Kinderen, jongeren en ouderen

Jongeren en vrije tijd

We hebben als centrale ambitie in het kader van de Zorg voor Jeugd, dat jeugdigen in de stad gezond en veilig opgroeien en zich daarbij maximaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarin heeft het jongerenwerk als opdracht om (kwetsbare) jongeren te bereiken en ondersteunen bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het jongerenwerk heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en biedt een omgeving die jongeren stimuleert om activiteiten te ontplooien, hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen met die reden is de subsidie voor een periode van 4 jaar (2016-2019) opnieuw gegund aan stichting JoU

Jongerennetwerk Utrecht (UUT)

Netwerk van jongeren tot en met 23 jaar, die verhalen delen van Utrechters die verliefd zijn op Utrecht. Jongerennetwerk Utrecht geeft ook advies over hoe u initiatieven aantrekkelijk(er) kunt maken voor jongeren.

Speelruimte in Utrecht

De gemeente Utrecht hanteert voor speelruimte het speelruimtebeleid.

Voor iedere wijk is een wijkspeelruimtekader geschreven. Dit bevat de volgende informatie:

 • de hoeveelheid speelruimte
 • het aantal kinderen in de wijk
 • het gebruik dat wordt gemaakt van de speelruimte
 • specifieke aandachtspunten per wijk of subwijk.

De speelruimtekaders bieden ambtenaren en geïnteresseerden houvast voor beoordeling van bestaande speelruimte en initiatieven voor nieuwe speelruimte. Hebt u een initiatief voor een speelruimte? Neem dan contact op met het wijkbureau van de gemeente.

Bekijk de speelruimtekaders voor de wijken:

Schoolpleinen voor extra speelruimte

Gemeente Utrecht wil een stad zijn waar kinderen naar hartelust veilig kunnen buitenspelen. In het speelruimtebeleid van de gemeente moedigen we scholen aan om hun schoolpleinen open te stellen. Door het wegnemen van hekken of sleutelbeheer ontstaat er meer speelruimte voor kinderen uit de buurt. De gemeente helpt scholen hierbij.

De spelregels:

 • Juridisch zijn de schoolbesturen eigenaar, aansprakelijk en verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de schoolpleinen.
 • De schoolbesturen blijven het aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen.
 • In enkele gevallen gebruikt de school de openbare ruimte als schoolplein. Dan is de gemeente aanspreekpunt.

Als u een initiatief wilt nemen om het schoolplein open te stellen, kunt u bij het wijkbureau terecht.

Hinder of overlast?

Er is een wettelijk verschil tussen geluid afkomstig van normaal gebruik, zoals spelende kinderen, en overlast:

 • Als u overlast ervaart van versterkte muziek, luid stemgeluid in de nacht of drugsgebruik, kunt u de politie bellen via 0900 88 44.
 • Bij vandalisme op heterdaad kunt u ook 112 bellen.
 • Op geluid van de spelende kinderen dat als hinderlijk ervaren wordt, handhaaft de politie of gemeente niet.

Kinderrechten

Utrecht kinderrechtenstad: Utrecht wil meer aandacht voor kinderrechten en specifiek voor het thema ‘de stem van de kinderen’. We luisteren naar ze en betrekken hen bij het beleid. In Utrecht doet iedereen mee, dus ook de kinderen en jongeren in de stad.

Ouderen

Utrecht is een vitale stad. De gemeente stimuleert, dat Utrechters hun toekomst zoveel mogelijk in eigen hand nemen. Dit geldt ook voor oudere bewoners. Het streven is, dat ouderen zo vitaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hieraan leveren verschillende partijen een bijdrage: professionele zorgverleners, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente. En natuurlijk mantelzorgers, zorgvrijwilligers en ouderen zelf.

In de stedelijke agenda ouderen 2016-2018 (pdf, 624 kB) presenteren zorgverzekeraar Zilveren Kruis1 en de gemeente Utrecht een aantal ideeën en initiatieven voor vernieuwing van de ouderenzorg in de stad.

Belangen van ouderen

 • Zoekt u informatie over het ouderenbeleid in Utrecht? Kijk op www.aco-utrecht.nl.
 • COSBO-Stad-Utrecht komt op voor de belangen van ouderen: belangen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en inkomen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@
utrecht.nl