Gebiedsteams GGZ

Dit is 1 van de voorbeeldprojecten van de U16-regio die we extra volgen. In de pilots ontwikkelen we lokaal nieuwe werkwijzen die passen in de regionale koers

De zorg letterlijk dichter bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen brengen. Dat doen Lister (begeleiding) en Altrecht (behandeling) sinds een jaar samen in 15 gebiedsteams ggz. Werkt het? Absoluut, zegt Simone Verwoerd uit Houten. “Een terugval betekende eerst automatisch een crisisopname, nu kan ik met iemand praten.” Lees hieronder het interview of bekijk de factsheet gebiedsteams ggz (pdf, 52 kB) voor meer informatie.

Gebiedsteams GGZ brengen zorg dichterbij

Simone heeft autisme en daardoor moet ze op meerdere levensterreinen tegen problemen opboksen. Op het werk neemt ze soms te veel hooi op haar vork, ze maakt niet makkelijk contact met mensen die ze niet kent, gevarieerd koken is best ingewikkeld en het ontbreekt haar aan overzicht voor het zelf regelen van alle geldzaken. ’s Zomers lukt het allemaal beter dan ’s winters, wanneer depressieve gevoelens sterker worden. “Ik woon zelfstandig, maar zonder begeleiding zou het me niet lukken.”

Eén locatie

Sinds de start van de gebiedsteams ggz, een jaar geleden, zitten Altrecht en Lister op 1 locatie in Houten. “Daardoor kunnen we het overleg makkelijker afstemmen, zeker over gezamenlijke cliënten,” zegt gebiedscoördinator Evelijn Klok, tegelijk begeleider van Simone.

“En het grote voordeel voor hen is dat de afstand korter is. Simone moest bijvoorbeeld eerst naar Zeist voor contact met haar behandelaar van Altrecht, anderen gingen naar Nieuwegein. We zijn letterlijk dichterbij gekomen.”

Kortere lijnen

Houten telt relatief veel inwoners met autisme die de gespecialiseerde zorg van Altrecht en Lister nodig hebben. Daarnaast gaat het om inwoners met onder meer depressies, bipolaire stoornissen en suïcidale neigingen. Als kwartiermaker heeft Evelijn uitgebreid contact gehad met zorgaanbieders in Houten om de nieuwe werkwijze voor deze doelgroepen toe te lichten en de samenwerking te verbreden tot een wijkgerichte aanpak. “Voorheen wisten afzonderlijke zorgorganisaties niet goed wat de andere deden, maar de lijnen zijn gelukkig korter geworden. Samenwerking met partners als huisartsen en het buurtteam/sociaal team is belangrijk, vooral vanwege de problematiek op uiteenlopende levensterreinen. Je wilt voorkomen dat je langs elkaar heen werkt.”

Stapjes vooruit

Het hoeft niet per se om spectaculaire vormen van samenwerking te gaan, iedere kleine procesverbetering is een stap vooruit. “Huisartsen vinden het bijvoorbeeld prettig wanneer een gebiedsteam is betrokken bij de behandeling. Ook is het handig wanneer medewerkers eens aanschuiven bij een consultatie. En andersom kunnen wij de huisarts dan uitleggen wat onze begeleiding of behandeling inhoudt. Door die duidelijkheid weet je elkaar vervolgens sneller te vinden.”

Totaalplan

Uiteindelijk streeft het gebiedsteam ggz naar 1 totaalplan voor iedere cliënt.

 “Voor dat doel is een nog hechtere samenwerking tussen de partners vereist en moeten we het netwerk nog verder uitbreiden. Daar blijven we hard aan werken, bijvoorbeeld via het organiseren van ‘referaatlunches’. We nodigen organisaties uit, zoals Jellinek en SAVE, om tijdens zo’n lunch te vertellen wat ze allemaal doen. We grijpen iedere gelegenheid aan om partners beter te leren kennen en de samenwerking te intensiveren.”

De kortere lijnen die al zijn gerealiseerd leveren Simone in ieder geval resultaat op. Het pand waar het gebiedsteam ggz zit, biedt bijvoorbeeld ook onderdak aan een inloop voor mensen met psychische problemen. En via Lister vond ze aansluiting bij een groepje kwetsbare bewoners dat in de buurt naar fitness gaat. “Dat was in het begin eng, maar na verloop van tijd ontstond er een klik. Daardoor durfde ik vervolgens ook in mijn eentje naar yoga te gaan.”

Buitenmens

2 of 3 keer per week komt een begeleider van Lister bij haar langs om te helpen met het bereiden van een gezonde maaltijd, het nalopen van de financiën, het uitkiezen van kleding of gewoon een stukje te wandelen. Evelijn kent Simone dus goed en weet aan welke hulp ze behoefte heeft, ook als het om haar werk bij Fort WKU in Tull en ’t Waal gaat, een project van Lister en zorgorganisatie Reinaerde. Bij het fort werkt ze lekker in het groen of doet ze andere klussen in de buitenlucht.

“Je moet mij geen kantoorbaan geven, ik ben een buitenmens. Maar ik loop soms te hard van stapel en dan praat ik met Evelijn om de balans tussen werk en privé weer beter in evenwicht te krijgen. Wanneer ik vroeger iets te moeilijk vond, stopte ik er gelijk mee, dankzij de begeleiding leer ik dat er ook een tussenweg kan zijn.”

 


Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030