Utrecht voor iedereen

Een diverse stad

De gemeente Utrecht wil dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Ongeacht leeftijd, opleiding, herkomst, seksuele geaardheid of beperking. Mensen doen mee als ze een opleiding volgen of werken (betaald of vrijwillig). Maar ze doen ook mee  als ze samen met anderen sporten en bewegen, muziek maken of toneel spelen of op een andere manier hun talenten tonen en ontwikkelen. Alle inwoners moeten de kans krijgen en nemen om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. De gemeente rekent het tot haar verantwoordelijkheid om drempels weg te nemen.

Utrecht zijn we samen

Utrecht is dé stad voor al haar inwoners. Een stad waar alle Utrechters prettig (willen) wonen, leven, werken, leren en recreëren. Dit vraagt betrokkenheid van iedereen - bewoners, ondernemers,  (semi)professionals en gemeente - om het zo te krijgen of het zo te houden. Onder de noemer ‘Utrecht zijn we samen’ werken we aan ‘verbinding’ tussen (groepen) bewoners, met ruimte en respect voor de verschillen tussen mensen. Hoe we dit doen staat in het aanpak 'Utrecht zijn we samen'.

Aanpak 'Utrecht zijn we samen'

Antidiscriminatie-agenda 2021

In de antidiscriminatie-agenda staat wat wij als gemeente Utrecht samen met verschillende partners in de stad doen om discriminatie in Utrecht aan te pakken. Deze aanpak gaat over onderwerpen als onderwijs, woningmarkt en arbeidsmarkt. Maar ook over de rol van de gemeente zelf.

Utrechtse antidiscriminatie-agenda 2021

De Utrechtse LHBTIQ+ gemeenschap

Utrecht kent een rijk LHBTQ+ leven. Er zijn ruim 70 LHBTIQ+ organisaties actief. Naar schatting wonen en werken zo’n 30.000 LHBTIQ+ personen in Utrecht. In 2019 presenteerden we de ‘Regenboogagenda 2019 – 2022’. Dit actieplan had als doel om ‘de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid te vergroten van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen in Utrecht van 2019 tot en met 2022'.

In 2022 liep de Regenboogagenda af en blikten we samen met al onze partners terug op de resultaten. Op 21 december 2022 vond daarom de Rainbow Community Meet Up plaats in Tivoli Vredenburg. Deze bijeenkomst stond volledig in teken van de gemeenschap zelf, hun (kritische) terugblik en viering van de Regenboogagenda 2019-2022. Bekijk de resultaten van 4 jaar Regenboogagenda en een impressie van de bijeenkomst zelf in deze infographic en in deze video. Als gemeente werken we nu aan nieuw inclusiebeleid. Hierin geven we de ideeën, ervaringen en wensen van de LHBTIQ-gemeenschap een plek.

Toegankelijk Utrecht (VN-verdrag handicap/ Agenda 22)

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Utrecht werkt sinds 2007  aan die toegankelijkheid, eerst met Agenda 22 en nu met  het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is in 2016 vastgesteld. Bij het werken aan een toegankelijke stad werkt de gemeente samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking.
Lees meer over beleid en aanpak voor toegankelijkheid

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@utrecht.nl