Resultaten aanpak eenzaamheid

Vanaf september 2019 werken we samen in het netwerk Utrecht Omarmt aan minder eenzaamheid in Utrecht. Lees hieronder waar we de afgelopen jaren aan hebben gewerkt (stand van zaken tot april 2023) en waar we de komende 4 jaar aan gaan werken. Via raadsbrieven wordt de gemeenteraad eens per half jaar op de hoogte gehouden van de voortgang en de resultaten.

Bekijk de raadsbrieven

Hoofddoelen

inwoners (ook ondernemers en vrijwilligers) kunnen beter met eenzaamheid omgaan

professionals signaleren en handelen

inclusievere maatschappij

vergroten bestaanszekerheid

Hoofddoel: Inwoners (ook ondernemers en vrijwilligers) kunnen beter met eenzaamheid omgaan (bij zichzelf en anderen)

Hieronder leest u wat we hebben gedaan en wat we nog gaan doen om dit doel te bereiken.

Tot nog toe

 • 5 lezingen gegeven. Bekijk de lezingen op Utrechtomarmt.nl.
 • 12 Trainingen eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken en eenzaamheid onder migrantenouderen gegeven.
 • Netwerk met 90 partners die de intentieverklaring hebben ondertekend. Bekijk de partners op Utrechtomarmt.nl
 • 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst Utrecht Omarmt georganiseerd met gemiddeld 90 deelnemers per keer.
 • Signaleringskaart gemaakt en 2280 verspreid. Bekijk de signaleringskaart op Utrechtomarmt.nl
 • Diverse HOI!campagnes georganiseerd op Utrechtse stations. HOI! Campagnes op Utrechtomartm.nl.
 • Meer aandacht voor eenzaamheid door ‘reguliere’ inzet sociaal makelaars van DOCK, bijvoorbeeld in de buurtcentra, activiteiten voor ouderen en de ondersteuning van bewonersinitiatieven zoals Lief en Leedstraten.
 • 3 toneelstukken over eenzaamheid opgevoerd:
 • Workshop eenzaamheid op middelbare scholen gegeven.
 • 40 Lief en Leedstraten: in deze sraten kijken bewoners naar elkaar om.
  In totaal zijn er 315 potjes uitgekeerd voor Lief en Leed-activiteiten (we spreken pas van een Lief en Leedstraat wanneer er in 1 straat meerdere potjes zijn uitgekeerd).
 • Samenwerking op aanpak eenzaamheid met Jumbo, KLM, DE, Capgemini, NS & ProRail.
 • Website Utrecht Omarmt gelanceerd.
 • In de jaarlijkse Zorgkrant: aandacht voor eenzaamheid en waar inwoners terecht kunnen voor ondersteuning.
 • Aandacht voor eenzaamheid op de Wijkinformatiepunten.
 • Deelname aan de jaarlijkse week tegen eenzaamheid met overzicht activiteiten in de stad.

Toekomst

 • Campagne voeren om bewustwording en taboe doorbreken rond het thema eenzaamheid onder jongvolwassenen en het taboe te doorbreken.
 • Meer samenwerken met lokale (MKB) ondernemers, start met contactberoepen. We starten met de start met contactberoepen, zoals bijvoorbeeld kappers.
 • Meer aandacht voor vragen voor eenzaamheid op middelbare scholen.
 • Organisaties op het gebied van sport, religie en onderwijs gericht uitnodigen om zich aan te sluiten bij Utrecht Omarmt.

Hoofddoel: Professionals signaleren en handelen

Hieronder leest u wat we hebben gedaan en wat we nog gaan doen om dit doel te bereiken.

Tot nog toe

Toekomst

 • Trainen eigen medewerkers gemeente Utrecht die direct contact hebben met de doelgroep (zoals Wmo consulenten en werkmatchers).
 • Lezingen, waaronder over eenzaamheid onder migrantenouderen.
 • Training ‘Verbinden met eenzaamheid’ (gegeven door DOCK voor professionals).
 • Buurtteam traint eigen medewerkers.
 • Versterken samenwerking Armoedecoalitie.
 • Jongeren op Recept met JoU en SportUtrecht en meer Kunst op Recept.

Hoofddoel: Inclusievere maatschappij (meedoen echt mogelijk maken)

Hieronder leest u wat we hebben gedaan en wat we nog gaan doen om dit doel te bereiken.Ex

Tot nog toe

 • Extra en/of nieuw aanbod (enkele voorbeelden):
 • Alle ‘reguliere’ activiteiten ook richten op het aanpakken van eenzaamheid, zoals: maatjesprojecten, inlopen, samen eten.
 • Signalen uit het netwerk oppakken onder groepen waarvoor er geen of te weinig aanbod is dat aansluit.
 • Agenda en uitvoeringsprogramma Utrecht voor iedereen toegankelijk (2019).
 • Hulp bij vervoer: Automaatje, (inbedding) Buurtmobiel, Boodschappen plus bus, Zonnebloemauto.
 • Handmassageproject Overvecht

Toekomst

 • Kunst- en cultuuractiviteiten die bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid inventariseren en faciliteren.
 • Aanbod op ‘vriendschapsactiviteiten’ analyseren en waar nodig verbeteren/uitbreiden.
 • Uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid (Q2 2023).
 • Nieuwe Aanpak Inclusie (Q2 2023).

Hoofddoel vergroten bestaanszekerheid

Hieronder leest u wat we hebben gedaan en wat we nog gaan doen om dit doel te bereiken.

Tot nog toe

Actieagenda Utrechters schuldenvrij (2019).

Toekomst

 • Intensiveren van de samenwerking tussen Utrecht Omarmt en Armoedecoalitie.
 • Vernieuwing van het armoedebeleid (2023).

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030