuwe hulpverlener gaan hiervoor samen met de cliënt en mantelzorgers in gesprek over een soepele overgang naar de gecontracteerde aanbieder. Pas wanneer een vertrouwensrelatie met de nieuwe hulpverlener is opgebouwd, rondt de oude hulpverlener af.

Uitzonderingen

In uitzonderingssituaties kan de zorg doorlopen bij de aanbieder die nu de zorg verleent. Als cliënt en mantelzorgers en de oude aanbieder zwaarwegende redenen zien om niet de overstap te maken, bespreken zij dit met de gemeente en het buurtteam of de regionale toegang. Wanneer zij gezamenlijk van mening zijn dat het beter passend is om het traject na 2020 af te ronden bij de oude aanbieder/hulpverlener dan is dat mogelijk.

Meer informatie

De cliënten die hiermee te maken hebben krijgen hierover via hun huidige zorgaanbieder meer informatie. Hebt u als professional op dit moment vragen? Dan kunt u deze het beste stellen aan uw leidinggevende. Of stel uw vraag per mail aan meedoennaarvermogen@utrecht.nl. Wij proberen binnen 2 werkdagen uw vraag te beantwoorden.

Hulp en contact Inkoop aanvullende zorg

Telefoon

14 030