Bovenregionale aanbesteding zeer specialistische jeugdhulp

In Utrecht starten 4 jeugdhulp-regio’s met de aanbesteding van de zogenoemde ‘essentiële functies’. Dit gebeurt zodat kennis (expertise) beschikbaar is die nodig is voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Per 1 april 2020 moet er een nieuw contract zijn met de zorgaanbieders die deze zeer specialistische behandelingen bieden.

Bekijk de aanbesteding op TenderNed

Zorg op maat

De Utrechtse jeugdhulp-regio’s gebruiken deze aanbesteding om de intensieve zorg meer op maat rondom het kind en gezinsgericht te organiseren. Met het goed inzetten van expertise willen ze bereiken dat geen plaatsing in een kliniek of instelling nodig is. Samen met aanbieders, jongeren, ouders en andere partners willen de 4 regio’s deze vernieuwing uitwerken.  Daarom kiezen ze voor een dialooggerichte aanbesteding. Hierbij bespreken gemeenten, zorgaanbieders en betrokkenen de aanbesteding. Een gezamenlijke aanbesteding van gemeenten voor jeugdhulp is bijzonder. Het laat de gedeelde ambitie zien om de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren te verbeteren.

Wat zijn essentiële functies?

De specialistische zorg bij de essentiële functies is voor kinderen en jongeren in een zeer kwetsbare positie. Met 24-uurs behandeling moet de stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen het kind en zijn omgeving herstellen om zo ‘het normale leven’ weer op te pakken.

Er zijn nu 3 soorten van deze zorg:

  • Driemilieuvoorzieningen. Dit is een zeer intensieve behandelgroep in een open setting, waar kinderen/jongeren wonen, hun vrije tijd doorbrengen en naar school gaan of werken.
  • JeugdzorgPlus. Dit is een vorm van zorg en behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen waardoor zij een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Jongeren worden gedwongen opgenomen en krijgen in hun eigen belang hulp in een gesloten omgeving (gesloten jeugdhulp). JeugdzorgPlus is niet bedoeld als straf.
  • Specialistische klinische opname voor jongeren met psychiatrische problematiek, waarbij een intensieve klinische behandeling de enige manier is om gevaar voor henzelf of hun omgeving te voorkomen.  

In 2018 werd aan zo’n 240 kinderen en jongeren uit de betrokken gemeentes deze vorm van specialistische jeugdhulp geboden.

Doel samenwerkende gemeenten

Doel van de gezamenlijke aanpak is de zorg rondom de jongere zo  te organiseren dat er geen verplaatsing is als de zorgvraag verandert en er bijvoorbeeld gesloten jeugdhulp nodig is. We willen hulptrajecten verduurzamen en verkorten. Dit doen we door te zorgen dat het gewone leven van jongeren tijdens een plaatsing zoveel mogelijk doorloopt, ouders en eerdere hulpverleners maximaal betrokken blijven en het toekomstperspectief centraal staat.

Door zeer specialistische kennis ook in te zetten voor kinderen en jongeren die thuis wonen (ambulante inzet), willen de samenwerkende gemeenten verblijf binnen de essentiële functies voorkomen. Door samen de essentiële functies te organiseren zorgen de regio's ervoor dat er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn én blijven voor kinderen en jongeren die deze zorg echt nodig hebben.

Wat is dialooggerichte aanbesteding?

De gemeenten kiezen voor een dialooggerichte aanbesteding. Dit is een bijzondere vorm van aanbesteding. Het betekent namelijk, dat de gemeenten de eisen die zij aan de zorg stellen tijdens de aanbesteding sámen bespreken met (vooraf geselecteerde) aanbieders. In deze dialoog worden belanghebbenden betrokken zoals kinderen en jongeren, ouders, lokale teams en de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden Nederland. Als de aanbesteding aanleiding geeft tot veranderingen, wordt dit zorgvuldig gecommuniceerd met ouders en kinderen. Continuïteit van zorg voor de kinderen en jongeren is het uitgangspunt.

16 gemeenten

Onder de 4 Utrechtse jeugdhulp-regio’s vallen 16 gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Utrecht, de Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden, de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede.

Hulp en contact Inkoop aanvullende zorg

Telefoon

14 030