Utrechtse aanpak eenzaamheid

In Utrecht werken we samen om eenzaamheid onder stadsgenoten tegen te gaan. De kern van de aanpak: op tijd zien wanneer iemand eenzaam is en daar zelf of samen iets aan doen. Maak eens wat vaker een praatje in uw buurt of sluit u aan bij een coalitie. Zelf een actie en samenwerking starten kan natuurlijk ook. Zo zorgen we er samen voor dat minder mensen, minder eenzaam zijn in Utrecht. Doet u mee?

Utrechtse aanpak eenzaamheid: september 2019 – juli 2020

Dit hebben we samen bereikt

Na ruim een jaar boekt de Utrechtse aanpak van eenzaamheid – via het netwerk Utrecht Omarmt – voorzichtig de eerste resultaten. Het netwerk heeft afgelopen jaar onder andere 18 activiteiten geïnitieerd en samengewerkt in 12 actiecoalities. Om grip te krijgen op de resultaten en om te kijken naar wat beter en anders kan, is de aanpak geëvalueerd door kennisinstituut Movisie. Op basis van deze evaluatie zijn acties voor het komend jaar bepaald.
Uit de evaluatie blijkt onder andere dat Utrecht Omarmt een jonge en brede netwerkaanpak in ontwikkeling is. Het werken in het netwerk en met de actiecoalitie zorgt ervoor dat er snel, flexibel en effectief gewerkt kan worden.

Voorbeelden van acties

  • De campagne ‘Stel je voor’, waar op Utrechtse stations koffie werd uitgedeeld en mensen een tweede koffie werd aangeboden om uit te delen aan iemand die ze tegenkwamen.
  • ‘Welzijn op Recept’ waarbij een huisarts bij klachten gelinkt aan eenzaamheid geen medicatie voorschrijft maar een verwijzing naar een sociaal makelaar in de buurt geeft, om samen te kijken welke activiteiten er passen bij de wensen van iemand.
  • En ook cursussen voor medewerkers van bijvoorbeeld een supermarkt om eenzaamheid te signaleren en te weten wat je dan het beste kan doen.

Bekijk meer acties

Acties voor komend jaar

Komend jaar gaat het netwerk verder met de trainingen van mensen die eenzaamheid tegen komen in hun werk. Ook komt er een signaleringskaart. Op deze manier wordt het voor een brede groep mensen eenvoudiger om eenzaamheid te herkennen en hier iets mee te doen. Uit de evaluatie blijkt dat er nog onvoldoende zicht is op Utrechters die zeer ernstig eenzaam zijn, en dat het nog onvoldoende duidelijk is of er voldoende passend aanbod is. Daarom gaat het netwerk zich toeleggen op het aanbod wat nodig is om ernstig eenzamen mensen te helpen.

Factsheet Utrechtse aanpak eenzaamheid september 2019 - juli 2020

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030