Kinderopvang starten

Bent u van plan om een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang te beginnen? Dan zijn er een aantal zaken die u moet regelen.

Stappenplan

U vraagt het openen van een kinderopvang als eerst bij de gemeente Utrecht aan. Er vindt dan een inspectieonderzoek plaats. Voldoet u aan de wettelijke eisen die gelden voor kinderopvang? Wij registreren de kinderopvanglocatie dan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Na een positief besluit kunt u beginnen met uw kinderopvang.

Bekijk het uitgebreide stappenplan voor het beginnen van een kinderopvangvoorziening:

Aanmelden bij de gemeente

Wilt u een kinderopvangvoorziening beginnen? Kijk voor meer informatie over wat u daarvoor nodig hebt op www.ondernemersplein.nl.

Gastouders aanmelden bij de gemeente

Wilt u gastouder worden in Utrecht? Dan schrijft u zich in bij een gastouderbureau. De medewerker van dat bureau meldt u dan aan bij de gemeente. Vraag meer informatie hierover bij de gastouderbureaus of kijk op www.rijksoverheid.nl.

Beginnen met kinderopvang na positief besluit

Voordat u begint met uw kinderopvang voert de toezichthouder een onderzoek voor registratie uit. Tijdens dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of uw opvang voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang. Vervolgens wordt er een besluit opgesteld waarin de registratie en ingangsdatum van de kinderopvangvoorziening in het LRK wordt bevestigd. Vanaf dat moment mag u starten met uw kinderopvang.

Lees meer over de Inspectie kinderopvang op www.ondernemersplein.nl

Algemene informatie en brochures

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 32 27

E-mail

toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling Toezicht en handhaving inspectie kinderopvang
Postbus 16200
3500 CE Utrecht