Voorbeeldacties Utrechtse aanpak eenzaamheid

Wat heeft koffie uitdelen op stations te maken met eenzaamheid? En wat kan een supermarkt hierin betekenen? Hier leest u hoe verschillende Utrechtse partners rondom samen acties bedenken.

Soms specifiek voor mensen die eenzaam zijn. Soms ook vanuit een ander thema, maar ook dan kan een actie bijdragen tegen eenzaamheid.  Wat de acties gemeen hebben is dat ze vaak voortkomen uit een samenwerking – soms een hele verrassende verbinding tussen verschillende partners – en allemaal bijdragen aan het totaal aanbod dat de stad biedt voor mensen die zich eenzaam voelen. Laat u prikkelen door deze voorbeelden.

HOI campagne

Steljevoor is een campagne die je aanmoedigt om meer contact te maken, zodat iedereen zich vrolijker en minder eenzaam voelt. NS, ProRail en de gemeente Utrecht hebben vanaf 2019 samengewerkt om dit laagdrempelige contact aan te moedigen. De grootste actie om reizigers met elkaar in gesprek te brengen liep van 2 september tot en met 3 oktober 2019. Deze actie werd met veel vrijwilligers, met name medewerkers van de gemeente Utrecht, uitgevoerd op alle (5) Utrechtse stations.

Lees meer over de HOI campagne op Utrechtomarmt.nl

Contact via maaltijden

Eten verbindt, dat weet iedereen. Om deze reden zijn er in Utrecht vele eettafels zoals van Resto VanHarte en Buurtbuik. In de tijd van de coronapandemie wisten de partners van Utrecht Omarmt elkaar snel te vinden en ontstonden er initiatieven zoals BuurtMaaltijden en Koks koken tegen eenzaamheid. Buurtmaaltijden is samen met DOCK opgestart in Buurtcentrum de Boog in Overvecht.  Zij bezorgden in Coronatijd gratis maaltijden voor iedereen die dat nodig had.

Koks koken tegen eenzaamheid is een initiatief van de Utrechtse Uitdaging. Samen met de Vrijwilligerscentrale Utrecht, DOCK Utrecht en Welkom in Utrecht steunen ze mensen die zich eenzaam voelen met een gezonde maaltijd. Tijdens de eerste coronagolf in 2020 zette een klein team in een paar dagen ‘Koks koken voor Utrecht’ op. Horeca en bedrijfskantines moesten dicht en zij stelden hun koks en keukens belangeloos ter beschikking. Dit groeide uit tot een project waar meer dan 100 vrijwilligers aan meededen die in 2020 en 2021 ruim 7.000 gezonde maaltijden bij mensen thuisbezorgden. Ook een ‘oudgediende’ als Thuisgekookt vervulde tijdens de pandemie een belangrijke functie in het contact tussen buurtgenoten.

De coronaperiode heeft ons laten zien dat laagdrempelige maaltijdvoorzieningen kansen bieden om bewoners met elkaar en activiteiten in de wijk in contact te brengen. Daarom zijn we bezig met de vernieuwing van de maaltijdvoorziening in Utrecht. Hierin staat centraal dat we streven naar diversiteit in het Utrechtse aanbod van maaltijdinitiatieven en we inwoners willen toe leiden naar een aanbod op maat dat naast een goede en gezonde maaltijd ook beweging en contact met anderen in de buurt bevordert. We gaan daarbij uit van wat een inwoner wél kan en bieden hulp waar nodig om zo de zelfredzaamheid van ouderen hoog te houden.

Welzijn op recept

Sommige patiënten komen regelmatig bij de huisarts. Een medische aandoening als oorzaak van hun klachten is dan vaak al uitgesloten. Een laag welbevinden samenhangend met psychosociale klachten, zoals eenzaamheid, kan verschillende klachten geven: hoofdpijn, vermoeidheid, somberheid of slaapproblemen. Een welzijns- of beweegactiviteit kan de ervaren gezondheid verhogen. Bij ‘Welzijn op Recept’ schrijft de eerstelijns zorgverlener (zoals de huisarts, buurtteammedewerker, fysiotherapeut of diëtist) een recept met verwijzing naar de sociaal- of beweegmakelaar. Na afronding van twee succesvolle proeftuinen in Utrecht - Overvecht en Zuilen/Ondiep - is Welzijn op Recept wijk voor wijk verder geïmplementeerd in de stad. Jaarlijks krijgen gemiddeld meer dan 320 bewoners een zo’n recept voorgeschreven. Welzijn op Recept is nu in meerdere Utrechtse wijken een vaste aanpak en wordt uitgebreid naar Welzijn op Recept voor jongeren. Voor meer informatie kan deze video op zuilenondiepgezond.nl worden bekeken.

Samenwerking tussen DOCK Utrecht, JoU, Sport Utrecht, Fonds Achterstandswijken Midden-Nederland (FAM) en Sterkzorg

Join us

Stichting Join us helpt jongeren die eenzaam zijn. Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat jongeren vrienden hebben. Toch is er een grote groep jongeren in Nederland die zich alleen voelt. In het voorjaar van 2021 was 65% van de Utrechtse jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) eenzaam. 62% was matig eenzaam en 3% was ernstig eenzaam. Bij ernstige eenzaamheid is sprake van  chronische gevoelens van eenzaamheid. Join Us brengt hen in contact met leeftijdsgenoten en helpt ze sociaal sterker worden. Dit doen ze samen met welzijnsorganisaties. In Utrecht zijn inmiddels drie groepen gestart van verschillende leeftijdscategorieën en zijn in 2022 rond de 75 professionals getraind in het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid onder jongeren. Nu steeds meer partijen elkaar weten te vinden om deze jongeren te bereiken en te helpen, wordt er onderzocht of er extra groepen of ander aanbod in Utrecht wenselijk is.

Samenwerking tussen JoU, U Centraal, Join Us en Gemeente Utrecht

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030