icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Resultaten aanpak eenzaamheid

Vanaf september 2019 werken we samen in het netwerk Utrecht Omarmt aan minder eenzaamheid in Utrecht. Lees hieronder waar we in 2020 en 2021 aan gewerkt hebben.

Resultaten juli 2020 – juni 2021

Meer deelnemers

Afgelopen jaar groeide het netwerk met meer dan 40 deelnemers naar 250+ Het netwerk bestaat uit veel verschillende partijen die op hun eigen manier meewerken aan de aanpak van eenzaamheid in Utrecht. Denk aan partijen als bedrijven, stichtingen, welzijnsorganisaties, overheid, bewoners en culturele organisaties.

Netwerkcoördinator 

De coördinator is in mei 2021 gestart. Deze functie ondersteunt het netwerk en zorgt voor goede samenwerking. Zo kan het netwerk zich verder ontwikkelen en verstevigen. Ook zorgt de coördinator voor nieuwe deelnemers en zichtbaarheid van het werk in de stad.

Infokaart eenzaamheid

De infokaart biedt een handvat om eenzaamheid te signaleren, te herkennen en in actie te komen. Ook op plekken waar we het (nog) niet zo vaak over eenzaamheid hebben. Bijvoorbeeld in de supermarkt, bij de kapper of de pedicure. De Infokaart is ontwikkeld vanuit het netwerk Utrecht Omarmt, in samenwerking met de Gemeente Utrecht en het Netwerk Informele Zorg Utrecht. U kunt de infokaart downloaden of een stapeltje aanvragen op de website van Utrecht Omarmt.

Trainingen omgaan met eenzaamheid

Vanuit het NIZU (Netwerk Informele Zorg Utrecht) worden jaarlijks trainingen aangeboden voor vrijwilligers en actieve bewoners die meer willen weten over eenzaamheid en/of mensen in hun omgeving kennen die mogelijk eenzaam zijn en hierin iets willen betekenen. In 2020 waren er 7 trainingen met 66 deelnemers. Zij gaven de training gemiddeld een 8,5. Door corona worden in 2021 de trainingen in de tweede helft van het jaar gegeven.

Kerngroep

Het netwerk heeft sinds begin 2020 een kerngroep die het netwerk overziet, elkaar regelmatig spreekt en alle (nieuwe) partners op weg helpt in het netwerk. De kerngroep bestaat op dit moment uit Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, DOCK Utrecht, stichting Oog voor Utrecht, de Utrechtse Uitdaging, het NIZU en de gemeente.

Wil je meer weten over wat er de afgelopen en komende tijd is/wordt gedaan tegen eenzaamheid in Utrecht?

Bekijk de factsheet voor alle ontwikkelingen juli 2020 – juni 2021 (pdf, 364 kB)

Eenzaamheid en corona

De lockdowns in de coronaperiode hadden invloed op de gevoelens van eenzaamheid. Zo bleek uit bewonersonderzoeken in 2020 dat bij meer versoepelingen, minder mensen aangaven zich eenzaam te voelen. Tijdens de tweede lockdown steeg het aantal mensen met eenzaamheidsgevoelens weer sterk. De precieze gevolgen van corona op de eenzaamheidscijfers in Utrecht zijn pas later in 2021 bekend.

Vooruitblik

In 2022 richten we ons op:

  • voldoende en passend aanbod. We (laten) onderzoeken welk aanbod werkt zodat we daar meer op kunnen inzetten
  • doelgroepen die extra aandacht nodig hebben zoals jongeren of ouderen met een migratieachtergrond
  • herkennen van eenzaamheid, met gebruik van de 'infokaart eenzaamheid'. Dat gebruik houden we goed in de gaten en waar nodig zetten we extra in op het signaleren
  • het verder ontwikkelen en verstevigen van het netwerk en het bijhouden van het aantal deelnemers en hun tevredenheid over het netwerk en de aanpak

Verder blijft het netwerk trainingen aanbieden aan actieve bewoners en vrijwilligers.

Resultaten 2020

Wilt u de resultaten van 2020 lezen? Zoek het op in ons webarchief.

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030