Bewindvoerders

Hier vindt u informatie voor bewindvoerders en professionals die samenwerken met bewindvoerders.

Convenant Samenwerken voor Utrechters Schuldenvrij

In februari 2022 tekende de gemeente Utrecht een convenant samen met maatschappelijke partners en bewindvoerders. Hieronder leest u wat het convenant inhoudt. En hoe u partner wordt.

Doel van het convenant

Het convenant heeft als doel de dienstverlening aan Utrechters met geldproblemen te verbeteren. Dat gebeurt door de samenwerking tussen de gemeente, beschermingsbewindvoerders en ketenpartners beter af te spreken. En heldere afspraken te maken over de inzet, kwaliteit en duur van schuldenbewind.

Dit doel is verdeeld in 3 deeldoelen:

  1. De inwoner krijgt de best passende hulp.
  2. De geldproblemen van de inwoner worden zo snel mogelijk opgelost.
  3. De inwoner kan zijn geldzaken zo snel mogelijk weer zelf beheren.

Lees het convenant Samenwerken voor Utrechters Schuldenvrij

Wilt u ook partner worden?

Bent u bewindvoerder? En hebt u interesse om convenantpartner te worden? Stuur dan een e-mail naar schulddienstverlening@utrecht.nl.  Dan hoort u wat u moet doen om partner te kunnen worden.

Partners

Deze bewindvoerders en maatschappelijke partners hebben het convenant ondertekend:

Hulp en contact Bewindvoerders