Overzicht werk en activering

Utrecht heeft een breed aanbod van werk en activering. Maar wat houdt dat precies in en wat is passend voor inwoners die graag mee willen doen? Bekijk het overzicht van het aanbod vanuit de gemeente (Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

U ziet de verschillende soorten betaald werk en vrijwilligerswerk met een korte beschrijving. En er staat waar u terecht kunt voor vragen, meer informatie en het laatste aanbod. Het is geen opsomming van alle aanbieders. Die staat op www.jekuntmeer.nl. We gebruiken dezelfde termen als 'leren', 'werken' en 'doen'. Het geeft professionals in het sociale domein inzicht in het gevarieerde aanbod voor inwoners. En ook helpt het u om dezelfde taal te spreken in gesprekken met inwoners. Het overzicht is samen met de buurtteams, ADSU partijen en het panel Meetellen gemaakt.


Betaald werk

Regulier werk, fulltime of parttime, bij een werkgever of als zelfstandig ondernemer.

  • Werk en Inkomen (W en I) biedt ondersteuning naar betaald werk voor mensen met een Participatiewet-uitkering of zonder inkomen.
    www.utrecht.nl/werkzoeken
    14 030 > vraag naar de werkmatcher W en I
    06 - 24 89 61 79 > collegiaal overleg met een werkmatcher van W en I
  • Het UWV biedt ondersteuning aan mensen die via het UWV een uitkering hebben.

Betaald werk - begeleid/aangepast

Voor mensen die door omstandigheden meer ondersteuning en aanpassing nodig hebben op de werkplek. Bijvoorbeeld doordat iemand langere tijd geen werk heeft gehad of door een arbeidsbeperking.

Jobcoaching

Voor iedereen die aan het werk gaat en daar wat ondersteuning bij nodig heeft. De coach biedt individuele ondersteuning en begeleiding bij het werken. Dit kan op de werkplek, maar op verzoek ook op een andere locatie.

Banenafspraak

Voor mensen die door ziekte of handicap een arbeidsbeperking hebben. Om in aanmerking te komen, moet iemand geregistreerd zijn in het doelgroepenregister van het UWV. Dit is aan te vragen bij het UWV. Iemand krijgt ondersteuning en begeleiding bij het vinden en behouden van passend werk bij een reguliere werkgever.

Info:

Beschut werk

Voor mensen met een arbeidsbeperking die een aangepaste werkplek en aangepaste werkzaamheden nodig hebben. Het verschil tussen Banenafspraak en Beschut Werk is dat er bij Beschut Werk zo veel aanpassingen en begeleiding nodig is, dat dat niet van een reguliere werkgever verwacht kan worden. Voor dit aanbod is een indicatie van het UWV nodig.

Info:

IPS

IPS staat voor Individuele plaatsing en steun. Het is een methode om mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) die graag willen werken te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan. Bij IPS moet er sprake zijn van behandeling van de aandoening.

Inzicht in alle varianten binnen Arbeidsmatige Activering en Sociale Prestatie staan in de Activeringswaaier.

Vrijwilligerswerk

Onbetaalde werkzaamheden voor anderen of voor de samenleving.

Vrijwilligerswerk begeleid/aangepast

Vrijwilligerswerk met professionele begeleiding of ondersteuning.

Werkervaringsplaats

Dit is een tijdelijke onbetaalde arbeidsplaats bij een werkgever. Het is vooral bedoeld om werkervaring op te doen.

Bijzondere vrijwilligers in Sociale Prestatie

Voor mensen die zich willen inzetten op een reguliere vrijwilligersfunctie, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben. Zij krijgen gemiddeld 1 uur per week individuele ondersteuning.

Meewerken in Sociale Prestatie

Vrijwillige werkzaamheden bij een organisatie die groepsactiviteiten organiseert voor sociaal kwetsbare inwoners. Het is gericht op ontmoeting, het opbouwen van werkstructuur en het  bieden van een zinvolle daginvulling. Het is voor mensen die al wel enige structuur in hun dagritme hebben.

Arbeidsmatige Activering

Voor mensen die (nog) weinig dagritme en zelfstandigheid hebben. Er is steeds intensieve begeleiding door een zorgprofessional (1 begeleider op 10 vrijwilligers). Voor Arbeidsmatige Activering moet het buurtteam een zorgtoewijzing afgeven.

Leren

Een traject om kennis en vaardigheden te verwerven. Dit kan voor invulling van vrije tijd, voor persoonlijke ontwikkeling of specifiek gericht als stap naar betaald werk.

Leren in Sociale prestatie

Laagdrempelige groepsactiviteiten om iets te leren.

Functiegerichte scholing, training of opleiding vanuit WenI

Leren gericht op een specifieke functie, bijvoorbeeld in de horeca, bouw, logistiek, enzovoorts.

Functiegerichte scholing, training of opleiding overig

Utrecht heeft een Leerwerkloket. Hier kun je vragen stellen over leren en werken of over financiƫle regelingen op het gebied van werk en leren. Mensen met een uitkering van het UWV hebben opleidingsmogelijkheden bij het UWV.

Doen

Hierbij gaat het vooral om uit huis komen, anderen ontmoeten en eerste stappen zetten in activering.

Meedoen in Sociale Prestatie

Laagdrempelige groepsactiviteiten voor een zinvolle daginvulling. De groep wordt begeleid door een professional. Denk bijvoorbeeld aan sportieve of creatieve activiteiten. Het buurtteam kan ondersteunen bij het vinden van een passende plek.

Dagondersteuning

Dit is voor ouderen en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Het zijn laagdrempelige groepsactiviteiten gericht op afremmen van achteruitgang.

Hulp

Ondersteuning nodig? Hulp met geldzaken of advies over iets?

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030