Welzijn in de wijk

Sociaal makelaarschap

Utrecht wil een stad zijn met leefbare en levendige wijken. Een stad waar kinderen gezond en veilig opgroeien en ook ouderen ‘meedoen’ aan de samenleving. Met dit doel voor ogen startte de gemeente in 2013 het sociaal makelaarschap. De sociaal makelaars ondersteunen in alle wijken en buurten bewonersinitiatieven en brengen bewoners en organisaties met elkaar in contact.

Sociaal makelaars

In alle wijken in Utrecht werken sociaal makelaars samen met bewoners die zich willen inzetten voor hun wijk. Het is fijn wonen in een buurt waar bewoners actief zijn en samen activiteiten organiseren. Sociaal makelaars helpen buurtbewoners op weg om zelf iets te organiseren of als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ook zorgen ze ervoor dat kinderen fijn buiten kunnen spelen in hun buurt. Verder zijn de sociaal makelaars gastheer of gastvrouw (beheerders) in een aantal buurthuizen en speeltuinen.

Op DOCK Utrecht vindt u:

  • informatie over de buurtcentra en de speeltuinen waar de sociaal makelaars werken
  • informatie over de hulp die sociaal makelaars bieden
  • activiteiten die bewoners uit uw wijk organiseren

Meer informatie

Welzijnsaccommodaties

Tarieven en zelfbeheer

De gemeente streeft naar goede, toegankelijke en aantrekkelijke welzijnsaccommodaties die veel en graag door de buurt worden gebruikt. Denk hierbij aan het buurtcentrum of de speeltuin bij u in de buurt. De meeste accommodaties zijn eigendom van de gemeente en worden door de gemeente verhuurd en onderhouden. Ook zelfbeheer van een buurtcentrum of speeltuin door een groep bewoners is mogelijk. In Utrecht kennen we veel voorbeelden van zelfbeheer.
Bekijk een overzicht van de buurtcentra in zelfbeheer (externe website)

Meer informatie:

Informatie over het aanvragen van subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties vindt u op de pagina Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer, subsidie.

Beheerde speeltuinen

Speeltuinen zijn plekken in de stad waar kinderen veilig en plezierig kunnen spelen. In Utrecht zijn 21 beheerde speeltuinen. De gemeente beheert 11 nog van deze speeltuinen. Bij 10 speeltuinen doen betrokkenen dit zelf. Hiervoor hebben ze een zelfstandige speeltuinorganisatie opgericht.

Samen speelruimte maken

De nota ‘Speelruimte maken we samen’ (pdf, 785 kB) van mei 2017 stimuleert de ontwikkeling naar zelfstandige, actieve speeltuinorganisaties die goed passen bij de buurt en de gebruikers.

Ontwikkeling

Het ontwikkelen van het beleidskader ‘Speelruimte maken we samen’ ging samen met de verzelfstandiging van de eerste speeltuinen. Zo konden gemeente en de nieuwe speeltuinorganisaties van elkaar leren en kijken wat nodig is om een speeltuin zelfstandig te laten zijn en hoe professionals hierbij het beste kunnen ondersteunen.

Het nieuwe speeltuinbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met de sociaal makelorganisaties, vrijwilligers en andere betrokkenen. Dit hele proces is terug te zien op www.speeltuinen.org.

Kaart met voorzieningen

De overzichtskaart voorzieningen geeft u een actueel en compleet overzicht van voorzieningen in de gemeente Utrecht met (adres)gegevens. Denk aan adressen van maatschappelijke voorzieningen als het basis- en voortgezet onderwijs of aan voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur. 

Bekijk de kaart op www.voorzieningenkaartutrecht.nl

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@
utrecht.nl