Utrecht zijn we samen

We willen dat alle Utrechters zichzelf kunnen zijn. En hun democratische rechten kunnen gebruiken. Daarom grijpen we in tegen schadelijke polarisatie, radicalisering en extremisme in de stad. We zorgen ook dat bewoners zich hiertegen kunnen beschermen. Daarvoor hebben we de aanpak ‘Utrecht zijn we samen’.

De aanpak bestaat uit 3 delen

  1. Preventie: we voorkomen dat mensen steeds extremer worden en radicaliseren. Daarbij hebben we aandacht voor acceptatie, inclusie, integratie, identiteitsvorming, opvoeding, dialoog, democratisch burgerschap, onderwijs, werk en communicatie.
  2. Signalering: op tijd herkennen van radicalisering en schadelijke polarisatie. Dat doen we bijvoorbeeld door training van professionals.  
  3. Persoonsgerichte aanpak: we helpen mensen die dreigen te radicaliseren en hun omgeving. En we geven persoonlijke begeleiding aan mensen die geradicaliseerd zijn.

Flexibele aanpak

De aanpak is flexibel. We passen de aanpak aan op ontwikkelingen in de stad en wereld. We blijven scherp op nieuwe vormen van radicalisering en extremisme.

Vrijheid

Samen Utrecht zijn betekent ook dat we Utrechters de ruimte geven om hun mening te geven. Als Mensenrechtenstad vinden we die vrijheid erg belangrijk. Groepen en mensen mogen verschillende standpunten hebben. En mogen laten weten dat ze het niet met elkaar of de overheid eens zijn. Dit mag alleen niet leiden tot vernieling, geweld, haat zaaien of uitsluiten. We beschermen de democratische rechtsstaat: binnen de grenzen van de wet geven we alle ruimte, daarbuiten grijpen we in.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Utrecht zijn we samen?

Lees het uitvoeringsprogramma Utrecht zijn we samen 2.0

Maakt u zich zorgen om iemand die lijkt te radicaliseren?

Lees wat kunt u doen bij zorgen om radicalisering

Hulp en contact Utrecht zijn we samen

Telefoon

030 - 286 28 32

E-mail

uzws@utrecht.nl