Aanbesteding, inkoop en subsidies

De gemeente koopt Wmo-ondersteuning in of subsidieert deze. Sommige soorten ondersteuning koopt de gemeente in door middel van aanbesteding. Voor andere soorten ondersteuning verstrekt de gemeente subsidie aan organisaties, die na een uitvraag zijn geselecteerd.

Zie ook de pagina Veelgestelde vragen.

Organisaties hulp bij het huishouden vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn er 4 organisaties voor hulp bij het huishouden. Voor cliënten die nu al hulp bij het huishouden krijgen vanuit de gemeente verandert er tot 1 januari 2022 niets.

Meer informatie voor cliënten hulp bij het huishouden

Meer informatie voor medewerkers hulp bij het huishouden

Informatie per onderdeel:

  • Vervoer, de provincie Utrecht is opdrachtgever voor de regiotaxi.
  • Hulpmiddelen, leveranciers voor hulpmiddelen zijn geselecteerd via een aanbesteding.
  • Een overzicht van gecontracteerde aanbieders.

Activering/groepsbegeleiding

Het activeringsaanbod (voorheen dagbesteding) omvat algemeen aanbod en maatwerk aanbod. Dit onderscheid wordt gedefinieerd in de Wmo. Voor maatwerk heeft een cliënt een zorgtoewijzing nodig. Deze wordt verstrekt door het buurtteam.

In Utrecht noemen we het algemene aanbod Sociale prestatie en Dagondersteuning. We financieren dit door subsidies. Als de subsidie openstaat voor aanvragen, kunt u een aanvraag in dienen

Het maatwerk aanbod omvat Dagbegeleiding (voor ouderen) en Arbeidsmatige activering. Een strikte leeftijdsgrens hanteren we niet. Arbeidsmatige activering hebben we ingekocht door middel van raamcontracten. Aanbieders die in 2015 tenminste 1 deelnemer uit de gemeente Utrecht met een CIZ-indicatie Begeleiding Groep (BGG) hadden, hebben dit raamcontract ondertekend. Meer informatie kan wordt opgevraagd via MOMBBackofficez@utrecht.nl.

Voor Dagbegeleiding loopt een onderzoek. We bekijken voor welke doelgroep(en) aanbod ontbreekt en in welke wijken het aanbod tekortschiet. Eventuele uitbreiding van het aanbod gebeurt door middel van een aanbesteding. De gemeente publiceert al haar aanbestedingen op tenderned. Om mee te kunnen dingen, hebt u een registratie nodig; dat regelt u op de site van tenderned.

Mantelzorg ondersteuning en informele zorg

De gemeente financiert ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en mantelzorgers via subsidies. Als een subsidie openstaat voor aanvragen, kunt u een aanvraag in dienen.

Individuele begeleiding

In Utrecht wordt ongeveer 85% van de individuele begeleiding uitgevoerd door de buurtteams. De resterende 15% is meer specialistisch van aard en wordt ingekocht bij zorgaanbieders. Meer informatie vindt u op de pagina.

Buurtteams

Er zijn 18 buurtteams in Utrecht. Er is een organisatie voor de teams Jeugd en Gezin en er is een organisatie voor de teams Sociaal. Deze organisaties ontvangen een subsidie. De subsidieregeling staat op dit moment niet open voor nieuwe aanbieders.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Utrecht is voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang centrumgemeente. Wij voeren deze zorg uit voor de regio's Lekstroom, Utrecht-West en Zuidoost en de stad Utrecht. In de Wmo-verordening leest u wat we verstaan onder beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn ingekocht door middel van aanbesteding en subsidies.

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030