Gezonde leefomgeving

Gezondheid is een vast onderdeel van ruimtelijk beleid bij de gemeente Utrecht. Een team adviseurs ‘gezonde leefomgeving’ denkt mee over hoe we de woon- en leefomgeving goed kunnen inrichten. Vanaf de start van een planproject doen zij dat. Deze werkwijze is uniek in Nederland.

Dat gezondheid in het ruimtelijk beleid zo vanzelfsprekend is, past bij de Utrechtse opgave ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’. Utrecht loopt daarmee voorop in de landelijke aandacht voor ‘gezonde verstedelijking’.

Wat doen adviseurs gezonde leefomgeving?

Adviseurs gezonde leefomgeving letten er onder andere op dat woningen en scholen niet dicht langs een drukke weg staan. Ze kijken of fietsers en voetgangers de ruimte krijgen. Ze pleiten voor groene (speel)plekken in wijken en willen dat stille plekken behouden blijven. Plannenmakers houden rekening met deze adviezen bij de afwegingen die ze maken. Nemen de planmakers een advies over, dan wordt het ook uitgevoerd.

Op die manier is gezondheid een vast onderdeel in startnotities, stedenbouwkundige programma’s van eisen en in bestemmingsplannen. Deze werkwijze van vroegtijdig meedenken past ook bij de nieuwe omgevingswet.

Hulp en contact Gezond gewicht

Telefoon

14 030

E-mail

volksgezondheid@utrecht.nl