Utrechtse aanpak eenzaamheid

In 2019 startten we met de Utrechtse aanpak eenzaamheid. Hier gaan we nu met nieuwe plannen mee door. Want ook in Utrecht liggen er nog grote uitdagingen. Teveel Utrechters – jong en oud – voelen zich eenzaam.

In het najaar van 2022 voelde 15% van de volwassenen in Utrecht zich ernstig eenzaam. Dit is hoger dan in de jaren ervoor. Toen was ongeveer 1 op de 10 volwassenen (11%) ernstig eenzaam. Landelijk is ernstige eenzaamheid ook toegenomen. In totaal was in 2022 bijna de helft (48%) van de Utrechtse volwassenen (wel eens) eenzaam. Van alle volwassenen is 32% emotioneel eenzaam en 33% sociaal eenzaam. De percentages (ernstige) eenzaamheid zijn in Utrecht vergelijkbaar met het landelijke percentage en lager dan in de andere grote steden. Eenzaamheid komt ook voor onder jongere Utrechters. In het voorjaar van 2022 voelde 22% van de Utrechtse jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar zich ernstig eenzaam, nog eens 37% ervaart matige eenzaamheidsgevoelens.

Meer weten over eenzaamheid in Utrecht?

Bekijk dan de nieuwste cijfers in de Volksgezondheidsmonitor

Lees de meeste recente informatie van verschillende onderzoeken/monitoren op Volksgezondheidsmonitor.nl

In Utrecht willen we dat minder inwoners zich eenzaam voelen. Daarom wordt er sinds 2018 samen met partners in de stad gewerkt aan het verminderen van eenzaamheid en werd in 2019 de ‘Utrechtse aanpak eenzaamheid’: ‘routes naar verbinding’ gelanceerd. Na 4 jaar werd het tijd voor een nieuw plan.

Bekijk het Uitvoeringsplan eenzaamheid (2023-2026) op Utrechtomarmt.nl

We zijn pas tevreden wanneer we aan het eind van de planperiode 2023-2026 minimaal onder het landelijk gemiddeld landelijk percentage inwoners die zich eenzaam voelen zitten. Gemeente en netwerkpartners hebben de afgelopen vier jaar ervaren wat wel en niet werkt en welke groepen en onderwerpen nog meer aandacht vragen. Voor deze periode kiezen we daarom voor meer focus op jongvolwassenen, migrantenouderen en (alleenstaande) thuiswonende ouderen. Tegelijkertijd blijven we ons inzetten op het versterken van de Utrechtse gemeenschap, zodat dat iedere Utrechter om kan gaan met eenzaamheid. Zowel van zichzelf, als van een ander.

Sturen op impact

In de Utrechtse aanpak eenzaamheid (2019) stonden 7 thema’s (haltes) centraal: 1) signalering, 2) professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, 3) verrassende verbinding, 4) verbinding sociaal en medisch domein, 5) passend aanbod, 6) informatie en 7) mobiliteit en toegankelijkheid. Deze thema’s komen op een andere manier weer terug in het nieuwe uitvoeringsplan. We hebben gekozen voor een weergave van het plan  in de vorm van een verandertheorie. Zo is snel te zien hoe de activiteiten bijdragen aan de doelstelling. En maken we visueel inzichtelijk aan welke ambitie(s) we werken, wat onze hoofddoelen zijn en wat we daarvoor gaan doen.

Utrecht Omarmt

Sinds 2019 werken partners in de stad samen om de eenzaamheid onder Utrechters te verminderen. Dit doen zij vanuit het netwerk Utrecht Omarmt. In dit netwerk zijn zowel bedrijven als bewonersinitiatieven, cultuur-, sport-, studenten-, zorg- en welzijnsorganisatie vertegenwoordigd. Bent u met uw organisatie in Utrecht actief met het verminderen van eenzaamheid? Sluit u dan aan bij Utrecht Omarmt en kijk op utrechtomarmt.nl. Op de website vindt u informatie over eenzaamheid, data van bijeenkomsten en trainingen over eenzaamheid, en een overzicht van de netwerkpartners. Toelichting op een groot deel van de activiteiten die tot nog toe zijn uitgevoerd, vindt u op UtrechtOmarmt.nl/‘Nieuws & Inspiratie’.

Inspiratie

Laat u inspireren door de voorbeelden van acties van verschillende partijen in de stad. Lees de ervaringsverhalen over Utrechters en eenzaamheid en kijk wat u zelf kunt doen of met anderen. Zo maken we samen het verschil.

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030