Gezondheid

Utrecht wil een stad zijn met gezonde en veerkrachtige inwoners. Volksgezondheid benadert gezondheid daarom op een brede manier. Omgaan met tegenslag en zelf de regie voeren op het eigen leven vormen de basis. We zien gezondheid als een belangrijk middel om andere doelen in het persoonlijke leven te bereiken. We zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Binnen verschillende beleidsvelden versterken we de verbinding met gezondheid.