Pilots buurtgerichte specialistische jeugdhulp

Vanaf september 2017 zijn er pilots met het buurtgericht organiseren van de specialistische jeugdhulp. Inwoners van de wijken Zuilen, Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten kunnen voor specialistische jeugdzorg terecht bij Extr@Utrecht.

Buurtgericht organiseren

De gemeente en partners zien kansen in het buurtgericht organiseren van de specialistische jeugdhulp. Het gaat dan om alle ambulante hulp die aanvullend is aan de basiszorg van de huisartsen en/of de basishulp door het buurtteam. We streven ernaar dat de meest voorkomende specialistische jeugdhulp daadwerkelijk in de wijk aanwezig is.

De pilots

We zijn samen met het buurtteam jeugd en gezin (Lokalis), huis- en jeugdartsen, jeugdhulpaanbieders en andere betrokken partners pilots gestart. Hierbij staat centraal: ‘Wat is er nodig in deze buurt en hoe kunnen we de hulp daar op organiseren?’. Verder willen we leren welke expertises nodig zijn in de buurt, wijk of stad. In de pilots gaan partijen samen leren en buurtgerichte specialistische zorg stap voor stap vormgeven. De ervaringen neemt de gemeente mee bij de aanbesteding voor de organisatie van de specialistische jeugdhulp vanaf 2020 en de uiteindelijke invulling van het nieuwe zorglandschap.

Uitvoering

Voor de uitvoering van deze pilots zijn er specialistische teams gestart van ongeveer 6 tot 12 specialisten. Dit zijn gecontracteerde vrijgevestigde professionals en/of professionals van grote jeugdhulpaanbieders met een contract met de gemeente. De specialisten in deze teams werken nauw samen met buurtteamorganisatie Lokalis, huis- en jeugdartsen en andere partijen in de buurt.

Op de website van Extr@Utrecht staat voor inwoners van Zuilen, Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn meer informatie over wat deze teams kunnen bieden.

Ontwikkelkamer

Als samenwerkingspartners spraken we af een ‘Ontwikkelkamer’ te vormen met jeugdhulpaanbieders, huisartsen, buurtteams, onderwijs en de gemeente. Deze ontwikkelkamer is bedoeld om samen te leren van de nieuwe werkwijze en ook van de dilemma’s die de professionals in de pilots tegenkomen. Hieronder vindt u de verslagen van de bijeenkomsten:

Via de nieuwsbrief Utrecht Transformeert houden we partners graag aangesloten op het verdere proces.

Meer informatie over de voortgang van de pilots

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030