Acties

Wat heeft koffie uitdelen op stations te maken met eenzaamheid? En wat kan een supermarkt hierin betekenen? Hier leest u hoe verschillende Utrechtse partners rondom een aantal thema’s/haltes samen acties bedenken voor de mensen die eenzaam zijn in de buurt of de stad. Zo praten we binnen het thema (halte) ‘Verrassende verbindingen’ met ProRail/NS over het gratis uitdelen van koffie op treinstations om reizigers met elkaar in contact te brengen. En bij het onderwerp (halte) ‘Passend aanbod’ levert een aantal partijen extra inspanningen om de burendagen te helpen. We maken afspraken over wat we op welke manier willen bereiken. Zo ontstaan coalities. Laat u prikkelen door deze voorbeelden. We willen het aantal acties nog flink uitbreiden. Wilt u ook een steentje bijdragen?

Een tegen eenzaamheid Noordwest

Stichting ‘Oog voor Utrecht’ zet zich in tegen eenzaamheid onder ouderen. 2 keer in de week organiseert de stichting een inloopochtend samen met vrijwilligers en ouderen voor en door ouderen uit Noordwest Utrecht. Tijdens de inloopochtenden komen 18 tot 25 ouderen bij elkaar om een kop koffie te drinken, te sjoelen, het nieuws te bespreken en samen te lunchen. Een keer per maand is er een activiteit voor ouderen, zoals bloemschikken, jam maken of een wandeling maken in het park. Op verzoek worden er meer activiteiten ingepland. Oog voor Utrecht organiseert ook muziekavonden, buurtpicknicks, kerstdiners en uitjes. Hiernaast is het maatjesproject ‘Oog contact’ gestart. Dit project zorgt voor een ‘warme’ overdracht tussen vrijwilliger en bewoner voor de juiste hulp. Dit vraagt extra menskracht, betrokkenheid en ondersteuning. De stichting gaat hiervoor in de wijk op zoek naar jongeren of gezinnen die ouderen graag helpen. Inmiddels zijn er 20 vrijwilligers van Oog voor Utrecht en ouderen vanuit de inloop en daarbuiten met elkaar in contact gebracht. Oog voor Utrecht werkt samen met andere partners in de coalitie ‘Een tegen eenzaamheid Noordwest’.

Coalitie: Zorgtrecht, Leger des Heils, Buurtwerkkamer de verbinding, Informele zorgambassadeur, DOCK, Kracht van Zuil

Workshop signaleren eenzaamheid

Deze workshop krijgen ondernemers en medewerkers van bedrijven aangeboden. Veel van hen denken eenzaamheid te signaleren, maar vinden een gesprek aangaan lastig. Lichte deskundigheidsbevordering in de breedte kan nuttiger zijn dan het inzetten van een enkele specialist.

Coalitie: Indigo of U Centraal, Buurtteam, Picnic, Albert Heijn, Jumbo, Utrechtse notarissen, gemeente.

Koffie uitdelen met NS en ProRail

De gemeente gaat afspraken maken met NS en ProRail over het gratis uitdelen van koffie op een aantal Utrechtse stations om reizigers met elkaar in gesprek te brengen. Het concept is simpel: reizigers krijgen in de ochtendspits een gratis kopje koffie aangeboden en moeten in ruil daarvoor een kleine tegenprestatie leveren: gratis koffie ‘doorgeven’ aan een wildvreemde. De bedoeling is dat er gesprekjes ontstaan tussen mensen die elkaar niet kennen en zich wellicht eenzaam of somber voelen. Bij een soortgelijke publiekscampagne in Groot-Brittannië zou 69% van de ondervraagden hebben aangegeven dat contact met een voorbijganger ze uit een vervelende stemming haalde.

Coalitie: NS, ProRail, gemeente Utrecht en GGZ-deskundige.

Met het NIZU sta je er niet alleen voor!

In december 2018 heeft het NIZU (Netwerk Informele Zorg Utrecht) een plan van aanpak gepresenteerd voor het tegengaan van eenzaamheid. In dit plan staan 22 acties aan de hand van de thema’s communicatie, werving, deskundigheidsbevordering en samenwerking. Een voorbeeld is vrijwilligers kennis bijbrengen over belangrijke aspecten van eenzaamheid. Daarnaast willen we Utrechters stimuleren om (als vrijwilliger) actief te zijn en te blijven waardoor ze ook zelf minder risico lopen te vereenzamen.

Coalitie: Al Amal, Handje Helpen, Humanitas Utrecht, Protestantse Diaconie Utrecht, Present Utrecht, Vrijwilligerscentrale Utrecht, U Centraal. We zoeken nog naar versterking voor deze coalitie!

Kunstkoppelaars

Mantelzorgers van mensen met dementie of vergelijkbare aandoeningen (bijv. niet aangeboren hersenletsel) raken niet alleen hun emotionele relatie kwijt, maar vaak ook hun netwerk. Begeleiders in zorg en welzijn verwijzen mensen met dementie en hun mantelzorgers naar 'Kunstkoppelaars'. Dat is een klein team van mensen met een website en een verbonden netwerk van culturele aanbieders, gedragen door een coalitie van deelnemers.  Het team heeft zowel expertise in kunst en cultuur als zorg en welzijn. Op basis van een goede intake brengen de deelnemers wensen en behoeften in kaart op kunstgebied. Op basis daarvan worden mantelzorgers en mensen met dementie gekoppeld aan een culturele aanbieder: muziek en zang, theater, beeldende kunst of poëzie. Het gaat bij voorkeur niet om een eenmalige activiteit.

Coalitie: AxionContinu, Cultuur19, het Wilde Westen, Tivoli Vredenburg, Movisie, Centraal Museum, Stut, de Boogh, U Centraal, DOCK, inloophuis Adante, Welzijn op recept en gemeente Utrecht.

Samenwerking gezonde wijkalliantie Leidsche Rijn

Een aantal partijen werkt samen om na te gaan hoe in Leidsche Rijn gewerkt kan worden aan het verbeteren van de gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid. Een eerste stap was het maken van persona's (verpersoonlijkingen van groepen mensen) als hulpmiddel voor een efficiënte werkwijze: de 78-jarige weduwnaar Henk in zijn scootmobiel, de gamende Jurre van 13 jaar, de 53-jarige mantelzorgster Madiha, de alleenstaande Merel van 42 jaar en de nieuwkomer in de wijk. Wat zijn hun behoeften en hoe is daaraan tegemoet te komen? Die vragen probeert de coalitie te beantwoorden.

Coalitie: bewoners, professionals uit medische (huisartsen, Careyn) en sociale hoek (Buurtteam en DOCK), gemeente Utrecht, studenten Hogeschool Utrecht en Capgemini. 

Informatie delen tussen professionals Overvecht

In Overvecht zijn 9 laagdrempelige ontmoetingsplekken die we meer met elkaar willen verbinden. Verder liggen er op veel plekken in de wijk mappen met informatie over activiteiten, locaties en contactpersonen. Ook zijn meer dan 100 professionals in Overvecht met elkaar verbonden in een app-groep, waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.  Zo delen de deelnemers maatjes, klusjes, tips en informatie die de bewoners ten goede komen.

Burendag in Utrecht

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts (D.E) en het Oranje Fonds (OF) en heeft als doel om buren met elkaar in verbinding te brengen. Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar kennen en zich samen inzetten voor hun buurt. Sinds 2006 is Burendag een jaarlijks terugkerend evenement en vindt ieder jaar plaats op de vierde zaterdag van de maand september. Dit jaar is Burendag op zaterdag 28 september. Afgelopen jaar spanden Douwe Egberts en Oranje Fonds zich extra in voor buurten waar weinig sociale verbinding is. Zo organiseerden D.E en het OF samen met een sociale verbinder in een buurt in Geuzenveld in Utrecht een burendagactiviteit. In 2019 hebben beide organisaties de intentie om meer buurten een extra steuntje in de rug te geven, waaronder 4 tot 5 buurten in Utrecht.

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030