Resultaten Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd 2022

In 2019 zijn we gestart met een nieuw samenwerkingsverband: Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd. Er zijn meer dan 65 organisaties aangesloten in dit netwerk. Wij spannen ons samen in voor meer jeugd op een gezond gewicht. Op deze pagina leest u de resultaten van 2022 en een korte evaluatie over de afgelopen 4 jaar.  

Netwerkbijeenkomst

Tijdens de netwerkbijeenkomst in 2022 deelden we resultaten met elkaar. 90 professionals deden kennis op tijdens verschillende workshops. De bijeenkomst was tijdens de week van de gezonde jeugd van JOGG.

Bekijk de video over de bijeenkomst

Belangrijkste resultaten 2022

Hieronder staan de belangrijkste resultaten van 2022. Verderop deze pagina leest u een korte evaluatie over de afgelopen 4 jaar. Per ambitie kijken we naar de behaalde resultaten.

Gezond Speciaal Onderwijs

Ambitie: De school- en thuisomgeving van leerlingen op het speciaal onderwijs stimuleert gezond gewicht.

 • 5 leefstijlaanbieders ontwikkelden passend aanbod.
 • 2 scholen geven buiten schooltijd sportlessen en 4 scholen bieden een gezonde schoollunch aan.
 • 13 scholen (van de 18) zijn bezig met gezonde leefstijl op school.
 • 1760 leerlingen van de 2.800 deden mee aan een leefstijlprogramma via onder andere 'Gezonde school', 'Jong Leren eten' en 'Beweegwijs'.  
 • De vitaliteit/beweegmakelaar en gezonde schooladviseur van Sport Utrecht adviseert de scholen over gezonde leefstijlprogramma’s.
 • Het team Speciaal Onderwijs van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de ouders en kinderen en adviseert de scholen.
 • Speciaal onderwijsscholen krijgen bij het landelijk programma Gezonde School net als bij JOGG meer aandacht. De ervaringen en resultaten in Utrecht worden hierbij ook als goed voorbeeld en inspiratie gebruikt.

Multidisciplinaire aanpak overgewicht

Ambitie: Een passend aanbod voor kinderen met overgewicht en hun gezin, waarbij zij gebruik kunnen maken van een effectieve en efficiënte multidisciplinaire aanpak.

 • Ongeveer 400 kinderen deden mee aan een multidisciplinair groepsaanbod voor kinderen met overgewicht of obesitas.
 • JOGG training voor professionals rondom preventie en samenwerking.
 • Een online training 'Praten over gezond gewicht' in het KIMONO netwerk.
 • Webinar voor professionals over Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) Cooltobefit (van 7 tot en met 12 jaar) en Realfit voor tieners.
 • Gezamenlijk opdrachtgeverschap en afspraken tussen de gemeente Utrecht en de 2 eerstelijnsnetwerken Sterz.org en RegioZorgNu om in te zetten op:
  • passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht, volgens de landelijke Netwerkaanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’
  • het versterken van de wijknetwerken
  • een Utrechtse werkwijze ontwerpen, voor de rol van de Centrale Zorg Verlener
  • het implementeren van een GLI voor kinderen (langdurige aanpak)
  • visie-ontwikkelen wat er nodig is voor een kortdurende aanpak.  

Opvoeden doe je samen

Ambitie: Ouders praten met andere ouders en professionals over (op)voeding.

 • De webinars Gezond en Gezellig eten zijn door meer dan 200 ouders bekeken.  
 • Gezond eten is een terugkerend thema tijdens de ouder-kind consulten van de JGZ.
 • Ouders delen ervaringen met elkaar tijdens het 8 maanden consult bij de JGZ.

Stimulerende leefomgeving

Ambitie: De stad, wijk en publieke omgeving zijn zo ingericht dat deze gezond gedrag stimuleert (openbare ruimte en voedselomgeving).

 • Op verzoek van de gemeenteraad zijn de mogelijkheden voor gezonde schoollunches, inclusief beweegactiviteiten, voedseleducatie en ouderbetrokkenheid op scholen onderzocht.
 • In 2022 kregen 500 kinderen op 4 speciaal onderwijsscholen en 1 reguliere school een gezonde schoollunch van Groentjessoep of  Lunchmaatjes.
 • Op 10 maart is het nieuwe speelbeleid ‘spelen in je eigen buurt’ vastgesteld.
 • Bijdrage aan onderzoek over effecten van gezondheid op een stadse omgeving via het internationale SURREAL-project.
 • 2 speeltuinen van DOCK (Noordse Park en Natuurspeeltuin de Hoef) ontvingen de JOGG-Team fit topprestatiebadge gezonde speeltuinen.
 • De gemeente Utrecht heeft eraan bijgedragen dat het invoeren van een suikertaks op de agenda van de rijksoverheid is gekomen, en dat VWS aan wetgeving voor gezonde voedselomgevingen in steden werkt.  
 • In gebiedsontwikkeling Cartesius is een proeftuin gestart om te leren een gezonde voedselomgeving in een gezonde wijk vorm te geven.
 • Bij amateurvoetbalclub SVO De Dreef is in Overvecht, door FC Utrecht, het ROC Midden - Nederland, JOGG-Teamfit en de Universiteit Utrecht een Living Lab gestart dat zich richt op een actieve en gezonde leefstijl voor de jeugd.

Corona heeft veel invloed gehad op kinderen in kwetsbare situaties. De verwachting is dat juist bij hen het overgewicht is toegenomen. De hoge energieprijzen en inflatie maakt het voor kwetsbare huishoudens steeds moeilijker om te sporten en gezonde voeding te kopen. Daarom zijn we in Utrecht met meerdere scholen gestart met een gratis ontbijt en lunch.

Evaluatie en vooruitkijken 2023

Het werken met focuspunten werkt goed. Er is heel veel bereikt. Utrecht loopt landelijk voorop als het gaat om de bereikte resultaten op het speciaal onderwijs.
Het samenwerkingsverband werkt de komende 4 jaar aan de volgende aandachtspunten:

 • Meer inzetten op regulier onderwijs.
 • Meer rekening houden met migrantengezinnen. Culturele diversiteit speelt een rol in leefstijl. Nu houden (landelijke) interventies of programma’s weinig rekening met gezinnen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.
 • Ouderbetrokkenheid en een gezonde thuisomgeving zijn ook aandachtspunten voor het nieuwe plan.
 • Met het organiseren van passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht gaan we in de nieuwe aanpak verder.
 • Daarnaast geven enkele partners aan om onderzoeksinstituten, zoals de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en supermarkten meer te gaan betrekken.

Samenwerken en betrekken

Ons coalitieakkoord 'ongelijk investeren voor gelijke kansen’ geeft concrete handreikingen om met gezond gewicht aan de slag te gaan.

Op basis van gelijkwaardigheid samenwerken is als prettig ervaren. Het samenwerkingsverband is een werknetwerk waarin alle organisaties actief bijdragen en samenwerken om de gestelde ambities te halen. De besloten LinkedIngroep werkt goed en de regierol van de gemeente wordt de komende jaren groter als er een programma komt. Dat biedt ook mogelijkheden om samenwerkingspartners nog gerichter te betrekken. In 2023 ontwikkelen we een nieuw integrale aanpak Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd.

Hulp en contact Gezond gewicht

Telefoon

14 030

E-mail

volksgezondheid@utrecht.nl