Herstart, inloopvoorziening voor daklozen

Het Leger des Heils is op 3 december 2018 gestart met een nieuwe inloopvoorziening voor daklozen aan de Nieuwegracht 92.

Wat is de inloopvoorziening?

De voorziening is dé ingang voor mensen die dakloos zijn. Dakloze mensen krijgen zo sneller hulp en betere hulp. Mensen kunnen bij de inloopvoorziening voor de volgende dingen terecht:

  • (tijdelijke)slaapplaatsen
  • hulpverlening (Stadsteam Herstel)
  • activering
  • medische zorg
  • eten
  • douchen

Omgevingsbeheer

Het Leger des Heils en de gemeente Utrecht vinden het belangrijk dat er goede afspraken zijn met daklozen en omwonenden over het omgevingsbeheer. Dat gaat over bijvoorbeeld de huisregels, veiligheid of wie het aanspreekpunt is bij vragen. Kijk voor meer informatie over de inloopvoorziening op de site van het Leger des Heils. Lees ook wat er verandert aan de Nieuwegracht 92.

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030