Acties

Wat heeft koffie uitdelen op stations te maken met eenzaamheid? En wat kan een supermarkt hierin betekenen? Hier leest u hoe verschillende Utrechtse partners rondom een aantal thema’s/haltes samen acties bedenken voor de mensen die eenzaam zijn in de buurt of de stad. Zo praten we binnen het thema (halte) ‘Verrassende verbindingen’ met ProRail/NS over het gratis uitdelen van koffie op treinstations om reizigers met elkaar in contact te brengen. En bij het onderwerp (halte) ‘Passend aanbod’ levert een aantal partijen extra inspanningen om de burendagen te helpen. We maken afspraken over wat we op welke manier willen bereiken. Zo ontstaan coalities. Laat u prikkelen door deze voorbeelden. We willen het aantal acties nog flink uitbreiden. Wilt u ook een steentje bijdragen?

Een tegen eenzaamheid Noordwest

Stichting ‘Oog voor Utrecht’ zet zich in tegen eenzaamheid onder ouderen. 2 keer in de week organiseert de stichting samen met vrijwilligers en ouderen, een inloopochtend voor en door ouderen uit Noordwest Utrecht. Op deze inloopochtenden komen 18 tot 25 ouderen bij elkaar om een kop koffie te drinken, te sjoelen, het nieuws te bespreken en samen te lunchen. Eén keer per maand is er een activiteit voor ouderen, zoals: bloemschikken, jam maken of een wandeling maken in het park. Op verzoek worden meer activiteiten ingepland. Oog voor Utrecht organiseert ook muziekavonden, buurtpicknicks, kerstdiners en uitjes.

Het maatjesproject ‘Oog contact’ van Oog voor Utrecht zorgt voor de juiste hulp door een ‘warme’ overdracht tussen vrijwilliger en bewoner. Dit nieuwe project vraagt extra menskracht, betrokkenheid en ondersteuning. De stichting zoekt hiervoor in de wijk naar jongeren of gezinnen die ouderen graag helpen. Inmiddels zijn er 20 vrijwilligers van Oog voor Utrecht en ouderen vanuit de inloop en daarbuiten, met elkaar in contact gebracht.
Oog voor Utrecht werkt samen met andere partners in de coalitie ‘Een tegen eenzaamheid Noordwest’.

Coalitie: Zorgtrecht, Leger des Heils, Buurtwerkkamer de verbinding, Informele zorgambassadeur, DOCK, Kracht van Zuilen.

Trainingen en lezingen eenzaamheid

Ondernemers, medewerkers van bedrijven en bewoners(initiatieven) denken vaak  eenzaamheid te signaleren, maar vinden het lastig om een gesprek aan te gaan. Omdat het voor  het signaleren van eenzaamheid vaak nuttiger om een lichte deskundigheidsbevordering in de breedte in te zetten dan een enkele specialist, is er voor hen nu een training in ontwikkeling.

Op 25 september 2019  is er in TivoliVredenburg een lezing over dit onderwerp aangeboden. De zaal was met 150 mensen uitverkocht! Alle aanwezigen hingen aan de lippen van Bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen', Anja Machielse.
Machielse is lid van de wetenschappelijke Advies Commissie voor het landelijke actieprogramma Een tegen Eenzaamheid.

Coalitie: VC Utrecht, NIZU, Buurtteam, Albert Heijn, Jumbo, Utrechtse notarissen, Utrechtse fietskoeriers, gemeente.

Koffie uitdelen met NS en ProRail

Om reizigers met elkaar in gesprek te brengen boden NS, ProRail en de gemeente Utrecht van 2 september t/m 3 oktober 2019 reizigers gratis koffie  aan. Deze actie liep op alle (5) Utrechtse stations. Het concept van de actie is simpel: reizigers krijgen in de ochtendspits een gratis kopje koffie aangeboden en moeten in ruil daarvoor een kleine tegenprestatie leveren door een tweede beker koffie aan een wildvreemde te geven. De bedoeling hiervan is dat er gesprekjes ontstaan tussen mensen die elkaar niet kennen en zich wellicht eenzaam of somber voelen.

Bij een soortgelijke publiekscampagne in Groot-Brittannië heeft 69% van de ondervraagden aangegeven dat contact met een voorbijganger ze uit een vervelende stemming haalde. Totaal zijn er 10.000 kopjes koffie uitgedeeld, hebben 4.179 mensen (tot 5 oktober 2019) de website van de Utrechtse ‘Stel je Voor’ campagne bezocht en hebben 346.757 mensen de advertentie over de actie op social media voorbij zien komen.

Bekijk het filmpje over 'Stel je voor actie' op de Utrechtse stations, voor en tijdens de Week tegen Eenzaamheid 2019.

Coalitie: NS, ProRail, gemeente Utrecht, Bureau O, Coffeemania en Lunet Werkcafé.NS, ProRail, gemeente Utrecht en GGZ-deskundige.

