Utrechtse aanpak eenzaamheid

Ruim 1 op de 10 volwassen in Utrecht voelt zich ernstig eenzaam. Hiervan is 38% sociaal eenzaam. Dat betekent dat deze mensen contact met anderen missen. Dat zijn te veel stadsgenoten.

Daarom hebben we besloten tot een gezamenlijke aanpak om dit percentage te verminderen. De kern van de aanpak is: op tijd zien wanneer iemand eenzaam is en daar zelf of samen iets aan doen.

Utrecht Omarmt

Onder de naam Utrecht Omarmt werken we vanaf september 2019 samen met welzijnsorganisaties, bewonersinitiatieven en bedrijfsleven aan minder eenzaamheid in Utrecht. Het netwerk Utrecht Omarmt deelt kennis en ervaring over eenzaamheid, bespreekt wat nodig is en welke acties - samen of alleen – effectief zijn en het beste passen. Wilt u zich aansluiten bij dit netwerk? Dat kan op LinkedIn.

Evaluatie

In juli 2020 hebben we onze gezamenlijke aanpak geëvalueerd. Bekijk de evaluatie over de periode september 2019 tot juli 2020 én onze aanbevelingen voor 2021.

Inspiratie

Laat u inspireren door de voorbeelden van acties van verschillende partijen in de stad. Lees de ervaringsverhalen over Utrechters en eenzaamheid en kijk wat u zelf kunt doen of met anderen. Zo maken we samen het verschil.

 

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030