Kinderopvang

Onder kinderopvang valt dagopvang 0-4 jaar (kinderdagverblijf), buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders).

Inspectie kinderopvang

Kinderopvang moet veilig, verantwoord en kwalitatief goed zijn. Kinderopvangorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. De Inspectie kinderopvang houdt daarom toezicht op alle soorten kinderopvang in de stad Utrecht.

Zij inspecteert jaarlijks alle soorten kinderopvang. De voorzieningen voor gastouderopvang worden elk jaar steekproefsgewijs geïnspecteerd.

Lees meer over de inspectie kinderopvang

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang beginnen in Utrecht? Dan moet u veel regelen. Voordat u een kinderopvang start, bent u verplicht om uw kinderopvang aan te melden bij de gemeente Utrecht. Na onze toestemming kunt u beginnen met het aanbieden van kinderopvang.

Lees meer over het starten van een kinderopvang

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 26 70

E-mail

secretariaatonderwijs@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling Onderwijs
Postbus 16200
3500 CE Utrecht