icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Gezondheid

Gezondheid is heel belangrijk. Voor mensen persoonlijk en voor de stad als geheel. Utrecht heeft als ambitie 'gezond stedelijk leven voor iedereen'. Samen inspannen om zo goed mogelijk om te gaan met de kansen en uitdagingen van onze groeiende stad.

Hoe gaat het met gezondheid van onze stad?

Over het algemeen gaat het goed met de gezondheid van onze stad. Tegelijk zien we gezondheidsverschillen in de stad, verschillen tussen mensen en wijken. Bekijk hoe het met de gezondheid van onze stad gaat op www.volksgezondheidsmonitor.nl.

We bewaken, beschermen en bevorderen een gezonde toekomst van onze inwoners. En we benaderen gezondheid breed. Dit omdat gezondheid voor een belangrijk deel samenhangt met factoren zoals inkomen, huisvesting, luchtkwaliteit en stress. Gelijke kansen op een goede gezondheid vraagt om keuzes maken. Dus door iets meer, extra’s of anders te doen waar dat nodig is.

Gezond stedelijk leven voor en met iedereen

Partijen in de stad, wijk en buurt leveren een bijdrage. Dit doen Utrechters zelf en ook gezondheidsprofessionals, vrijwilligers(organisaties), bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Ieders bijdrage telt en is uniek. We doen dat onder andere via het gezondheidspact.

In ons gezondheidsbeleid 'gezondheid voor iedereen' beschrijven we hoe we de komende jaren inzetten op een betere gezondheid in het algemeen en met kleinere gezondheidsverschillen tussen mensen.

GGD-regio Utrecht

Sommige taken worden uitgevoerd door de GGD-regio Utrecht, zoals: infectiebestrijding, reizigerszorg en medische milieukunde. Dat doet de GGD in opdracht van de gemeente. Inwoners kunnen voor reizigersvaccinaties en tbc-bestrijding terecht bij de GGD-balies in het stadskantoor.

Klachtenregeling en privacy Volksgezondheid

De afdeling Volksgezondheid heeft een eigen klachtenregeling. Met privacy gaan we zorgvuldig om, zoals u kunt zien op onze pagina Privacyinformatie.