NIZU: Vrijwilligerswerk en Eenzaamheid

Vrijwilligerswerk en Eenzaamheid zijn met elkaar verbonden en vrijwillige inzet kan helpen om eenzaamheidsgevoelens tegen te gaan. Vrijwilligers komen bij veel (kwetsbare) Utrechters achter de voordeur. Om het uit de taboesfeer te halen is belangrijk dat ze geschoold worden in het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Ook kan het doen van vrijwilligerswerk helpen om eventuele eenzaamheidsgevoelens tegen te gaan. Het geeft structuur, je bent nuttig bezig (voor anderen) en kunt nieuwe mensen ontmoeten.
In 2018 heeft het NIZU (Netwerk informele zorg Utrecht) met partners een plan van aanpak Eenzaamheid gemaakt. Hierin zijn actiepunten geformuleerd om ons aanbod te versterken op het gebied van communicatie, werving, deskundigheidsbevordering en samenwerking.

In samenwerking met de Gemeente Utrecht en de Vrijwilligerscentrale Utrecht biedt het NIZU in 2020 deskundigheidsbevordering aan voor alle actieve Utrechters (denk aan vrijwilligers, actieve bewoners en ondernemers) om eenzaamheid te leren herkennen en bespreekbaar te maken.

Coalitie: NIZU, Al Amal, Handje Helpen, Humanitas Utrecht, Protestantse Diaconie Utrecht, Present Utrecht, Vrijwilligerscentrale Utrecht, U Centraal

Kunstkoppelaars

Mantelzorgers van mensen met dementie raken niet alleen hun emotionele relatie kwijt, maar vaak ook hun netwerk.  Kunstkoppelaars laat mantelzorgers via kunst en cultuur weer in verbinding komen met zichzelf, hun partner of met anderen. We zijn gestart met een pilot in de wijk West. Hier zijn mantelzorgers na een uitgebreide intake gekoppeld aan een culturele aanbieder: muziek en zang, theater, beeldende kunst of poëzie. Het gaat bij voorkeur  om een meermalige activiteit.

Coalitie: AxionContinu, Cultuur19, het Wilde Westen, Tivoli Vredenburg, Movisie, Centraal Museum, Stut, de Boogh, U Centraal, DOCK  en gemeente Utrecht.

Samenwerking gezonde wijkalliantie Leidsche Rijn

Een aantal partijen werkt samen om na te gaan hoe in Leidsche Rijn gewerkt kan worden aan het verbeteren van de gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid. Een eerste stap was het maken van persona's (verpersoonlijkingen van groepen mensen) als hulpmiddel voor een efficiënte werkwijze: de 78-jarige weduwnaar Henk in zijn scootmobiel, de gamende Jurre van 13 jaar, de 53-jarige mantelzorgster Madiha, de alleenstaande Merel van 42 jaar en de nieuwkomer in de wijk. Wat zijn hun behoeften en hoe is daaraan tegemoet te komen? Die vragen probeert de coalitie te beantwoorden.

Coalitie: bewoners, professionals uit medische (huisartsen, Careyn) en sociale hoek (Buurtteam en DOCK), gemeente Utrecht, studenten Hogeschool Utrecht en Capgemini. 

Informatie delen tussen professionals Overvecht

In Overvecht zijn 9 laagdrempelige ontmoetingsplekken die we meer met elkaar willen verbinden. Ook liggen er op veel plekken in de wijk mappen met informatie over activiteiten, locaties en contactpersonen. Verder zijn meer dan 100 professionals in Overvecht met elkaar verbonden via een app-groep. Zo stemmen ze vraag en aanbod op elkaar af, als het delen van maatjes, klusjes, tips en informatie die de bewoners ten goede komen.

Burendag in Utrecht

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts (DE) en het Oranje Fonds (OF) om meer buren met elkaar te verbinden. Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar kennen en zich samen inzetten voor hun buurt. Sinds 2006 is Burendag een jaarlijks terugkerend evenement op de vierde zaterdag van september. In 2019 was Burendag op zaterdag 28 september. in 2019 jaar spanden Douwe Egberts en Oranje Fonds zich extra in voor buurten waar weinig sociale verbinding is. Zo organiseerden ze in Utrecht samen met een sociale verbinder een burendagactiviteit in een buurt in Geuzenveld. In 2019 kregen 7 Utrechtse buurten een extra steuntje in de rug . Dat waren: Wijk C, Geuzenwijk, ’t Verdomhoekje, Trumanlaan in Kanaleneiland, rond de Kameleon (Ondiep), Overvecht Noord (Burezina) en het Theo Thijssenplein.

Bekijk het filmpje over het bezoek van Koning Willem Alexander aan de Utrechtse Geuzenwijk tijdens Burendag 2019.

Buurtpact Transwijk

Op woensdag 2 oktober is onder grote belangstelling van bewoners, vrijwilligers, ondernemers en zorgprofessionals in zorgcentrum Vecht en IJssel het Buurtpact ’Ouderen doen mee in Transwijk’  ondertekend. Met dit Buurtpact spraken partijen in de wijk af te gaan werken aan de volgende acties:  

  • meer ontmoetingsplekken op pantoffelafstand
  • beter buurtvervoer
  • sterkere  samenwerking tussen het sociale en medische domein
  • een ‘Gouden Stratenplan’ (straatvrijwilligers inzetten om kwetsbare ouderen te vinden en te bereiken)

Coalitie: Vecht&IJssel, Gemeente, Albert Heijn, DOCK, Axion Continu, Buurtteam, stichting Gouden Dagen, Taal Doet Meer, Boogh, Doen en Laten, Leger des Heils, 3 Generatie Centrum, de Keizershof en vele anderen. Bekijk het filmpje over de ondertekening van het buurtpact.

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030