Utrechtse aanpak in het sociaal domein

In het sociaal domein hebben we de afgelopen jaren met onze partners hard gewerkt aan de ‘Utrechtse aanpak’. Onze visie is daardoor terug te vinden in de praktijk: van sturing en uitvoering, tot monitoring en verantwoording. De kracht van onze aanpak is opgevallen bij collega’s in het land. Maar hoe werkt deze Utrechtse aanpak nou precies in de praktijk? Om onze werkwijzen en ervaringen te delen, hebben we een e-magazine gemaakt.

Bekijk het e-magazine: De Utrechtse aanpak in het sociaal domein (pdf, 13 MB)

Voor wie is het magazine?

Het magazine is voor inhoudelijk beleidsmakers, inkopers, controllers en geïnteresseerden. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over het vormgeven van volwassen partnerschap? Of zoekt u voorbeelden van sturen en bekostigen in het sociaal domein? Ervaringen van professionals uit de praktijk? In het magazine krijgt u antwoord op deze vragen en leest u interviews met professionals.

De pijlers van de Utrechtse aanpak

Het magazine beschrijft de belangrijkste ‘pijlers’ van onze Utrechtse aanpak:

  • het model van waaruit wij sturen
  • hoe wij werken vanuit leidende principes
  • onze inrichtingskeuzes in het sociaal domein
  • het benutten van financiering en inkoop voor het stimuleren van de transformatie, waarbij we zorg en ondersteuning dichterbij – in de leefwereld – organiseren?
  • en het gebruik van data om deze beweging te volgen en hoe we lerend ontwikkelen.

Blik op de toekomst: denk en doe mee!

Hoewel we trots zijn op wat we in Utrecht hebben bereikt, zijn we zeker nog niet klaar. We zien nog veel kansen in het nog meer vanuit de leefwereld werken, meer vanuit de wijk en meer domein-overstijgend. Dit zijn niet alleen kansen voor onze gemeente, maar ook voor het sociaal domein in heel Nederland. Daarom willen we graag landelijk de krachten bundelen en grenzen verleggen om de gedachte achter de decentralisaties nog beter vorm te geven.

Wilt u met ons meedenken en meedoen? We horen het graag. Stuur een e-mail onder vermelding van ‘magazine Utrechts Model’ naar meedoennaarvermogen@utrecht.nl. Op basis van de reacties nemen wij het initiatief voor een eerste gesprek.

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030