Briefadres bij de gemeente

Heeft de inwoner geen vast woonadres en is een particulier briefadres bij familie, vrienden of kennissen niet mogelijk? Dan kan de inwoner een briefadres bij de gemeente aanvragen om toch post te ontvangen.

Factsheet 'Dakloosheid'

In de factsheet staan praktische informatie en tips voor professionals in Utrecht. Het gaat over het ondersteunen van mensen met problemen rondom hun adres (dakloos/verblijf in netwerk/marginaal wonen) of zorgverzekering.

Onderwerpen in de factsheet

  1. ondersteuning bij adres
  2. ondersteuning op maat
  3. ondersteuning bij zorgverzekering

Bekijk de factsheet 'dakloosheid' (pdf, 192 kB)

Welk type briefadres is passend?

In de factsheet staat wat voor soort briefadressen er zijn. Bepaal aan de hand van deze factsheet wat passend is voor deze inwoner. Soorten briefadressen:

  • briefadres bij particulier
  • briefadres bij instelling
  • briefadres bij gemeente

Hoe kan de inwoner een briefadres bij gemeente aanvragen?

Bepaal eerst of een briefadres bij de gemeente passend is. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met adresoverleg@utrecht.nl.
De inwoner gaat alleen of met de hulpverlener naar het inloopspreekuur van Stadsteam Herstel. Stadsteam Herstel vraagt door op de situatie en bekijkt of aanvullende hulpverlening nodig is. Samen vullen zij het aanvraagformulier in.
Bekijk informatie over een briefadres op de pagina 'Hulp bij dakloos zijn'

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan kunt u zich voor een briefadres melden bij Back up. Of bellen met telefoonnummer 030 - 236 17 77.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

Een multidisciplinair team (Burgerzaken, Werk en Inkomen, Stadsteam Herstel) toetst de aanvraag. Om in aanmerking te komen moet de inwoner in ieder geval voldoen aan een of meerdere van onderstaande omschrijvingen:

  • is dakloos en verblijft vooral in een of meerdere van de Utrechtse regiogemeenten
  • maakt regelmatig gebruik van de nachtopvang in Utrecht
  • verblijft op wisselende adressen en heeft geen vaste logeerplek
  • woont in een niet officiĆ«le woning. Bijvoorbeeld een garage of caravan.

Daarnaast moet de inwoner zich houden aan bepaalde afspraken. Deze moet hij, na de toekenning, ondertekenen. In de factsheet leest u hier meer over.

Bevestiging briefadres

Stadsteam Herstel krijgt binnen 2 weken bericht of het briefadres is toegekend of afgewezen en informeert de inwoner.

Briefadres tijdelijk geldig

Een vast woonadres is de meest wenselijke situatie. Een gemeentelijk briefadres is dan ook een tijdelijke oplossing. Elke 3 maanden neemt de gemeente contact op met de inwoner en/of hulpverlener. Zo willen we zorgen dat de inwoner de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. We controleren dan ook of een briefadres nog steeds nodig is.

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030