Wat kunt u doen bij zorgen om radicalisering?

Een persoon of groep die radicaliseert zet zich steeds meer af tegen de samenleving. En vindt steeds meer dat ondemocratische maatregelen of zelfs geweld nodig zijn om de samenleving te veranderen.

Hoe reageert u?

  • Deigt er gevaar? Bel dan direct politie (112) of Samen Veilig (0800-2000).
  • Zijn er zorgen, maar is er geen direct gevaar? Stuur dan een e-mail naar radicalisering@utrecht.nl en/of overleg met de taakaccenthouder/specialist radicalisering binnen jouw organisatie.
  • Zijn er andere zorgen dan radicalisering? Overleg dan of andere zorg nodig is.

Wat kunnen signalen zijn?

Denk bijvoorbeeld aan:

  • vrienden, familie en betrokken professionals verliezen contact
  • plotselinge verandering in gedrag en activiteiten, zoals stoppen met werk, studie, sport en/of hobby’s
  • nadruk leggen op wij-zij-tegenstellingen
  • extreme en ondemocratische uitspraken
  • geweld goedpraten of zelfs toejuichen

Risico's inschatten

U maakt zich zorgen. Check uw zorgen op feiten: wat ziet u, wat hoort u?
Lees het kennisdossier radicalisering van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Overleg met collega’s

Bent u professional in Utrecht? Overleg met een taakaccenthouder/specialist radicalisering in uw organisatie. Of met een andere collega die meer over dit onderwerp weet. Wat weten jullie, welke informatie missen jullie, zijn er signalen die juist niet op radicalisering wijzen? Gebruik hiervoor het kennisdossier radicalisering van het Nederlands Jeugdinstituut.

Neem contact op

Wilt u een melding doen van radicalisering? Stuur een e-mail naar: radicalisering@utrecht.nl of bel naar het secretariaat veiligheid: 030-2861034. De gemeente denkt ook graag mee bij zorgen en twijfels over radicalisering. Dat kan ook zonder namen te noemen.

Overleg over radicalisering

De gemeente is samen met partners verantwoordelijk voor de aanpak tegen radicalisering en extremisme. We organiseren ook het overleg over radicalisering. Deelnemers aan het overleg zijn: politie, Openbaar Ministerie, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en de gemeente. We bespreken in dit overleg ook signalen van radicalisering. 

Hulp en contact radicalisering

Telefoon

030 - 286 10 34