Uitleg over het Huishoudboekje

Het Huishoudboekje is een product waarmee wij de inkomsten en vaste lasten van deelnemers regelen.

Met het Huishoudboekje krijgt een deelnemer meer overzicht over zijn eigen geld. Inkomsten (loon, uitkering, toeslagen) komen binnen op de rekening van de gemeente. Wij betalen daaruit iedere maand tijdig de belangrijkste vaste lasten:

 • huur
 • energie (gas/stroom)
 • water
 • stadsverwarming
 • zorgverzekering

Via de website van het Huishoudboekje kan de deelnemer deze betalingen en het bedrag zelf bekijken. De deelnemer krijgt het bedrag dat overblijft op de eigen rekening.

Waarom doen we het?

 • Het Huishoudboekje ontzorgt inwoners. Wij garanderen dat de vaste lasten op tijd betaald worden.
 • Inwoners met een laag inkomen hebben vaak verschillende inkomsten (uitkering of salaris, huurtoeslag, zorgtoeslag) die op verschillende momenten in de maand binnenkomen. Sommige inwoners (bijvoorbeeld zzp’ers, werkenden met een nuluren contract) hebben wisselende inkomsten per maand. Veel inwoners vinden het lastig om door de maand heen inkomsten op zij te zetten om de vaste lasten te betalen.
 • Het Huishoudboekje neemt geldstress weg bij inwoners.
 • Deelname aan het Huishoudboekje kan schulden voorkomen.

Voor wie is het?

Iedere inwoner die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft bij het beheer van financiën.

Het Huishoudboekje is ook voor statushouders die in Utrecht gaan wonen. Dit is in ieder geval voor hun eerste 6 maanden in Utrecht, om hen financieel te ontzorgen.

Voor wie is het niet?

Inwoners met grote betalingsachterstanden en/of schulden die ze zelf niet meer op kunnen lossen. Deze inwoners kunnen hulp krijgen van het buurtteam en schulddienstverlening van de gemeente. Inwoners met een bewindvoerder kunnen ook niet deelnemen.

Wat is het verschil met budgetbeheer?

 • Starten in het Huishoudboekje kan niet in geval van (problematische) schulden.
 • De deelnemer aan het Huishoudboekje kan op ieder moment zelf de inkomsten, betalingen en het bedrag inzien.
 • Met het Huishoudboekje kunnen wij aan inwoners geld voorschieten. Bij budgetbeheer betalen wij pas als er voldoende inkomsten zijn.
 • Wijzigingen in bijv. huur of energiebedragen hoeven niet doorgegeven te worden, want dit verloopt automatisch middels incasso’s.
 • Deelname aan het Huishoudboekje kan in principe oneindig doorgaan, zolang de deelnemer daaraan behoefte heeft.

Met welke partijen voeren we het Huishoudboekje uit?

Wij werken samen met onder andere Toeslagen van de Belastingdienst, SVB, UWV, buurtteams, Mitros, Zilveren Kruis, Eneco en VGZ.

Vragen of aanmelden?

Meer lezen en online aanmelden kan via www.utrecht.nl/huishoudboekje. Hebt u vragen? Mail dan naar: huishoudboekje@utrecht.nl.