icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Rondkomen en schuldenvrij

Verschillende organisaties in Utrecht ondersteunen inwoners bij hun financiële problemen of hulp bij schulden.

Actieagenda Utrechters Schuldenvrij

Wij willen dat alle Utrechters mee kunnen doen. Daarom zetten wij extra in op het bestrijden van armoede en het oplossen van schulden. Dat doen we met de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij 2019 en verder (pdf, 3 MB).

Zorgen over geld? Praten helpt

Wij roepen inwoners op om te praten over geldzorgen. Onder de slogan 'Zorgen over geld? Praten helpt' organiseren wij hiervoor samen met partners activiteiten. Professionals en vrijwilligers kunnen workshops volgen over het bespreken van geldzorgen en schulden met inwoners.

Bekijk de activiteiten en toolbox 'Zorgen over geld? Praten helpt'

Aanmelden voor hulp bij schulden

Inwoners kunnen zich via twee wegen aanmelden voor hulp bij schulden (schulddienstverlening) van de gemeente:

 • Via het buurtteam. Schulden staan meestal niet op zichzelf. Vaak zijn er andere problemen waarbij het buurtteam kan ondersteunen. Het buurtteam kan ook schulden signaleren en schakelt dan de gemeente in voor hulp bij schulden.
 • De inwoner kan ook direct contact opnemen met de gemeente voor hulp bij schulden.

Voor een aantal doelgroepen gaat de aanvraag anders. Bekijk de uitzonderingen

Mogelijkheden schulddienstverlening gemeente

Regelingen van gemeente

Zoals budgetbeheer, krediet, schuldbemiddeling, verzoek toelating Wsnp.

Bekijk de regelingen van gemeente bij schulden

Huishoudboekje

Inkomsten (loon, uitkering, toeslagen) komen binnen op de rekening van de gemeente. Wij betalen daaruit iedere maand tijdig de belangrijkste vaste lasten.

Lees meer over het huishoudboekje

Hulp bij geldzorgen voor jongeren

Voor jongeren van 18 tot 27 jaar met geldzorgen of schulden. Zij kunnen bij ons terecht voor eenmalig advies of een oplossing voor schulden.

Lees meer op Utrecht.nl over hulp bij geldzorgen voor jongeren

Crisishulp

Voor inwoners die dreigen afgesloten te worden van energie, water of stadsverwarming, of bij dreigende huisuitzetting. Het crisisteam daarvoor is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 030 – 286 61 12. Dit team probeert met de woningcorporatie of leverancier een oplossing te vinden. Bij een dreigende situatie is dat binnen 3 werkdagen.

Situaties crisishulp

 • vanaf 2 maanden achterstand betalen huur: woning niet ontruimd
 • vanaf 2 maanden achterstand betalen energie: niet afgesloten van energie
 • vanaf 2 maanden achterstand betalen water: niet afgesloten van water
 • vanaf 2 maanden achterstand bij betalen stadsverwarming: niet afgesloten van stadsverwarming

Voorkomen huisuitzetting

Aanpak om woningontruiming te voorkomen. Stappen:

 1. Aannamegesprek tussen woningbouwcorporatie, buurtteam en inwoner.
 2. Corporatie beslist over aanname cliënt. Bij aanname bevriest de corporatie het vonnis tot uitzetting en de huurachterstand.
 3. Inwoner accepteert voorwaarden, budgetbeheer en opvolgen adviezen.
 4. Elke 3 maanden is er een voortgangsgesprek.

Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD)

De inwoner kan het schuldenprobleem door omstandigheden nog niet oplossen. Schuldeisers krijgen een brief dat inwoner het DFD-traject ingaat. Zij  worden gevraagd geen invorderingsmaatregelen te nemen. Minimaal 2 keer per jaar stellen wij vast of de inwoner nog in het traject thuishoort.

Betalingsregeling

Een overeenkomst tussen de inwoner en de schuldeisers. Daarin staat dat de inwoner de vordering helemaal terugbetaalt in een vooraf vastgesteld aantal termijnen.

Herfinanciering

Een financieringsmogelijkheid tussen de bewoner en ons. De gemeente betaalt alle openstaande vorderingen 100%. De inwoner betaalt het bedrag terug in 3 tot 5 jaar.

Iemand aanmelden voor schulddienstverlening

Bent u beschermingsbewindvoerder of curator? Dan kunt u uw cliënt rechtstreeks aanmelden voor schulddienstverlening. Stuur een e-mail naar schulddienstverlening@utrecht.nl. Zet In het onderwerp: aanvraag SDV door BSB en de naam van uw kantoor.

Bent u hulpverlener of intermediair? Dan kunt u niet iemand aanmelden. Vraag de inwoner om zelf contact op te nemen met de gemeente. De contactgegevens van de gemeente staan op Hulp bij geldzorgen.

Aanbod van andere organisaties

 • U Centraal is een welzijnsorganisatie in de stad en regio Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. Dit doen zij over onder andere financiën. Zij organiseren bijeenkomsten over levensgebeurtenissen en cursussen. Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise rond een aantal thema's.
 • Geldwijzer030 is een website van U Centraal die inwoners de weg wijst naar informatie en hulp bij geldzaken en schulden.
 • SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie waar inwoners terecht kunnen voor hulp bij schulden van een schuldhulpmaatje.
 • SchuldHulpMaatje Jong is een vrijwilligersorganisatie waar jongeren in Utrecht hulp kunnen krijgen van speciale ‘jongerenmaatjes’.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie