Contractpartners aanvullende zorg Wmo vanaf 2020

Op 1 januari 2020 is een nieuwe contractperiode ingegaan voor de aanvullende zorg vanuit de Wmo. De gemeente Utrecht heeft een aanbesteding gedaan voor de partijen die vanaf 2020 deze hulp in Utrecht bieden.

Om welke zorg gaat het?

Voor gemeente Utrecht:

Voor Utrecht en de Wmo-regio's Lekstroom, Utrecht-West, Zuidoost-Utrecht:

Nieuwe contractpartners

De volgende partijen bieden vanaf 2020 aanvullende zorg vanuit de Wmo:

 • Stichting Careyn

Bij ernstige psychiatrische aandoening (EPA) met complexe problematiek (perceel 1)

 • Lister

GGZ & psychosociaal (perceel 2)

 • Stichting De Tussenvoorziening
 • Stichting Timon
 • St Leger des Heils Welzyns-en Gezondheidszorg
 • stichting WIJ 3.0
 • Impegno Begeleiding BV
 • Ambulante Begeleiding Het Spectrum B.V.
 • Stichting Kwintes
 • Stichting Jados
 • Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag
 • Werk & Begeleiding Flevoland en Gooi B.V. (Philadelphia)
 • Plushome B.V.
 • Nieuwland Opleidingen B.V.

Bij (licht) verstandelijke beperking (LVB en VB) (perceel 3)

 • Stichting De Tussenvoorziening
 • Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag
 • Reinaerde
 • Stichting Abrona
 • Stichting Amerpoort
 • Werk & Begeleiding Flevoland en Gooi B.V. (Philadelphia)
 • Nieuwland Opleidingen B.V.
 • A-Z Multizorg B.V.

Bij niet aangeboren hersenletsel (NAH) (perceel 4)

 • Boogh Harmelen
 • Professionals in NAH B.V.
 • Moestuin Maarschalkerweerd
 • Lister
 • Wij 3.0
 • Reinaerde
 • Leger des Heils Midden-Nederland
 • Boogh
 • Abrona
 • Stichting de Wending
 • Philadelphia
 • Stichting Lapso
 • Nieuwland Werk Taal Zorg/Coöperatie Boer en Zorg
 • Click Re-integreren +
 • Echt Waar
 • Stichting Humanitas DMH Homerun
 • Kwintes
 • De Groene Golf
 • Stichting Baantraject Care en Preventie
 • Griftenstein en Zorg
 • Diversas
 • De Loods Zorg

Perceel ouderen

 • Dagcentrum Utrecht Oost
 • Beth Shamar
 • Careyn
 • Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven
 • Stichting Karma Zorg
 • Stichting Leger des Heils
 • Wij 3.0
 • Stichting Zorgtrecht
 • AxionContinu groep
 • Stichting Attifa
 • Onvergetelijk Leven B.V.
 • Vecht en IJssel
 • Stichting KAG Zorg

Perceel niet aangeboren hersenletsel (NAH)

 • Stichting Boogh

Voor volwassenen en gezinnen (perceel A)

 • Stichting De Tussenvoorziening

Voor volwassenen met ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek en zieke daklozen (Perceel B)

 • Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg

Voor jongvolwassenen (perceel C)

 • Youké

Voor individuen en gezinnen met een lichte begeleidingsbehoefte (opvang en verblijf) (perceel D)

 • Stichting De Tussenvoorziening

Beschermd thuis (perceel 1)

Beschermd Thuis is een voorziening bedoeld voor inwoners van een gemeente binnen de 16 Utrechtse gemeenten regio  (U16-regio) die zelfstandig wonen maar (zeer) intensieve gespecialiseerde begeleiding met 24-uurs bereikbaarheid nodig hebben.

 • Lister
 • Timon
 • De Tussenvoorziening
 • Abrona
 • Kwintes
 • Reinaerde
 • Leger des Heils
 • Humanitas
 • Philadelphia
 • Singelzicht
 • Umah-hai
 • Jados
 • Bij Bram
 • Plushome
 • Lievegoed
 • Bijzondere Zorg Midden-NL
 • Syndion
 • Nedereind

Beschermd Verblijf (perceel 2)

Beschermd Verblijf is een voorziening bedoeld voor inwoners uit de U16 die niet zelfstandig kunnen wonen en intensieve gespecialiseerde begeleiding in een 24-uursvoorziening nodig hebben.

 • Lister
 • Singelzicht
 • De Tussenvoorziening
 • Humanitas
 • Reinaerde
 • Leger des Heils
 • Kwintes
 • Philadelphia
 • Abrona
 • Lievegoed
 • Nedereind
 • Syndion
 • De Rijnhoven (voor ouderen in Wet langdurige zorg setting)
 • Careyn (voor ouderen in Wet langdurige zorg setting)
 • Amerpoort (doelgroep:licht verstandelijk beperkten en GGZ)
   

Beschermd Wonen (perceel 3)

Beschermd Wonen Bovenregionaal is een bovenregionale voorziening (U16-niveau) bedoeld voor inwoners in de U16-regio die niet zelfstandig kunnen wonen en naast gespecialiseerde begeleiding in een 24-uursvoorziening een specifieke ondersteuningsvraag, benadering en/of setting nodig hebben die niet lokaal of regionaal kan worden geboden.

 • Lister
 • Leger des Heils
 • Umah-Hai
 • Lievegoed
 • Quarijn (voor ouderen in Wet langdurige zorg setting)
 • Careyn (voor ouderen in Wet langdurige zorg setting)

De organisatie Exodus zal de aankomende tijd Individuele Begeleiding en Beschermd Wonen aanbieden voor de doelgroep ex-gedetineerden.

Herstelacademie (perceel 4)

De herstelacademie is een plek waar inwoners met een psychische kwetsbaarheid cursussen en workshops kunnen doen. Hierbij staan vragen centraal zoals: ‘wat betekenen de psychische problemen voor je leven en hoe kun je er beter mee omgaan?’. Bezoekers gaan met eigen ervaringen en die van met anderen aan de slag.

 • Enik (Lister)

Hulp en contact Inkoop aanvullende zorg

Telefoon

14 030