Ontwerpteam eerlijke kansen voor jonge kinderen

Het ontwerpteam werkt aan een toekomst waar kinderen van 0-6 jaar vanuit thuis een zo optimaal mogelijke start maken. Het ontwerpteam werkt samen met kinderen, ouders en professionals.

Wij ondersteunen deze start met een eenvoudige en laagdrempelige plek waar:

 • alle kinderen en ouders welkom zijn
 • onderwijs, opvang, zorg, sport, spel en cultuur samenkomt
 • ouders ervaringen kunnen uitwisselen over het opgroeien van hun kinderen.

Het ontwerpteam werkt hieraan tot 1 juni 2022 in Overvecht en Merwede en omgeving. Wij nodigen anderen uit om hierop aan te sluiten door mee te denken of te doen.

Kansen tijdens coronatijd

Door de coronamaatregelen zien organisaties en professionals nog scherper dat er grote verschillen zijn in hoe kinderen zich ontwikkelen. Soms leidt dit tot situaties waarin ouders, kinderen en professionals graag dit willen veranderen maar dat het niet wil lukken. Dat komt omdat de zorg en ondersteuning onbedoeld ingewikkeld en versnipperd is geregeld rond jonge kinderen en hun ouders. Tegelijkertijd biedt deze tijd ook kansen:

 • er was een sprint op vernieuwing in het onderwijs en de zorg
 • er gebeurt al veel voor jonge kinderen
 • organisaties weten elkaar steeds beter te vinden
 • er werd nog duidelijker hoe belangrijk een sterk pedagogisch netwerk is.

Stap verder

Dit moment grijpen Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), Lokalis, Ludens, digitaal designbureau Greenberry, jeugdhulp innovatienetwerk Garage2020 en gemeente Utrecht aan. Wij gaan op een creatieve manier nog een stap verder: met ouders, kinderen en professionals proberen we samen uit wat we kunnen doen. Hoe krijgen alle kinderen een eerlijke kans om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past? Dit doen we vanuit de plekken waar:

 • gezinnen wonen
 • kinderen naar opvang en school gaan
 • professionals werken.  

Martinique Potharst en Mandy Leeuwis ontwerpteamleden vanuit de gemeente Utrecht:

“We horen verschillende verhalen over wat het betekent dat kinderen zich anders ontwikkelen dan verwacht. Aan de ene kant zie je kinderen van 4 jaar op school komen met het ontwikkelingsniveau van een peuter. Aan de andere kant horen we dat er zulke hoge verwachtingen van kinderen zijn dat dat de ontwikkeling juist belemmert. De signalen blijven komen, ondanks dat iedereen erg zijn best doet om dit in goede banen te leiden. Met de droom als richtinggever willen we al doende leren wat werkt.”

Pilots in 2 wijken

Om een beeld te krijgen wat kinderen, ouders en professionals ervaren zijn wij gestart in de wijk. We kijken bijvoorbeeld naar wat gezinnen in de thuissituatie slimmer kunnen doen. Zo kant hun kind zo goed mogelijk  beginnen op de voorschool of de basisschool.

In het najaar 2021 starten er 2 pilots in de 2 wijken. Op deze manier toetsen en leren we in het klein of de oplossing werkt. Wat de oplossing gaat worden staat nog helemaal open. Deze geven we samen met professionals in het veld, ouders en kinderen vorm. Hierbij sluiten we aan op:

 • wat er al goed gaat
 • wat er al geleerd is  
 • wat een duwtje kan gebruiken.

Op een creatieve manier doorgronden en ontwerpen

We werken in het ontwerpteam met de design thinking methode. Deze methode is bedoeld om complexe problemen op een creatieve manier op te lossen. In het proces staat de mens en haar behoeften centraal. Op dit moment werken we aan de ‘inleef’-fase en richten we ons op het doorgronden van het vraagstuk en wat er al speelt in de wijk.

Het ontwerpteam dat u de komende tijd kunt tegenkomen bestaat uit mensen met diverse achtergronden. Zoals gedragsontwerpers, professionals in het jeugddomein, service designers en conceptuele denkers. Als het nodig is werken ze ook samen met filosofen, kunstenaars en andere niet voor de hand liggende experts. Zo krijgen ze een andere blik op het vraagstuk.

We zijn gestart met een aantal partners, maar zoeken juist aansluiting bij anderen en hun frisse blik. Het idee is om door de frisse blik van anderen het vraagstuk beter te begrijpen en met oplossingen te komen.

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030