Rondkomen en schuldenvrij

Verschillende organisaties in Utrecht ondersteunen inwoners bij hun financiële problemen of hulp bij schulden.

Actieagenda Utrechters Schuldenvrij

Wij willen dat alle Utrechters mee kunnen doen. Daarom zetten wij extra in op het bestrijden van armoede en het oplossen van schulden. Dat doen we met de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij 2019 en verder (pdf, 3 MB).

Zorgen over geld? praten helpt

Wij roepen inwoners op om te praten over geldzorgen. Onder de slogan 'Zorgen over geld? Praten helpt' organiseren wij hiervoor samen met partners activiteiten. Professionals en vrijwilligers kunnen workshops volgen over het bespreken van geldzorgen en schulden met inwoners.

Bekijk de activiteiten en toolbox 'Zorgen over geld? Praten helpt'

Hulp bij schulden van de gemeente

Inwoners vragen via het buurtteam schulddienstverlening aan. Schulden staan meestal niet op zichzelf. Vaak zijn er andere problemen waarbij het buurtteam kan ondersteunen. Het is voor inwoners makkelijk om even binnen te lopen bij een buurtteam. Als een inwoner daar niet heen wil gaan, kan de inwoner direct contact opnemen met de gemeente.

Voor een aantal doelgroepen gaat de aanvraag niet via de buurtteams. Bekijk de uitzonderingen

Mogelijkheden schulddienstverlening gemeente

 • Budgetbeheer
 • Het Huishoudboekje
 • Schuldregeling
 • Krediet
 • Verzoek toelating Wsnp
 • Jongerenfonds
 • Crisishulp
  Crisishulp is voor inwoners die dreigen afgesloten te worden van energie, water of stadsverwarming, of bij dreigende huisuitzetting. Het crisisteam daarvoor is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 030 – 286 61 12. Dit team probeert met de woningcorporatie of leverancier een oplossing te vinden. Bij een dreigende situatie is dat binnen 3 werkdagen.
  Situaties crisishulp
  CrisissituatieGewenste resultaat
  vanaf 2 maanden achterstand betalen huurwoning niet ontruimd
  vanaf 2 maanden achterstand betalen energieniet afgesloten van energie
  vanaf 2 maanden achterstand betalen waterniet afgesloten van water
  vanaf 2 maanden achterstand bij betalen stadsverwarmingniet afgesloten van stadsverwarming
 • Voorkomen huisuitzetting
  Aanpak om woningontruiming te voorkomen. Stappen:
  1. Aannamegesprek tussen woningbouwcorporatie, buurtteam en inwoner.
  2. Corporatie beslist over aanname cliënt. Bij aanname bevriest de corporatie het vonnis tot uitzetting en de huurachterstand.
  3. Inwoner accepteert voorwaarden, budgetbeheer en opvolgen adviezen.
  4. Elke 3 maanden is er een voortgangsgesprek.
 • Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD)
  De inwoner kan het schuldenprobleem door omstandigheden nog niet oplossen. Schuldeisers krijgen een brief dat inwoner het DFD-traject ingaat. Zij  worden gevraagd geen invorderingsmaatregelen te nemen. Minimaal 2 keer per jaar stellen wij vast of de inwoner nog in het traject thuishoort.
 • Betalingsregeling
  Een overeenkomst tussen de inwoner en de schuldeisers. Daarin staat dat de inwoner de vordering helemaal terugbetaalt in een vooraf vastgesteld aantal termijnen.
 • Herfinanciering
  Een financieringsmogelijkheid tussen de bewoner en ons. De gemeente betaalt alle openstaande vorderingen 100%. De inwoner betaalt het bedrag terug in 3 tot 5 jaar.

Iemand aanmelden voor schulddienstverlening

Bent u beschermingsbewindvoerder of curator? Dan kunt u uw cliënt rechtstreeks aanmelden voor schulddienstverlening. Stuur een mail naar schulddienstverlening@utrecht.nl. Vermeld In het onderwerp: aanvraag SDV door BSB en de naam van uw kantoor.

Bent u hulpverlener of intermediair? Dan kunt u niet iemand aanmelden. Verwijs dan naar het buurtteam.

Utrechtse zorgmodel en werkproces

Schulddienstverlening is aanvullende zorg (spoor 3) uit het Utrechtse zorgmodel. Het werkproces leest u in het gezamenlijk visiedocument (pdf, 124 kB) en in verder uitgewerkt in een procesbeschrijving (pdf, 260 kB).

Aanbod van andere organisaties

 • U Centraal is een welzijnsorganisatie in de stad en regio Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. Dit doen zij over onder andere financiën. Zij organiseren bijeenkomsten over levensgebeurtenissen en cursussen. Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise rond een aantal thema's.
 • Geldwijzer030 is een website van U Centraal die inwoners de weg wijst naar informatie en hulp bij geldzaken en schulden.
 • SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie waar inwoners terecht kunnen voor hulp bij schulden van een schuldhulpmaatje.
 • SchuldHulpMaatje Jong is een vrijwilligersorganisatie waar jongeren in Utrecht hulp kunnen krijgen van speciale ‘jongerenmaatjes’.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie